Курсова робота Вплив матеріалів і технологій виробництва на формування якості залізобетонних виробів

Зміст

 

Вступ. PAGEREF _Toc86722622 h 3 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003700320032003600320032000000

 

1. Стан ринку залізобетонних виробів в Україні PAGEREF _Toc86722623 h 5 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003700320032003600320033000000

 

2. Характеристика підприємства і асортимент продукції, що виробляється ВАТ «Завод залізобетонних конструкцій ім. С.Ковальської». PAGEREF _Toc86722624 h 11 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003700320032003600320034000000

 

3. Вплив сировини матеріалів на якість виробів. PAGEREF _Toc86722625 h 17 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003700320032003600320035000000

 

4. Вплив технології виробництва на якість виробів. PAGEREF _Toc86722626 h 28 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003700320032003600320036000000

 

Висновки та пропозиції PAGEREF _Toc86722627 h 35 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003700320032003600320037000000

 

Список використаних джерел. PAGEREF _Toc86722628 h 38 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003700320032003600320038000000

 

Додатки. PAGEREF _Toc86722629 h 40 08D0C9EA79F9BACE118C8200AA004BA90B02000000080000000D0000005F0054006F006300380036003700320032003600320039000000


Вступ

 

В даний час в економіці спостерігається тенденція, при якій такий показник як якість відіграє одну з ведучих ролей в управлінні виробництвом продукції і її наступним рухом. У розвинутих країнах управління якістю на підприємстві приділяється особлива увага всіх підрозділів, що впливають на якість продукції, яка випускається.

Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в експлуатації, а для складних видів устаткування – з наданням визначеного гарантійного терміну після установки устаткування на підприємстві замовника. Тому управління якістю продукції стало основною частиною виробничого процесу і спрямовано не стільки на виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на перевірку якості виробу в процесі його виготовлення та експлуатації.

Асортимент залізобетонних виробів досить широкий. З кожним роком він розширюється, освоюються нові моделі та види, покращується якість та оформлення. Підвищення рівня життя населення сприяє збільшенню попиту на залізобетонні вироби.

Саме тому тема курсової роботи “Вплив матеріалів і технологій виробництва на формування якості залізобетонних виробів” є на даний час досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка формування товарного асортименту та якості залізобетонних виробів на підприємстві в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— огляд стану ринку залізобетонних виробів в Україні,

— характеристики підприємства і асортимент продукції, що виробляється,

— виявлення впливу сировини та матеріалів на якість виробів,

— виявлення впливу технології виробництва на якість виробів.

Предметом дослідження є асортимент та якість залізобетонних виробів.

 Об»»єктом дослідження є  залізобетонні вироби, що виробляються на  ВАТ «Завод ЗБК ім.С.Ковальської» .

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 

 


1. Стан ринку залізобетонних виробів в Україні

 

Обсяги виробництва залізобетонних виробів в Україні зростають паралельно збільшенню обсягів будівництва житла. Відносно непогано виглядає картина будівництва житла лише у столиці. За останні п’ять років обсяги житлового будівництва неухильно збільшувалися, щорічно додаючи по 200 тис. «квадратів», поки 2002 року не перевалили заповітну межу в «мільйон». На цьому вирішили зупинитися (в 2003 році у Києві збудовано 1,004 млн кв. м), тому й 2004 року, згідно з планами, у Києві мають здати в експлуатацію приблизно таку саму кількість житла. А в більшості регіонів України справи значно гірші. Активність спостерігається лише в кількох областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Львівській, Одеській, Полтавській і Харківській.

 

Корозія арматури (іржавіння) відбувається в результаті хімічного й електролітичного впливу навколишнього середовища; звичайно вона протікає одночасно з корозією бетону, але може протікати і незалежно від корозії бетону. Продукт корозії арматури має в кілька разів більший обсяг, чим арматурна сталь, і створює значний радіальний тиск на навколишній шар. При цьому уздовж арматурних стрижнів виникають тріщини і відколи бетону з частковим оголенням арматури.

Мірами захисту від корозії залізобетонних конструкцій, що знаходяться в умовах агресивного середовища, у залежності від ступеня агресії є: зниження фільтруючоїздатності бетону введенням спеціальних добавок, підвищення щільності бетону, збільшення товщини захисного шару бетону, а також застосування лакофарбових чимастичних покрить, обклеювальної ізоляції, заміна портландцементу глиноземистим цементом, застосування спеціальногокислотостійкого бетону.


Висновки та пропозиції

 

Обсяги виробництва залізобетонних виробів в Україні зростають паралельно збільшенню обсягів будівництва житла. Загальна виробнича потужність його виробників залізобетону — більш 30 млн. куб. м. збірних конструкцій у рік. Нині в країні діє біля 25-ти виробничих об»єднань (основні — Харківське, Львівське, Криворізьке, Луганське, Сумське). Домобудівні комбінати функціонують у всіх регіонах, їхня сумарна потужність — близько 6 млн. куб.м збірних ЗБК у рік (найбільш могутні комбінати — у Києві, Донецьку і Луганську).

В 2003 році обсяг залізобетонних виробів зріс порівняно з 2002 роком на 121,1 тис. грн., на 10,86%  та становить 1236 тис. грн. порівняно з 1114,9 в 2002 році. Найбільше зростання спостерігалося в IV кварталі 2003 року на 51,78 тис. грн., тобто 17,59%.

Спільна робота бетону і сталевої арматури обумовлюється вигідним сполученням фізико-механічних властивостей цих матеріалів:

1) при твердінні бетону між ним і сталевою арматурою виникають значні сили зчеплення, унаслідок чого в залізобетонних елементах під навантаженням обидва матеріали деформуються спільно;

2) щільний бетон (з достатнім вмістом цементу) захищає укладену в ньому сталеву арматуру від корозії, а також охороняє арматуру від безпосередньої дії вогню;

3) сталь і бетон мають близькими за значенням коефіцієнтами лінійного температурного розширення, тому при змінах температури в межах до 100° С в обох матеріалах виникають несуттєві початкові напруги; ковзання арматури в бетоні не спостерігається.

Залізобетон   одержав   широке   поширення   в будівництві завдяки його позитивним властивостям:

Необхідна щільність бетону досягається підбором зернового складу, високоякісним ущільненням бетонної суміші при формуванні, застосуванням достатньої кількості цементу, що коливається від 250 до 500 кг/м3. Підвищення щільності бетону веде і до підвищення його міцності. Щоб скоротити витрату цементу, марка його повинна бути вище необхідної міцності бетону.

Структура бетону дуже впливає на міцність і деформативність бетону. Істотно важливим фактором, що впливає на структуру і міцність бетону, є кількість води, застосовувана для готування бетонної суміші, оцінювана водоцементним відношенням В(відношення зваженої   кількості   води   до   кількості    цементу в одиниці об»єму   бетонної   суміші.

Арматура в залізобетонних конструкціях установлюється переважно для сприйняття розтягуючи зусиль і посилення бетону стиснутих зон конструкцій. Необхідна кількість арматури визначають розрахунком елементів конструкцій на навантаження і впливи. Арматура, установлювана по· розрахунку, зветься робочої арматури; установлювана по конструктивних і технологічних розуміннях, зветься монтажної арматури. Монтажна арматура забезпечує проектне положення робочої арматури в конструкції і більш рівномірно розподіляє зусилля між окремими стрижнями робочої арматури. Крім того, монтажна арматура може сприймати звичайно невраховувані розрахунком зусилля від усадки бетону, зміни температури конструкції і т.п.

При проектуванні залізобетонних елементів передбачають можливість високопродуктивного виготовлення їх на спеціальних заводах і зручному монтажі на будівельних майданчиках шляхом вибору оптимальних габаритів, економічних форм перетину, раціональних способів армування. Конструктивне рішення елементів і технологія заводського виготовлення находяться в тісному взаємозв»язку. Елементи, конструкція яких допускає їхнє масове виготовлення на заводі чи на полігоні з використанням високопродуктивних машин і механізмів без трудомістких ручних операцій, є технологічними. Виробництво збірних залізобетонних елементів ведеться по декількох технологічних схемах.

У залізобетонних конструкціях завдяки зчепленню матеріалів ковзання арматури в бетоні під навантаженням не відбувається. Міцність зчеплення арматури з бетоном оцінюється опором чи висмикуванню вдавленню арматурних стрижнів, забитих у бетоні. Згідно досвідчена даної, міцність зчеплення залежить від: 1) зачеплення в бетоні виступів на поверхні арматури періодичного профілю; 2) сил тертя, що розвиваються при контакті арматури з бетоном під впливом його усадки; 3) склеювання арматури з бетоном, що виникає завдяки клеючої здатності цементного тіста. Найбільший вплив на міцність зчеплення робить перший фактор — він забезпечує близько 3/4 загальні опори ковзанню арматури в бетоні.

Захисний шар бетону в залізобетонних конструкціях створюється розміщенням арматури на деякім видаленні від поверхні елемента. Захисний шар бетону необхідний для спільної роботи арматури з бетоном на всіх стадіях виготовлення, монтажу й експлуатації конструкцій; він захищає арматуру від зовнішніх впливів, високої температури, агресивного середовища і т.п. Товщина захисного шару бетону на підставі досвіду експлуатації залізобетонних конструкцій встановлюється в залежності від виду і діаметра арматури, розміру перетинів елемента, виду і проектної марки бетону, умов роботи конструкції і т.д.

У статично невизначених залізобетонних конструкціях під впливом сезонних змін температур виникають додаткові зусилля, що при великій довжині конструкції стають дуже значними. Щоб зменшити додаткові зусилля від зміни температури, будинку великої довжини поділяють на окремі блоки температурними швами, що звичайно сполучають з усадочними швами.


Список використаних джерел

 

1.           Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф., Лойко Д.П. и др. Товароведение непродовольственных товаров. — М.: Экономика, 1989. – 495 с.

2.     Алексеев Н.Е. Товароведение хозяйственных товаров. М., Экономика, 1989.- 268 с.

3.     Байков В.Н. Железобетонные конструкции. Общий курс. Учебник для вузов. – М. Стройиздат, 1976. – 783 с.

4.     Васильева М.Н., Негапетьянц К.В. (ред.). Коммерческое товароведение и экспертиза. – М.: Призма, 1997.

5.     Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. — К., 2000. — 336 с.

6.     Исикава К. Японские методы управления качеством: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1998

7.           Костина Г. Д. Рекомендации по созданию систем качества в строительно-монтажных организациях МДС 12-1.98, М., 1999 г.

8.     Мареев Ю. И., Трепелъ В. А., Шмелъкин А. Ф. Товарове­дение хозяйственных товаров. М.: Экономика, 1980.

9.     Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 1. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 344 с.

10.Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 2. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 288 с.

11.Ноулер Л. и др. Статические методы контроля качества продукции. Пер. с англ. – 2-е русск.изд. – М.: Издательство стандартов, 1989

12.Перченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных товаров. – М.: Экономика, 1991

13.Пугачевський Г. Ф., Семак Б. Д. Товарознавство непродовольчих товарів: Підручник для студ. вищ. закл. освіти. — К., 1999.

14.Справочник товароведа. Непродовольственные товары. М., Экономика, 1990. Т. 2. – 400 с.

15.Теплов В.И. Комерческое товароведение: Учебник. – М.: Дашков и К, 2000. – 620 с.

16.Товароведение и организация торговли непродоволь­ственными товарамии / Под ред. А. Н. Неверова. М.: 2000.

17.Товарознавство непродовольчих товарів: Навч. посібник для самостійної роботи студ. товарознавчо-комерційного профілю вищих навч. закл. — Л., 2001.

18.Товарознавство: Опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. заоч. та дистанційної форм навч. — К.: Видавництво Європейського університету, 2001. — 69 с.

19.Товарознавство: Терміни та визначення. — Введ. 2001.01.01.- Офіц. вид. — К.: Держстандарт України, 2000. — 24 с.

20.http://www.zbkkovalskaya.kiev.ua — Завод залізобетонних конструкцій 


Додатки

Додаток А

 


Додаток Б

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.