КР Статистика Cтатист Екон Вар 5

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 8

 

 1. Задача 4. 9

 

 1. Задача 5. 10

 

 1. Задача 6. 12

 

Список використаних джерел. 13

1. Задача 1

Є такі дані:

Основні фонди за формами власності (на кінець року за балансовою вартістю), млн. грн.

Рік

Всі основні фонди В тому числі за формами власності
державна недержавна
1970 1200 1150 50
1980 3000 2900 100
1990 5800 5650 150
2000 35700000 15200000 20500000

 

Розрахуйте показники структури основних фондів і зробіть висновки.

Розв’язання

Охарактеризуємо структуру основних фондів по роках Розрахунки подамо в таблиці 1.1

основних засобів недержавної форми власності зросла з 2,59% в 1990 році до 57,42 % в 2000 році.

 


2. Задача 2

 

Є такі дані по двом підприємствам за два періоди:

 

№ підпр. Базовий період Звітний період
Середньорічна вартість ОВФ, тис.грн. Середньосп. чисельність персоналу осн. діяльн., чол. Середньорічна вартість ОВФ, тис.грн. Середньосп. чисельність персоналу осн. діяльн., чол.
1 240 90 300 90
2 720 150 780 160

 

Визначте:

 • рівні і динаміку фондоозброєнності праці по кожному підприємству,
 • загальні індекси фондоозброєнності праці змінного, фіксованого складу і впливу структурних зрушень;
 • абсолютну зміну обєму ОВФ внаслідок зміни: чисельності персоналу і його озброєнності основними засобами.

Розв’язання

Фондоозброєнність обчислимо як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів за деякий період до  середньоспискової чисельності персоналу  основної діяльності за той же період.

Знайдемо фондоозюроєнність для кожного періоду по кожному підприємству.

(4,32 – 4)*250 = 80

Перевірка

40 + 80 = 120

 


3. Задача 3

 

Визначити, як змінилася продуктивність праці на підприємстві, якщо чисельність працюючих збільшилась за звітний період на 2%, а загальний обєм виробництва – 5%.

Розв’язання

Нехай V – обєм виробництва продукції в попередньому періоді, тоді 1,05*V — обєм виробництва продукції в звітному періоді. Покладемо ЧП — чисельність працюючих в попередньому періоді, 1,02*ЧП — чисельність працюючих в звітному періоді.

4. Задача 4

 

Є такі умовні дані, млрд. грн.:

Затрати на кінцеве споживання

Домашніх господарств – 321,5

Державних установ – 131,0

Некомерційних організацій, що обслуговують д/г – 14,4

Валове накопичення основного каіпталу – 137,7

Зміна запасів матеріальних оборотних засобів – 23,0

Експорт товарів та послуг – 93,0

Імпорт товарів та послуг – 64,6

Визначте валовий внутрішній продукт методом використання.

Розв’язання

Валовий внутрішній продукт методом використання обчислюють за такою схемою:…

5. Задача 5

 

Є наступні дані про випуск однорідної продукції по підприємствах:

№ підприємства Випуск продукції, тис.од. Собівартість одиниці продукції, грн.
Базовий Звітний Базовий Звітний
1 440 450 20 26
2 350 500 36 32
3 200 220 12 12

 

Обчисліть загальні індекси середньої собівартості продукції змінного та  фіксованого складу, індекс структурних зрушень.

Розв’язання

Обчислимо фактичні витрати на випуск продукції шляхом множення собівартості одиниці продукції на кількість випущеної продукції  відповідного періоду.

Перевірка Із : Іф = Іс

1,079 : 1,0236= 1,054

6. Задача 6

Об’єм продажу і середні ціни на картоплю були наступні:

Ринки Ціна 1кг, коп.. Об’єм продажу, т
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період
№1 30 40 1500 1000
№2 25 45 800 400

 

Розрахуйте середні ціни на картоплю за два роки та динаміку середньої ціни.

Розв’язання

Для знаходження середньої ціни на картоплю використаємо середню арифметичну зважену….

Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Контрольна робота с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.