Зареєструватися у статусі Клієнта

Доступніше для всіх. Вже можна реєструватися в Amway у статусі Клієнта, щоб самостійно купувати улюблену продукцію для власного споживання, без надання паспортних даних та додаткових зобов’язань.

Постійна знижка 15% одразу після реєстрації

Доступ до промоакцій та наборів зі знижкою до 10%

На сайті Amway можна самостійно купувати улюблену продукцію для власного споживання, без надання паспортних даних та додаткових зобов’язань. Реєстрація безкоштовна. Доставка Новою поштою.

Рубрика: Матеріали для самостіного написання диплому | Оставить комментарий

Як отримати додатковий дохід

Багато людей знаходяться в пошуках отримання додаткового доходу.

Я будую свій бізнес в партнерстві з великої американською компанією, яка виробляє якісні ЕКО товари для оселі, краси та здоров’я, і продає їх сама без посередників в 4 торгових центрах та онлайн з доставкою в будь-яку точку України.

Ви також можете зареєструватися, і як споживач, отримати доступ до цих товарів зі знижкою близько 30% і 100% гарантією задоволення якістю.

Також Вам відкриється можливість брати участь у розподілі прибутку виробника, отриманні бонусів і винагород: він платить Вам відсоток від Ваших особистих покупок товарів з категорії тих, які потрібні Вам «на кожен день», і від покупок інших людей по Вашій рекомендації та по їх рекомендації також.

Всі покупки рахуються в балах, які накопичуються на Вашому номері (дисконтній картці).

1 бал (PV) нараховується на Ваш рахунок за покупку на суму близько 40 грн. з ПДВ.

При цьому найбільш значущим доходом може бути відсоток від обороту покупок, які робить вся Ваша група: Ви + люди по Вашій особистій рекомендації + люди по їх рекомендації і т.д. до нескінченності.

Така рекомендація в нашому бізнесі фіксується документально при реєстрації один раз і назавжди.

Тому, починаючи від 200 PV покупок Вашої групи Ви починаєте отримувати, як бізнес партнер, + 3% — Ви заробляєте близько 700 грн.
А далі:
від 600 PV — + 6% — 1500 грн.,
від 1200 PV — + 9% — 3500 грн.,
від 2400 PV — + 12% — 8000 грн.
і так далі,
від 10000 PV — + 21% — 40000 грн.

На додаток до основних виплат на рівнях від 9% до 21% Ви отримуєте подарунки і грошові бонуси від компанії.

Особливо цікавим бонусом за створений бізнес є так звана «Винагорода за лідерство», що дорівнює 6% від обороту тієї групи, яку Ви побудували «під собою», допомагаючи партнерам цієї групи рости і стати лідерами.

Рекомендуємо Вам почати з таких популярних продуктів для власного споживання «кожен день» на суму від 50 PV, щоб отримати реєстрацію, весь сервіс від компанії на рік в подарунок.

Реєстрація за посиланням https://www.amway.ua/uk/login/register/customer/abo/5228951

Рубрика: Матеріали для самостіного написання диплому | Оставить комментарий

КР Статистика Cтатист соц_ал В6 _СОА

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 4

 

 1. Задача 3. 5

 

 1. Задача 4. 8

 

 1. Задача 5. 9

 

Список використаних джерел. 11

1. Задача 1

Розрахувати показники виробничого травматизму, якщо маємо дані:

 

Кількість потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком, тис., у тому числі 80,5
Зі смертельним наслідком, тис. 2,6
Кількість людино-днів непрацездатності, тис. 2122
Середньорічна чисельність працюючих, тис. 23231,8

 

Розв’язання

Знайдемо коефіцієнт травматизму за рік як відношення кількості потерпілих з втратою працездатності на 1 робочий день і більше та зі смертельним наслідком до середньорічної чисельності працюючих

2. Задача 2

Розрахувати коефіцієнти економічного навантаження всього та за статтю, маючи дані (тис. чол.):

Зайняті економічною діяльністю Незайняті
всього В тому числі всього В тому числі
Чол. Жін. Чол. Жін.
24114,0 12132,7 11981,3 13557,0 5538,7 8018,3

 

Зробити висновки.

Розв’язання

Спочатку обчислимо чисельність всього населення

узагальнений показний (68,66%), відповідно у жінок – нижчий (59,91%). Це пояснюється тим, що жінки на пенсію виходять на 5 років раніше та й тривалість життя жінок більша, ніж чоловіків.


3. Задача 3

Маємо дані про розподіл студентів вищих навчальних закладів за віком:

Вік Чисельність, тис. чоловік
17 і менше 149,0
18 161,2
19 161,3
20 155,3
21 140,8
22 95,5
23 64,9
24 50,9
25 і більше 131,2

 

Вирахувати середній вік студентів, модальний і медіанний вік, коефіцієнт варіації. Проаналізувати отримані дані та зробити висновки.

Розв’язання

Середній вік студентів дорівнює в даному випадку математичному сподіванню

виступає середня величина, мода є найбільш поширене значення ознаки, а медіана поділяє ряд навпіл – на дві рівні за обсягом частини.


4. Задача 4

 

Чисельність населення на початок року складала 400 тис.чоловік, на кінець – 480 тис.чоловік. За рік народилося 13,5 тис.чоловік, померло – 4 тис.чоловік.

Розрахувати загальні коефіцієнти народжуваності та смертності, коефіцієнти природного приросту населення.

Розв’язання

Обчислимо середню чисельність населення як середнє арифметичне чисельності населення на початок року та чисельності населення на кінець року

5. Задача 5

 

Розрахувати показники, що характеризують засоби проведення дозвілля, якщо:

Кількість театрів 130
Кількість концертних організацій 53
Кількість музеїв 324
Кількість бібліотек 23341
Кількість відвідувань театрів, млн. 6,9
Кількість відвідувань концертних організацій, млн. 4,8
Кількість відвідувань музеїв, млн. 16,4
Книжковий фонд бібліотек, млн. примірників 363,9
Чисельність населення, млн. 50,9

 

Розв’язання

Розглянемо структуру засобів проведення дозвілля.

..

Отже, на кожні 1 000 000  населення припадає 135560 відвідувань театрів, 94303 відвідувань концертів, 322200 відвідувань музеїв та 7149312 прочитаних примірників книг.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , | 2 комментария

КР Статистика Cтатист соц_ал В1 _СОА

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 8

 

 1. Задача 4. 11

 

 1. Задача 5. 14

 

Список використаних джерел. 18

1. Задача 1

Маємо дані про чисельність населення за рівнем економічної активності та статтю (тис. чол.):

Населення Економічно активне населення Зайняте економічною діяльністю
всього В тому числі всього В тому числі всього В тому числі
Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін.
50638,8 23908,4 26730,4 26111,5 13189,9 12921,6 24114,0 12132,7 11981,3

 

Визначити коефіцієнт економічної активності населення (всього, в т.ч. чоловіків та жінок); коефіцієнти безробіття та зайнятості населення(всього, в т.ч. чоловіків та жінок). Зробити висновки.

Розв’язання

1) коефіцієнт економічної активності населення обчислимо як відношення економічно активного населення до загальної кількості населення

жінок. Рівень безробіття досить високий — в середньому серед всього населення 8,02%. Для економічно-розвинутих країн рівень безробіття вважається нормальним в межах 5%.


2. Задача 2

Маємо дані про розподіл населення за рівнем середньодушового сукупного доходу:

Показник Млн. чоловік
Все населення, у тому числі з середньодушовим сукупним доходом у місяць, грн. 50,7
До  30 0,4
30,1 – 60,0 7,4
60,1 – 90,0 14,3
90,1 – 120,0 11,8
120,1 – 150,0 7,4
150,1 – 180,0 4,0
180,1 – 210,0 1,9
210,1 – 240,0 1,0
240,1 – 270,0 0,7
270,1 – 300,0 0,4
Понад 300,0 1,4

 

Охарактеризувати ступінь диференціації доходів населення за допомогою коефіцієнта Лоренца. Зробити висновок.

Розв’язання

Коефіцієнт Лоренца як відносна характеристика нерівності в розподілі доходів визначається за формулою:

Цей показник показує, що ступінь диференціації доходів населення середній.


3. Задача 3

Маємо дані про захворювання населення за окремими видами хвороб:

Показник Кількість випадків захворювання, тис.
Всі захворювання. В тому числі 30196
Інфекційні і паразитарні хвороби 1455
Новоутворення 335
Хвороби крові та кровотворних органів 214
Психічні розлади 276
Хвороби нервової системи та органів чуттів 3157
Хвороби органів дихання 13212
Хвороби системи кровообігу 1421
Інші хвороби 10126

 

Проаналізувати структуру захворюванності населення. Розрахувати коефіцієнт захворюваності та розповсюдженість захворювань, якщо чисельність населення становила 50638,8 тис. чол.

 

Розв’язання

В наступній таблиці проаналізуємо структуру захворюванності населення. прийнявши всі випадки захворюванності за 100 відсотків.

розладами або хворобами крові та кровотворних органів. Іншими хворобами хворіє 20 чоловік.


4. Задача 4

Динаміка кількості всього наявного населення характеризується даними (на початок року):

Роки 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Кількість населення млн.чол. 51,8 51,9 52,1 52,2 52,1 51,7 51,3 50,9 50,5

 

Розрахуйте абсолютні та відносні характеристики рядів динаміки. Результати подати у вигляді таблиці. Зробити висновки.

Розв’язання

1.Розрахуємо базисні показники, що відсутні скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 4.1:

— абсолютний приріст (+) чи зниження (-)  визначається як різниця між двома рівнями ряду:

Тільки в період з 1990 року по 1992 рік спостерігалось зростання населення регіону, в інші роки спостерігався спад.


5. Задача 5

Маємо дані про кількість засуджених та чисельність населення за регіонами України:

Кількість засуджених, тис. Чисельність населення, тис.
Україна 237,8 50638,8
Автономна республіка Крим 12,2 2150,6
Вінницька 6,8 1850,4
Волинська 3,8 1069,0
Дніпропетровська 27,1 3799,8
Донецька 28,8 5104,8
Житомирська 5,9 1460,1
Закарпатська 3,6 1281,9
Запорізька 12,8 2051,4
Івано-Франківська 4,1 1455,3
Київська 7,1 1874,8
Кіровоградська 6,1 1199,9
Луганська 18,7 2737,3
Львівська 10,2 2730,3
Миколаївська 6,5 1329,8
Одеська 11,3 2548,4
Полтавська 7,0 1719,6
Рівненська 3,0 1187,1
Сумська 7,4 1379,1
Тернопільська 3,5 1167,4
Харківська 14,0 3034,8
Херсонська 5,9 1252,1
Хмельницька 5,7 1492,8
Черкаська 6,3 1486,9
Чернівецька 3,0 943,6
Чернігівська 5,9 1330,3
м. Київ 9,5 2599,9
м. Севастополь 1,6 401,4

 

Розрахувати коєфіцієнти судимості. Зробити висновки.

Розвязання

Коєфіцієнт судимості розраховують як відношення кількості засуджених до чисельності населення. Розрахунок здійснимо в наступній таблиці.

Отже, в середньому по Україні коефіцієнт судимості складає 0,004696. Найбільш криміногенні наступні області – Дніпропетровська з коефіцієнтом судимості 0,007132, Луганська з коефіцієнтом судимості 0,006832, Запорізька з коефіцієнтом судимості 0,006240. Найменш криміногенні наступні області – Рівненська з коефіцієнтом судимості 0,002527, Закарпатська з коефіцієнтом судимості 0,002808, Івано-Франківська з коефіцієнтом судимості 0,002817, Тернопільська з коефіцієнтом судимості 0,002998. В найбільш криміногенні області попадають регіони з найбільшою чисельністю та густотою населення, а також з найбільш розвинутою промисловістю.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , | Оставить комментарий

КР Статистика Cтатист Екон Вар 5

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 8

 

 1. Задача 4. 9

 

 1. Задача 5. 10

 

 1. Задача 6. 12

 

Список використаних джерел. 13

1. Задача 1

Є такі дані:

Основні фонди за формами власності (на кінець року за балансовою вартістю), млн. грн.

Рік

Всі основні фонди В тому числі за формами власності
державна недержавна
1970 1200 1150 50
1980 3000 2900 100
1990 5800 5650 150
2000 35700000 15200000 20500000

 

Розрахуйте показники структури основних фондів і зробіть висновки.

Розв’язання

Охарактеризуємо структуру основних фондів по роках Розрахунки подамо в таблиці 1.1

основних засобів недержавної форми власності зросла з 2,59% в 1990 році до 57,42 % в 2000 році.

 


2. Задача 2

 

Є такі дані по двом підприємствам за два періоди:

 

№ підпр. Базовий період Звітний період
Середньорічна вартість ОВФ, тис.грн. Середньосп. чисельність персоналу осн. діяльн., чол. Середньорічна вартість ОВФ, тис.грн. Середньосп. чисельність персоналу осн. діяльн., чол.
1 240 90 300 90
2 720 150 780 160

 

Визначте:

 • рівні і динаміку фондоозброєнності праці по кожному підприємству,
 • загальні індекси фондоозброєнності праці змінного, фіксованого складу і впливу структурних зрушень;
 • абсолютну зміну обєму ОВФ внаслідок зміни: чисельності персоналу і його озброєнності основними засобами.

Розв’язання

Фондоозброєнність обчислимо як відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів за деякий період до  середньоспискової чисельності персоналу  основної діяльності за той же період.

Знайдемо фондоозюроєнність для кожного періоду по кожному підприємству.

(4,32 – 4)*250 = 80

Перевірка

40 + 80 = 120

 


3. Задача 3

 

Визначити, як змінилася продуктивність праці на підприємстві, якщо чисельність працюючих збільшилась за звітний період на 2%, а загальний обєм виробництва – 5%.

Розв’язання

Нехай V – обєм виробництва продукції в попередньому періоді, тоді 1,05*V — обєм виробництва продукції в звітному періоді. Покладемо ЧП — чисельність працюючих в попередньому періоді, 1,02*ЧП — чисельність працюючих в звітному періоді.

4. Задача 4

 

Є такі умовні дані, млрд. грн.:

Затрати на кінцеве споживання

Домашніх господарств – 321,5

Державних установ – 131,0

Некомерційних організацій, що обслуговують д/г – 14,4

Валове накопичення основного каіпталу – 137,7

Зміна запасів матеріальних оборотних засобів – 23,0

Експорт товарів та послуг – 93,0

Імпорт товарів та послуг – 64,6

Визначте валовий внутрішній продукт методом використання.

Розв’язання

Валовий внутрішній продукт методом використання обчислюють за такою схемою:…

5. Задача 5

 

Є наступні дані про випуск однорідної продукції по підприємствах:

№ підприємства Випуск продукції, тис.од. Собівартість одиниці продукції, грн.
Базовий Звітний Базовий Звітний
1 440 450 20 26
2 350 500 36 32
3 200 220 12 12

 

Обчисліть загальні індекси середньої собівартості продукції змінного та  фіксованого складу, індекс структурних зрушень.

Розв’язання

Обчислимо фактичні витрати на випуск продукції шляхом множення собівартості одиниці продукції на кількість випущеної продукції  відповідного періоду.

Перевірка Із : Іф = Іс

1,079 : 1,0236= 1,054

6. Задача 6

Об’єм продажу і середні ціни на картоплю були наступні:

Ринки Ціна 1кг, коп.. Об’єм продажу, т
Базовий період Звітний період Базовий період Звітний період
№1 30 40 1500 1000
№2 25 45 800 400

 

Розрахуйте середні ціни на картоплю за два роки та динаміку середньої ціни.

Розв’язання

Для знаходження середньої ціни на картоплю використаємо середню арифметичну зважену….

Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

 

 

Рубрика: Контрольна робота | Метки: , , , , , , , , | Оставить комментарий