КР Статистика Cтатист соц_ал В1 _СОА

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 8

 

 1. Задача 4. 11

 

 1. Задача 5. 14

 

Список використаних джерел. 18

1. Задача 1

Маємо дані про чисельність населення за рівнем економічної активності та статтю (тис. чол.):

Населення Економічно активне населення Зайняте економічною діяльністю
всього В тому числі всього В тому числі всього В тому числі
Чол. Жін. Чол. Жін. Чол. Жін.
50638,8 23908,4 26730,4 26111,5 13189,9 12921,6 24114,0 12132,7 11981,3

 

Визначити коефіцієнт економічної активності населення (всього, в т.ч. чоловіків та жінок); коефіцієнти безробіття та зайнятості населення(всього, в т.ч. чоловіків та жінок). Зробити висновки.

Розв’язання

1) коефіцієнт економічної активності населення обчислимо як відношення економічно активного населення до загальної кількості населення

жінок. Рівень безробіття досить високий — в середньому серед всього населення 8,02%. Для економічно-розвинутих країн рівень безробіття вважається нормальним в межах 5%.


2. Задача 2

Маємо дані про розподіл населення за рівнем середньодушового сукупного доходу:

Показник Млн. чоловік
Все населення, у тому числі з середньодушовим сукупним доходом у місяць, грн. 50,7
До  30 0,4
30,1 – 60,0 7,4
60,1 – 90,0 14,3
90,1 – 120,0 11,8
120,1 – 150,0 7,4
150,1 – 180,0 4,0
180,1 – 210,0 1,9
210,1 – 240,0 1,0
240,1 – 270,0 0,7
270,1 – 300,0 0,4
Понад 300,0 1,4

 

Охарактеризувати ступінь диференціації доходів населення за допомогою коефіцієнта Лоренца. Зробити висновок.

Розв’язання

Коефіцієнт Лоренца як відносна характеристика нерівності в розподілі доходів визначається за формулою:

Цей показник показує, що ступінь диференціації доходів населення середній.


3. Задача 3

Маємо дані про захворювання населення за окремими видами хвороб:

Показник Кількість випадків захворювання, тис.
Всі захворювання. В тому числі 30196
Інфекційні і паразитарні хвороби 1455
Новоутворення 335
Хвороби крові та кровотворних органів 214
Психічні розлади 276
Хвороби нервової системи та органів чуттів 3157
Хвороби органів дихання 13212
Хвороби системи кровообігу 1421
Інші хвороби 10126

 

Проаналізувати структуру захворюванності населення. Розрахувати коефіцієнт захворюваності та розповсюдженість захворювань, якщо чисельність населення становила 50638,8 тис. чол.

 

Розв’язання

В наступній таблиці проаналізуємо структуру захворюванності населення. прийнявши всі випадки захворюванності за 100 відсотків.

розладами або хворобами крові та кровотворних органів. Іншими хворобами хворіє 20 чоловік.


4. Задача 4

Динаміка кількості всього наявного населення характеризується даними (на початок року):

Роки 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Кількість населення млн.чол. 51,8 51,9 52,1 52,2 52,1 51,7 51,3 50,9 50,5

 

Розрахуйте абсолютні та відносні характеристики рядів динаміки. Результати подати у вигляді таблиці. Зробити висновки.

Розв’язання

1.Розрахуємо базисні показники, що відсутні скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 4.1:

— абсолютний приріст (+) чи зниження (-)  визначається як різниця між двома рівнями ряду:

Тільки в період з 1990 року по 1992 рік спостерігалось зростання населення регіону, в інші роки спостерігався спад.


5. Задача 5

Маємо дані про кількість засуджених та чисельність населення за регіонами України:

Кількість засуджених, тис. Чисельність населення, тис.
Україна 237,8 50638,8
Автономна республіка Крим 12,2 2150,6
Вінницька 6,8 1850,4
Волинська 3,8 1069,0
Дніпропетровська 27,1 3799,8
Донецька 28,8 5104,8
Житомирська 5,9 1460,1
Закарпатська 3,6 1281,9
Запорізька 12,8 2051,4
Івано-Франківська 4,1 1455,3
Київська 7,1 1874,8
Кіровоградська 6,1 1199,9
Луганська 18,7 2737,3
Львівська 10,2 2730,3
Миколаївська 6,5 1329,8
Одеська 11,3 2548,4
Полтавська 7,0 1719,6
Рівненська 3,0 1187,1
Сумська 7,4 1379,1
Тернопільська 3,5 1167,4
Харківська 14,0 3034,8
Херсонська 5,9 1252,1
Хмельницька 5,7 1492,8
Черкаська 6,3 1486,9
Чернівецька 3,0 943,6
Чернігівська 5,9 1330,3
м. Київ 9,5 2599,9
м. Севастополь 1,6 401,4

 

Розрахувати коєфіцієнти судимості. Зробити висновки.

Розвязання

Коєфіцієнт судимості розраховують як відношення кількості засуджених до чисельності населення. Розрахунок здійснимо в наступній таблиці.

Отже, в середньому по Україні коефіцієнт судимості складає 0,004696. Найбільш криміногенні наступні області – Дніпропетровська з коефіцієнтом судимості 0,007132, Луганська з коефіцієнтом судимості 0,006832, Запорізька з коефіцієнтом судимості 0,006240. Найменш криміногенні наступні області – Рівненська з коефіцієнтом судимості 0,002527, Закарпатська з коефіцієнтом судимості 0,002808, Івано-Франківська з коефіцієнтом судимості 0,002817, Тернопільська з коефіцієнтом судимості 0,002998. В найбільш криміногенні області попадають регіони з найбільшою чисельністю та густотою населення, а також з найбільш розвинутою промисловістю.


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

Запись опубликована в рубрике Контрольна робота с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.