Курсова робота Конкурентоспроможність DVD-плеєрів на ринку України

Зміст:

Вступ. 3

1. Стан ринку DVD-плеєрів в Україні6

2. Характеристика асортименту DVD-плеєрів представлених в ТОВ «Центр електроніки»………………………………………………………………………..16

3. Характеристика показників конкурентоспроможності DVD-плеєрівпредставлених на підприємстві ТОВ «Центр електроніки». 30

4. Оцінка конкурентоспроможності різних DVD-плеєрів представлених напідприємстві ТОВ «Центр електроніки». 36

Висновки і пропозиції42

Список використаної літератури. 46


Вступ

 

Останнім часом велика увага приділяється проблемам якості та конкурентоспроможності товарів. І це не випадково. Світовий досвід свідчить, що успішна діяльність на міжнародному ринку можлива за умови забезпечення «прицільної якості» товарів зі створенням ефективної системи управління якістю.

Сучасний світовий ринок – це ринок споживача. В умовах вільної конкуренції з двох однакових товарів здебільшого вибирають найдешевший, а за однакових цін – найякісніший. Отже, якість є важливою ринковою характеристикою товару. Виробництво низькоякісних товарів не має сенсу і завдає збитків. Тому проблема якості та конкурентоспроможності товарів є досить актуальною.

DVD (ді-ві-ді?, англ.DigitalVersatileDisc — цифровий чи багатоцільовий диск англ.DigitalVideoDisk — цифровий відеодиск) носій інформації у вигляді диска, зовні схожий з компакт-диском, однак має можливість зберігати більше інформації за рахунок використання лазера з меншою довжиною хвилі, ніж для звичайних компакт-дисків.

Перші диски і програвачі DVD з»»явилися в листопаді 1996 року у Японії і в березні 1997 у США.На початку 1990-х років розроблялося два стандарти для оптичних інформаційних носіїв високої щільності. Один з них називався «Multimedia Compact Disc» (MMCD) і розроблявся компаніями Philips і Sony, другий — «Super Disc» — підтримували 8 великих корпорацій, у числі яких були Toshiba і Time Warner. Пізніше зусилля розробників стандартів були об»»єднані під началом IBM, що не хотіла повторення війни форматів, як було зі стандартами касет VHS і Betacam у 1980-х. Офіційно DVD був анонсований у вересні 1995 року. Перша версія специфікацій DVD була опублікована в вересні 1996 року. Зміни і доповнення в специфікації вносить організація DVD Forum (раніше називалася DVD Consorcium), членами якої є 10 компаній-засновників і більш як 220 приватних осіб.

Перший привід, що підтримує запис DVDR, був випущений Pioneer у жовтні 1997 року. Вартість цього приводу, що підтримував специфікацію DVDR версії 1.0, складала 17000 доларів США. Пусті диски, призначені для запису, обсягом 3.95 Гб коштували по 50 доларів кожний.

Величезний успіх DVD-носіїв у любителів якісного домашнього відео на початку ХХІ ст. — класичний приклад того, що жодна рецесія не в змозі зупинити науку та споживацькі потреби. Тоді вони ще коштували дорого і мали проблеми у побутовому вживанні. Але саме програвачі і диски DVD у США, за даними фахівців, продавалися краще, ніж будь-який інший електронний продукт за всю історію країни (2001 року обсяг продажу фільмів на DVD-носіях зріс у країні у 2,4 разу до $4,6 млрд).

Ще десять років тому створені одразу кількома виробниками новітні цифрові носії становили інтерес хіба що для їхніх винахідників. Їхнє просування на ринок було вкрай проблематичним. Як відомо, винахідник CD компанія SONY одразу дала однакові параметри всім виробникам CD. На ринку DVD на початку такожіснував різнобій форматів (виготовлених різними виробниками): різні версії DVD-дисків не підходили до різних DVD-дисководів і навпаки. Однак, зрештою, технічні проблеми було узгоджено. Виробники та трейдери почали отримувати дуже значні прибутки (продаж DVD, приміром компанією AOL Time Warner, 2001 р. зросли на 44% порівняно з 2000 роком). При цьому ціни на DVD-носії всякчас знижувалися. Так, з часу появи на ринку ціни на DVD-диски у США впали з $25—35 до $10, а вартість плеєра — з кількох тисяч до кількох сотень доларів. Кількість сімей у США, які вже придбали програвачі DVD-дисків, сягла 32 мільйонів (а це понад 60% усіх американських домашніх господарств). Обсяги ринку DVD-прокату збільшилися за 2001 рік на 21% (до $16,8 млрд).

В останні роки DVD-плеєри в Україні завоювали велике число споживачів, а обсяг їх продаж зростає щорік на 25%. Український ринок пропонує біля сотні різних виробів від найбільш відомих виробників практично на всі смаки та фінансові можливості споживачів. Тому набуває актуальності питання визначення конкурентоспроможності DVD-плеєрів на ринку України.

З метою дослідження конкурентоспроможності DVD-плеєрів на ринку України. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішені наступні завдання:

— проаналізовано стану ринку DVD-плеєрів в Україні;

— охарактеризовано асортимент DVD-плеєрів представлених в  ТОВ «Центр електроніки»;

— визначені показники конкурентоспроможності DVD-плеєрівпредставлених на підприємстві ТОВ «Центр електроніки»;

оцінено конкурентоспроможність різних DVD-плеєрів представлених напідприємстві ТОВ «Центр електроніки».

Об’єктом дослідження є DVD-плеєри,що реалізуються в ТОВ «Центр електроніки».

Предметом дослідження є  конкурентоспроможность DVD-плеєрів.

 


1. Стан ринку DVD-плеєрів в Україні

Ринок аудіо і відео технікі в Укріїні.

В 2007 році в містах України чисельністю населення більше 100 тис.чоловік було продано 3736 тис.од. аудіо- і відеотехнікі на $783916тис.В співвідношені з 2006 роком ринок аудіо- і відеотехнікі збільшився на 21% у фізичному відношені і на 17%-в грошовому.

Особливо зріс продаж панельних телевізорів.Зросли також продажиDVDплеєрів і цифрових відеокамер

Про це свідчать результати  моніторинга продажів товарів довгострокового користування,який компанія GfKUkraine проводить на основі роздрібної панелі електротоварів в 45 містах України з чисельністю населення більш 100 тис.чоловік.

Тестовий пакет HQVBenchmarkDVD розроблений у співдружності й при особистій участі багатьох провідних видань США, що пишуть по відповідній тематиці — ThePerfectVision, HDTVExpert, DigitalTV, WidescreenReview, Sound & Vision, HomeTheater, UltimateAV, SecretsofHomeTheaterandHighFidelity і Audioholics.

Оскільки цифрова обробка сигналу провадиться більшістю сучасних телевізорів і DVD плеєрів, не виключений варіант, коли зв»»язування тестуємих зразків буде двічі конвертувати відеосигнал. Тому при тестуванні телевізора або монітора рекомендується перемкнути DVD плеєр у черезрядковий (interlaced) режим виводу, або «480i«, а у випадку тестування DVD програвача — відключити всі процеси обробки зображення телевізором і встановити режим «nativeprogressivescanmode» (режим вихідного порядкового розгорнення), що дозволить зконфігурувати вихід DVD плеера з дозволом екрана телевізора.

 

 


4. Оцінка конкурентоспроможності різних DVD-плеєрів представлених напідприємстві ТОВ «Центр електроніки»

Забезпечення конкурентоспроможності DVD – плеєрів обумовлює необхідність їх кількіссної оцінки.Розрізняють одиничний,комплексний та інтегральний показники конкурентоспроможності товару.

   Одиничний показник конкурентоспроможності визначається оцінкою окремих показників,наприклад,показник надійності,показник ринкової новизни товарів.

   Комплексний показник конкурентоспроможності визначається оцінкою сукупності одиничних показників,напри клад,комплексний показнипк якості,комплексний ринковий показник.

   Інтегральний показник конкурентоспроможності визначається оцінкою сукупності комплексних показників.Саме цей показник свідцить про загальний рівень конкурентоспроможності.

Зразок, який набрав найменшу кількість балів (оскільки за даною методикою 1 ранг проставляється найвагомішому показнику та моделі з найвищим значенням параметра) є найбільш конкурентоспроможним. У даному випадку це модель DVD-плеєра «Samsung».

 


Висновки і пропозиції

В ході вивчення конкурентоспроможності DVD-плеєрів на ринку України  спостерігається велика кількість визначень цього «явища», але найточнішим можна вважати боротьбу фірм за обмежений обсяг платоспроможного попиту споживачів,що ведеться фірмами на доступних їм сегментах ринку. Дане поняття має велике значення для економіки в цілому оскільки зобовязує фірми створювати конкурентоспроможний товар, тим самим насичуючи ринок необхідними  товарами для задоволення різноманітних потреб. Також відіграє головну роль у прийнятті рішень про покупку. Оскільки ця інтегральна характеристика містить дуже багато компонентів і на неї впливає специфіка самого товару, особливості ринку, і індивідуальність споживача.

 Не можна говорити про якусь єдину конкурентоспроможність. Товар, конкурентоспроможний на одному ринку, може виявитися зовсім не конкурентоспроможним на іншому. Таким чином, конкурентоспроможність і визначається і змінюється залежно від ринку збуту і від конкретних споживацьких сегментів на ринку.

Однією із умов вибору товару споживачем є збіг основних параметрів виробу з умовними характеристиками потреби,що прогнозується.Такими показниками найчастіше вважають нормативні й технічні параметри,а також ціну придбання й споживання товару.

  Основними факторами підримання та підвищення конкурентоспроможності товарів є відповідність продукції міжнародним стадартам.Сучасні вимоги для забезпечення конкурентоспроможності товарів відображені у міжнародних стандартах ISO серії 9000.

      Об’єкт конкуренції-потреби групи споживачів;суб’єкт конкуренції-фірми виробники.

Об’єктом дослідження  при підготовці курсової роботи є DVD-плеєри, що реалізуються в ТОВ «Центр електроніки».

  Зростання кількості моделей на ринку DVD-плеєрів неминуче призводить до того, що з кожним разом все важче вибрати модель, яка б задовольнила всі вимоги споживача до якості, ціни та зовнішнього вигляду. Не завжди велика ціна пристрою виправдана з огляду на його технічний рівень та функціональні можливості. При сьогоднішній кількості виробників і моделей відрізнити маркетингові рекламні прийоми від реального співідношення ціна-якість досить складно.

Найдешевші моделі у каталогах є дуже поширеними. І будь-який програвач будь-якого виробника має досить високу якість відтворення відеозображення і звуку на DVD за умови, що не планується використовувати плазмовий або проекційний телевізор з великою діагоналлю і серйозну систему домашнього кінотеатру. Якщо ж споживач бажає отримати якісний пристрій, який прослужить довго і радуватиме при кожному використанні, то вирішальним чинником повинні стати все-таки не найнижча ціна і не суб»»єктивні відчуття від перегляду або якості звуку, а ряд інших цілком вимірюваних і об»»єктивних умов.

Сучасні програвачі нижньої цінової категорії, як правило, можуть відтворювати значно більше форматів, ніж їх більш дорогі аналоги. Тому споживачі купують два програвачі — один для проглядання фільмів на великому екрані у складі потужної акустики, а другий для відтворення всього того, що дорогий апарат читати не може.

Портативні DVD-плеєри останнім часом стають все більш популярними. Ціна на них впала до рівня купівельної спроможності багатьох громадян, крім DVD-видео всі сучасні моделі почали підтримувати стислі відеофайли (DIVX), з»»явилися usb-хости, пристрої читання карт пам»»яті і навіть вбудовані ТБ-приймачі. В роботі розглянуто найбільш поширені в Україні моделі та проведено аналіз їх споживчих характеристик, який показав досить повну відповідність їх заявлених характеристик реальним. Проте, як показали дослідження, належність до відомих брендів ще не гарантує досконалої якості виробів.

    Забезпечити конкурентоспроможність та необхідний обсяг реалізації DVD-плеєрів  в ТОВ”Центр електроніки” допомагає система ФОПСТИЗ(формування попиту і стимулювання збуту)-один із організаційних показників конкурентоспроможності товару.

Метою якої є – забезпечення конкурентоспроможності та визначення обсягу продажу товару при виході на ринок.

Завданням її є – повідомити потенційного покупця про існування товару;проінформувати про потреби,задовольняються цим товаром;максимальне зниження недовіри до товару з боку покупців.

ТОВ”Центр електроніки” проводить ряд заходів для стимулювання збуту і підвищенню конкурентоспроможності товарів які реалізуються на підприємстві,такі як-спонукання покупця до повторних покупок DVD-плеєрів;пропонування супутніх товарів; пропонування додаткових з’єднувальних шнурів(для підвищення якості зображення і звуку).

У формуванні конкурентоспроможності DVD-плеєрів велику роль відіграє наявність і рівеня сервісного обслуговування.Перед продажем:усунення неполадок,спричинених транспортуванням продукції-приведення в робочий стан-демонстрування покупцю функціональних можливостей DVD-плеєрів.

         Для оцінки конкурентоспроможності DVD-плеєрів був застосований метод «матриці сумарних рангів» (для оцінки було відібрано 5 моделей різних брендів). Після проведення  розрахунків за допомогою даного методу виявилося, що найбільш конкурентоспроможним із DVD-плеєрів асортименту представленого в ТОВ ”Центр електроніки” виявився програвач бренда «Samsung».

         Відносно ринку DVD плеєрів в Україні можна стверджувати, що на ньому представлені тільки всесвітньо відомі виробники, які здатні витрачати величезні кошти на НДКР з вдосконалення виробів та комплектуючих. Вони проводять постійний моніторинг рейтингів своїх товарів, що в умовах практично досконалої конкуренції призводить до вирівнювання якісних показників різних брендів в межах кожного цінового діапазону. Тобто помітне зростання рівня якості відбувається тільки при переході від одного цінового діапазону до більш високого.

                        Отже, порівняно невеликий магазин ТОВ «Центр електроніки» орієнтується на покупця DVD плеєрів з невеликим рівнем доходу. Для цієї категорії покупців його асортимент є конкурентоспроможним, про що свідчить зростаючий обсяг продажу даних товарів. Проте оптимізація асортименту на основі проведених досліджень дозволить йому помітно збільшити прибуток і рівень задоволеності потреб споживачів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список використаної літератури

 

1.     Блейк Бонни, Сахлин Дуг. 50 эффективных приемов и обработки цифрового видео. — М. ; СПб. ; К. : Диалектика, 2006. — 399 с.

2.      Сидоренко О.В Товарознавчі складові ринкознавства:Навч.посіб.- К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т,2001.-90 с.

3.      Мережко Н.В Товарознавчі аспекти маркетингу.Опорний конспект лекцій. К.:Київ.нац.торг.-екон.ун-т,2002.

4.      Дудла І.О. Товарознавчі аспекти маркетингу.Навчальний посібник.- К.:Центр учбової літератури,2007.-224 с

5.     Вартанов А.С. От фото до видео. — М. : Искусство, 1996. — 220с.

6.     Котлер Ф.Основи маркетинга.-М.:1990.

7.     Глушкова Т.Г. Товарознавство товарів культурно-побутового призначення: Опорний конспект лекцій / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2003. — 166с.

8.     Липатов С. Н. Новый способ освоить создание и копирование видеодисков: VCD, SVCD, DVD, MPEG 4: Учеб. пособие. — М. : 25 КАДР, 2004. — 399с.

9.     Михайлов Володимир Іванович. Товарознавство електропобутових товарів: Підруч. для студ. торговельно- економічних вищих закл. освіти / Інститут змісту і методів навчання; Київський держ. торговельно- економічний ун-т. — К., 1999. — 232с.

10.http://www.favor.com.ua/

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.