Дипломна робота Товарознавчі аспекти дослідження ринку косметики для чоловіків, виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості і організація її реклами

Зміст

 

Вступ.. 3

 

Літературний огляд. 5

Розділ 1. Товарознавчі аспекти дослідження ринку косметики для чоловіків в Україні5

1.1. Стан споживчого ринку косметики для чоловіків. 5

1.2. Проблеми розвитку ринку. 10

1.3. Вимоги до якості косметики для чоловіків. 12

1.4. Визначення номенклатури показників для товарознавчої оцінки. 14

 

Розділ 2. Формування споживних властивостей та якості косметики для чоловіків. 17

2.1. Вплив нових сировинних матеріалів на якість і споживні властивості косметики для чоловіків. 17

2.2. Вплив технологічних процесів на формування якості28

Експериментальна частина. 30

 

Розділ 3. Порівняльна характеристика асортименту та споживчих властивостей косметичних виробів для чоловіків різних виробників (за матеріалами ПП Агаєв М.А.)30

3.1. Об’єкти та методи дослідження. 30

3.2. Порівняльна характеристика асортименту косметичних виробів для чоловіків  38

3.3. Порівняльна характеристика споживних властивостей косметики для чоловіків іноземного виробництва. 43

3.4. Виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості косметичних виробів на ринку України. 47

3.5. Експертна оцінка косметики для чоловіків. 50

 

РОЗДІЛ 4. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКЛАМИ НА РОЗДРІБНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ55

4.1. Роль та значення реклами в системі маркетингу. 55

4.2. Характеристика основних видів та засобів реклами, які використовуються в роздрібних підприємствах. 59

4.3. Сучасний стан організації реклами на ПП Агаєв. 68

4.4. Шляхи вдосконалення організації реклами та визначення її ефективності76

 

Висновки та пропозиції84

Список використаної літератури.. 88

Додатки.. 90


Вступ

 

Ринкові відносини в Україні зумовлюють специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до формування товарного асортименту та якості в магазині.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються.

В умовах становлення ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва конкурентноздатних товарів. Якість виступає як головний фактор конкурентноздатності товару, складаючи його «стрижень», основу.

Нові підходи до проблеми якості вимагають усе більш повного обліку виготовлювачами ринкового фактора, зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційно-економічних заходів керування якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку до якості товарів, організації роботи з переходу в перспективі до забезпечення високої якості продукції.

Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.

Саме тому тема дипломної роботи “Товарознавчі аспекти дослідження ринку косметики для чоловіків, виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості і організація її реклами” є на даний час досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є товарознавче дослідження споживчих властивостей косметики для чоловіків в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних завдань:

— розгляду товарознавчих аспектів дослідження ринку косметики для чоловіків в Україні;

— вивчення формування споживних властивостей та якості косметики для чоловіків;

— проведення порівняльної характеристики асортименту та споживчих властивостей косметичних виробів для чоловіків різних виробників (за матеріалами ПП Агєєв М.А.);

— дослідження організації роздрібної торгівлі косметики для чоловіків.

Предметом дослідження є якість та споживчі властивості косметики для чоловіків.

Об»єктом  дослідження є косметика для чоловіків на базі підприємства ПП Агаєв М.А., м. Київ.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

     


Літературний огляд

 

Розділ 1. Товарознавчі аспекти дослідження ринку косметики для чоловіків в Україні

 

1.1. Стан споживчого ринку косметики для чоловіків

 

Косметичні товари в Україні підрозділяють на 3 групи:

гігієнічні — застосовують для підтримки в здоровому стані шкіри, волосся, зубів;

лікувально-профілактичні — для попередження і лікування деяких захворювань шкіри, волосся;

декоративні товари використовують для затушовування недоліків і підкреслення достоїнств зовнішності людини. Лікувально-гігієнічна косметика підрозділяється на [5, c. 98]:

засоби для догляду за шкірою;

засоби для догляду за зубами і порожниною рота;

засоби для гоління і догляду за шкірою після гоління;

засоби для догляду за волоссям;

інші косметичні засоби — дезодоранти, засоби для ванн.

Косметичні товари різноманітні по зовнішньому вигляді, структурі, консистенції. Вони випускаються у виді водно-спиртових розчинів (лосьйони, зубні еліксири, рідкі шампуні); емульсій (креми); суспензій (зубні пасти); емульгосуспензій (тональні креми, рідка туш); гелів (шампуні, креми); порошків (пудра, рум»яна).

….

Переваги біотехнологій:

бактерії «працюють» ефективніше, роблячи активні субстанції у великих кількостях;

концентрацію біотехнологічних компонентів  у косметичному препараті можна строго дозувати;

менше забруднюють навколишнє середовище, відходи біотехнологій легко утилізуються. Але це виробництво поки дуже дороге.


Експериментальна частина

 

Розділ 3. Порівняльна характеристика асортименту та споживчих властивостей косметичних виробів для чоловіків різних виробників (за матеріалами ПП Агаєв М.А.)

 

3.1. Об’єкти та методи дослідження

 

Експериментальна частина дипломної роботи проводилась на матеріалах зібраних під час проходження переддипломної практики на ПП Агаєв М.А. в маркет “Реал” міста Києва, а також в лабораторії кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ.

Дослідження проводились з метою вивчення асортименту та визначення оцінки якості косметики для чоловіків.

Об»єктом дослідження була косметика для чоловіків, що реалізується в ПП Агаєв М.А. в маркет “Реал”.

Експертиза якості косметичних товарів проводиться по органолептичних і фізико-хімічних показниках відповідно до діючих стандартів: ДСТ 29189-91 «Крем косметичний», ДСТ 28768-90 «Вироби декоративної косметики. Порошкоподібні і компактні»; ДСТ 28767-90 «Вироби декоративної косметики на жирній основі», ТУ 9158-019-0335018-93 «Шампуні на основі синтетичних ПАВ».

Правила добору проб і методи органолептичних випробувань містяться в ДСТ 29188.0-91.

— потрібно бути коротким. Невеликі по площі ділянки тексту самі притягають око, тому що їх легко охопити поглядом;

— потрібно бути правдивим. Брехливі твердження незабаром будуть спростовані практикою, а виходить, повторних замовлень не буде;

— потрібно бути не схожим на інші. У розумних межах, звичайно, але звертання зробить враження і викличе інтерес, якщо буде викладено оригінально і незвичайно. Не потрібно переступати границі між незвичним і безглуздим;

— потрібно прагнути залучити й утримати увагу. Повинен існувати логічний простий зв»язок між способом привернути увагу і перетворити увагу в інтерес. Утримання уваги залежить від інформації, що повідомляється, від слів якими користуються, від довжини тексту і від того, наскільки легким він є. Особливу цінність мають слова і фрази, що народжують уявні образи;

— потрібно випробувати засіб реклами. Перш, ніж розміщати довгострокове замовлення, необхідно як можна точніше оцінити корисність і притягальну силу засобу реклами, у якому буде публікуватися оголошення;

— потрібно уникати прямих порівнянь з конкурентами, називаючи їх по імені.

Для одержання віддачі від рекламної компанії, підприємство повинне враховувати всі можливі фактори, починаючи з того, який продукт рекламується і кінчаючи правильністю складання рекламного звертання.


Висновки та пропозиції

 

 

Косметичні товари різноманітні по зовнішньому вигляді, структурі, консистенції. Вони випускаються у виді водно-спиртових розчинів (лосьйони, зубні еліксири, рідкі шампуні); емульсій (креми); суспензій (зубні пасти); емульгосуспензій (тональні креми, рідка туш); гелів (шампуні, креми); порошків (пудра, рум»яна). Засоби для гоління і догляду за шкірою після гоління. До цих засобів відносяться креми, лосьйони, гелі (желе), пінки і бальзами.

Місцеві виробники косметики для чоловіків зштовхнулися з великою проблемою — дефіцитом вітчизняних якісних жирів, які можна було б використовувати у виробництві косметики. Тому велику частину інгредієнтів сьогодні приходиться завозити з-за кордону, що ставить українських виробників у залежність від кон»юнктури світового ринку рослинних олій. Перспективи: конкуренція між виробниками буде підсилюватися, українська продукція буде витісняти як “сірі” постачання косметики для чоловіків, так і офіційний імпорт; місцеві виробники будуть розширювати асортимент і освоювати зовнішні ринки.

Всі косметичні товари для чоловіків повинні вироблятися по рецептурах, затвердженим відповідними органами Мінздраву України, і відповідати вимогам нормативних документів.

Особливістю косметичних товарів для чоловіків є те, що як функціональні властивості для багатьох видів виступають гігієнічні.

Надійність косметичних товарів для чоловіків визначається збереженням, тобто здатністю підтримувати вихідні косметичні і якісні характеристики без значних втрат протягом визначеного терміну. Показником збереження косметичних товарів є термін їхнього збереження.

Асортимент косметичних товарів для чоловіків дуже різноманітний по функціональному призначенню. Для їх приготування використовуються різні компоненти як природного, так і синтетичного походження.

Експериментальна частина дипломної роботи проводилась на матеріалах зібраних під час проходження переддипломної практики на ПП Агаєв М.А. в маркет “Реал” міста Києва, а також в лабораторії кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ.

Дослідження проводились з метою вивчення асортименту та визначення оцінки якості косметики для чоловіків.

Об»єктом дослідження була косметика для чоловіків, що реалізується в ПП Агаєв М.А. в маркет “Реал”.

В 2002 році порівняно з 2001 товарооборот косметики для чоловіків в магазині “Реал” зріс на 55,4 тис. грн. (3,68%). За всіма групами асортименту відбулося зростання товарообігу. Найбільше зростання відбулося за такими товарними групами, як косметика для гоління  24,1 тис. грн. (4,41%) та косметика після гоління на 10,9 тис. грн. (7,4%). Також в асортименті відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення за питомою вагою по таких групах, як косметика для гоління та після гоління відповідно на 0,25% та 0,35%. За іншими групами товарної продукції відбулося зменшення питомої ваги.

В магазині ПП Агаєв М.А. здійснюється продаж косметики для чоловіків таких виробників, як  GILLETTE, NIVEA, SCHIC, ARCTIC, Арко та інших.

Під час виконання  роботи провели тестування зволожуючих засобів після гоління для всіх типів шкіри, об»єднавши їх у групи «Засоби для сухої і нормальної шкіри» і «Засоби для жирної і змішаної шкіри».

Загальний підсумок практичних досліджень і загальна оцінка якості така: на «відмінно» оцінені засоби для сухої і нормальної шкіри L`oreal Plenitude Triple Active Jour, Oriflame Swedish Care, Калина «Чиста лінія» і Mary Kay Balancing Moisturiser. Оцінку «добре» дістають кошти Synergie Fresh і Невська косметика «Гармонія».

Для виявлення споживчих переваг при виборі косметики для чоловіків в ПП Агаєв М.А. необхідно проводити опитування споживачів.

За результатами опитування 3,5% опитаних споживачів купують косметику для чоловіків щотижня,  16,8% — два-три рази в місяць, 21,8% — раз в місяць, 24,8 – раз в два місяці, 20,7 – раз в три місяці та 12,4% — два-три рази на рік. 

25,8% споживачів зазвичай купує косметику для чоловіків в магазинах, де є  спеціалізований відділ, 23,1% в супермаркетах, 49,8% у приватних осіб на ринку, 1,3% опитаних стверджують, що не користуються косметикою для чоловіків.    

При виборі країни виробника 20,5% споживачів надають перевагу продукції Франції, 31,2% продукції України, 11,7 – Польщі, 22,6% — Росії. 

Серед опитаних за марками косметики для чоловіків 39,5% надають перевагу Жилет,  27,9% — Нівея та 26,9% — Авон.

Для оцінки якості косметики для чоловіків в маркеті “Реал” виділили п»ять зразків косметики для чоловіків за виробником: Нівея, Калина, Грін Мама, Українська косметика, Жилет.

З розрахунку сумарного зваженого ранжування 5 зразків косметики для чоловіків (комплексного показника якості) на дум­ку експертів найбільш переважаючою марка косметики для чоловіків “Жилет”.

Засоби поширення реклами є каналом інформації, по якому рекламне повідомлення надходить до споживача (газета, журнал, радіо, телебачення, установка зовнішньої реклами, відеоустановка, пряме поштове розсилання, експозиція та ін.). У рекламному процесі засоби поширення реклами звичайно представляє організація, яка їх має, — видавництво, редакція, спеціалізоване підприємство, телестудія та ін.

В магазині ПП Агаєв М.А. рекламою займається працівник з маркетингу. Він проводить дослідження ринку косметики для чоловіків та вишукує найбільш оптимальні методи розміщення реклами. В ПП Агаєв М.А. проводиться головним чином внутрімагазинна реклами. На підприємстві не використовується реклама в пресі та на телебаченні.  

Внутрімагазинна реклама косметики для чоловіків ПП Агаєв М.А. ставить своєю метою привернути увагу потенційних покупців до одного з наступних двох компонентів: 1) до даного магазину, виділяючи його своєрідність у роздрібній торговій мережі регіонального споживчого ринку (специфіку асортиментного профілю; використання окремих прогресивних форм продажу товарів; пропозиція широкої номенклатури послуг, особливо післяпродажних; особливу цінову політику і т.п.); 2) до окремих видів косметики для чоловіків, реалізованим у магазині, при необхідності істотно активізувати їхній продаж (у першу чергу мова йде про ті товари, продаж яких забезпечує високу кінцеву ефективність торгової діяльності).

Протягом 2000-2002 року витрати на рекламну діяльність ПП Агаєв М.А. зростали. В 2001 році витрати на рекламу зросли з 74,5 тис. грн. до 81,14 тис. грн. при цьому чистий дохід від реалізації послуг зріс на 238,09 тис. грн. (10,93%). В 2002 витрати на рекламу зросли на 78,97 тис. грн. (97,33%) порівняно з 2001 роком, при цьому чистий дохід від реалізації послуг зріс на 834,31 тис. грн. (34,53%).

 Ефективність проведеної реклами складає 6784,88 грн.

В подальшому на підприємстві ПП Агаєв М.А. необхідно закріпити довіру до реклами. Необхідність сформувати бажання. Необхідно, щоб у споживача намітився визначений план дій. Визначивши цілі і задачі реклами, вибравши тему, гасло й образ рекламної компанії, знайшовши всі можливі “принади” і шляхи завоювання довіри, можна переходити безпосередньо до написання реклами.

Для одержання віддачі від рекламної компанії, підприємство повинне враховувати всі можливі фактори, починаючи з того, який продукт рекламується і кінчаючи правильністю складання рекламного звертання.

Особлива роль у торгівлі магазину ПП Агаєв М.А. належить організації продажу й обслуговування покупців. Від рівня обслуговування покупців багато в чому залежить ефективність торгівлі.


Список використаної літератури

 

1.     Закон України «Про рекламу». — Урядовий кур»єр. — 1996. — №137-138. -с.4.

2.     Алавердиев И. М. Гибкая система самосертификации и обеспечения качества парфюмерно-косметических товаров. М.: Рикел: Радио­связь, 1996.

3.     Андрусевич А. М., Кейфин А. И. Душистые вещества и полупродукты парфюмерно-косметического производства. М.: Агропромиздат, 1990.

4.     Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент. — М.; СПб.; К., 2002.- 220 с.

5.     Боброва Н. К., Кажанова С. Н. и др. Косметика для всех. М.: Олма-Пресс, 1993.

6.     Богачева Н. М. Эстетический аспект рекламы. — Автореф. дис. канд. экон. наук. — М.: 2001. – 347 с.

7.     Войткевич С. А., Хейфиц Л. А. От древних благовоний к современным парфюмерии и косметике. М.: Пищевая промышленность, 1997.

8.     Войцеховская А. Л., Волъфенсон И. И. Косметика сегодня. М.: Химия, 1991.

9.     ГОСТ 17237-93 Изделия жидкие парфюмерные. Общие технические условия.

10.ГОСТ 27429-87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаков­ка, маркировка, транспортирование и хранение.

11.ГОСТ 28303-89 Изделия косметические. Упаковка, маркировка, транс­портирование и хранение.

12.ГОСТ 28546-90 Мыло туалетное. Общие технические условия.

13.ГОСТ 28767-90 Изделия декоративной косметики. Общие технические условия.

14.ГОСТ 28768-90 Изделия декоративной косметики порошкообразные и компактные. Общие технические условия.

15.ГОСТ 29188.0-90 Изделия парфюмерно-косметические. Правила при­емки, отбор проб, методы органолептических испытаний.

16.ГОСТ 29189-91 Кремы косметические. Общие технические условия.

17.Дейян А. Реклама. — М.: Прогресс-Универс, 1999. — 145 с.

18.Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. — К., 2000. — 336 с.

19.Каспаров Г. Н, Парфюмерно-косметическое производство. М.: Агропро-миздат, 1989.

20.Кислицкий Олег. Опыт рекламирования в зарубежной прессе // Маркетинг и реклама. – 1999. — №7-8. — С. 15-17.

21.Косметика: Косметические препараты и теоретические основы совре­менной практики косметики: Пер. с нем. Киев: Выща школа, 1990.

22.Лук»янець T. I. Рекламний менеджмент. — К.: Вид-во КНЕУ, 2000. – 341 с.

23.Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 1. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 344 с.

24.Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 2. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 288 с.

25.Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретичес­кие основы. М.: Норма, 1997.

26.Обрытько Б. А. Рекламный менеджмент. — К. 2000. — 115с.

27.Перченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных товаров. – М.: Экономика, 1991

28.Пугачевський Г. Ф., Семак Б. Д. Товарознавство непродовольчих товарів: Підручник для студ. вищ. закл. освіти. — К., 1999.

29.Рынок бытовой химии. Чисто-чисто-конкретно»2003//БИЗНЕС №20 (539), 19 мая 2003 г.

30.Севастьянов В.А. Курс теории вероятностей и математической статистики. – М.: Наука, 1985. – 257 с.

31.Справочник товароведа. Непродовольственные товары. М., Экономика, 1990. Т. 2. – 400 с.

32.Товароведение и организация торговли непродоволь­ственными товарамии / Под ред. А. Н. Неверова. М.: 2000.

33.Товбин И. М. Производство мыла. М.: Пищевая промышленность, 1976.

34.Толоконников А. Маркетинг парфюмерии и косметических средств. Деловой мир. 1994. 16-22 мая. С. 10.

35.Уманцев Я. 3. Хозяйственные товары и бытовая химия. Товароведение. М.: Экономика, 1986.

36.Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Ивахненко Т.Е. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 224 с.

37.Яковлева Л.А., Кутакова Г.С. Товароведение парфюмерно-косметических товаров: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 256 с.

38.www.vprok.ru

39.www.potrebitel.ru

 

 

Додатки

 

Додаток А

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ КОСМЕТИКИ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ!

Звертаємось до Вас за допомогою в проведені дослідження з ме­тою виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості косметики для чоловіків

АНКЕТА

 

1. Як часто Ви купуєте косметику:

1.1 Щотижня

1. 2. Два-три рази на місяць

1.3. Раз в місяць

1.4. Раз в два місяці

1.5 Раз в три місяці                  

1.6. Два-три рази на рік

2. Де Ви, зазвичай, купуєте косметику для чоловіків?

2.1.  В магазинах, де є спеціалізовані відділи по продажу косметики

2.2. В супермаркетах

2.3. У приватних осіб на ринку

2.4. Не купуємо

3. Косметиці для чоловіків яких країн-виробників Ви віддаєте перевагу?

3.1. Франція

3.2. Україна

3.3. Польща

3.4. Росія

3.5 Інші країни

3.6. Немає значення

4. Які фактори впливають  на Ваш вибір при купівлі косметики для чоловіків?

4.1. Якість

4.2. Ціна

4.3. Торгова марка або фірма-виробик

4.4. Реклама

4.5. Інше (назвіть)

5. Які  марки косметики для чоловіків Ви купуєте частіше?

5.1. Жілет

5.2. Нівея

5.3. Авон

5.4. Інші

6. Чи задовольняє Вас асортимент косметики для чоловіків?

6.1. Так

6.2. Ні

6.3. Слід розширити

Ви відносите себе до населенням

1. З високим рівнем прибутку

2. З середнім рівнем прибутку

3. З низьким рівнем прибутку

Місце проживання:

1. Місто

2. Селище міського типу

3. Село


Додаток Б

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ПП Агаєв

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2002 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

120

132

 

первісна вартість

0 11

120

162

 

Знос

0 12

 

30

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

1200

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

11302,7

9744,8

 

первісна вартість

0 31

565,1

589,0

 

Знос

0 32

11867,8

10333,8

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

12622,7

11076,8

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

2920,7

3513,1

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

729,1

784,7

 

первісна вартість

161

729,1

784,7

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

927,8

23,5

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

4577,6

4321,3

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

36,0

 

БАЛАНС

280

17200,3

15434,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

13200

13200

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

1251,0

1159,7

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

145,3

108,0

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

14596,3

14467,7

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

 

10,3

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

 

10,3

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

180,0

12,0

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

180,0

12,0

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

2407,3

924,1

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

4,7

5,6

 

з оплати праці

580

12,0

14,4

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

2424,0

944,2

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

17200,3

15434,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток В

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ПП Агаєв

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 3 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

132

144

 

первісна вартість

0 11

162

210

 

Знос

0 12

30

66

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

1200

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

9744,8

9916,4

 

первісна вартість

0 31

589,0

601,0

 

Знос

0 32

10333,8

10517,4

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

 

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

11076,8

11260,4

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

 

 

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

 

 

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

3513,1

2366,2

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

784,7

1823,0

 

первісна вартість

161

784,7

1823,0

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

23,5

1215,6

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

4321,3

5404,8

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

36

 

 

БАЛАНС

280

15434,2

16665,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

13200

13200

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

1159,7

214,9

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

108,0

465,3

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

14467,7

13880,2

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10,3

14,6

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

10,3

14,6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

12,0

12,0

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

12,0

12,0

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

924,1

2675,1

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

 

 

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

5,6

6,6

 

з оплати праці

580

14,4

16,8

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

944,2

2698,4

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

60,0

 

БАЛАНС

640

15434,2

16665,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Г

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  ПП Агаєв

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2002 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

3901,3

2900,0

 

Податок на додану вартість

0 15

650,22

483,33

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3251,08

2416,67

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

2126,14

1916,53

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

1124,94

500,14

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

322,51

250,32

 

Витрати на збут

0 80

160,11

81,14

 

Інші операційні витрати

0 90

110,01

51,11

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

532,31

117,57

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

21,59

11,0

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

553,9

128,57

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

166,17

38,57

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

387,73

90,0

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

387,73

90,0

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.       

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 


Додаток Д

Результати експертизи якості кремів після гоління

Торгова марка

Калина

L`oreal Plenitude

Mary Kay

Назва

Чиста лінія

Triple Active Jour

Balancing moisturiser

засоби для сухої і нормальної шкіри

Призначення                  (дані з упакування)

зволожуючий крем після гоління для сухої шкіри з екстрактом пелюстків троянди

зволожуючий крем після гоління для щоденного використання для сухої і чутливої шкіри

зволожуючий балансуючий крем після гоління для нормальної і комбінованої шкіри

Виробник/                           місто, країна

Концерн «Калина» / м. Екатеринбург, Росія

L`oreal Parfumerie / м.Париж, Франція

Mary Kay / Швейцарія

Обсяг (вага)

46 мол

75 мол

115 мол

Термін придатності

до 04.03.2004

до 30.11.2004

до 09/2004

Ціна упакування, грн.

3,10

24,50

75,00

Ціна 1мол (г), грн.

6,7 коп. за 1 мол

33 коп. за 1 мол

65 коп. за 1 мол

Загальна оцінка (100%)

відмінно

відмінно

відмінно

Маркірування (10%)

відмінно

відмінно

відмінно

Упакування (10%)

добре

відмінно

добре

Практичні           дослідження (80%)

відмінно

відмінно

відмінно

Запах

відмінно

відмінно

відмінно

Якість нанесення і розподілу

відмінно

відмінно

добре

Ступінь впитуваємості

відмінно

відмінно

добре

Відчуття на шкірі

відмінно

добре

відмінно

Зволоження і зм»якшення шкіри

відмінно

відмінно

відмінно

 


Продовження додатку Д

Торгова марка

Оriflame

Невська косметика

Synergie

Назва

Swedish Care

Гармонія

Fresh

 

Засоби для сухої і нормальної шкіри

Призначення

зволожуючий крем після гоління для нормальної / сухої шкіри

зволожуючий крем після гоління для сухої і чуттєвої шкіри з екстрактом петрушки

зволожуючий крем з живою водою  фруктів для сухої шкіри і шкіри із сухими зонами

Виробник/                           місто, країна

Оriflame Products / Польща

ЗАТ «Невська Косметика» / м.С.-Петербург, Росія

Космепол СП.з.о.о.ul / Польща

Обсяг (вага)

50 мол

39 м

50 мол

Термін придатності

до 0205

24 мес.(12.01)

до 01032004

Ціна упакування, грн

23,40

1,80

25,50

Ціна 1мол (г), грн

47 коп. за 1 мол

4,6 коп. за 1 м

51 коп. за 1 мол

Загальна оцінка (100%)

відмінно

добре

добре

Маркірування (10%)

відмінно

відмінно

відмінно

Упакування (10%)

відмінно

добре

відмінно

Практичні           дослідження  (80%)

відмінно

добре

добре

Запах

відмінно

відмінно

відмінно

Якість нанесення і розподілу

відмінно

добре

добре

Ступінь впитуваємості

добре

добре

добре

Відчуття на шкірі

добре

добре

добре

Зволоження і зм»якшення шкіри

відмінно

добре

добре

 


Продовження додатку Д

Торгова марка

Оriflame

Калина

Воля

Назва

Swedish Care

Чиста лінія

Алоэ

 

засоби для жирної і комбінованої шкіри

Призначення

зволожуючий лосьйон після гоління для жирної і комбінованої шкіри

зволожуючий крем після гоління для нормальної і комбінованої шкіри

зволожуючий гель після гоління з екстрактом алое і гліцерином для нормальної і жирної шкіри

Виробник/                           місто, країна

Оriflame Products / Польща

Концерн «Калина» / м.Екатеринбург, Росія

АТ «Воля» / м.Москва, Росія

Обсяг (вага)

50 мол

46 мол

40 г

Термін придатності

до 0704

210803

до 0603

Ціна упакування, грн

23,40

3,10

3,00

Ціна 1мол (г), грн

47 коп. за 1 мол

6,7 коп. за 1 мол

7,5 коп. за 1г

Загальна оцінка (100%)

відмінно

добре

добре

Маркірування (10%)

відмінно

відмінно

відмінно

Упакування (10%)

добре

добре

відмінно

Практичні           дослідження (80%)

відмінно

добре

добре

Запах

відмінно

добре

добре

Якість нанесення і розподілу

відмінно

відмінно

добре

Ступінь впитуваємості

відмінно

добре

відмінно

Відчуття на шкірі

добре

добре

добре

Зволоження і зм»якшення шкіри

добре

добре

добре

 


Продовження додатку Д

Торгова марка

L`oreal Plenitude

Mary Kay

Synergie

Назва

Triple Active Jour

Oil control lotion

Pure

 

засоби для жирної і комбінованої шкіри

Призначення

зволожуючий крем після гоління для щоденного використання для нормальної і змішаної шкіри

рідкий крем після гоління для жирної шкіри       

зволожуючий крем після гоління для жирної і змішаної шкіри

Виробник/                           місто, країна

L`oreal Parfumerie / м.Париж, Франція

Mary Kay / Швейцарія

Laboratoires Garnier / м.Париж, Франція

Обсяг (вага)

75 мол

115 мол

75 мол

Термін придатності

до 17.012.005

до 06/2004

до 29.08.2004

Ціна упакування, грн

24,50

75,00

21,50

Ціна 1мол (г), грн

32 коп. за 1мол

65 коп. за 1 мол

29 коп. за 1мол

Загальна оцінка (100%)

добре

добре

добре

Маркірування (10%)

відмінно

відмінно

відмінно

Упакування (10%)

відмінно

добре

добре