Дипломна робота Товарознавча оцінка косметичних товарів різних зарубіжних виробників та організація їх продажу

Зміст                                                    стор.

                                                                                        

Вступ. 3

 

Літературний огляд. 5

Розділ 1. Стан розвитку споживчого ринку косметичних виробів України та зарубіжних виробників. 5

1.1. Забезпеченість ринку косметичних виробів в Україні5

1.2. Проблеми розвитку косметичних виробів в Україні9

1.3. Вимоги до косметичних товарів. 21

1.4. Визначення номенклатури показників споживчих властивостей для товарознавчої оцінки. 25

 

Експериментальна частина. 29

Розділ 2. Об’єкти та методи дослідження. 29

2.1. Об’єкти дослідження. 29

2.2. Методи дослідження. 32

Розділ 3. Формування споживних властивостей та якості косметичних товарів у технологічному процесі виготовлення. 35

3.1. Вплив технологічних факторів на формування споживних властивостей та якості косметичних товарів. 35

3.2. Визначення показників безпеки та вплив на організм людини. 44

3.3. Контроль якості косметичних товарів зарубіжних виробників. 47

3.4. Експериментальні дослідження якості косметичних виробів. 49

Розділ 4. Дослідження факторів, що впливають на формування асортименту косметичних товарів у сучасних умовах за матеріалами універмагу ВАТ “Дитячий світ”. 62

4.1. Класифікація та аналіз структури асортименту косметичних товарів іноземних підприємств-виробників. 62

4.2. Виявлення споживних переваг косметичних товарів зарубіжних виробників  66

4.3. Розробка пропозицій щодо оновлення асортименту косметичних     товарів  69

Розділ 5. Організація продажу косметичних товарів зарубіжних виробників в ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”. 75

5.1. Сутність та завдання організації продажу косметичних товарів в сучасних умовах  75

5.2. Аналіз організації продажу косметичних товарів зарубіжних виробників в ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”. 78

5.3. Шляхи поліпшення організації продажу косметичних товарів зарубіжних виробників в ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”. 93

Висновки та пропозиції98

 

Список використаної літератури. 104

Додатки. 107


Вступ

 

Ринкові відносини в Україні зумовлюють специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до формування товарного асортименту та якості в магазині.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються.

В умовах становлення ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва конкурентноздатних товарів. Якість виступає як головний фактор конкурентноздатності товару, складаючи його «стрижень», основу.

Нові підходи до проблеми якості вимагають усе більш повного обліку виготовлювачами ринкового фактора, зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційно-економічних заходів керування якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку до якості товарів, організації роботи з переходу в перспективі до забезпечення високої якості продукції.

Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.

Саме тому тема дипломної роботи “Товарознавча оцінка косметичних товарів різних зарубіжних виробників та організація їх продажу” є на даний час досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є товарознавче дослідження споживчих властивостей косметики в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних завдань:

— дослідження стану ринку косметичних виробів українських та зарубіжних виробників;

— вивчення об’єктів та методів дослідження;

  вивчення формування споживних процесів та якості косметичних товарів у технологічному процесі виготовлення;

   проведення дослідження факторів, що впливають на формування асортименту косметичних виробів;  

— аналіз стану формування асортименту косметичних товарів.

Предметом дослідження є якість та споживчі властивості косметики іноземних виробників.

Об»єктом  дослідження є косметика іноземних виробників на базі підприємства ВАТ «Універмаг «Дитячий світ».

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.


Літературний огляд

Розділ 1. Стан розвитку споживчого ринку косметичних виробів України та зарубіжних виробників

1.1. Забезпеченість ринку косметичних виробів в Україні

 

Косметичні товари в Україні підрозділяють на 3 групи:

гігієнічні — застосовують для підтримки в здоровому стані шкіри, волосся, зубів;

лікувально-профілактичні — для попередження і лікування деяких захворювань шкіри, волосся;

декоративні товари використовують для затушовування недоліків і підкреслення достоїнств зовнішності людини. Лікувально-гігієнічна косметика підрозділяється на [5]:

засоби для догляду за шкірою;

засоби для догляду за зубами і порожниною рота;

засоби для гоління і догляду за шкірою після гоління;

засоби для догляду за волоссям;

інші косметичні засоби — дезодоранти, засоби для ванн.

….

Загальний підсумок практичних досліджень і загальна оцінка якості така:

на «відмінно» оцінені засоби для сухої і нормальної шкіри L`oreal Plenitude Triple Active Jour, Oriflame Swedish Care, Калина «Чиста лінія» і Mary Kay Balancing Moisturiser. Оцінку «добре» дістають засоби Synergie Fresh і Невська косметика «Гармонія».

Серед засобів для жирної і змішаної шкіри відмінну оцінку одержує тільки Oriflame Swedish Care. Інші засоби одержують оцінку «добре».

Отже, у процесі косметичного виробництва сировину піддають самим різним впливам у залежності від виду косметики: подрібнюють, нагрівають, розплавляють, фільтрують, емульгують, прохолоджують, кристалізують і т.д. Усе це часто супроводжується процесами, зв»язаними з переходом речовин з однієї фази в іншу чи з утворенням нових продуктів. Значимість показників безпеки косметичних товарів безупинно зростає і стає усе більш важливим критерієм придбання і споживання їх населенням.Показники безпеки косметичних товарів містяться в документі «Санітарні правила і норми» Сан-ПіН 1.2.681-97 і підлягають обов»язковій експертизі при сертифікації. Безпека косметичних товарів визначається хімічною, санітарно-гігієнічною і пожежною безпекою.При прийманні косметичних товарів необхідно строго стежити за тим, щоб вони мали чіткі і вичерпні описи їхнього призначення і способу застосування.Для оцінки якості косметики іноземних виробників в магазині “Дитячий світ” виділимо п»ять зразків косметики за виробником: Nivea, L»Oreal, Магу Кау, Max Factor, Oriflaime. З розрахунку сумарного зваженого ранжування 5 зразків косметики різних зарубіжних виробників (комплексного показника якості) ясно, що min тому на дум­ку експертів, найбільш переважаючою є марка косметики Oriflaime.


Розділ 4. Дослідження факторів, що впливають на формування асортименту косметичних товарів у сучасних умовах за матеріалами універмагу ВАТ “Дитячий світ”

 

4.1. Класифікація та аналіз структури асортименту косметичних товарів іноземних підприємств-виробників

 

Реалізація ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» косметичних виробів іноземних підприємств виробників здійснюється шляхом реалізації косметичних виробів близько 20 провідних торгових марок: Anytime, Bourjois, Ives Rocher, Gamier, L»Oreal, Mary Kay, Max Factor, Maybelline, Nivea, Oriflaime, Orly, Revlon та деяких інших. Загальний асортимент нараховує більше 10000 косметичних товарів.

Розглянемо структуру асортименту косметики іноземних виробників, що реалізуюиться ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» (табл. 4.1).

— забезпеченість і стійкість фінансування.

Так як на підприємстві ВАТ “Універмаг “Дитячий світ” є недоліки з стимулювання збуту косметичних виробів іноземних виробників, то потрібно вдосконалювати рекламне звернення.

На підприємстві ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”  потрібно:

1. Укладати договори з постачальниками на рекламу косметики іноземних виробників.

2. З метою реклами використовувати пробники косметики.

3. При продажі використовувати фірмове обладнання для збереження якості косметики іноземних виробників.  

Отже, особлива роль у торгівлі косметичними товарами ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”  належить організації продажу й обслуговування покупців. Від рівня обслуговування покупців багато в чому залежить ефективність торгівлі. З метою стимулювання продажу товарів потрібно вдосконалювати техніку рекламного звернення. Завданнями організації продажу косметичних товарів в ВАТ “Універмаг “Дитячий світ” мають бути: формування необхідного асортименту косметичних товарів у рамках купівельного попиту; розвиток закупівельної діяльності; організація господарських зв»язків з постачальниками; здійснення процесу купівлі-продажу косметичних товарів.


Висновки та пропозиції

 

1. Висновки про стан торгівлі, структури асортименту та якості косметичних товарів іноземних виробників. Косметичні товари різноманітні по зовнішньому вигляді, структурі, консистенції. Вони випускаються у виді водно-спиртових розчинів (лосьйони, зубні еліксири, рідкі шампуні); емульсій (креми); суспензій (зубні пасти); емульгосуспензій (тональні креми, рідка туш); гелів (шампуні, креми); порошків (пудра, рум»яна).

За 2003 p. об»єм косметичного ринку, згідно даним офіційної статистики, збільшився на 18% у грошовому вираженні і майже на 30% — у кількісному. Цей приріст забезпечувала в основному імпортна продукція.

Структура ринку косметики України виглядає таким чином: велика частина (до 70% від всього обсягу продажів) приходиться на дешеву продукцію класу «мас-маркет», близько 12% складає селективна косметика, 15-20% приходиться на продукцію транснаціональних корпорацій, яка призначена для населення із середнім статком.

Місцеві виробники косметики зштовхнулися з великою проблемою — дефіцитом вітчизняних якісних жирів, які можна було б використовувати у виробництві косметики. Тому велику частину інгредієнтів сьогодні приходиться завозити з-за кордону, що ставить українських виробників у залежність від кон»юнктури світового ринку рослинних олій. Перспективи: конкуренція буде підсилюватися, українська продукція буде витісняти як “сірі” постачання косметики, так і офіційний імпорт; місцеві виробники будуть розширювати асортимент і освоювати зовнішні ринки.

Особливістю косметичних товарів є те, що як функціональні властивості для багатьох видів виступають гігієнічні. Основні функції косметичних засобів — очищати шкіру, волосся, зуби; харчувати і воложити шкіру; зміцнювати волосся, нігті; усувати запальні процеси; додавати здоровий красивий зовнішній вигляд усьому вигляду людини.

Отже, в подальшому потрібно розвивати асортимент українських виробників, виробляючи емульсії, рідкі і густі креми, лосьйони, молочко, креми в аерозольних упаковках, призначені для різних видів шкіри. Так як найбільший попит у покупців існує на креми для обличчя (92%) і рук (48%). Останнім часом підвищується популярність масок і скрабів, бальзамів для тіла.

Експериментальна частина дипломної роботи проводилась на матеріалах зібраних під час проходження переддипломної практики в ВАТ “Універмаг “Дитячий світ” міста Києва, а також в лабораторії кафедри товарознавства та експертизи непродовольчих товарів КНТЕУ.

Експертиза якості косметичних товарів проводиться по органолептичних і фізико-хімічних показниках відповідно до діючих стандартів: ДСТУ 29189-91 «Крем косметичний», ДСТУ 28768-90 «Вироби декоративної косметики. Порошкоподібні і компактні»; ДСТУ 28767-90 «Вироби декоративної косметики на жирній основі», ТУ 9158-019-0335018-93 «Шампуні на основі синтетичних ПАВ». Правила добору проб і методи органолептичних випробувань містяться в ДСТУ 29188.0-91.

У процесі косметичного виробництва сировину піддають самим різним впливам у залежності від виду косметики: подрібнюють, нагрівають, розплавляють, фільтрують, емульгують, прохолоджують, кристалізують і т.д. Усе це часто супроводжується процесами, зв»язаними з переходом речовин з однієї фази в іншу чи з утворенням нових продуктів.

Значимість показників безпеки косметичних товарів безупинно зростає і стає усе більш важливим критерієм придбання і споживання їх населенням.

Показники безпеки косметичних товарів містяться в документі «Санітарні правила і норми» Сан-ПіН 1.2.681-97 і підлягають обов»язковій експертизі при сертифікації. Безпека косметичних товарів визначається хімічною, санітарно-гігієнічною і пожежною безпекою.

Хімічна безпека залежить від складу косметичних товарів, відсутності в ньому токсичних елементів, заборонених барвників, консервантів і інших добавок.

Санітарно-гігієнічна безпека — відсутність неприпустимого ризику, що може виникнути при різного роду ушкодженнях косметичних товарів.

Компоненти косметичних засобівє живильним середовищем  для мікроорганізмів. Високий вміст водяної фази в багатьох видах косметики також створює сприятливі умови для їхнього розвитку. Мікроорганізми, що потрапили в косметичні засоби, можуть викликати різке погіршення якості: змінакольору, запаху, консистенції. Можливе утворення цвілі, бродіння. Виріб втрачає товарний вид.

Косметичні вироби на сорти не поділяють. Варто звертати увагу на терміни збереження, що встановлені протягом року, за винятком кремів, що містятьбіологічні активні речовини (їх зберігають 6 місяців). Вироби, термін збереження яких минув, реалізації не підлягають. При тривалому збереженні чи при збереженні в невідповідних умовах у них можуть відбуватися необоротні зміни, пов»язаніз частковою чи повною втратою ними своїх споживних властивостей. Дата випуску кремів, паст у тубах проставляється в нижній частині туби, на лосьйонах і кремах у флаконах дата проставляється на етикетках. Дати можуть бути проставлені на денцях баночок, на листках анотацій, вкладених в упакування.

2. Висновки про рівень якості та конкурентоспроможності косметики іноземних виробників на ринку України. Для оцінки якості косметики іноземних виробників в магазині “Дитячий світ” виділили п»ять зразків косметики за виробником: Nivea, L»Oreal, Магу Кау, Max Factor, Oriflaime. З розрахунку сумарного зваженого ранжування 5 зразків косметики різних зарубіжних виробників (комплексного показника якості) ясно, що min тому на дум­ку експертів, найбільш переважаючою є марка косметики Oriflaime.

Реалізація ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» косметичних виробів іноземних підприємств виробників здійснюється шляхом реалізації косметичних виробів близько 20 провідних торгових марок: Anytime, Bourjois, Ives Rocher, Gamier, L»Oreal, Mary Kay, Max Factor, Maybelline, Nivea, Oriflaime, Orly, Revlon та деяких інших. Загальний асортимент нараховує більше 10000 косметичних товарів.

У 2003 р. загальні обсяги продажу ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» косметичних виробів склали 471,4 тис. грн., а це на 67,7 тис. грн. або 14,36% більше ніж у 2002 р. В структурі продаж косметичних виробів основне місце займає косметика Max Factor, у 2003 р. її було продано на 81,1 тис. грн., що склало 15,04% від загального обсягу. У 2003 р. значні обсяги продажу були косметики LOreal — 70 тис. грн. або 12,98%, Bourjois – 53,4 тис.грн. або 9,91%. Косметичних виробів Pupa було реалізовано на 45,6 тис. грн. або 8,46% і за цим показником вона займала 5 місце в структурі продаж.

У 2003 р. спостерігалося зростання продажу за всіма основними торговими марками косметичних виробів, окрім косметики Maybelline, обсяги якої зменшилися на 1,2 тис. грн. або 2,75%, а частка скоротилася із 9,25% до 7,86%.

У 2003 р. найбільше зросли обсяги продажу косметики для обличчя на 17,61 тис. грн. (13,15%) і косметики для волосся на 13,11 тис. грн. (24,39%). Обсяг інших товарних груп також зріс в 2003 році порівняно з 2002 роком. За питомою вагою в структурі асортименту косметики іноземних виробників в ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» належить косметиці для обличчя.

3. Пропозиції щодо вдосконалення асортиментної політики та якості косметичних товарів іноземних виробників в ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”. Товарна політика ВАТ “Універмаг “Дитячий світ” повинна передбачати продаж широкої гами косметичних товарів одночасно, тобто проведення асортиментної політики, коли асортиментний набір продукції розподіляється на види, підвиди за функціональними особливостями, рівню якості і ціні, призначені для певних категорій покупців. Діяльність роздрібного торговельного підприємства “Універмаг “Дитячий світ” пов»язана з реалізацією косметичних товарів кінцевому споживачу, що є завершальним етапом її просування зі сфери виробництва. Предметом роздрібної торгівлі є не тільки продаж товарів, але і торгове обслуговування і надання додаткових послуг покупцям. Для покупців торгове обслуговування визначається іміджем підприємства, зручністю і мінімальними витратами часу на здійснення покупки. 

Формування товарного асортименту ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”  полягає в тому, щоб своєчас­но запропонувати покупцям таку сукупність косметичних товарів, які, відповідаю­чи в цілому профілю, торгівельної діяльності підприємства, якомога повніше задовольнити потреби покупців. Формування такого асорти­менту полягає в визначенні характеру нових товарів і їх параметрич­них рядів, співвідношень обсягів продажу старих і нових, наукомістких і звичних виробів. Одночасно вирішуються питання цін, рівня конкурентоспроможності, обсягу гарантій, якості сервісу, необхідність створення нових видів товарослідування фірми. Питома вага косметичних товарів зарубіжних виробників в загальному товарообороті складає відповідно в 2002 та 2003 роках 0,98% та 1,05%.

У 2003 р. загальні обсяги продажу ВАТ «Універмаг «Дитячий світ» косметичних виробів склали 471,4 тис. грн., а це на 67,7 тис. грн. або 14,36% більше ніж у 2002 р. В структурі продаж косметичних виробів основне місце займає косметика Max Factor, у 2003 р. її було продано на 81,1 тис. грн., що склало 15,04% від загального обсягу. У 2003 р. значні обсяги продажу були косметики LOreal — 70 тис. грн. або 12,98%, Bourjois – 53,4 тис.грн. або 9,91%. Косметичних виробів Pupa було реалізовано на 45,6 тис. грн. або 8,46% і за цим показником вона займала 5 місце в структурі продаж.

У 2003 р. спостерігалося зростання продажу за всіма основними торговими марками косметичних виробів, окрім косметики Maybelline, обсяги якої зменшилися на 1,2 тис. грн. або 2,75%, а частка скоротилася із 9,25% до 7,86%.

В подальшому потрібно приділити увагу якості косметичних товарів, що реалізуються в    ВАТ «Універмаг «Дитячий світ». При цьому особливу увагу потрібно приділяти санітарно-гігієнічній безпеці.

4. Пропозиції щодо вдосконалення комерційної діяльності ВАТ “Універмаг “Дитячий світ” . З метою покращення реклами на підприємстві ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”  потрібно: укладати договори з постачальниками на рекламу косметики іноземних виробників; з метою реклами використовувати пробники косметики; при продажі використовувати фірмове обладнання для збереження якості косметики іноземних виробників.  


Список використаної літератури

 

1.     Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф., Лойко Д.П. и др. Товароведение непродовольственных товаров. — М.: Экономика, 1989. – 495 с.

2.     Алавердиев И. М. Гибкая система самосертификации и обеспечения качества парфюмерно-косметических товаров. М.: Рикел: Радио­связь, 1996. – 241 с.

3.     Алексеев Н.Е. Товароведение хозяйственных товаров. М., Экономика, 1989.- 268 с.

4.     Андрусевич А. М., Кейфин А. И. Душистые вещества и полупродукты парфюмерно-косметического производства. М.: Агропромиздат, 1990. – 341 с.

5.     Боброва Н. К., Кажанова С. Н. и др. Косметика для всех. М.: Олма-Пресс, 1993. – 147 с.

6.     Войткевич С. А., Хейфиц Л. А. От древних благовоний к современным парфюмерии и косметике. М.: Пищевая промышленность, 1997. – 257 с.

7.     Войцеховская А. Л., Волъфенсон И. И. Косметика сегодня. М.: Химия, 1991. – 314 с.

8.     Гильман Б. А., Омельченко В. В. Качество парфюмерно-косметических товаров. Киев: Техника, 1988. – 263 с.

9.     Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. К.: АСК, 2000. — 221 с.

10.ГОСТ 17237-93. Изделия жидкие парфюмерные. Общие технические условия. — М.: Издательство стандартов, 1993. – 5 с. 

11.ГОСТ 27429-87 Изделия парфюмерно-косметические жидкие. Упаков­ка, маркировка, транспортирование и хранение. — М.: Издательство стандартов, 1987. – 7 с. 

12.ГОСТ 28303-89 Изделия косметические. Упаковка, маркировка, транс­портирование и хранение. — М.: Издательство стандартов, 1989. – 6 с. 

13.ГОСТ 28546-90 Мыло туалетное. Общие технические условия. — М.: Издательство стандартов, 1990. – 6 с. 

14.ГОСТ 28767-90 Изделия декоративной косметики. Общие технические условия. — М.: Издательство стандартов, 1990. – 8 с. 

15.ГОСТ 28768-90 Изделия декоративной косметики порошкообразные и компактные. Общие технические условия. — М.: Издательство стандартов, 1990. – 7 с. 

16.ГОСТ 29188.0-90 Изделия парфюмерно-косметические. Правила при­емки, отбор проб, методы органолептических испытаний. — М.: Издательство стандартов, 1990. – 9 с. 

17.ГОСТ 29189-91 Кремы косметические. Общие технические условия. — М.: Издательство стандартов, 1991. – 6 с. 

18.Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997. – 314с.

19.Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. — К., 2000. — 336 с.

20.Карпов В. Н. Управление маркетингом // Маркетинг. 1999. № 2. С. 29-42.

21.Каспаров Г. Н, Парфюмерно-косметическое производство. М.: Агропро-миздат, 1989. – 264 с.

22.Косметика: Косметические препараты и теоретические основы современной практики косметики: Пер. с нем. Киев: Выща школа, 1990. – 157 с.

23.Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

24.Мареев Ю. И., Трепелъ В. А., Шмелъкин А. Ф. Товарове­дение хозяйственных товаров. М.: Экономика, 1980. – 341 с.

25.Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 1. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 344 с.

26.Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 2. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 288 с.

27.Николаева М. А. Товароведение потребительских товаров. Теоретичес­кие основы. М.: Норма, 1997. – 354 с.

28.Перченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных товаров. – М.: Экономика, 1991. – 287 с.

29.Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.

30.Пугачевський Г. Ф., Семак Б. Д. Товарознавство непродовольчих товарів: Підручник для студ. вищ. закл. освіти. — К., 1999. – 261 с.

31.Райт Р. X. Наука о запахах: Пер. с англ. М.: Мир, 1966. – 142 с.

32.Рынок бытовой химии. Чисто-чисто-конкретно»2003// Бизнес, 2003. — №39. – с. 158.

33.Справочник товароведа. Непродовольственные товары. М., Экономика, 1990. Т. 2. – 400 с.

34.Товароведение и организация торговли непродоволь­ственными товарамии / Под ред. А. Н. Неверова. М.: 2000. – 264 с.

35.Товарознавство непродовольчих товарів: Навч. посібник для самостійної роботи студ. товарознавчо-комерційного профілю вищих навч. закл. — Л., 2001. – 341 с.

36.Товбин И. М. Производство мыла. М.: Пищевая промышленность, 1976. – 251 с.

37.Толоконников А. Маркетинг парфюмерии и косметических средств.// Деловой мир. 1994. — №5.- С. 10.

38.Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.

39.Уманцев Я. 3. Хозяйственные товары и бытовая химия. Товароведение. М.: Экономика, 1986. – 254 с.

40.Шепелев А.Ф., Печенежская И.А., Ивахненко Т.Е. Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. – 224 с.

41.Яковлева Л.А., Кутакова Г.С. Товароведение парфюмерно-косметических товаров: Учебник для вузов. – СПб.: Издательство «Лань», 2001. – 256 с. 


Додатки

 

Додаток А

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ КОСМЕТИКИ !

Звертаємось до Вас за допомогою в проведені дослідження з ме­тою виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості косметики 

АНКЕТА

 

1. Як часто Ви купуєте косметику:

1.1 Щотижня

1. 2. Два-три рази на місяць

1.3. Раз в місяць

1.4. Раз в два місяці

1.5 Раз в три місяці                  

1.6. Два-три рази на рік

2. Де Ви, зазвичай, купуєте косметику?

2.1.  В магазинах, де є спеціалізовані відділи по продажу косметики

2.2. В супермаркетах

2.3. У приватних осіб на ринку

2.4. Не купуємо

3. Косметиці яких країн-виробників Ви віддаєте перевагу?

3.1. Франція

3.2. Україна

3.3. Польща

3.4. Росія

3.5 Інші країни

3.6. Немає значення

4. Які фактори впливають  на Ваш вибір при купівлі косметики?

4.1. Якість

4.2. Ціна

4.3. Торгова марка або фірма-виробик

4.4. Реклама

4.5. Інше (назвіть)

5. Які  марки косметики Ви купуєте частіше?

5.1. Оріфлейм

5.2. Нівея

5.3. Лореаль

5.4. Інші

6. Чи задовольняє Вас асортимент косметики?

6.1. Так

6.2. Ні

6.3. Слід розширити

Ви відносите себе до населенням

1. З високим рівнем прибутку

2. З середнім рівнем прибутку

3. З низьким рівнем прибутку

Місце проживання:

1. Місто

2. Селище міського типу

3. Село.

Дякуємо за участь в анкеті.

Запись опубликована в рубрике Матеріали для самостіного написання диплому с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Дипломна робота Товарознавча оцінка косметичних товарів різних зарубіжних виробників та організація їх продажу»

  1. Ярослав говорит:

    Добрый день!

    Хотелось бы приобрести данную работу «Товарознавча оцінка косметичних товарів різних зарубіжних виробників та організація їх продажу»
    Не вижу никаких возможностей сделать это на сайте, так что пишу сюда.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.