Курсова робота Виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості дитячих конструкторів на ринку України

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Дослідження асортименту дитячих іграшок на ринку України. 5

 

1.1. Основні виробники дитячих конструкторів на ринку України. 5

 

1.2. Реалізатори дитячих іграшок на ринку України. 8

 

2. Товарознавча оцінка якості дитячих іграшок в магазині “Дитячий світ”  10

 

2.1. Показники якості дитячих іграшок, що регламентуються ДЕСТУ.. 10

 

2.2. Товарознавча оцінка якості дитячих конструкторів, які представлені в магазині “Дитячий світ”. 13

 

3. Виявлення споживчих переваг при виборі дитячих конструкторів в магазині “Дитячий світ”. 23

 

3.1. Анкетування споживачів. 23

 

3.2. Виявлення споживчих переваг при виборі дитячих конструкторів. 26

 

Висновки. 30

 

Список використаних джерел. 32

 

Додатки. 33


Вступ

 

 

Фінансовий стан підприємства характеризується розміщенням його коштів та джерел їх утворення. Фінансовий стан підприємства — це забезпеченість власними обіговими коштами, стан нормованих запасів товарно-матеріальних цінностей, стан та динаміка дебіторської і кредиторської заборгованості, оборотність коштів, платоспроможність та інші підсумки фінансово-господарської діяльності підприємства, що дозволяють дати оцінку досягнутим результатам, зробити висновки про рівень фінансово-економічного стану та про наявність нереалізованих внутрішньогосподарських резервів.

Важливе значення в зміцнені фінансового стану підприємства є організація роботи магазину та формування його асортименту.

Кінцевою метою будь-якої комерційної діяльності є максимальне задоволення життєвих потреб людини. Однак успіх будь-якого торгового підприємства, його фінансове благополуччя багато в чому залежать від правильного вибору товарної маси, тобто грамотного формування асортименту.

Важливе значення для торгівельного підприємства має продаж якісних товарів.

Саме тому тема курсової роботи “Виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості дитячих конструкторів на ринку України” є на даний час досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є розгляд характеристики споживчих властивостей та оцінки якості конструкторів в магазині в сучасних економічних умовах в Україні.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

Теоретичну основу дослідження питання вивчення та формування товарного асортименту склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Лойко Д.П.., Елізарова В.Ф., Шепеляв А.Ф., Туров А.С., Лахтіонова Л. А., Зубкова І.М., Панасенко В. А., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

дослідження асортименту дитячих іграшок на ринку України;

основні виробники дитячих конструкторів на ринку України;

реалізатори дитячих іграшок на ринку України;

дослідження показників якості дитячих іграшок, що регламентуються ДЕСТ;

проведення товарознавчої оцінки якості дитячих конструкторів, які представлені в магазині “Дитячий світ”;

виявлення споживчих переваг при виборі дитячих конструкторів в магазині “Дитячий світ”.

Предметом дослідження є продаж конструкторів в магазині. Об»»єктом дослідження є  магазин з ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”.

 


1. Дослідження асортименту дитячих іграшок на ринку України

 

1.1. Основні виробники дитячих конструкторів на ринку України

 

На ринку України працює не велика кількість виробників конструкторів. Підприємства, розташовані в західноукраїнських регіонах, більш чутливі до віянь моди. А ось Харків займає позицію виробництва конструкторів з дешевого пластику і тканини (деревина – занадто багато коштує).

Раніше конструктори виробляли на українських заводах «Електронмаш» та «Легмаш». Підприємство, яке виготовляє іграшки, — це адаптований Луцький завод, колись закритого типу, який займається продукуванням простеньких пластмасових пірамідок та кубиків. Інші конструктори привозять із Донецька та Одеси.

При розробці конструкторів не завжди враховують думку психологів. Розвиток емоційного світу дитини немислимий без іграшок, — зазначають психологи. Вони для малюка є тим середовищем, яке дозволяє досліджувати усе навколо, виражати свої почуття та вчить спілкуватися (рис. 1.1). Іграшки для дитини — це як друзі для дорослих, тому, вибираючи для дитини іграшку, слід мати на увазі, що це має бути зрозуміла і близька істота. Добре розвиває дрібну моторику дитини конструктор.

….

Розглянемо зміну асортименту конструкторів в ВАТ “Універмаг Дитячий світ” на протязі 2001-2002 років.


Таблиця 2.1
Аналіз структури роздрібного товарообороту конструкторів по товарних групах

Товарні групи

2001 р.

2002 р.

Відхилення

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

абсолютне, +/-

відносне, %

за питомою вагою, %

1. Конструктори з дерева

348,2

16,23

359,1

16,17

10,9

3,13

-0,06

2. Конструктори з пластмаси

547,1

25,50

561,2

25,28

14,1

2,58

-0,23

3. Конструктори з металу

147,2

6,86

148,1

6,67

0,9

0,61

-0,19

4.  Конструктори з полімеру

214,1

9,98

241,5

10,88

27,4

12,80

0,90

5. Конструктори з м’якого матеріалу

247,1

11,52

249,2

11,22

2,1

0,85

-0,30

6. Конструктори з інших матеріалів

245,76

11,46

250,1

11,26

4,34

1,77

-0,19

7. Lego

347,1

16,18

361,2

16,27

14,1

4,06

0,09

8. Інші

48,5

2,26

49,8

2,24

1,3

2,68

-0,02

Всього:

2145,1

100

2220,2

100

75,14

3,50

0,00

 

Як видно з табл. 2.1. в 2002 році порівняно з 2001 товарооборот конструкторів в ВАТ “Універмаг Дитячий світ” зріс на 75,14 тис. грн. (3,5%). За всіма групами асортименту відбулося зростання товарообігу. Найбільше зростання відбулося за такими товарними групами, як конструктори з полімеру  27,4 тис. грн. (12,8%) та конструктори з пластмаси на 14,1 тис. грн. (4,06%). Також в асортименті конструкторів відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення за питомою вагою по таких групах, як конструктори з полімеру 0,9% та Lego 0,09%. За іншими групами товарної продукції відбулося зменшення питомої ваги. Динаміку зміни асортименту конструкторів зобразимо на рис. 2.3.

….

Отже експерти діяли узгоджено.

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що споживачі при виборі конструкторів найбільше надають перевагу зовнішньому оформленню конструкторів, так як найнижчий сумарний ранг дорівнює  9 для оціночного показника Х5.

 

 


Висновки

 

На ринку України працює не велика кількість виробників конструкторів. Підприємства, розташовані в західноукраїнських регіонах, більш чутливі до віянь моди. А ось Харків займає позицію виробництва конструкторів з дешевого пластику і тканини (деревина – занадто багато коштує).

Іграшки в Україні реалізуються в магазинах та на ринках. Великими магазинами з продажу іграшок в м. Києві є “Дитячий світ”, “Антошка”, “Будинок іграшки”. Іграшки також продаються в магазинах мережі супермаркетів та мегамаркетів. Ті іграшки, в тому числі конструктори,  якими завалені українські базари, мабуть, зрозумілі лише в»»єтнамським та китайським дітям. Окрім того, значна кількість іграшкового асортименту завезена нелегально і не має сертифікатів. Кожна партія товару, що імпортується в Україну, тим більше дитячі іграшки, повинна мати сертифікат встановленого зразка, його неможливо підробити, бо він має багатоступеневий захист.

Якість іграшок повинна відповідати вимогам стандартів. Іграшки повинні бути красиво оформлені, мати гладку поверхню, покриття повинне бути рівномірним, без пропусків, патьоків. Іграшки повинні бути безпечними, гігієнічними, повинні добре очищатися і митися. Заводні іграшки повинні мати безвідмовно діючий механізм. Звуки, що видають іграшки, повинні бути приємними для слуху. Фарби повинні бути зовсім нешкідливими. Перелік барвників і інші вимоги до якості іграшок визначаються санітарними правилами по виробництву і продажу іграшок.

Класифікація  конструкторів за педагогічним призначенням:

— конструктори, що розвивають первісні рухи і сприйняття (кільця, пірамідки);

— конструктори, що знайомлять дітей з навколишнім світом, із природою (меблі, посуд, фігурки тварин). Це образно-сюжетні конструктори;

— технічні іграшки, що знайомлять дітей елементами науки і техніки (конструктори, деталі машин);

— конструктори, що сприяють художньому і музичному розвитку дітей (іграшкові театри);

— конструктори-забави, що викликають у дитини захват, подив, сміх;

настільні конструктори, що розвивають у дітей: посидючість, кмітливість, дисциплінованість;

За матеріалами конструктори поділяють на дерев»»яні, металеві, текстильні, пластмасові, гумові, комбіновані, поліграфічні.

У магазині ВАТ «Дитячий світ» реалізуються багато видів конструкторів. В 2002 році порівняно з 2001 товарооборот конструкторів в ВАТ “Універмаг Дитячий світ” зріс на 75,14 тис. грн. (3,5%). За всіма групами асортименту відбулося зростання товарообігу. Найбільше зростання відбулося за такими товарними групами, як конструктори з полімеру  27,4 тис. грн. (12,8%) та конструктори з пластмаси на 14,1 тис. грн. (4,06%). Також в асортименті конструкторів відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення за питомою вагою по таких групах, як конструктори з полімеру 0,9% та Lego 0,09%.

В магазині “Дитячий світ” було проведено опитування споживачів за анкетою. В магазині було проведене дослідження з виявлення споживчих переваг при виборі конструкторів. Споживчі властивості конструкторів, що були обрані для ранжування: зручність в використанні; відповідність об’єкту, що конструюється; гігієнічність; чистота контакту дитини з конструктором; зовнішнє оформлення; яскравість кольорів; ціна конструктору; можливість використання з іншими конструкторами; механічна безпека; хімічна безпека.За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що споживачі при виборі конструкторів найбільше надають перевагу зовнішньому оформленню конструкторів.


Список використаних джерел

1.     Васильева М.Н., Негапетьянц К.В. (ред.). Коммерческое товароведение и экспертиза. – М.: Призма, 1997.

2.     Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. — К., 2000. — 336 с.

3.     Исикава К. Японские методы управления качеством: Сокр. пер. с англ. – М.: Экономика, 1998

4.     Наукові і прикладні проблеми товарознавства в ринкових умовах: Тези доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції, 21-22 листопада 1996 р. — К., 1996. — 147 с.

5.     Ноулер Л. и др. Статические методы контроля качества продукции. Пер. с англ. – 2-е русск.изд. – М.: Издательство стандартов, 1989

6.     Перченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных товаров. – М.: Экономика, 1991

7.     Пугачевський Г. Ф., Семак Б. Д. Товарознавство непродовольчих товарів: Підручник для студ. вищ. закл. освіти. — К., 1999.

8.     Справочник товароведа. Непродовольственные товары. – в 3-х т. – М.: Экономика, 1998-1999

9.     Теплов В. И. и др. Коммерческое товароведение: Учебник. – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2000.

10.Товарознавство непродовольчих товарів: Навч. посібник для самостійної роботи студ. товарознавчо-комерційного профілю вищих навч. закл. — Л., 2001.

11.Товарознавство: Опорний конспект лекцій для студ. екон. спец. заоч. та дистанційної форм навч. — К.: Видавництво Європейського університету, 2001. — 69 с.

12.Товарознавство: Терміни та визначення. — Введ. 2001.01.01.- Офіц. вид. — К.: Держстандарт України, 2000. — 24 с.


Додатки

 

Додаток А

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ КОНСТРУКТОРІВ!

Звертаємось до Вас за допомогою в проведені дослідження з ме­тою виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості конструкторів

АНКЕТА

1. Як часто Ви купуєте дитячі конструктори:

1.1 Щотижня

1. 2. Два-три рази на місяць

1.3. Раз в місяць

1.4. Раз в два місяці

1.5 Раз в три місяці                  

1.6. Два-три рази на рік

2. Де Ви, зазвичай, купуєте дитячі конструктори?

2.1.  В магазинах, де є спеціалізовані відділи по продажу дитячих іграшок

2.2. В фірмових магазинах іграшок, в яких є спеціалізовані відділи

2.3. У приватних осіб на ринку

2.4. Самі виготовляємо

3. Конструкторам яких країн-виробників Ви віддаєте перевагу?

3.1. В’єтнам

3.2. Китай

3.3. Польща

3.4. Україна

3.5 Країни СНД

3.6. Немає значення

4. Які фактори впливають  на Ваш вибір при купівлі конструкторів?

4.1. Якість

4.2. Ціна

4.3. Торгова марка або фірма-виробик

4.4. Реклама

4.5. Інше (назвіть)

5. Які споживчі якості конструкторів є для Вас найважливішими?

5.1. Утилітарні (зручність)

5.2. Гігієнічність

5.3. Естетичні

5.4. Економічні

5.5. Безпека

6. Конструкторам із яких видів сировини Ви віддаєте перевагу?

6.1. З дерева

6.2.   З металу

6.3. З пластмаси

6.4. З полімерів

6.5. Не має значення

7. Які види конструкторів Ви купуєте частіше?

7.1. Будівельні

7.2. Математичні

7.3. Тварини

7.4. Інші

8. Чи задовольняє Вас асортимент конструкторів?

8.1. Так

8.2. Ні

8.3. Слід розширити

Ви відносите себе до населенням

1. З високим рівнем прибутку

2. З середнім рівнем прибутку

3. З низьким рівнем прибутку

Місце проживання:

1. Місто

2. Селище міського типу

3. Село


Додаток Б

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство Універмаг “Дитячий світ”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адреса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня           200 3 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

110

165

 

первісна вартість

0 11

110

165

 

знос

0 12

 

 

 

Незавершене будівництво

0 20

1100

770

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

2640

3190

 

первісна вартість

0 31

2860

3630

 

знос

0 32

220

440

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

550

660

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

44

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

4400

4829

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

990

781

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

1100

1342

 

готова продукція

130

 

 

 

товари

140

1320

407

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

220

935

 

первісна вартість

161

220

935

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

 

 

 

за виданими авансами

180

 

 

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

220

275

1155

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

440

99

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

4345

4719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

55

55

 

БАЛАНС

280

8800

9603

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3850

4400

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

 

 

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

1100

1760

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

4950

6160

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

55

33

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

110

132

 

Усього за розділом 2.

430

165

165

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

1045

605

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

440

440

 

Усього за розділом 3.

480

1485

1045

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

770

990

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

 

 

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

1045

880

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

 

 

 

з бюджетом

550

143

143

 

з позабюджетних платежів

560

 

 

 

зі страхування

570

 

 

 

з оплати праці

580

198

176

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

 

 

 

Усього за розділом 4.

620

2156

2189

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

44

44

 

БАЛАНС

640

8800

9603

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                     

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 


Додаток Б

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  Універмаг “Дитячий світ”

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за       рік       2002 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

61983,5

50722,3

 

Податок на додану вартість

0 15

10330,6

8453,7

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

51652,9

42268,6

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

38318,6

31440,6

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

13334,3

10828,0

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

759,9

1066,8

 

Адміністративні витрати

0 70

3521,3

3001,2

 

Витрати на збут

0 80

6144,0

4789,6

 

Інші операційні витрати

0 90

 

 

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

4428,9

4104,0

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

4428,9

4104,0

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

1328,7

1231,2

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

3100,2

2872,8

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

3100,2

2872,8

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

період

період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

період

період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.