Дипломна робота Управління закупівельною діяльністю

Розділ 2. Дослідження організації закупівельної діяльності на торговельному підприємстві 3

2.1. Аналіз комплексу маркетингу на підприємстві 3

2.2. Аналіз закупівельної діяльності на підприємстві 14

2.3. Оцінка ефективності закупівельної роботи. 24

 

Розділ 3. Напрямки удосконалення закупівельної діяльності торговельного підприємства. 36

3.1. Облік та контроль при закупівлі товарів на підприємстві 36

3.2. Методи закупівлі товарів на підприємстві 45

3.3. Удосконалення управління закупівельною діяльністю на підприємстві 58

 

Висновки. 67

 

Додатки. 70


Розділ 2. Дослідження організації закупівельної діяльності на торговельному підприємстві

2.1. Аналіз комплексу маркетингу на підприємстві

 

Центральний універмаг розпочав свою діяльність близько 70 років тому i є одним з найбільших підприємств торгівлі в Україні та займає перше місце по товарообігу. За 2007 рік його відвідали близько 11,0 млн. покупців, з них більше 4,5 млн. зробили покупки. У липні 1994 року Центральний універмаг було перетворено в процесі приватизації у Відкрите акціонерне товариство «Київський центральний універмаг», що зареєстровано 29.06.94 року i перереєстровано 19.12.96 року.

Була розроблена Політика у сфері якості. Рішення, які приймались на протязі розробки СМЯ, були задокументовані, внаслідок чого на підприємстві виникла злагоджена система внутрішніх правил, яка дозволяє організовувати та виконувати роботи з оптимальними витратами часу та матеріальних ресурсів. На період впровадження СМЯ практично всі працівники ВАТ “Київський ЦУМ” пройшли навчання, яке дозволило опанувати нові принципи управління та організації робіт не тільки керівному складу, але й фахівцям та робітникам.

Отже, на протязі 2005-2007 років ВАТ “Київський ЦУМ” вів прибуткову діяльність. На ВАТ «Київський ЦУМ» пріоритетними напрямками товарної політики підприємства є: насичення внутрішнього ринку України товарами; забезпечення такого рівня якості, якого вимагає контингент покупців підприємства; формування оптимально широкого та глибокого асортименту з урахуванням спеціалізації підприємства; надання супутніх послуг покупцям товарів на ВАТ «Київський ЦУМ»; постійне оновлення торгового асортименту. ВАТ “Київський ЦУМ” застосовується стратегія середньоринкових  цін. Ціни складаються на основі дослідження попиту на товари та цін підприємств конкурентів.

 

2.2. Аналіз закупівельної діяльності на підприємстві

 

Джерелами надходження товарів до ВАТ “Київський ЦУМ”  є:

— виробники товарів;

— оптово-посередницькі структури;

— оптові й оптово-роздрібні склади;

— постачання від закордонних фірм і компаній.

Ріст вимог до реалізації товарів викликає адекватні вимоги до джерел закупівлі товарів. Неодмінною умовою організації закупівельної діяльності ВАТ “Київський ЦУМ” є вивчення ринку закупівель. Для оцінки реальних і потенційних можливостей постачальників на ВАТ “Київський ЦУМ” використовують наступні критерії:

— характер діяльності і можливості постачальника;

— конкурентне положення постачальника на ринку товарів;

— процедура і порядок виконання комерційних угод;

— імовірність забезпечення необхідних номенклатури й обсягу продукції;

— умови, що гарантують якість товару, що купується;

— адекватне сполучення ціни і споживчих властивостей товару;

— умови постачання товару: стабільність, періодичність, терміни;

— форма платежу, що передбачається, і способи розрахунків.

Ринок закупівель товарів відбиває комерційні інтереси всіх його учасників. Закупівлі товарів ВАТ “Київський ЦУМ”  відбуваються в різних постачальників і під впливом великого числа змінних. У цьому зв’язку важливе значення мають розширення контактів і встановлення комерційних зв’язків між ВАТ “Київський ЦУМ”  і постачальниками.

….

В структурі закупівлі товарів переважають закупівлі за наступними постачальниками: ТОВ „Одяг для всіх” – 22%, ТОВ „Астана” – 22% та інші постачальники – 14%.

Отже, функції служби закупівлі (відділу постачання) ВАТ “Київський ЦУМ” полягають в дослідженні ринку виробників та реалізаторів товарів, укладанні договорів на постачання товарів до магазину. В 2007 році було укладено з постачальниками на 41 договір більше ніж в 2006 році. Відсоток виконання догорів в 2007 році зріс з 98,52% до 98,82%, тобто на 0,3% порівняно з 2006 роком. Що свідчить про покращення стану закупівельної роботи ВАТ “Київський ЦУМ” в 2007 році. Обсяг надходжень в 2007 зріс на 48304,2 тис. грн. порівняно з 2006 роком, а обсяг реалізації зріс на  50412,5 тис. грн., тобто в 2007 році зросли запаси товарів на кінець року порівно з  2006 на 4203,7 тис. грн.. Частина товарів, що надходять безпосередньо від виробників зростає, так в 2006 році від виробників надійшло 95871 тис. грн. (48,73%) товарів (відповідно від оптових постачальників – 100865,4 тис. грн. (51,27%)), а в 2007 році від виробників надійшло товарів на 131547 тис. грн. (53,68%) і від оптових постачальників – 113493,6 тис. грн. (46,32%).

2.3. Оцінка ефективності закупівельної роботи

 

 

Розглянемо запаси товарів на підприємстві ВАТ “Київський ЦУМ”. Термін обертання товарних запасів знайдемо за формулою

ТО = З*Д / Т,                                                                                           (2.1)

де З – товарні запаси, Д – кількість днів в періоді (рік – 365),

Т – виручка від реалізації.

Проведемо розрахунок коефіцієнта обертання товарних запасів в табл. 2.7.

….

В 2007 році тривалість одного обороту кредиторської заборгованості зменшилася порівняно з 2006 роком на 83,14 – 73,89 = 9,25 дні за рахунок збільшення виручки від реалізації в більшій мірі ніж зросла кредиторська заборгованість.

Отже, коефіцієнт обертання товарних запасів по підприємству в 2006 році найнижчий – 4,61. При цьому тривалість обертання товарних запасів становить 79,25 дні. В 2007 році термін обертання запасів знизився на 10,22 днів за рахунок збільшення запасів в меншій мірі ніж зросла виручка від реалізації. В результаті зменшення величини прибутку в 2007 році порівняно з 2006 на 761,1 тис. грн. знизилася прибутковість реалізації на 0,00975 пункта, рівень прибутковості загальних активів зменшився в 2007 році порівняно з 2006 роком на 0,02800 пункти, також зменшилися показники прибутковості необоротних активів на 0,24298 пунктів. Це свідчить про погіршення ефективності управління в 2007 році порівняно з 2005-2006 роками. В подальшому потрібно приділяти увагу удосконаленню закупівельної діяльності ВАТ “Київський ЦУМ”. Здійснений аналіз ефективності закупівлі товарів у 2007 році показав, що у аналізуємому періоді дане торговельне підприємство здійснює ефективну рентабельну торгівлю. При цьому угоди, укладені з ТОВ “Текстильпром” є більш вигідними для ВАТ “Київський ЦУМ”, ніж з підприємством ВАТ “Бердичівська фабрика одягу”. У зв’язку з цим керівництву під­приємства доцільно з цих двох постачальників обрати  ТОВ “Текстильпром”.

 

Розділ 3. Напрямки удосконалення закупівельної діяльності торговельного підприємства

3.1. Облік та контроль при закупівлі товарів на підприємстві

 

З метою вдосконалення закупівельної діяльності на підприємстві ВАТ “Київський ЦУМ”, потрібно приділяти значну увагу обліку і контролю товарів під час здійснення закупівельної діяльності.

Порядок документального оформлення надходження товарів на ВАТ “Київський ЦУМ” залежить від місця їх приймання.

При отриманні товарів від постачальника, доставці його автотранспортом або транспортом сторонньої організації до складів ВАТ “Київський ЦУМ” товари мають прийматися за товар­но-транспортною накладною.

….

Отже, з метою вдосконалення закупівельної діяльності на підприємстві ВАТ “Київський ЦУМ”, потрібно приділяти значну увагу обліку і контролю товарів під час здійснення закупівельної діяльності. Якщо кількість і якість одержаних товарів відповідає даним, вказаним у товаросупровідних документах, то на документі (рахунку-фактурі, накладній) матеріально відповідальна особа ста­вить свій підпис і штамп, що засвідчує прийняття товару на збе­рігання. В разі виявлення при прийманні товарів розходжень між да­ними товаросупровідних документів і фактично одержаними то­варами (за кількістю, асортиментом, якістю) має складатися Акт про встановлення розходжень. Особливе значення під час здійснення закупівельних операцій має внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль на ВАТ “Київський ЦУМ”. Він має здійснюватися безпосередньо на підприємстві ВАТ “Київський ЦУМ” відповідними службами, що дасть можливість своєчасно виявляти недоліки при здійсненні закупівельних операцій, вживати заходів щодо їх усунення. У зв’язку з цим внутрішньо­господарський контроль має бути постійно діючою функцією, управління на підприємстві ВАТ “Київський ЦУМ”, дієвим засобом сприяння збереженню товарів і коштів.

Оперативність контролю багато в чому залежить від дієвості обліку операцій у відповідних відділах ВАТ “Київський ЦУМ”. Такий облік дає можливість систематично контролювати операції надходження і реалізації товарів.

 

 


3.2. Методи закупівлі товарів на підприємстві

 

Підприємство ВАТ “Київський ЦУМ” може здійснювати закупівлю товарів в різних учасників каналів розподілу (збуту).

Процес планування надходження товарів має здійснюватися на торговельному підприємстві ВАТ “Київський ЦУМ” за наступними основними етапами: аналіз надходження товарів на підприємство ВАТ “Київський ЦУМ” в передплановому періоді; визначення планового обсягу і структури надходження товарів на підприємство; визначення планового обсягу і джерел закупівлі необхідних товарів; забезпечення ритмічності й оптимізація партій надходження товарів на підприємство. Товари на ВАТ “Київський ЦУМ” на протязі року мають постачатися 175 раз або кожні 2,06 дні. При таких показниках розміру партії та частоти поставки товарів витрати обігу ВАТ “Київський ЦУМ” будуть мінімальними.

 

3.3. Удосконалення управління закупівельною діяльністю на підприємстві

 

Для успішного виконання комерційних операцій по закупівлі товарів працівники ВАТ «Київський ЦУМ»  повинні систематично займатися виявленням і вивченням джерел закупівлі і постачальників товарів. Комерційні працівники повинні добре знати свій економічний район і його природні багатства, промисловість, сільське господарство, виробничі можливості й асортимент товарів.

Комерційним працівникам ВАТ «Київський ЦУМ»  необхідно постійно стежити за рекламними оголошеннями в ЗМІ, проспектами, каталогами. У ринкових умовах форми і методи цієї роботи перетерпіли істотні зміни. Головні зміни полягають у тім, що на зміну методам централізованого розподілу товарних ресурсів прийшла ринкова практика вільної купівлі-продажу товарів за цінами попиту та пропозиції. Тому комерційна ініціатива торгових працівників по залученню в товарообіг максимальних товарних ресурсів з метою одержання необхідного прибутку повинна сполучатися з турботою про кінцевих покупців, обліком їхньої платоспроможності, з недопущенням невиправданого росту цін, наданням населенню можливості придбати товари за доступними цінами.

Отже, в 2008 році ВАТ «Київський ЦУМ» планує збільшити чистий дохід від реалізації на 40942,3 тис. грн. (17%), та збільшити собівартість на 30628,7 тис. грн. (13%). При цьому чистий прибуток зросте з 5231,6 тис. грн. до 15545,2 тис. грн. на 10313,6 тис. грн. (197,14%). ВАТ «Київський ЦУМ»  для підвищенння ефективності закупівельної діяльності підприємства планує закупити додаткове обладнання на суму 2000 тис. грн. Оскільки NVP = 377,399 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Проект окупиться за 3,37 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.


Висновки

 

Отже за результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки.

На протязі 2005-2007 років ВАТ “Київський ЦУМ” вів прибуткову діяльність. На ВАТ «Київський ЦУМ» пріоритетними напрямками товарної політики підприємства є: насичення внутрішнього ринку України товарами; забезпечення такого рівня якості, якого вимагає контингент покупців підприємства; формування оптимально широкого та глибокого асортименту з урахуванням спеціалізації підприємства; надання супутніх послуг покупцям товарів на ВАТ «Київський ЦУМ»; постійне оновлення торгового асортименту. ВАТ “Київський ЦУМ” застосовується стратегія середньоринкових  цін. Ціни складаються на основі дослідження попиту на товари та цін підприємств конкурентів.

Функції служби закупівлі (відділу постачання) ВАТ “Київський ЦУМ” полягають в дослідженні ринку виробників та реалізаторів товарів, укладанні договорів на постачання товарів до магазину. В 2007 році було укладено з постачальниками на 41 договір більше ніж в 2006 році. Відсоток виконання догорів в 2007 році зріс з 98,52% до 98,82%, тобто на 0,3% порівняно з 2006 роком. Що свідчить про покращення стану закупівельної роботи ВАТ “Київський ЦУМ” в 2007 році. Обсяг надходжень в 2007 зріс на 48304,2 тис. грн. порівняно з 2006 роком, а обсяг реалізації зріс на  50412,5 тис. грн., тобто в 2007 році зросли запаси товарів на кінець року порівно з  2006 на 4203,7 тис. грн.. Частина товарів, що надходять безпосередньо від виробників зростає, так в 2006 році від виробників надійшло 95871 тис. грн. (48,73%) товарів (відповідно від оптових постачальників – 100865,4 тис. грн. (51,27%)), а в 2007 році від виробників надійшло товарів на 131547 тис. грн. (53,68%) і від оптових постачальників – 113493,6 тис. грн. (46,32%).

Коефіцієнт обертання товарних запасів по підприємству в 2006 році найнижчий – 4,61. При цьому тривалість обертання товарних запасів становить 79,25 дні. В 2007 році термін обертання запасів знизився на 10,22 днів за рахунок збільшення запасів в меншій мірі ніж зросла виручка від реалізації. В результаті зменшення величини прибутку в 2007 році порівняно з 2006 на 761,1 тис. грн. знизилася прибутковість реалізації на 0,00975 пункта, рівень прибутковості загальних активів зменшився в 2007 році порівняно з 2006 роком на 0,02800 пункти, також зменшилися показники прибутковості необоротних активів на 0,24298 пунктів. Це свідчить про погіршення ефективності управління в 2007 році порівняно з 2005-2006 роками. В подальшому потрібно приділяти увагу удосконаленню закупівельної діяльності ВАТ “Київський ЦУМ”.

З метою вдосконалення закупівельної діяльності на підприємстві ВАТ “Київський ЦУМ”, потрібно приділяти значну увагу обліку і контролю товарів під час здійснення закупівельної діяльності. Якщо кількість і якість одержаних товарів відповідає даним, вказаним у товаросупровідних документах, то на документі (рахунку-фактурі, накладній) матеріально відповідальна особа ста­вить свій підпис і штамп, що засвідчує прийняття товару на збе­рігання. В разі виявлення при прийманні товарів розходжень між да­ними товаросупровідних документів і фактично одержаними то­варами (за кількістю, асортиментом, якістю) має складатися Акт про встановлення розходжень. Особливе значення під час здійснення закупівельних операцій має внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль на ВАТ “Київський ЦУМ”. Він має здійснюватися безпосередньо на підприємстві ВАТ “Київський ЦУМ” відповідними службами, що дасть можливість своєчасно виявляти недоліки при здійсненні закупівельних операцій, вживати заходів щодо їх усунення. У зв’язку з цим внутрішньо­господарський контроль має бути постійно діючою функцією, управління на підприємстві ВАТ “Київський ЦУМ”, дієвим засобом сприяння збереженню товарів і коштів.

Підприємство ВАТ “Київський ЦУМ” може здійснювати закупівлю товарів в різних учасників каналів розподілу (збуту): виробників та оптових посередників. Процес планування надходження товарів має здійснюватися на торговельному підприємстві ВАТ “Київський ЦУМ” за наступними основними етапами: аналіз надходження товарів на підприємство ВАТ “Київський ЦУМ” в передплановому періоді; визначення планового обсягу і структури надходження товарів на підприємство; визначення планового обсягу і джерел закупівлі необхідних товарів; забезпечення ритмічності й оптимізація партій надходження товарів на підприємство. Товари на ВАТ “Київський ЦУМ” на протязі року мають постачатися 175 раз або кожні 2,06 дні. При таких показниках розміру партії та частоти поставки товарів витрати обігу ВАТ “Київський ЦУМ” будуть мінімальними.

Для успішного виконання комерційних операцій по закупівлі товарів працівники ВАТ «Київський ЦУМ»  повинні систематично займатися виявленням і вивченням джерел закупівлі і постачальників товарів.

В 2008 році ВАТ «Київський ЦУМ» планує збільшити чистий дохід від реалізації на 40942,3 тис. грн. (17%), та збільшити собівартість на 30628,7 тис. грн. (13%). При цьому чистий прибуток зросте з 5231,6 тис. грн. до 15545,2 тис. грн. на 10313,6 тис. грн. (197,14%).

ВАТ «Київський ЦУМ»  для підвищенння ефективності закупівельної діяльності підприємства планує закупити додаткове обладнання на суму 2000 тис. грн. Протягом чотирьох років проект має окупитися, ВАТ «Київський ЦУМ» планує отримувати  грошовий потік від нових послуг в сумі 750 тис. грн. щорічно. Оскільки NVP = 377,399 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Проект окупиться за 3,37 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати.

З метою проведення моніторингу за закупівельною діяльністю в ВАТ “Київський ЦУМ” потрібно застосовувати програмний комплекс «Моніторинг бізнесу». Керівництво ВАТ “Київський ЦУМ” буде мати повний контроль за тим що відбувається з управлінням закупівлями, задавати напрямки розвитку організації, аналізувати наявне фінансове положення, приймати управлінські рішення на основі повної і достовірної інформації.

 


Додатки

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Один комментарий на «Дипломна робота Управління закупівельною діяльністю»

  1. Жанна говорит:

    Потрібна курсова робота на тему «Управління закупівельною діяльність підприємства»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *