Курсова робота Розробка маркетингової комунікаційної програми для просування продукції

Зміст

 

Вступ. 3

 

 1. Теоретичні засади формування комунікаційної програми для просування товарів на ринок. 10

 

 1. Аналіз маркетингової комунікаційної програми для просування молочної продукції „Простоквашино” на ринок України. 18

2.1. Характеристика рекламної компанії в ЗМІ 18

2.2. Оцінка заходів стимулювання збуту, що направлені на кінцевих споживачів молочної продукції „Простоквашино” 24

 

 1. Шляхи удосконалення маркетингової комунікаційної програми для просування молочної продукції торговельної марки „Простоквашино” 32

 

Висновки та пропозиції 39

 

Список використаних джерел. 42

 

Додатки. 44

Вступ

 

В умовах ринкової економіки принциповим є формування таких механізмів управління підприємством, які б забезпечили йому ефективне функціонування. Одним із шляхів розв»язання проблеми є використання маркетингових комунікацій як інструменту впливу на внутрішнє та зовнішнє середовище. Часто маркетингові комунікації ототожнюються тільки з просуванням продукції, застосовуються кожним підприємством відособлено і не в комплексі з іншими інструментами маркетингу. Зусилля в основному спрямовуються на використання окремих інструментів маркетингових комунікацій, при цьому часто одні з них суперечать іншим. Хаотичність у використанні такої важливої складової маркетингу призводить до зниження сприйняття маркетингових комунікацій адресатом, а отже і до зниження ефективності діяльності всього підприємства.

В Україні майже відсутні наукові дослідження, присвячені застосуванню теорії маркетингових комунікацій у системі управління ринковою діяльністю підприємства в умовах вітчизняного бізнес-середовища, вивченню взаємозв’язку причин і наслідків використання маркетингових комунікацій у господарській діяльності українських підприємств.

За таких умов об’єктивно необхідним і нагальним стає вирішення проблеми розробки теоретико-практичних засад застосування маркетингових комунікацій у системі управління ринковою діяльністю підприємства в умовах вітчизняної економіки. Врахування комплексності, поглиблення сутнісних характеристики маркетингових комунікацій, ролі та місця останніх в організації бізнесу підприємств повинно істотно скоротити трансформаційний період і перейти до цивілізованих, ефективних форм організації тривалих партнерських взаємин ринкових суб’єктів; стати підґрунтям організації маркетингової діяльності підприємств, базою для підготовки національних управлінських кадрів; дати можливість перевести стихійний розвиток підприємств у науково-керований, підвищити їх конкурентоспроможність і тим самим найповніше реалізувати завдання державної політики щодо поліпшення добробуту населення. Цим обумовлюється актуальність теми курсової роботи „Розробка маркетингової комунікаційної програми для просування продукції” та її значення для економічного розвитку підприємств України.

Метою даної курсової роботи є аналіз маркетингової комунікаційної програми підприємства та пошук шляхів її удосконалення в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розгляду теоретичних засад формування комунікаційної програми для просування товарів на ринок;

— аналізу маркетингової комунікаційної програми для просування молочної продукції „Простоквашино” на ринок України: характеристики рекламної компанії в ЗМІ та оцінки заходів стимулювання збуту, що направлені на кінцевих споживачів молочної продукції „Простоквашино”;

— пошуку шляхів удосконалення маркетингової комунікаційної програми для просування молочної продукції торговельної марки „Простоквашино”.

Предметом дослідження є маркетингова комунікаційна діяльність підприємства.

Об»єктом дослідження є молочна продукція „Простоквашино” відкритого акціонерного товариства «Галактон».

ВАТ «Галактон» засновано навесні 1995 року, на базі Київського молокозаводу №2, побудованого ще в 1961 році. Адреса – 02660 м. Київ, вул. Марини Раскової, 4. Кількість працюючих – 390 чоловік.

Підприємство ВАТ “Галактон” є юридичною особою, має самостійний баланс і є власником свого відокремленого майна, виконує права власника у відповідності із цілями своєї діяльності та призначенням майна, має рахунки в банках, необхідні печатки, штемпелі та бланки із своїм найменуванням, емблему та інші реквізити юридичної особи.

Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті. Підприємство ВАТ “Галактон” створене з метою задоволення потреб суспільства в товарах і послугах та реалізації на основі одержаного прибутку економічних і соціальних інтересів робітників підприємства. Основними напрямками діяльності ВАТ “Галактон” є: торгівля і послуги; виробничо-господарська діяльність; фінансово-економічна діяльність; інформатика та комп’ютеризація; рекламно-видавнича діяльність; зовнішньоекономічна діяльність.

Товарна політика ВАТ “Галактон” — це цілеспрямоване управління товарною масою і номенклатурою товарів. Задача полягає в тім, щоб, уміло сполучаючи товарні ресурси з ринковими запитами, розробляти і здійснювати таку політику, що сприяла б стійкому просуванню і росту продажу товарів.  Зараз на підприємстві випускається 4 стратегічно важливі продуктові групи: біо-лінія, десертна група, суцільномолочна продукція, молоко тривалого збереження. Асортимент нараховує близько 70 найменувань товарів, серед них — молоко, кефір, ряжанка, сметана, масло, що випускаються з перших днів роботи підприємства, до них додалися йогурти, сиркові маси, десерти, молочні суміші.

Задачами маркетингового ціноутворення на ВАТ “Галактон” є розробка стратегії і тактики ціноутворення на продукцію, видача рекомендацій із установлення цін на конкретні товари (як правило,

управління, власного персоналу. Основними видами комунікації, які називають комплексом просування, є реклама, персональний продаж, стимулювання збуту і паблік рилейшнз (зв’язки із громадськістю). Визначивши загальну суму витрат на комплекс просування, підприємство розподіляє кошти між різними елементами комплексу. Загалом кошти розподіляються на користь найбільш результативних елементів комп­лексу просування залежно від цілей підприємства.

 

2. Аналіз маркетингової комунікаційної програми для просування молочної продукції „Простоквашино” на ринок України

2.1. Характеристика рекламної компанії в ЗМІ

 

„Простоквашино” — це марка традиційних натуральних молочних продуктів для всієї родини. Кращі фахівці компанії „ЮНІМІЛК” використовували свій досвід і останні технологічні досягнення, щоб створити високоякісні і зовсім особливі молочні продукти під маркою „Простоквашино”. Сьогодні під брендом „Простоквашино” випускається, мабуть, весь асортимент молочної продукції. Головна відмінність продуктів „Простоквашино” — це підвищена (традиційна) жирність, відсутність „штучних” компонентів і найвища якість.

Улюблені з дитинства герої мультфільмів — кіт Матроскин, дядько Федір, Шарик і листоноша Пічкин на дизайні упакування перетворюють споживання молочних продуктів цієї марки в дійсне сімейне свято.

У 2004 році марка „Простоквашино” стала першим загальнонаціональним брендом компанії „ЮНІМІЛК”. І поряд із заводом ВАТ „Петмол”, продукти під цим брендом почали випускати й інші

Найбільше впливає на вибір молочного напою якість продукту. В 2007 році під час святкування «Дня міста» Києва відвідувачів свята  залучили спеціально організованою з цього приводу акція ТМ «Простоквашино» — «Село Простоквашино». Діти активно брали участь у конкурсі «Кільця Матроскина»,  «Скачкодром», «Збери фрукти в капелюх». Діти були в захваті від солодких ласощів і веселих повітряних кульок, що вони одержували за активну участь у конкурсах. Такі акції плануються до проведення й у наступному році. В 2007 році порівняно з 2006 витрати на промоушн акції в супермаркетах зросли на 1,6 тис. грн., витрати на конкурси серед покупців зросли на 2,3 тис. грн., витрати на акції з надання подарунків зросли на 1,4 тис. грн., витрати на акції з преміювання посередників зросли на 0,8 тис. грн. Заходи виявилися не ефективними, так як для проведення акцій були залучені низько професійні працівники.

3. Шляхи удосконалення маркетингової комунікаційної програми для просування молочної продукції торговельної марки „Простоквашино”

 

В подальшому на підприємстві ВАТ “Галактон” необхідно закріпити довіру до реклами молочної продукції „Простоквашино”. Виконуючи цю задачу варто пам»ятати чотири обставини.

 1. Споживач може спотворити зміст реклами, розставивши акценти не на тих пунктах повідомлення, на яких хотілося б рекламодавцю, чи приписавши товару (послузі) неіснуючі властивості і якості.
 2. Якщо споживач зверне увагу на рекламу, вірно оцінить і не спотворить зміст, він зможе повірити їй лише ненадовго. Це відбувається внаслідок того, що споживач не може чи не хоче запам»ятати про товар усе, що хотілося б рекламодавцю.
 3. Малоймовірно, що споживач повірить якому-небудь рекламному повідомленню цілком, якщо для цього йому доведеться змінити свою думку про дану продукцію.
 4. Реклама найбільш ефективна (їй більше довіряють) стосовно нової продукції, тому що тут включаються такі мотиви, як природна людська цікавість, зацікавленість.

Необхідність сформувати бажання. Бажання формується на основі виниклої в споживача зацікавленості і довіри до реклами, а також оцінки для себе вигод від покупки даного товару (послуги).

Висновки та пропозиції

 

Отже, маркетингові комунікації — це сукупність сигналів, що виходять від підприємства на адресу різноманітних аудиторій: посередників, кон­курентів, споживачів, постачальників, акціонерів, органів державного управління, власного персоналу. Основними видами комунікації, які називають комплексом просування, є реклама, персональний продаж, стимулювання збуту і паблік рилейшнз (зв’язки із громадськістю).

Водночас поняття маркетингових комунікацій не обмежується тільки названими інструментами. Зовнішнє оформлення товару, його ціна, дизайн, колір упаковки, магазин, де товар продається, — усе це також передає інформацію споживачеві. Визначивши загальну суму витрат на комплекс просування, підприємство розподіляє кошти між різними елементами комплексу. Обсяг коштів, що виділяються на рекламу, стимулювання збуту, паблік рилейшнз, персональні продажі, значною мірою залежить від значущості кожного елемента з урахуванням уже розглянутих чинників — типу продукту, типу покупця, етапу життєвого циклу товару. Загалом кошти розподіляються на користь найбільш результативних елементів комп­лексу просування залежно від цілей підприємства.

У 2004 році марка „Простоквашино” стала першим загальнонаціональним брендом компанії „ЮНІМІЛК”. І поряд із заводом ВАТ „Петмол”, продукти під цим брендом почали випускати й інші підприємства холдингу. Сьогодні флагманська торговельна марка „Простоквашино” виробляється в Росії на підприємствах: ВАТ „Самаралакто”, „Липецьке молоко”, ТОВ „Мілко”, Тюменським, Орловським, Саранським, Шадринським, Пермським молокозаводами, а також на Україні — на Кременчуцькому молокозаводі і київському підприємстві „Галактон”

На підприємстві ВАТ “Галактон” рекламою молочної продукції „Простоквашино” займаються працівники відділу маркетингу. В ВАТ “Галактон” проводиться головним чином внутрімагазинна реклама в магазинах, що реалізують молочну продукцію „Простоквашино”. На підприємстві мало використовується реклама молочної продукції „Простоквашино”  в пресі та на телебаченні.

Протягом 2005-2007 років витрати на рекламну діяльність молочної продукції „Простоквашино” в ВАТ “Галактон” зростали. В 2006 році витрати на рекламу зросли з 74,5 тис. грн. до 81,14 тис. грн. при цьому чистий дохід від реалізації послуг зріс на 238,09 тис. грн. (10,93%). В 2007 витрати на рекламу зросли на 78,97 тис. грн. (97,33%) порівняно з 2006 роком, при цьому чистий дохід від реалізації послуг зріс на 834,31 тис. грн. (34,53%).

Найбільші витрати на рекламу молочної продукції „Простоквашино” в ВАТ “Галактон” здійснюються на використання внутрішньомагазинної  реклами в магазинах м. Києва, що реалізують продукцію ВАТ “Галактон”.

В 2007 році порівняно з 2005-2006 роками було збільшено витрати на рекламу за всіма видами. Збільшення витрат на рекламу за всіма видами призвело до того, що в 2007 році витрати на рекламу зросли на 78,97 тис. грн. (97,33%) порівняно з 2006 роком.

Реклама молочної продукції „Простоквашино” в ВАТ “Галактон” супроводжуються низкою заходів щодо стимулювання збуту. В супермаркетах м. Києва та інших міст України протягом 2006-2007 років проводилися дегустації молочних напоїв та сирків. Під час дегустації покупці пробували на смак дані продукти і це в подальшому їх стимулювало до покупок. Під час проведення дегустації  молочних напоїв в супермаркеті „Велика кишеня” в м. Києві було проведено опитування споживачів. Найбільше впливає на вибір молочного напою якість продукту.

В 2007 році під час святкування «Дня міста» Києва відвідувачів свята  залучили спеціально організованою з цього приводу акція ТМ «Простоквашино» — «Село Простоквашино». Діти активно брали участь у конкурсі «Кільця Матроскина»,  «Скачкодром», «Збери фрукти в капелюх». Діти були в захваті від солодких ласощів і веселих повітряних кульок, що вони одержували за активну участь у конкурсах.

В подальшому на підприємстві ВАТ “Галактон” необхідно закріпити довіру до реклами молочної продукції „Простоквашино”. В 2008 році на підприємстві „Галактон” плануються витрати на рекламу молочної продукції „Простоквашино” в сумі 200 тис. грн., що на 39,89 тис. грн. більше ніж в минулому році. Додатковий товарообіг за рахунок проведення рекламних заходів складе 534,197 тис. грн.

В подальшому на підприємстві ВАТ “Галактон” необхідно закріпити довіру до реклами молочної продукції „Простоквашино”. В 2008 році на підприємстві „Галактон” плануються витрати на рекламу молочної продукції „Простоквашино” в сумі 200 тис. грн., що на 39,89 тис. грн. більше ніж в минулому році.

В 2008 реклама молочної продукції „Простоквашино” буде здійснюватися протягом року (див. табл.  3.1). В січні, березні, червні, липні, вересні та листопаді 2008 року будуть проводитися промоушн акції в супермаркетах мереж Фуршет, Сільпо, Велика кишеня.

В січні, квітні, травні, серпні та жовтні 2008 року будуть проводитися конкурси серед покупців з наданням призів. В кінці півріч буде здійснено надання подарунків активним покупцям та посередникам. В кінці кварталів буде здійснено преміювання посередників за результатами діяльності з реалізації молочної продукції „Простоквашино”.

В 2008 році підприємство планує витрати на рекламу в сумі 200 тис. грн. В 2008 році витрати на промоушн акції в супермаркетах складуть 12 тис. грн., витрати на конкурси серед покупців — 6 тис. грн., витрати на акції з надання подарунків — 8 тис. грн., витрати на акції з преміювання посередників — 10 тис. грн. Під час проведення заходів з стимулювання стимулювання збуту молочної продукції „Простоквашино” ВАТ “Галактон” потрібно залучити досвідчених працівників. При цьому зростуть витрати на оплату праці виконавців, але при цьому підвищиться ефективність даних заходів. В 2008 році потрібно більш ефективно проводити стимулювання посередників збуту молочної продукції „Простоквашино” ВАТ “Галактон”.

Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 11-41.
 2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 3-35.
 3. Армстронг Г., Котлер Ф. Маркетинг. Загальний курс / Пер. з англ.: навч. пос. — М.: Видавничий дім «Вільямс», 2001. — 608 с.
 4. Барышев А.Ф., Маркетинг – М.: ACADEMA, 2002. – 342 с.
 5. Близнюк С. В. Стратегічний маркетинг торговельної фірми: Методичні і організаційні аспекти управління / Українська академія зовнішньої торгівлі. — К., 1998. — 150с.
 6. Гаркавенко С.С. Маркетинг: Підручник. — К.: Лібра, 2002. — 712 с.
 7. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. – К.: АСК, 2000. – 221 с.
 8. Гончарук Я.А. Маркетинг: Навчальний посібник у тестах/ Я.А. Гончарук, А.Ф. Павленко, С.В. Скибінський. — Київ: КНЕУ, 2002. — 314 с.
 9. Єрмошенко М. М., Лиходій В. Г. Маркетинг. — К.: НАУ, 2002.- 400 с.
 10. Зозулев А. В. Промышленный маркетинг: стратегический аспект: Учеб. пособие для студ. вузов. — Х. : Студцентр, 2005. — 328с.
 11. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. – М.: Прогресс, 2000. – 736 с.
 12. Лиходій В.Г. Маркетинг: Навчально-методичний посібник/ В.Г. Лиходій, М.М. Єрмошенко. — Київ: Національна академія управління, 2002. — 404 с.
 13. Лук»янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — 2.вид., доп. і перероб. — К. : КНЕУ, 2003. — 523с.
 14. Мороз Л.А. Маркетинг: Підручник/ Л.А. Мороз, Н.І. Чухрай. — Львів: Інтелект-Захід, 2002. — 244 с.
 15. Немчин А.М., Минаев Д.В., Маркетинг. Учебное пособие.// «Бизнес-пресса», 2001 – 512 с.
 16. Норіцина Н. І. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). — К. : МАУП, 2003. — 120с.
 17. Павленко А. Ф., Войчак А. В., Примак Т. О. Маркетингові комунікації: сучасна теорія і практика / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К. : КНЕУ, 2005. — 408с.
 18. Павлиш В. А., Дайновський Ю. А., Гліненко Л. К., Бойчук І. В., Ситник Н. С. Маркетингові комунікації електронного бізнесу: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — Л. : ВіРТУ, 2002. — 148с.
 19. Петропавловська С. Є., Подрєза С. М. Маркетингова політика комунікацій: Курс лекцій / Національний авіаційний ун- т. — К. : НАУ, 2003. — 96с.
 20. Примак Т. О. Маркетингові комунікації в системі управління підприємством. — К. : ООО «Експерт», 2001. — 384с.
 21. Примак Т. О. Маркетингові комунікації на сучасному ринку: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2003. — 197с.
 22. Смолін І. В. Конкурентоспроможність підприємств: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К., 2006. — 204с.
 23. Старостіна А.О. Маркетинг: Навчальний посібник/ А.О. Старостіна, Д.М. Черваньов, О.В. Зозульов. — Київ: Знання-Прес, 2002. — 191 с.
 24. Фатхутдинов Р. А. Стратегический маркетинг: Учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям. — 3.изд. — СПб. : Питер, 2003. — 346с.
 25. Фурманюк О. Л., Тартачник М. О. Управління конкурентоспроможністю підприємства: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Державна податкова адміністрація України; Національна академія держ. податкової служби України — Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2003. — 114с.
 26. Хруцкий В.Е. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учебное пособие/ В.Е. Хруцкий, И.В. Корнеева. — Москва: Финансы и статистика, 1999. — 528 с.

 

 


Додатки

 

Додаток А

Молочна продукція „Простоквашино”

Молоко пастеризоване

Жирністю 2,5% і 3,5% виготовлено з натуральної добірної сировини. Технологія упакування молока передбачає збереження максимальної можливої кількості натуральних речовин.
Обсяг упакування: 1 літр. 930 мл.

Кефір

Жирністю 3,2% і 2,5%. Продукт виготовлений за традиційною технологією з використанням натуральних кефірних заквасок, має класичний смак.
Обсяг упакування: 500 мл, 930 мл, 1 л.

Йогурти питні

Жирністю 2,5%, основною відмінною рисою цих продуктів є використання тільки натуральних інгредієнтів. Причому, це стосується не тільки молочних компонентів. У йогуртах «Простоквашино» — шматочки фруктів: чорниця, полуниця, персик, журавлина.
Обсяг упакування: 330 мл, 0,5 л.

Молоко стерилізоване
Жирністю 6%, 3,5%, 3,2%, 2,5%, 1,5%. Цілий рік стерилізоване молоко «Простоквашино» виготовляється тільки з натурального молока. Різноманітний асортимент дозволяє задовольнити потреби навіть самого вимогливого споживача.
Обсяг упакування: 1 літр.
Сметана
Жирністю 15% і 25%. Натуральна, густа сметана з традиційним, домашнім смаком і ароматом, властивому даному продуктові.
Обсяг упакування: 200 гр., 400 гр.
Маса сирна

Жирністю 16,5% і 23%. Продукт випускається за традиційною технологією з використанням тільки натуральних інгредієнтів. Сирна маса «Простоквашино» має класичні смаки і є гарним сніданком. Сирну масу можна спробувати зі смаком ванілі, з ізюмом, з курагою, з мармеладом.
Вага упакування: 200 гр.

Сирки глазуровані

жирністю 23%. В асортименті сирків «Простоквашино» велика розмаїтість смаків і начинок.
Вага упакування: 45 гр.

 


Додаток Б

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ МОЛОЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ!

Звертаємось до Вас за допомогою в проведені дослідження з ме­тою виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості молочних напоїв

 

АНКЕТА

 1. Як часто Ви купуєте молочні напої:
1.1 Щодня
1.2. Два-три рази на тиждень
1.3. Два-три рази на місяць
1.4. Раз в місяць
1.5. Раз в два місяці
1.6 Раз в три місяці
 1. Де Ви, зазвичай, купуєте молочні напої?
2.1.  В магазинах, де є спеціалізовані відділи
2.2. В супермаркетах
2.3. У приватних осіб на ринку
2.4. Не купуємо
 1. Які фактори впливають на Ваш вибір при купівлі молочних напоїв?
3.1. Якість
3.2. Ціна
3.3. Торгова марка або фірма-виробик
3.4. Реклама
3.5. Інше (назвіть)
 1. Які молочні напої Ви купуєте частіше?
4.1. Молоко
4.2. Йогурт
4.3. Ряжанка
4.4. Інші
 1. Чи задовольняє Вас асортимент молочних напоїв?
5.1. Так
5.2. Ні
5.3. Слід розширити
Вік
Рівень прибутку
 1. З високим рівнем прибутку
 2. З середнім рівнем прибутку
 3. З низьким рівнем прибутку
Місце проживання:
 1. Місто
 2. Селище міського типу
 3. Село

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Курсова робота Розробка маркетингової комунікаційної програми для просування продукції»

 1. Алла говорит:

  Як можна повністю проглянути дану роботу або скачати її?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.