Курсова робота Організація маркетингових досліджень роздрібного підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

 1. Організація маркетингових досліджень: сутність, інструментарії, методи їх здійснення. 5

 

 1. Створення програми маркетингових досліджень роздрібного підприємства 13

 

 1. Кабінетні дослідження у роздрібному підприємстві ВАТ “Дитячий світ” 20

 

 1. Анкетування як засіб збирання первинної інформації щодо переваг споживачів 22

 

 1. Інтерпретація результатів маркетингових досліджень для роздрібного підприємства. 28

 

Висновки та пропозиції 39

 

Список використаних джерел. 42

 

Додатки. 45

Вступ

 

У самому загальному вигляді поняття маркетингу означає вивчення ринку з визначеною метою. У маркетингу, що покликаний задовольняти потреби людей, дослідження мають велике значення. В умовах ринку одержують переваги ті підприємства, що краще інших знають ці потреби і продають товари, здатні їх задовольнити. Але ринок постійно змінюється, потреби людей під впливом різних факторів також змінюються, тому підприємства, щоб отримати прибуток, повинні постійно стежити за кон»юнктурою ринку.

Саме за допомогою маркетингових досліджень підприємства можуть здійснювати відстеження змін потреб покупців. Маркетингові дослідження – це будь-яка дослідницька діяльність, що забезпечує потреби маркетингу.

Як правило, потреба в проведенні маркетингового дослідження виникає у випадках, коли: 1) підприємство не досягло поставлених маркетингових цілей; 2) підприємство уступає позиції конкуренту; 3) підприємство збирається диверсифікувати свою діяльність; 4) підприємство готує новий бізнес-план; 5) будь-які інші випадки, коли менеджери затрудняються у виборі дій чи припускають значні інвестиції.

Дуже часто основною метою маркетингових досліджень є прагнення дати адекватну характеристику ринкових процесів і явищ, відбити позицію і можливості фірми на ринку. Звичайно маркетинговим дослідженням піддаються ринок, конкуренти, споживачі, товари, середовище маркетингу, ціна товарів, просування товарів. Результатом маркетингового дослідження є розробки, що використовуються при виборі і реалізації стратегії і тактики маркетингу.

Саме тому тема курсової роботи “Організація маркетингових досліджень роздрібного підприємства” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка е маркетингових досліджень роздрібного торговельного підприємства в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— визначення організації маркетингових досліджень: їх сутності, інструментарію, та методів їх здійснення;

— створення програми маркетингових досліджень роздрібного підприємства;

— розгляду кабінетних досліджень у роздрібному підприємстві;

— дослідження анкетування як засобу збирання первинної інформації щодо переваг споживачів;

— проведення інтерпретації результатів маркетингових досліджень для роздрібного підприємства.

Предметом дослідження є маркетингові дослідження в роздрібному торгівельному підприємстві.

Об»єктом дослідження є  роздрібне торговельне підприємство ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

 


1. Організація маркетингових досліджень: сутність, інструментарії, методи їх здійснення

 

Щоб створювати найвищу споживчу цінність та задовольняти потреби клієнтів, будь-якому роздрібному підприємству потрібна інформація.

Маркетингове дослідження роздрібного підприємства це комплексне планування, збирання, аналіз та опис даних, необхідних для специфічної маркетингової ситуації. Фахівці з проведення маркетингових досліджень надають цілий комплекс послуг, до якого, як правило, входить вивчення потенціалу ринку та частки ринку, що належить підприємству; оцінка рівня задоволення споживачів та споживчої поведінки; дослідження методів ціноутворення, товару, розподілу та просування.

 • Збір даних.
 1. Процес обробки і представлення даних дослідження споживчих переваг фруктових соків, що реалізуються вВАТ “Дитячий світ”.
  • Процес технічної обробки даних.
  • Аналіз даних.
  • Розробка висновків і рекомендацій.
  • Оформлення і презентація звітів.
 1. Перевірка адекватності результатів і висновків дослідження споживчих переваг фруктових соків, що реалізуються в ВАТ “Дитячий світ”.

 

 

 

 


3. Кабінетні дослідження у роздрібному підприємстві  ВАТ “Дитячий світ”

 

Метою кабінетних досліджень в магазині ВАТ “Дитячий світ” є збір і узагальнення вторинних даних, тобто даних, що вже існують і появу яких, може бути, навіть споконвічно не було зв»язано з дослідницькими цілями.

Кабінетні дослідження споживчих переваг фруктових соків ВАТ “Дитячий світ” реалізуються в два етапи:

 1. Етап постановки проблеми:
  • Формулювання розв»язуваної маркетингової проблеми дослідження споживчих переваг фруктових соків;
  • Декомпозиція маркетингової проблеми;
  • Постановка інформаційних задач, зв»язаних з рішенням маркетингових задач;
  • Уточнення можливих способів і джерел одержання інформації для кожної інформаційної задачі;

2) здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів у розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів;

3) визначається кількість видів і різновидів товарів у рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів (у розрізі окремих груп і підгруп товарів);

4) розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”, пропонований для реалізації контингентам покупців, що обслуговуються.

 


Висновки та пропозиції

 

Маркетингове дослідження роздрібного підприємства це комплексне планування, збирання, аналіз та опис даних, необхідних для специфічної маркетингової ситуації. Фахівці з проведення маркетингових досліджень надають цілий комплекс послуг, до якого, як правило, входить вивчення потенціалу ринку та частки ринку, що належить підприємству; оцінка рівня задоволення споживачів та споживчої поведінки; дослідження методів ціноутворення, товару, розподілу та просування. Методами проведення досліджень роздрібних підприємств є спостереження, опитування, експеримент, імітація та аналіз текстів.

Опитування — це найпоширеніший (і, як правило, єдиний) метод збору первинних даних при проведенні досліджень покупців. Основною перевагою опиту­вань є їх гнучкість, їх можна використовувати в різноманітних ситуаціях для отри­мання різних типів даних. За умови правильної організації, опитування дають можли­вість отримувати інформацію швидше та дешевше, ніж спостереження та експерименти.

Програма дослідження – це план, якому необхідно слідувати для того, щоб відповісти на поставлені в дослідженні питання, що погоджує тимчасові, матеріальні й інші ресурси, виділювані на проведення дослідження. Вона встановлює систему показників, визначає потреби в інформації і передбачуваний набір інструментів для її одержання.

В магазині ВАТ “Дитячий світ” реалізуються соки вітчизняних та імпортних виробників: Gutta, Sandora, Jaffa, J7, «Любимый сад», «Мрія», «Джусік», «Джус», «Галичина», «Смак», «Вінні» та інших. Програма маркетингових досліджень в магазині ВАТ “Дитячий світ” передбачає дослідження споживчих переваг фруктових соків з метою збільшення товарообороту.

Метою кабінетних досліджень в магазині ВАТ “Дитячий світ” є збір і узагальнення вторинних даних, тобто даних, що вже існують і появу яких, може бути, навіть споконвічно не було зв»язано з дослідницькими цілями.

Для виявлення споживчих переваг при виборі фруктових соків в ВАТ “Дитячий світ” проводилося опитування споживачів.

Як показують результати опитування 25,8% респондентів стверджують, що  купують фруктові соки в магазинах де є спеціалізовані відділи, 23,1% в супермаркетах, 49,8% опитаних купують фруктові соки на ринках міста. 3,5% опитаних стверджують, що фруктові соки купують щодня, 16,8% — 2-3 рази в тиждень, 21,8% — раз в тиждень, 24,8% — раз в два тижні, 20,7% — раз в три тижні, 12,4% — рідше ніж раз на місяць. Як видно з результатів опитування 31,2% купують соки виробництва України, 20,5% Росії, 11,7 Польщі та 22,6% Молдови. Серед українських виробників найбільшим попитом користується фруктовий сік “Вінні”.

З метою проведення аналізу маркетингових досліджень продажу фруктових соків в магазині ВАТ “Дитячий світ” виділимо п»ять зразків соків за виробником: ТОВ “Сандора», с. Миколаївське, м. Сімферополь, “Вінніфрут”, м. Калинівка, “Смак” виробництва «Майбел», СП «Вітмарк-Україна», м. Одеса, ТМ “Я!” ЕКЗ “Лебедянський”. З розрахунку сумарного зваженого ранжування 5 фруктових соків   (комплексного показника якості) ясно, що min Х2  = 9,117 тому на дум­ку експертів, найбільш конкурентоспроможною продукцією є фруктові соки 2 виробника соку “Вінніфрут”.

Як цільовий сегмент компанія ВАТ “Дитячий світ” має розглядати споживачів, які вживають соки як джерело вітамінів, надають перевагу вітчизняній продукції, є віком від 18 до 35 років, мають середній та вище середнього рівень доходу, переважно несімейні або ж кількість членів сім»ї не перевищує 3 чоловік.

До важливих і ефективних способів цілеспрямованого підвищення якості фруктових соків та їх конкурентоспроможності відносять поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації та забезпечення заданого рівня якості. Адже саме стандарти й технічні умови відображають сучасні вимоги споживачів до якісних характеристик. Нагальною потребою є розробка й використання різноманітних форм і методів дійового соціально-економічного впливу на всю низку процесів формування й забезпечення виробництва високоякісної та конкурентоспроможної продукції. Формами та методами економічного впливу на ці процеси є передовсім узгоджена система прогнозування й планування якості продукції, установлення прийнятних для продуцентів і споживачів цін на окремі види товарів, достатньо потужна мотивація праці всіх категорій працівників підприємства, а формами впливу соціального — усебічна активізація людського чинника, проведення ефективної кадрової політики, створення належних умов праці та життєдіяльності.

 


Список використаних джерел

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. №87// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6.- С.17-20.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затверджений наказом Міністерства фінансів України №87 від 31.03.99р.// Бухгалтерський облік і аудит — 1999. — №6. — С.21-26.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджений наказом Міністерства фінансів України №205 від 28.04.2001р.// Бухгалтерський облік і аудит — 2001. — №5. -С.29-30.
 4. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів. Затверджено наказом Міністерства статистики України від 28.12.96 N 389.
 5. Аванесов Ю. А., Васькин Е. В., Клочко А. Н. Основы коммерции: Учебник. — М.: ТОО «Люкс-Арт», 1999. – 328 c.
 6. Амстронг Гарі, Котлер Філіп. Маркетинг Загальний курс, 5-те видання – М.: Видавничий дім “Вільямс”, 2001. – 608 с.
 7. Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. Фінансова діяльність підприємства: Підручник. — К.: Либідь, 1998. — 312 с.
 8. Барышев А.Ф., Маркетинг – М.: ACADEMA, 2002. – 342 с.
 9. Бирман Л. Экономика фирмы. Учебное пособие. М.:М/н ун-т бизн. и управл., 2001-104с.
 10. Бланк И. А. Торговый менеджмент. – К.: Украинско-Финский ин­ститут менеджмента и бизнеса, 1997.– 408 с.
 11. Болт Гордон Дж. Практическое руководство по управлению сбытом. – М.: Экономика, 1999. – 271 с.
 12. Валевич Р.П. Экономика торгового предприятия. – Мн..: Вышэйшая школа, 1996. – 348 с.
 13. Ващекин Н. П. О системе маркетинговой информации // Марке­тинг, 1999. № 1. С. 27-34.
 14. Волков О. Экономика предприятия. Курс лекций. М: Инфра-М,2001-280с.
 15. Ворст Й., Ревентлоу П. Экономика фирмы. — М.: Высш.шк.,2001-272с.
 16. Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія. К.: АСК, 2000. — 221 с.
 17. Гребнев А.И. Экономика торгового предприятия. – М.: Экономика. 1997. – 314с.
 18. Диксон П.Р. Управление маркетингом. Пер. с англ. М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2002. – 560 с.
 19. Жиделева В. Экономика предприятия. Учебное пособие. М.: Инфра-М, 2000-133с.
 20. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 21. Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. М.: инфра-М, 2000-358с.
 22. Исследование рынка потребительских товаров: Практический мар­кетинг. Вып. 5. — М.: НПО «Реклама, информация, маркетинг», 2000. – 348с.
 23. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. носіб.- К.: МАУП, 2001. С 40-42.
 24. Карпов В. Н. Управление маркетингом // Маркетинг. 1999. № 2. С. 29-42.
 25. Карпова Т. П. Управленческий учет: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2002. – 350 с.
 26. Кейлер В. Экономика предприятия. Курс лекций. М.:Инфра-М, 2000-132с.
 27. Коммерчески-посредническая деятельность на товарном рын­ке. — Екатеринбург: РИФ «Солярис», 1999. – 294с.
 28. Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. — СПб.: ПитерКом,1999. – 718с.
 29. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.
 30. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 31. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.
 32. Маслова Т.Д., Ковалик Л.Н., Божук С.Г. М31 Маркетинг // СПб: Питер, 2001. – 320 с.
 33. Немчин А.М., Минаев Д.В., Маркетинг. Учебное пособие.// «Бизнес-пресса», 2001 – 512 с.
 34. Николаева Т. И. Адаптация торговли к условиям рынка. — Екате­ринбург: УГЭУ, 1999. – 264с.
 35. Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218с.
 36. Панкратов Ф. Г., Серегина Т. К. Коммерческая деятельность: Учеб­ник. — М.: Информ. центр «Маркетинг», 2001. – 348с.
 37. Пискунова Н. И. Исследование рынка: Учеб. пособие. — М.: МГУ, 1997. – 382с.
 38. Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.
 39. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 1998.
 40. Примак Т. Економіка підприємств. Навч.пос. К.:3нання,2001- 178с.
 41. Савицкая Г.П. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Мн.: ООО «Новое знание», 2001. – 668 с.
 42. Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.
 43. Фасоляк Н.Д. Управление производственными запасами. – М.; Экономика, 1998. – 271 с.
 44. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг. М.: ЗАО «Бизнес-школа ИНТЕЛ-СИНТЕЗ», 2000. – 640 с.
 45. Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. — М.: Прогресс-Универс, 1999. – 428с.


Додатки

Додаток А

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ВАТ Дитячий світ за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс    
                                        на 31 грудня           200 3 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 1,1
первісна вартість 0 11 25,8 29,1
Знос 0 12 25,8 28,0
Незавершене будівництво 0 20
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 20248,7 19603,5
первісна вартість 0 31 26860,5 27845,6
Знос 0 32 6611,8 8242,1
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 20248,7 19604,6
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 215,6 229,9
Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120
готова продукція 130
товари 140 12978,6 11841,0
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
Роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 48,9 45,2
первісна вартість 161 48,9 45,2
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 33,8 15,6
за виданими авансами 180
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210 125,9 624,7
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 3303,9 4337,4
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 16706,7 17093,8
 1. Витрати майбутніх періодів
270 62,4 2,5
БАЛАНС 280 37017,8 36700,9
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 1353,7 2707,3
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320 1353,7
Інший додатковий капітал 330 8990,8 8990,8
Резервний капітал 340 238,5 74,0
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 8471,0 10543,0
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 20407,7 22315,1
 1. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2. 430    
 1. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом 3. 480    
 1. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 15699,5 13238,0
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540
з бюджетом 550 678,3 769,0
з позабюджетних платежів 560
зі страхування 570 11,4 46,6
з оплати праці 580 134,3 160,5
з учасниками 590 14,0 14,4
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 72,6 112,3
Усього за розділом 4. 620 16610,1 14385,8
 1. Доходи майбутніх періодів
630    
БАЛАНС 640 37017,8 36700,9
                                                     Керівник                     М.П.

 

Додаток Б

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  Дитячий світ за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за     рік      2003 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати  
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 61232,5 58597,5
Податок на додану вартість 0 15 10103,1 9772,6
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 51129,4 48824,9
Собівартість реалізованої продукції 0 40 39331,8 38036,0
Валовий:
 прибуток 0 50 11797,6 10788,9
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 5635,6 4086,8
Адміністративні витрати 0 70 1382,5 1099,8
Витрати на збут 0 80 9745,6 8757,8
Інші операційні витрати 0 90
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 6305,1 5018,1
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 134,7 53,2
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140 70,0 196,7
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 6369,8 4874,6
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2047,3 1676,2
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 4322,5 3198,4
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 4322,5 3198,4
збиток 225
 1. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       Період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 996,4 933,6
Витрати на оплату праці 240 3620,1 3190,5
Відрахування на соціальні заходи 250 1274,6 1141,3
Амортизація 260 2026,9 1864,5
Інші операційні витрати 270 3280,1 2924,4
Разом 280 11198,1 10054,3
 1. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 2578400 1289200
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320 1,67645 2,48092
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340 0,922 1,58
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

Додаток В

АНКЕТА СПОЖИВАЧА

Мета анкети проведення дослідження з ме­тою виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості фруктових соків в ВАТ “Дитячий світ”

 

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

 

 1. Де Ви, зазвичай, купуєте фруктові соки?

1.1.  В магазинах, де є спеціалізовані відділи

1.2. В супермаркетах

1.3. У приватних осіб на ринку

1.4. Не купуємо

 1. Як часто Ви купуєте фруктові соки:

2.1 Щодня

2.2. Два-три рази на тиждень

2.3. Раз в тиждень

2.4. Раз в два тижні

2.5 Раз в три тижні

2.6. Рідше ніж раз на місяць

 1. Фруктовим сокам яких країн Ви віддаєте перевагу?

3.1. Росія

3.2. Україна

3.3. Польща

3.4. Молдова

3.5 Інші країни

3.6. Немає значення

 1. Які фактори впливають на Ваш вибір при купівлі фруктових соків?

4.1. Якість

4.2. Ціна

4.3. Торгова марка або фірма-виробик

4.4. Реклама

4.5. Інше (назвіть)

 1. Фруктові соки яких товарних марок Ви купуєте частіше?

5.1. Вінні

5.2. Джаффа

5.3. Сандора

5.4. Інші__________________________

(вписати)

 1. Ваш Вік
 2. Ваш дохід в місяць

7.1. Менше 500 грн.

7.2. 500-1000 грн.

7.3. Більше 1000 грн.

 1. Місце проживання:

8.1. Місто

8.2. Селище міського типу

8.3. Село

 

Дякуємо за допомогу.

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.