Курсова робота Організація інформаційного обслуговування в підприємствах готельного господарства

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Теоретичні засади формування забезпечення інформаційного обслуговування в підприємствах готельного господарства. 5

1.1. Значення та потреби інформаційного забезпечення обслуговування в готельному підприємстві5

1.2. Види інформаційних ресурсів підприємств готельного господарства  7

1.3. Характеристика інформаційної інфраструктури. 11

 

Розділ 2. Аналіз та дослідження технології подання інформаційних послуг в готелі «Братислава». 15

2.1. Дослідження діяльності готелю «Братислава». 15

2.2. Аналіз інформаційної інфраструктури готелю.. 17

2.3. Характеристика діяльності служб готелю, задіяних в забезпеченні інформацією   23

 

Розділ 3. Удосконалення технології та організації надання інформаційних послуг в готелі27

 

Висновки. 35

 

Список використаних джерел. 39

 

Додатки. 41

Вступ

 

Підприємства готельного господарства займають важливе місце в економіці нашої країни. Ефективність їх роботи багато в чому залежить від управлінської діяльності, що забезпечує реальну економічну самостійність підприємства, його конкурентноздатність і вартісне положення на ринку. В умовах ринкового трансформування економіки України питання розбудови підприємництва стоїть досить гостро. Розвиток національного ринку готельного господарства стає пріоритетним напрямком економічної політики.

Однією з особливостей сучасного етапу розвитку готельного господарства є підвищення ролі й удосконалювання інформаційного обслуговування. Інформаційне обслуговування на підприємстві в умовах ринку є смисловим аспектом соціальної взаємодії, однією із найбільших загальних характеристик будь-якої діяльності, включаючи управлінську. Вона являє собою нову форму політичної, наукової, органі­заційної і технічної сили в суспільстві, за допомогою якої організація включається у зовнішнє середовище, здійснюється обмін думками або інформацією для забезпечення взаєморозуміння.

Саме тому тема курсової роботи “Організація інформаційного обслуговування в підприємствах готельного господарства” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка стану інформаційного обслуговування на базовому підприємстві.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— визначити значення та потреби інформаційного забезпечення обслуговування в готельному підприємстві,

— розглянути види інформаційних ресурсів підприємств готельного господарства,

— розглянути характеристику інформаційної інфраструктури,

— провести дослідження видів інформаційних послуг готелю,

— провести аналіз інформаційної інфраструктури готелю,

— розглянути характеристику діяльності служб готелю, задіяних в забезпеченні інформацією,

— запропонувати шляхи удосконалення технології та організації надання інформаційних послуг в готелі.

Предметом курсової роботи є інформаційне обслуговування на базовому підприємстві.

Об»»єктом дослідження є  підприємство готель “Братислава”.

Теоретичну основу дослідження питання інформаційного забезпечення підприємства готельного господарства склали наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених, закони України, фінансова звітність готелю “Братислава”.

 

 

 

 


Розділ 1. Теоретичні засади формування забезпечення інформаційного обслуговування в підприємствах готельного господарства

1.1. Значення та потреби інформаційного забезпечення обслуговування в готельному підприємстві

 

Явища реального світу й процеси, що відбуваються у суспільному виробництві, об»»єктивно відбиваються за допомогою інформації, потоки якої реально існують поряд з потоками робочої сили, матеріалів і знарядь праці. Подібно до речовини та енергії, інформацію можна створювати, обробляти,

сьогоднішній день, але ситуація на цьому ринку змінюється щодня. КСБ постійно удосконаляться, усе робиться для того, щоб полегшити роботу з цими системами, а також прискорити роботу в них [16, c. 154].

При бронюванні готелю в будь-якій системі відвідувачу надається опис готелю (загальний опис, опис номерів і додаткових послуг) і тарифи на послуги. Наступним етапом є форма бронювання номера готелю, що сподобалося.

 


Розділ 2. Аналіз та дослідження технології подання інформаційних послуг в готелі «Братислава»

 

2.1. Дослідження діяльності готелю «Братислава»

 

Готель «Братислава» знаходиться за адресою м. Київ, вул. Малишка, 1. В готелі пропонується 336 номерів, включаючи 62 одно- і двомісні номери підвищеної комфортності, і 10 — класу «Люкс». На даний час готель може задовольнити запити всіх шарів населення, пропонуючи проживання вартістю від 25 до 150 y.о. у добу в залежності від комфортності номера. У холі готелю працюють: пункт обміну валют, кіоск із продажу газет і журналів, бар-експрес, перукарня, камера схову, банкомат, косметичний салон. У затишних залах ресторану «Братислава» — клас «вищий» пропонується широкий вибір блюд національної і європейської кухні. Завжди в асортименті різноманітні напої і десерти, свіжий хліб і фірмове пиво

— виявлення задач у сферах діяльності різних відділів готелю та адміністрації для подальшої їхньої автоматизації, проектування подальших шляхів розвитку інформаційної системи;

— розробка і поновлення офіційного web-сайту готелю;

— впровадження інформаційних технологій у виконавську практику, створення і поновлення баз даних;

— створення і розсилання електронною поштою дайджестів зацікавленим організаціям;

— консультативна допомога співробітникам з питань використання інформаційних технологій у їхній роботі;

— програмно-технічне обслуговування мережі;

— передання інформації, здійснення поточного спостереження, аналіз інформації і представлення результатів керівнику відділу;

— контроль витрат води, тепла, електроенергії та ін.;

— управління та обслуговування дверної автоматики.

З метою вдосконалення технології та організації надання інформаційних послуг в готелі “Братислава” потрібно застосовувати програмний комплекс OPERA Enterprise Solution — систему управління готелем.

OPERA Enterprise Solution — принципово нове, що не має аналогів на ринку рішення для готелів від світового лідера у виробництві

Висновки

 

Інформація — сукупність повідомлень, які відображають конкрет­ний аспект явища, події, виробничо-господарської діяльності.

Необхідний для управління обсяг інформації визначається з урахуванням розміру, та спеціалізації підприємства, його організаційної структури, характеру розвитку внутрішніх зв»»язків, а також зв»»язків з іншими підприємствами та організаціями. При цьому враховуються також суб»»єктивні фактори: освіта й компетентність керівника, його організаторські здібності, методи й стиль управління тощо. Ефективна інформаційна система передбачає одноразовість реєстрації первинної інформації, чіткість форм і стислість записів, взаємну погодженість системи показників, уніфікацію документів тощо.

Інформацію класифікують за різними ознаками. За повнотою охоплення явища:

— повна — всебічно та повною мірою розкриває сутність явища;

— часткова — відображає лише певний аспект явища, не даючи його цілісної характеристики;

— надлишкова — містить дані, що є зайвими і не потрібними для використання у конкретній ситуації.

За періодом дії:

— разова — використовується лише один раз у специфічній ситуації;

— періодична — застосовується та формується систематично, залежно від потреб;

— довгострокова — використовується протягом тривалого терміну.

За змістом:

— планово-економічна — містить дані про заплановані обсяги виробництва, реалізації, ціни тощо;

— фінансова — відображає рух грошових коштів на підприємстві, залучення інвестицій, структуру витрат;

— облікова — містить дані податкового та управлінського обліку щодо діяльності організації;

— бухгалтерська — охоплює дані, що використовуються при здійсненні бухгалтерського обліку;

— технологічна — розкриває зміст технології здійснення основних та супроводжувальних виробничо-гос­подарських операцій;

— довідкова — містить загальнодоступні дані, використання яких полегшує здійснення всіх видів діяльності;

— адміністративна — відображає дані про права, обов’язки, відповідальність, правила та процедури в організації.

За рівнем достовірності:

— достовірна — об»»єктивно і правдиво характеризує певне явище;

— недостовірна — має сумнівне походження, суб»»єк­тивне забарвлення та потребує перевірки.

Інформація відіграє важливу роль у процесі з»»єднання постачальників послуг готельного господарства у єдину систему. Саме інформація є тією сполучним ланкою, що погоджує в єдине ціле різних постачальників у рамках єдиної галузі готельного господарства. Причому, найважливішою особливістю готельного господарства є те, що взаємозв»»язок між виробниками і постачальниками здійснюється не товаром, а потоками інформації. Єдиним путівником до наявності і якості продукту є інформація. Отже, забезпечення достовірною інформацією і швидкість її поширення є настільки ж важливим для виживання галузі готельного господарства, як і фактичне надання споживачам її послуг.

Готель «Братислава» знаходиться за адресою м. Київ, вул. Малишка, 1. В готелі пропонується 336 номерів, включаючи 62 одно- і двомісні номери підвищеної комфортності, і 10 — класу «Люкс». Інформаційна інфраструктура готелю “Братислава” включає: внутрішню інформацію про послуги готелю;вихідну (рекламну) інформацію;вхідну інформацію; вихідну інформацію.

Внутрішня інформація в готелі “Братислава” містить наступні засоби:  інформаційні схеми, плакатна інформація; маркірування приміщень.

У залежності від використовуваних готелем “Братислава” рекламних засобів поширення інформації розрізняють: рекламні звертання в пресі, рекламно-комерційну літературу (довідники, каталоги, буклети), телерекламу, радіорекламу,  зовнішні експозиції (щити, плакати, вивіски),  рекламу на транспортних засобах і транспортних спорудженнях, внутрішню рекламу.

В 2006 році порівняно з 2004-2005 роками було збільшено витрати на рекламу за всіма видами. При цьому було проведено рекламування готелю “Братислава”. В 2006 році збільшилися витрати на радіо рекламу та телерекламу відповідно на 5,6 тис. грн. та 2,8 тис. грн. В 2006 році збільшилися витрати на рекламу на транспортних засобах (тролейбуси та метро) порівняно з 2005 роком на 24,2 тис. грн.. Збільшення витрат на рекламу за всіма видами призвело до того, що в 2006 році витрати на рекламу зросли на 78,97 тис. грн. (97,33%) порівняно з 2005 роком.

Вхідною інформацією готелю “Братислава” виступають дані про клієнтів, зовнішнє середовище та первинні документи обліку.

До складу готелю “Братислава” входять такі структурні служби, що забезпечують гостей потрібною інформацією:  служба управління номерним фондом; адміністративна служба; служба ресторанного господарства; комерційна служба; санітарна служба;  інженерні (технічні) служби; допоміжні і додаткові служби.

Інформаційні потоки формуються з набору модулів і ядра, що забезпечує їхню інтеграцію і розмежування повноважень співробітників готелю. Такий підхід дозволяє збирати автоматизовані робочі місця з потрібною функціональністю, розширювати і замінювати функції без перекомпіляції інформаційної системи.

З метою удосконалення технології та організації надання інформаційних послуг в готелі “Братислава” потрібно створити інформаційний центр. Побудова і функціонування інформаційного центру готелю “Братислава” має ґрунтуватися на реалізації принципу системного підходу, що виявляється в першу чергу в інтеграції та чіткій взаємодії всіх елементів операційної системи готелю. Діяльність інформаційного центру має бути спрямована на підвищення ефективності управління готелем “Братислава” і має включати наступні напрямки: сприяння управлінню складським господарством, товарно-матеріальними ресурсами, кадрами, організація і впровадження інформаційних систем у різних службах і підрозділах готелю, роботі маркетингового відділу шляхом збору та обробки важливої інформації для вироблення оперативних і стратегічних рішень, допомога бухгалтерії в проведенні моніторингу і контролю руху фоліо-рахунків клієнтів, обробка даних, інформації, формування необхідних форм звітів і передача даних.

З метою вдосконалення технології та організації надання інформаційних послуг в готелі “Братислава” потрібно застосовувати програмний комплекс OPERA Enterprise Solution — систему управління готелем. OPERA Enterprise Solution — принципово нове, що не має аналогів на ринку рішення для готелів від світового лідера у виробництві автоматизованих систем управління — корпорації Micros-Fidelio. OPERA Enterprise Solution — це не просто новий продукт, це нова концепція керування, унікальна по своїй ідеї і задумці. На відміну від традиційних систем для готелів, OPERA Enterprise Solution представляє собою саме повнофункціональне на сьогоднішній день рішення управління, призначене як для незалежних готелів, так і для готельних мереж; як для невеликих готелів з обмеженим набором послуг, так і для шикарних 5-зіркових готелів.

 

 

 

 

 

Список використаних джерел

 

 1. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация. – Киев: ВИРА–Р, «Альтерпрес», 2001. – 208 с.
 2. Ветитнев А.М. Маркетинг санаторно-курортных услуг. –М.: изд-во «Медицина», 2001. – 224 с.
 3. Волков Ю.Ф. Введение в гостиничный и туристический бизнес. – М.: Феникс, 2003. – 348 с.
 4. Волков Ю.Ф. Интерьер и оборудование гостиниц и ресторанов. – М.: Феникс, 2003. — 352 с.
 5. Волков Ю.Ф. Технология гостиничного обслуживания. М.: Феникс, 2003. – 384 с.
 6. Волков Ю.Ф. Экономика гостиничного бизнеса. – М.: Феникс, 2003. — 384 с.
 7. Восколович Н.А. Маркетинг туристских услуг. М.: изд-во «Теис«, 2002, — 167 с.
 8. Гостиничный и туристический бизнес /под ред. проф. Чудновского А.Д. – М.: Ассоциация авторов и издателей „ТАНДЕМ”, изд. ЭКМОС, 1998. – 352 с.
 9. Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов. – М.: Новое знание, 2004. – 391 с.
 10. Исмаев Д.К. Маркетинг иностранного туризма в Российской Федерации. Теория и практика деятельности туристских фирм. – М.: Академия, 2002. – 192 с.
 11. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник для студ. спец. «Экономика и управление социально-культурной сферой» вузов. – 4 изд., стер. – Минск: ООО «Новое знание», 2003. – 368 с.
 12. Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник. – М.:  изд-во Новое знание, 2002. – 368 с.
 13. Котлер Ф., Боуэн Дж., Мейкенз Дж. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 1063 с.
 14. Л.М. Худолій, Г.Б. Мунін. Управління якістю як один із головних важелів конкурентоздатності готелю // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2002. — №17.
 15. Лесник А.Л., Смирнова М.Н. Стратегии конкуренции в гостиничном бизнесе. – М.: Талер, 2001. – 544 с.
 16. Лук`янова Л.Г., Дорошенко Т.Т., Мініч І.М. Уніфіковані технології готельних послуг: Навч. посіб/ за ред. проф В. К. Федорченка. – К.: Вища шк., 2001. – 237 с.
 17. Ляпина И.Ю. Организация и технология гостиничного обслуживания: Учебник для начального профессиональногго образования. – М: Академия, 2002. – 208 с.
 18. Мунин Г.Б. Особености цены и ценообразования в современном гостиничном бизнесе // Наукові  записки КІТЕП: Щорічник / Редкол.: Пазенок В.С.(голова) та ін. — К.: КІТЕП, 2001. / Вип. 2. — К.: Знання України, 2002. — 339 с.
 19. Мунін Г.Б. Особливості та напрями вдосконалення фінансово-операційного аналізу діяльності готельного бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. — 2003. — №10. – С. 108-114.
 20. Мунін Г.Б.Сучасні ефективні інформаційні технології управління операціями в сучасному готельному комплексі //Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – 2002. — №16.
 21. Нечаюк Л.І., Телеш Н.О. Готельно–ресторанний бізнес: менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Центр навчальної літератури; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – К.: Центр Навчальної Літератури, 2003. – 346 с.
 22. Ополченцев И.И. Маркетинг в туризме: обеспечение рыночной позиции: Учеб. пособие. – М.: Советский спорт, 2003. – 187 с.
 23. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / под ред. Лесника А.Л., Чернышева А.В. – М.: Издательский дом «Альпина», 2001. — 3 тт.
 24. Организация и управление гостиничным бизнесом: Учебник / под ред. Лесника А.Л. – М.: ФГУП «Известия» УДП РФ, 2002. – 3 тт.
 25. Скобкин С.С. Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе. – М.: изд-во «Юристъ», 2003. — 224 с.
 26. Туризм и гостиничное хозяйство / под ред. Чудновского А.Д. – Б.и, 2003. – 447 с.
 27. Уокер Дж. Р. Введение в гостеприимство: Учебник / пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 463 с.


Додатки

Додаток А

Форма бронювання номерів

YOU ARE NOW MAKING A RESERVATION FOR:

Bratislava
City: Kyiv
Class:
Services:
Adress: Malyshka St 1
Availibe for reservation
You will be charged a fee of 50% from daily cost of room 

Suite services:

Suite price: for foreigners and citizens of the CIS countries, in USD    for Ukrainians, in Hryvnias

Note:
Note: * indicates obligatory fields.

* First Name
* Last Name
Company
* E-mail for reply
* Citizenship Ukrainian Citizenship
* Your phone/fax numbers
Adress
Your wishes
* Arrival date: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 January February March April May June July August September October November December 2003 2004 2005 2006
Departure date: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 January February March April May June July August September October November December 2003 2004 2005 2006
Approximate time arrival:
* Number of places:
* Number of suites:
* Payment Type: Cash Bank transfer Credit card
Visa and MasterCard accepted
* Transfer:
Cost of service from 9:00 till 18:00 local time — 20 USD; on other time and on weekends and national holidays — 30 USD. This service is available for visitors to Kyiv only.
If the selected hotel is unavailable, please book an alternative with comparable rates and class

 

 

Додаток Б

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  Готель «Братислава» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс    
                                        на 1  січня     2007 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 4 8
первісна вартість 0 11 5 10
Знос 0 12 1 2
Незавершене будівництво 0 20 11 18
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 1462 1284
первісна вартість 0 31 2932 2974
Знос 0 32 1470 1690
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестиції 0 45 50
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 1477 1360
2. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 35 41
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 287 271
готова продукція 130 63 72
товари 140 928 1112
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 247 290
первісна вартість 161 247 290
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 1 2
за виданими авансами 180 3 3
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210 20 23
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 15 29
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 1599 1843
3. Витрати майбутніх періодів 270    
БАЛАНС 280 3076 3203
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
1. Власний капітал
Статутний капітал 300 1600 1600
Пайовий капітал 310 699 739
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 238 280
Нарозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 69 71
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 2606 2690
2. Забезпечення наступних витрат
і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2. 430 0 0
3. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові
зобов’язання 450
Відстрочені податкові зобов’язання 460
Інші довгострокові зобов’язання 470
Усього за розділом 3. 480 0 0
4. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов’язаннями 510
Векселі видані 520 11 70
Кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги 530 186 164
Поточні зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 30 24
з бюджетом 550 99 91
з позабюджетних платежів 560 8 10
зі страхування 570 31 36
з оплати праці 580 88 97
з учасниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов’язання 610 17 21
Усього за розділом 4. 620 470 513
5. Доходи майбутніх періодів 630    
БАЛАНС 640 3076 3203
                                                     Керівник                     М.П.

Додаток В

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  Готель «Братислава» за ЄДРПОУ
Територія за КОАТТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за     рік      2008 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати  
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 4364 4561
Податок на додану вартість 0 15 727 760
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3637 3801
Собівартість реалізованої продукції 0 40 1245 1400
Валовий:
 прибуток 0 50 2392 2401
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 13 20
Адміністративні витрати 0 70 1983,0 1990
Витрати на збут 0 80 304 310
Інші операційні витрати 0 90 3 2
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 115 119
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 115 119
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 35 36
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 80 83
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 80 83
збиток 225
2. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       Період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
3. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.