Дипломна робота Управління доходами кафе

Зміст

 

Розділ 2. Дослідження ефективності управління доходами кафе „Острів скарбів” у ВАТ „Дитячий світ”, м. Київ. 3

 

2.1. Динаміка обсягу і структури доходів закладу ресторанного господарства в підприємстві3

 

2.2. Оцінка ефективності управління доходами закладу ресторанного господарства підприємства в динаміці10

 

2.3. Дослідження процесу управління доходами та його методичного забезпечення в підприємстві27

 

Розділ 3. Напрями удосконалення управління доходами кафе „Острів скарбів” у ВАТ „Дитячий світ”, м. Київ. 33

 

3.1. Розроблення програми заходів удосконалення управління доходами закладу ресторанного господарства. 33

 

3.2. Резерви оптимізації обсягу і структури доходів закладу ресторанного господарства підприємства. 43

 

3.3. Ефективність заходів удосконалення управління доходами закладу ресторанного господарства підприємства. 52

 

Висновки та пропозиції60

 

Додатки. 63

Розділ 2. Дослідження ефективності управління доходами кафе „Острів скарбів” у ВАТ „Дитячий світ”, м. Київ

 

2.1. Динаміка обсягу і структури доходів закладу ресторанного господарства в підприємстві

 

Кафе „Острів скарбів” знаходиться у приміщенні універмагу  „Дитячий світ”  за адресою м. Київ, вул. Малишка, 3.

Контингент споживачів кафе „Острів скарбів”- це головним чином відвідувачі універмагу  „Дитячий світ”  та їх діти.

Процес управління кафе „Острів скарбів” являє собою сукупність

структурі товарів переважає більш дорога продукція — напої.

Отже, процес управління доходами в кафе „Острів скарбів” передбачає процеси планування доходів та аналізу отриманих доходів у звітному періоді.  В 2006 році план отримання доходів в кафе „Острів скарбів” було перевиконано на 16 тис. грн. тобто на 1,43%. Стосовно груп виробів то план було перевиконано по таких групах товарів як продукція власного виробництва та напої відповідно на 3,62% та 3,55%. По таких групах як  продовольчі товари та інші послуги план було недовиконано на 1,48% та 1,21%, відповідно. План по асортименту було виконано на 99,4%. План по асортименту недовиконано на 0,6% за рахунок зовнішніх факторів, таких як: зменшення попиту на продовольчі товари та інші послуги; поява на ринку збуту конкурентів (відкриття в районі розміщення  універмагу „Дитячий світ” кафе „Орбіта” та ресторану швидкої їжі „МакДональдз”).

 

 

Розділ 3. Напрями удосконалення управління доходами кафе „Острів скарбів” у ВАТ „Дитячий світ”, м. Київ

 

3.1. Розроблення програми заходів удосконалення управління доходами закладу ресторанного господарства

 

Управління доходами в кафе „Острів скарбів” має бути спрямоване на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат підпри­ємства, покриття змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної й своєчасної сплати всіх видів податків, обов»язкових платежів та забезпечення отримання цільового прибутку.

Досягнення цих умов пов»язане:

—  по-перше, з обґрунтуванням цін на товари, які закуповуються;

— по-друге, з раціональністю умов комерційних угод (вибору міс­ця

….

соціального розвитку колективу та збільшення продуктивності праці працівників кафе „Острів скарбів”. В 2007 році доходи кафе „Острів скарбів” зростуть на 125 тис. грн. Зростання відбудеться головним чином за рахунок товарів власного виробництва та інших послуг кафе відповідно на 100,5 тис. грн. та 12,9 тис. грн. Питома вага товарів власного виробництва в 2007 році зросте на 5,15% порівняно з 2006 роком, а питома вага інших товарних груп відповідно зменшиться.  В 2007 році підприємство планує за рахунок збільшення доходу від реалізації продукції на 125 тис. грн. та оптимізації витрат отримати чистого прибутку 203 тис. грн. При цьому рентабельність підприємства повинна зрости на 9,48% і становити 14,92%.


Висновки та пропозиції

 

 

Отже, кафе „Острів скарбів” — підприємство ресторанного господарства з повним виробничим циклом, яке працює на сировині, тому виконує всі три функції — виробництво, реалізацію та організацію споживання.

Дохід від реалізації продукції кафе „Острів скарбів”  у 2006 році зріс на 121,10 тис. грн. (10,9%) порівняно з 2005 роком. В 2005 році дохід від реалізації продукції зріс на 97,6 тис. грн. порівняно з 2004 роком. Чистий прибуток підприємства в 2005 році становив 111,14 тис. грн., порівняно з чистим прибутком в 2004 році 54,29 тис. грн. В 2006 році чистий прибуток підприємства зменшився до 67,20 тис. грн., тобто на 43,95 тис. грн. (39,54%) порівняно 2005 роком. Це сталося з тієї причини, що витрати підприємства зросли в більшій мірі ніж зріс дохід від реалізації продукції. В 2006 році доходи кафе „Острів скарбів” зросли на 121,1 тис. грн. тобто на 10,86 % порівняно з 2005 роком. Зростання відбулося головним чином за рахунок продукції власного виробництва та напоїв відповідно на 50,4 тис. грн. та 40,1 тис. грн.  Доходи в 2006 році зросли порівняно з 2005 на 121,1 тис. грн. за рахунок таких факторів: обсягу реалізованої продукції на 33,2 тис. грн.; структури реалізованої продукції  на 49,3 тис. грн.; зміни ціни на окрему продукцію на 38,6 тис. грн.

Ефективність управління доходами кафе „Острів скарбів” в 2005 році порівно з 2004 роком покращилася, а в 2006 році порівняно з 2005 роком погіршилася. В 2005 підприємство отримало прибутку 111,15 тис. грн., рентабельність реалізації при цьому складала відповідно 11,96%. В 2006 році за рахунок збільшення витрат вдалося отримати чистого прибутку 67,2 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації зменшилася на 5,44% і становить 6,52%. В результаті зменшення величини прибутку в 2006 році порівняно з 2005 на 43,95 тис. грн. знизилася рентабельність реалізації на 5,44%, рівень рентабельності загальних активів зменшився в 2006 році порівняно з 2005 роком на 1,33%,  також зменшилися показники рентабельності необоротних та оборотних активів відповідно на 3,38% та 0,19%. Це свідчить про погіршення ефективності управління в 2006 році порівняно з 2005 роком.

Процес управління доходами в кафе „Острів скарбів” передбачає процеси планування доходів та аналізу отриманих доходів.  В 2006 році план отримання доходів в кафе „Острів скарбів” було перевиконано на 16 тис. грн. тобто на 1,43%. Стосовно груп виробів то план було перевиконано по таких групах товарів як продукція власного виробництва та напої відповідно на 3,62% та 3,55%. По таких групах як продовольчі товари та інші послуги план було недовиконано на 1,48% та 1,21%, відповідно. План по асортименту було виконано на 99,4%. План по асортименту недовиконано на 0,6% за рахунок зовнішніх факторів, таких як: зменшення попиту на продовольчі товари та інші послуги кафе; поява на ринку збуту конкурентів.

Управління доходами в кафе „Острів скарбів” має бути спрямоване на створення економічних умов, що забезпечують відшкодування постійних витрат підпри­ємства, покриття змінних витрат, які залежать від обсягу реалізації продукції, повної й своєчасної сплати всіх видів податків, обов»язкових платежів та забезпечення отримання цільового прибутку. Управління доходами кафе „Острів скарбів”, як і іншими економічними показниками, передбачає: створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень; проведення аналізу обсягу та складу отриманих доходів; чин­ників, які визначають їх розмір та рівень; ступеня достатності отри­мання доходів для забезпечення самофінансування розвитку підпри­ємства; формування політики отримання доходів та вибір інструментів та важелів її реалізації; розробка прогнозу можливих варіантів отримання доходів за видами діяльності та їх експертиза щодо можливості реалізації;  формування оптимального варіанту плану доходів підприємства.

Необхідний розмір доходів кафе „Острів скарбів”на плановий період 2007 року становить 1113 тис. грн., що більше ніж було отримано в 2006 році на 83 тис. грн. Можливий обсяг доходів розрахований економіко — статистичним методом становить 1135,37 тис. грн. та перевищує необхідний на 22,37 тис. грн. Можливий обсяг доходу розрахований методом середньої – ковзної становить 1131,94 тис. грн. та перевищує необхідний на 18,94 тис. грн. Можливий обсяг доходу розрахований за інтегральною оцінкою становить 1134,51 тис. грн. та перевищує необхідний на 21,51 тис. грн. Тобто, можна зробити висновок, що кафе „Острів скарбів”отримає необхідний розмір доходу.

Для збільшення отримання доходів кафе „Острів скарбів” потрібно розширювати випуск продукції власного виробництва. Варто також мати на увазі, що кафе „Острів скарбів” в денний час часто відвідують споживачі з дітьми. Тому в меню повинні бути передбачені страви в розмірі напівпорцій чи спеціальні страви  для дітей.

В кафе „Острів скарбів” можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності від управління доходами: підвищення доходів (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); зниження собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); підвищення рентабельності підприємства; проведення управлінських впливів на персонал підприємства для досягнення підвищення ефективності; планування соціального розвитку колективу та збільшення продуктивності праці працівників кафе „Острів скарбів”.

Для підвищення ефективності управління доходами потрібно підвищувати якість товарів та послуг кафе „Острів скарбів”.

В 2007 році доходи кафе „Острів скарбів” зростуть на 125 тис. грн. тобто на 10,11% порівняно з 2006 роком. Зростання відбудеться головним чином за рахунок товарів власного виробництва та інших послуг кафе відповідно на 100,5 тис. грн. та 12,9 тис. грн. Питома вага товарів власного виробництва в 2007 році зросте на 5,15% порівняно з 2006 роком, а питома вага інших товарних груп відповідно зменшиться.

 


Додатки

 

Додаток А

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство кафе “Острів скарбів” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 31  грудня           2006 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 300 310
  первісна вартість 0 11 330 350
  Знос 0 12 30 40
  Незавершене будівництво 0 20 1200 2100
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 609,15 2627,2
  первісна вартість 0 31 1109,15 3257,2
  Знос 0 32 500 630
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 110 100
  інші фінансові інвестиції 0 45 20 10
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  Ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 2239,15 5150,2
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 1400 1450
  Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 10 60
  готова продукція 130 20 78
  товари 140 300 400
  Векселі одержані 150 150 170
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  Роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 300 320
  первісна вартість 161 340 360
  резерв сумнівних боргів 162 40 40
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 7  
  за виданими авансами 180 35 12
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 20 3
  Поточні фінансові інвестиції 220 50 20
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 70 201
  в іноземній валюті 240 120 5
  Інші оборотні активи 250 10  
  Усього за розділом 2. 260 2492 2719
  3. Витрати майбутніх періодів 270 50 70
  БАЛАНС 280 4781,15 7939,2
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 3600 3600
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330 180 3049
  Резервний капітал 340 50 70
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 111,15 67,2
  Неоплачений капітал 360 30 10
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 3911,15 6776,2
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400 10 6
  Інші забеспечення 410 2  
  Цільове фінансування 420 10  
  Усього за розділом 2. 430 22 6
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440 200 250
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460   50
  Інші довгострокові зобов,язання 470 20  
  Усього за розділом 3. 480 220 300
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500 120 190
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510 20 20
  Векселі видані 520 60 130
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 250 225
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 50 110
  з бюджетом 550 10 20
  з позабюджетних платежів 560 3 4
  зі страхування 570 7 3
  з оплати праці 580 18 10
  з участниками 590 30 35
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 10  
  Усього за розділом 4. 620 578 747
  5. Доходи майбутніх періодів 630 50 110
  БАЛАНС 640 4781,15 7939,2
                                                       Керівник                     М.П.

 

Додаток Б

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  кафе “Острів скарбів” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2006 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 1236 1114,9
  Податок на додану вартість 0 15 206 185,82
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 1030 929,08
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 629,4 541,1
  Валовий:      
   прибуток 0 50 400,6 387,98
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 249,4 207,6
  Витрати на збут 0 80 119,9 83,2
  Інші операційні витрати 0 90 0,3 0,5
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 31 96,68
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 65 62,1
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 96 158,78
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 28,8 47,64
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 67,2 111,15
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 67,2 111,15
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      
Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.