Дипломна робота Аналіз реалізації кредитної політики банку щодо кредитування фізичних осіб

Розділ 2. Аналіз реалізації кредитної політики банку щодо кредитування фізичних осіб (на прикладі АБ «Приватінвест»)3

 

2.1. Аналіз структури та динаміки кредитного портфеля банку. 3

 

2.2. Організація кредитування фізичних осіб. 6

 

2.3. Сучасні прийоми мінімізації ризиків з кредитування фізичних осіб. 11

 

2.4. Аналіз ефективності механізму кредитування фізичних осіб. 18

 

Додатки. 26

Розділ 2. Аналіз реалізації кредитної політики банку щодо кредитування фізичних осіб (на прикладі АБ «Приватінвест»)

 

2.1. Аналіз структури та динаміки кредитного портфеля банку

 

Відповідно до кредитного портфелю АБ “Приватінвест” за 2003 рік (додаток А) банком було надано кредитів на суму 561643,3 тис. грн. та сформовано резервів загального 1759,71 тис. грн. та спеціального 107211,9 тис. грн. До складу кредитного портфеля АБ “Приватінвест” входять стандартні кредити, кредити під контролем та субстандартні кредити, сумнівні кредити, безнадійні кредити  вага яких становить відповідно 15,62%, 36,96%, 32,67%, 8,22% та 6,54%.

Розглянемо структуру кредитного портфеля АБ “Приватінвест” за рівнем резерву в 2002 та 2003 роках.

Таблиця 2.1

Інформація про кредитний портфель АБ “Приватінвест”

Групи кредитів

2002 рік 2003 рік Відхилення
тис. грн. % тис. грн. % абсолютне Відносне структурне
Стандартні кредити 80474,47 15,81 87985,49 15,62 7511,02 109,33 -0,19
Кредит під контролем 124714,1 24,508 208207,4 36,960 83493,26 166,95 12,45
Субстандартні кредити 194768,1 38,275 184063,5 32,67 -10704,6 94,50 -5,60
Сумнівні кредити 78455,4 15,418 46315,6 8,220 -32139,8 59,03 -7,20
Безнадійні (збиткові) кредити 30454,7 5,985 36831,07 6,540 6376,37 120,94 0,56
Всього кредитного портфеля 508866,8 100 563403 100 54536,19 110,72  

 

Рис. 2.2. Динаміка наданих кредитів фізичним особам в АБ “Приватінвест”

 


2.3. Сучасні прийоми мінімізації ризиків з кредитування фізичних осіб

 

Кредитний ризик — це основний вид ризику, властивий бан­ківській діяльності. Під кредитним ризиком розуміється мож­ливість того, що в певний момент у майбутньому вартість банків­ських активів зменшиться у зв»язку з неповерненням (неповним чи несвоєчасним поверненням) цих активів.

Кредитний ризик залежить від зовнішніх (пов»язаних зі ста­ном економічного середовища, з кон»юнктурою) і внутрішніх (ви­кликаних помилковими діями самого банку) факторів. Можли­вості управління зовнішніми факторами обмежені, хоча своєчасни­ми діями АБ “Приватінвест”  може певною мірою пом»якшити їх вплив і запо­бігти великим втратам. Однак основні важелі управління кре­дитним ризиком лежать у сфері внутрішньої політики банку.

Відношення чистого операційного доходу до загаль­них активів (КЧОД/ЗА, %):

КЧОД/ЗА (%) = Чистий операційний дохід/ Середні загальні активи

В 2002 році

КЧОД/ЗА (%) = 274583/1983720 * 100% = 13,84 %,

В 2003 році

КЧОД/ЗА (%) = 322697/1705932 * 100% = 18,92 %

Отже, АБ “Приватінвест” за 2003 рік покращив свою діяль­ність з надання кредитів фізичним особам,  що призвело до збільшення прибутку до оподаткування на 12919 тис. грн., або на 255,37%. Якщо за 2002 рік було отримано прибутку 5059 тис. грн., то за 2003 рік — 17978 тис. грн.


Додатки

Додаток А

 

 

Кредитний портфель АБ “Приватінвест” за 2002–2003 роки

Показник 2002 р. 2003 р.
Депозити та кредити в інших банках 40784,14 46934,27
Кредити та фінансовий лізинг клієнтам 469692,15 516468,8
Всього кредитного портфеля 5104476,3 563403
  Сформовано спеціального резерву
  Сформовано загального резерву 1609,49 1759,71
Нетто: всього кредитного портфеля 508866,8 561643,3
       
Класифікація кредитного портфеля
2% Стандартні кредити 80474,47 87985,49
5% Кредит під контролем 124714,1 208207,4
20% Субстандартні кредити 194768,1 184063,5
50% Сумнівні кредити 78455,4 46315,6
100% Безнадійні (збиткові) кредити 30454,7 36831,07
Всього кредитного портфеля 508866,8 563403
Оцінна сума резерву    
  Загального 1609,49 1759,71
  Спеціального 114871,73 107211,9
Розшифрування інших активів
Усього   48952,4 47112,2
Несплачений статутний фонд 38565 36150
Нагромаджені доходи 8695,204 8801,151
Витрати майбутніх періодів 654 723
у тому числі такі, що мають бути списані протягом наступного року 654 723
аванси працівникам на витрати з відрядження 254,1 542,25
дебітори за господарськими операціями банку 784,1 895,797

 

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.