Дипломна робота Аналіз довгострокового фінансування інвестиційних проектів

Зміст

 

Розділ 2. Аналіз основних засад довгострокового фінансування інвестиційних проектів АКБ „Надра”. 3

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика АКБ „Надра”. 3

 

2.2. Основні принципи здійснення довгострокового фінансування інвестиційних проектів. 9

 

2.3. Управління довгостроковим фінансуванням інвестиційних проектів АКБ „Надра”. 23

 

Додатки. 33

Розділ 2. Аналіз основних засад довгострокового фінансування інвестиційних проектів АКБ „Надра”

2.1. Організаційно-економічна характеристика АКБ „Надра”

 

АКБ „Надра” – універсальний комерційний банк загально-національного масштабу, що надає високоякісні фінансові послуги трьом основним сегментам клієнтів: приватним особам, малим і середнім підприємствам, корпоративним клієнтам. Банк „Надра” входить у першу десятку банків України і має більш ніж десятилітній досвід безперервного розвитку. На даний час більш 2,7 мільйонів фізичних осіб, близько 40000 підприємств малого і середнього бізнесу, приблизно 3000 корпоративних клієнтів обслуговуються в банку „Надра”.

Отже, АКБ „Надра” – встановлення довготривалих відносин з клієнтом та надання повного спектру фінансових послуг найвищої якості. Головна мета – 100% задоволення клієнтів банку. АКБ „Надра” надає банківські послуги, що включають кредитні та депозитні операції приватним особам, юридичним особам та банкам, а також послуги з розрахунково-касового обслуговування своїх клієнтів. Найважливiшим напрямком дiяльностi АКБ „Надра” є кредитування.

 


2.2. Основні принципи здійснення довгострокового фінансування інвестиційних проектів

 

З огляду на те, що кредитна діяльність  АКБ „Надра” займає значне місце у формуванні прибутку, банк постійно приділяє їй першочергову увагу, визначаючи пріоритети діяльності. Підхід  АКБ „Надра” до кредитної політики орієнтований на досягнення найбільшої ефективності з одночасною підтримкою рівня ризику. Це досягається за рахунок ретельного вивчення фінансового стану позичальника, глибокого знання ринку і прогнозування тенденцій його розвитку. АКБ „Надра” поряд з кредитами в поточну діяльність надає кредити в інвестиційну діяльність (рис. 2.3).

Отже, завершальним етапом процесу банківського інвестиційного кредитування є контроль з боку АКБ „Надра” за виконанням умов кредитного договору. Основна мета, яку ставить банк при здійсненні моніторингу, полягає у налагодженні ефективної організації процесу інвестиційного кредитування та пошуку досконаліших механізмів кредитування інвестиційних проектів. Дохід від надання кредитів у 2005 році підвищився на 196423 тис. грн. проти попереднього 2004 року. Це обумовлено насамперед збільшенням масштабів кре­дитної діяльності. Як свідчать розрахункові показники, ефективність кредитних операцій дещо покращилася. Так, дохід­ність кредитних вкладень зросла із 6,8% до 11%, тобто на 4,2%. Водночас кредитні операції були і залишаються основними, що формують дохід банку в цілому. Більше того, їх частка в зага­льних доходах зросла з 64 до 81 %, тобто на 17 %. Це свідчить про загальну тенденцію зниження рентабельності інших банківських операцій.

 

 


Додатки

 

Додаток А

Баланс АКБ „Надра”                               (тис. грн.)

Активи

 

2005

 

2004

 

Грошові кошти то залишки на рахунках в НБУ 737626 75522
Заборгованість банків 250232 517784
Інвестиційні цінні попери 138209 16637
Кредити клієнтам 3349024 2324276
Поточні податкові активи 970 111
Основні засоби 46075 39695
Нематеріальні активи 2212 1057
Інші активи 3593 4471
Усього активи 4527941 2979553
     
Зобов»язання    
Заборгованість перед банками 1201945 1090849
Заборгованість перед клієнтами 1899833 684528
Податкові зобов»язання 28243 15989
Інші зобов»язання 3600 3403
Передоплачені внески до акціонерного капіталу _ 164441
Запозичення 941301 800700
Усього зобов»язання 4074922 2759910
     
Власний капітал    
Акціонерний капітал 330614 166173
Емісійні різниці 2370 2370
Нерозподілений прибуток 120045 51100
Усього власний капітал 453019 219643
Усього зобов»язання та власний капітал 4527941 2979553

 


Додаток Б

Звіт про фінансові результати АКБ „Надра”                (тис. грн.)

  2005 2004
Процентний дохід 313772 117349
Витрати на виплату процентів (139011) (65756)
Чистий процентний дохід 174761 51593
     
(Нарахування) вивільнення резерву на покриття збитків від зменшення корисності процентних активів (58793)

 

3242

 

Чистий процентний дохід після резерву на зменшення корисності процентних активів 115968

 

54835

 

     
Винагороди та комісії отримані 52579 27605
Винагороди та комісії сплачені (12005) (10335)
Винагороди та комісії, чистий дохід 40574 17270
Результат від операцій з іноземними валютами:    
— торговельний дохід, чистий результат 17796 35032
— дохід від курсових різниць, чистий результат 1856 2842
Інші доходи 1564 526
Інші непроцентні доходи 21216 38400
     
Заробітна плата та інші виплати (34143) (22655)
Інші операційні та адміністративні витрати (40398) (23803)
Знос і амортизація (10651) (6997)
(Нарахування) вивільнення резерву на покриття інших збитків (422)

 

26

 

Інші непроцентні витрати (85614) (53429)
     
Прибуток до оподаткування 92144 57076
     
Оподаткування (23209) (15073)
Чистий прибуток 68935 42004

 

Додаток В

Структура АКБ „Надра”

 

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.