Дипломна робота Депозитна політика банку

Розділ 2. Аналіз формування депозитної політики банку (на прикладі Ощадбанку)3

2.1. Характеристика депозитної політики банку та її складові3

2.2. Оцінка ефективності депозитної політики банку. 11

Додатки. 19

Розділ 2. Аналіз формування депозитної політики банку (на прикладі Ощадбанку)

 

2.1. Характеристика депозитної політики банку та її складові

 

Традиційною послугою Ощадного банку є залучення коштів населення. Ощаданк — лідер серед банків України за кількістю вкладників і обсягом заощаджень. На сьогодні установами банку пропонується широкий вибір видів вкладів для населення в національній та іноземній валюті. Умови, на яких залучаються кошти, враховують інтереси найширших верств населення. Рахунок в Ощадбанку може відкрити школяр і пенсіонер, робітник і бізнесмен. Крім того, для вкладників банку передбачені заохочення залежно від виду вкладу, на який внесено кошти.

Установами Ощадбанку приймаються кошти від населення на депозитні вклади в національній та іноземній валюті на термін від 1 місяця до 1 року і більше. Сума внесків не обмежується. Відсотки по таких вкладах виплачуються за бажанням вкладника щомісяця, щокварталу або по закінченні терміну дії договору. Також Ощадбанк залучає на депозити кошти юридичних осіб.

Розглянемо динаміку залучення коштів на депозити банками України протягом 2000-2003 років.

Таблиця 1.1

Структура коштів фізичних осіб в банках України, млн. грн.

Період Усього У національній валюті У іноземній валюті
Усього до запитання строкові з них довгострокові Усього до запитання строкові з них довгострокові
2000 4283 2167 744 1423 282 2115 507 1608 236
2001 6581  3315 1171 2143 467 3266 858 2408 440
2002 11083 6368 1997 4371 1533 4715 1052 3662 1085
2003 18928 11326 3418 7909 4018 7602 1470 6132 3042

 

Динаміку росту коштів залучених на депозити зобразимо на рис. 1.1.

Отже, Ощадний банк проводить депозитну політику з метою залучення коштів фізичних юридичних осіб. В 4 кварталі 2003 року вартість депозитів зросла порівняно з 1 кварталом на 29817 тис. грн.., в тому числі значно зросла вартість депозитів юридичних осіб на 23258 тис. грн. та фізичних осіб на 6559 тис. грн..

2.2. Оцінка ефективності депозитної політики банку

 

На основі звіту про прибутки та збитки Ощадного банкупроведемо аналіз доходів та витрат банку за 2002 та 2003 роки.

Таблиця 2.5

Аналіз доходів Ощадного банку, тис. грн.

Показник 2002 р. 2003 р. Відхилення
абсолютне відносне, %
Процентні доходи 41722 49178 7456,0 17,87
по кредитам юридичним особам 34828 43441 8613,0 24,73
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596 -1878,0 -34,31
по кредитам фізичним особам 994 883 -111,0 -11,17
по цінним паперам 425 1254 829,0 195,06
інші 1 4 3,0 300,00

 

 

 

….

Витрати Ощадного банку в 2003 році зросли в порівнянні з 2002 роком на 9022 тис. грн. (15,1%).  Процентні витрати банку зросли 5191 тис. грн. (20,9%), непроцентні витрати зросли на 379 тис. грн. (1,29%). Витрати за депозитами фізичних осіб в 2003 році зросли з 11472 тис. грн. до 15880 тис. грн., тобто на 4408 тис. грн. (38,42%), що свідчить про збільшення обсягів залучення коштів.

В 2003 році процентні витрати за депозитами фізичних осіб зросли на 4408 тис. грн., в тому числі за короткостроковими кредитами зросли на 1067 тис. грн., а за довгостроковими на 3341 тис. грн.. Процентні витрати за депозитами фізичних осіб зросли на 305 тис. грн. (5,63%).

Чистий прибуток було в 2003 році було отримано на 672 тис. грн. (24,79)% більший ніж в 2002 році, це сталося за рахунок отримання більших доходів в 2003 році ніж в 2002 на 9694 тис. грн. (15,52%), та збільшення витрат на 9022 тис. грн. (15,1%). Збільшення прибутку банку свідчить про ефективну депозитну політику, що проводилася протягом 2003 року.

 


Додатки

Додаток А

Баланс Ощадного банку (в гривнях)
Показники на 01.01.03р. на 01.01.04р.
Активи    
Грошові кошти і коррах. в  НБУ 47148708 91099845
Державні цінні папери 0 15464345
Коррах. в інших банках 39846637 54319055
Міжбанківські депозити та кредити 51944278 48763457
 — резерви під міжбанківські операції -1013782 -514312
Кредити, видані клієнтам (брутто) 213667133 347190880
 — резерви під кредитні операції -3063733 -4472498
Цінні папери інших емітентів 27602931 15874952
 — резерви під операції з цінними паперами -141460 -76
Нематеріальні активи 624433 680336
Матеріальні активи 17830658 19156273
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші активи 24011101 22970865
Загальні активи 581468043 808552578
     
Зобов’язання    
Коррах. Банків 8045285 3882091
Міжбанківські депозити і кредити 22573225 49199564
Кошти до питання клієнтів 92437764 141614636
в т.ч.бюдж.організацій і небюдж.фондів 1263715 87688
Строкові депозити клієнтів 153521554 250608431
Цінні папери власного боргу 1123324 5700547
Кредити, отримані від міжнародних

фінансових організацій

41382005 41097263
Субординований борг 13484550 21570825
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші зобов’язання 15021459 22502228
Загальні зобов’язання 510600305 734195041
     
Капітал    
Статутний фонд 43000000 50000000
 — власні викуплені облігації банку -117598 -4028
Резерви і прибуток минулих років 25274589 20978832
Прибуток поточного року 2710748 3382733
Загальний капітал 70867739 74357537
     
Загальні зобов’язання і капітал 581468044 808552578

 

 

Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки Ощадний  банк (тис. грн.)
Показники 2002 р 2003 р
Процентні доходи 41722 49178
по кредитам юридичним особам 34828 43441
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596
по кредитам фізичним особам 994 883
по цінним паперам 425 1254
Інші 1 4
Процентні видатки 24841 30032
по депозитам фізичних осіб 11472 15880
по депозитам юридичних осіб 5420 5725
по міжбанківським кредитам і депозитам 4930 4133
по поточних рахунках клієнтів 1862 2006
Інші 1127 2288
Чистий процентний дохід 16881 19146
Непроцентні доходи 20748 22073
Комісійні: 16023 17573
за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 10861 11164
по операціям на валютному ринку
та ринку банківських металів 2492 3467
за інші послуги, здійснені клієнтам і банкам 2670 2942
Від торгових операцій: 3601 3866
Інші: 1124 634
Усього доходів 62470 71251
Непроцентні видатки 29348 29727
Комісійні 1894 1761
На утримання основних засобів та    
нематеріальних активів 5720 5161
На телекомунікації 2524 2512
Інші операційні на адміністративні видатки 19210 20293
Усього видатків 54189 59759
Прибуток до формування    
резервів та оподаткування 8281 11492
Відрахування в резерви 3642 7758
Податок на прибуток 1928 1264
Чистий прибуток від основної діяльності 2711 2470
Прибуток від реалізації необоротних активів   913
Чистий прибуток 2711 3383

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.