Курсова робота Прогнозування інноваційного розвитку підприємства з урахуванням кон’юнктури ринку туристських послуг

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

Розділ 1. Теоретичні основи інноваційного розвитку підприємства5

 

1.1. Поняття і види інновацій в туристичному бізнесі……………… 5

 

1.2. Поняття та структура ринку туристських послуг………………. 10

 

Розділ 2. Аналіз інноваційного розвитку готелю “Дніпро”…………….. 15

 

2.1. Економічна характеристика готелю “Дніпро”…………………. 15

 

2.2. Аналіз динаміки та виконання плану з обсягу реалізації  послуг готелю “Дніпро”………………………………………………………………………….. 15

 

2.3. Аналіз асортименту нових послуг готелю “Дніпро” та ритмічності реалізації нових послуг……………………………………………………. 20

 

Розділ 3. Прогнозування інноваційного розвитку туристських послуг готелю “Дніпро”…………………………………………………………………………………………. 24

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 33


Вступ

Туризм відіграє одну з головних ролей у світовий економіці, забезпечуючи десяту частину світового валового продукту. Ця галузь економіки розвивається швидкими темпами і в найближчі роки стане одним з найважливіших її секторів. Щорічний приріст інвестицій в індустрію туризму  становить близько 30%.

Зростання туризму (особливо міжнародного) може викликати і такі, безумовно негативні, явища як інфляція, порушення екологічного балансу і зруйнування традицій місцевого населення. Це особливо наочно проявляється у країнах що розвиваються, що має особливе значення для України, де туристи з більш багатих індустріальних країн своєю присутністю нав»язують присутній їм образ життя та рівень споживання.

Саме тому, своєчасна та всебічна оцінка наслідків туризму є дуже важливим фактором для складання такої  економічної та туристської політики, яка б дозволяла отримувати максимальний прибуток та попереджувати руйнівну дію туризму.

В даний час вирішальне значення в забезпеченні конкурентноздатності  фірми відіграють інновації.

Основною метою управління розробкою турпродукту на підприємстві є його вдосконалення при забезпеченні високого рівня обслуговування туристів.

Саме тому тема курсової роботи “Прогнозування інноваційного розвитку підприємства з урахуванням кон’юнктури ринку туристських послуг” є досить актуальною.

Метою курсової роботи є оцінка стану інноваційного розвитку базового підприємства.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

розгляд теоретичних основ інноваційного розвитку підприємства;

проведення аналізу інноваційного розвитку готелю “Дніпро”;

розгляд економічної характеристикиготелю “Дніпро”;     

проведення аналізу динаміки та виконання плану з обсягу реалізації  послуг готелю “Дніпро”;

проведення аналізу асортименту нових послуг готелю “Дніпро” та ритмічності реалізації нових послуг;

прогнозування інноваційного розвитку туристських послуг готелю “Дніпро”.

Предметом курсової роботи є результати діяльності базового підприємства.

Об»єктом дослідження є  готель “Дніпро”.

Теоретичну основу дослідження питання ефективності управління персоналом підприємства склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Абрамов В. М., Занюк С.С.,  Колот А.М., Лахтіонова Л. А., Мірошниченко О.М.., Шегда А. В., Шеремета А. Д.  та інших.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.


Розділ 1. Теоретичні основи інноваційного розвитку підприємства

 

1.1. Поняття і види інновацій в туристичному бізнесі

 

У термін «інновація» вкладаються два поняття. Інновація — це, по-перше, нововведення, тобто новий чи удосконалений продукт, послуга, технологія, упроваджені на ринку, у виробничо-господарській діяльності, споживанні, громадському житті; по-друге, це процес здійснення змін, упровадження нововведень.[1]

Інновація створюється в результаті досліджень і відкриттів, матеріалізує наукові і практичні рішення. Її основна властивість — новизна, що оцінюється як по технічних параметрах, застосовності, так і з ринкових позицій по комерційній результативності.[1] Инновационный менеджмент: Курс лекций/ Под.ред. В.Н. Архангельского.- М., 1999. – 348 с.

Додаткові послуги мають дуже широкий спектр і займають при розвинутій інфраструктурі туризму до 50% від загального обсягу прибутку. Сюди можна віднести:

— додаткові екскурсії, що не ввійшли в перелік основних послуг;

— фізкультурно-оздоровчі послуги:

— медичні послуги:

— культурно-видовищні та ігрові заходи.

До супутніх послуг відносяться:

— забезпечення сувенірною продукцією, туристською символікою;

— торгове, валютно-кредитне, інформаційне, конгресне та інше обслуговування:

— послуги спеціальних видів зв»язку, надання індивідуальних сейфів тощо.


Розділ 2. Аналіз інноваційного розвитку готелю “Дніпро”

 

2.1. Економічна характеристика готелю “Дніпро”

Готель “Дніпро” знаходиться в центрі міста Києва за адресою вул. Хрещатик 1/2.

В готелі “Дніпро” пропонуються комфортабельні одно- і двомісні номери, номери » Люкс» і апартаменти. У кожнім номері телефон, телевізор із супутниковим зв»язком, холодильники. Для ділових людей в отеленні створені прекрасні умови. До їхніх послуг ксерокс, факси, конференц-зали на 85 і 24 місця, комп»ютер з виходом в Інтернет, електронна пошта.

При умові щоквартальної реалізації нових послуг в сумі 714 тис. грн. за рік підприємство могло б реалізувати на 356 тис. грн. більше нових послуг ніж заплановано.


Розділ 3. Прогнозування інноваційного розвитку туристських послуг готелю “Дніпро” 

Резерви збільшення прибутку та покращення рентабельності готелю “Дніпро” існують за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції (послуг), зниження собівартості послуг, підвищення якості наданих послуг, реалізація послуг на більш вигідних ринках збуту.

Зменшення обсягу реалізації послуг залежить від постійного підвищення собівартості та зменшення купівельної спроможності замовників, «цінової боротьби» між конкурентами, рекламної політики підприємства, високої конкуренції в галузі, кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства. Саме тому необхідно формувати механізми виведення підприємства на нові етапи реалізації готельних послуг.

— наявність служб фінансового забезпечення: відділень банків, пунктів обміну валюти і т.д.;

— забезпечення можливості надання високоякісного харчування: наявність ресторанів європейської і національної кухонь, кафе і барів вищих категорій, а також доставка харчування в номери;

— устаткування стоянок і гаражів для транспортних засобів і т.д.


Висновки та пропозиції

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

Інновація створюється в результаті досліджень і відкриттів, матеріалізує наукові і практичні рішення. Її основна властивість — новизна, що оцінюється як по технічних параметрах, застосовності, так і з ринкових позицій по комерційній результативності.

Будь-яка інновація (нововведення) має свій життєвий цикл, що складається з трьох основних елементів: періоду від початку розробки до виходу на ринок (при цьому нововведення може застаріти, а саме нововведення ще не початися); періоду від виходу на ринок до зняття з виробництва; періоду старіння від зняття з виробництва до припинення експлуатації в споживачів.

Таким чином, інноваційний процес охоплює цикл від розробки ідеї до її реалізації на комерційній основі.

Основу інноваційного процесу складає інноваційна діяльність, зв»язана з трансформацією ідей, результатів наукових досліджень і розробок у новий чи удосконалений продукт, що впроваджується на ринок. Вона припускає здійснення цілого комплексу наукових, технологічних, організаційних, фінансових, комерційних заходів, спрямованих на створення і впровадження нововведення.

Розвиток туристської індустрії залежить від великої кількості чинників:

— наявності туристсько-рекреаційних ресурсів;

— наявності розвинутої інфраструктури регіону;

— наявності кваліфікованих кадрів;

— державної підтримки туризму;

— демографічних і соціальних чинників;

— чинників ризику;

— політичних і економічних чинників;

— науково-технічного прогресу, традицій і ін.

Туристські послуги складають значну частину споживаних населенням послуг і мають специфічний соціально-оздоровчий характер тобто відпочинок, можливість розвитку особистості, пізнання історичних і культурних цінностей, можливість заняття спортом, участі в культурно-масових заходах і ін., таким чином туризм сполучує у собі економічний, соціальний, гуманітарний, виховний і естетичний чинники.

Нові послуги, що отримані в процесі проведення інновацій готелем мають тенденцію до зростання. За період з 1997 по 2001 рік нові послуги зросли з  1585 тис. грн. до 2547 тис. грн. тобто на 60,69%. За останній рік обсяг нових послуг зріс на 12,45% порівняно з минулим роком. Загальний обсяг послуг в 2001 році знизився на 4,32% порівняно з 2000 роком.

План реалізації нових послуг в готелі “Дніпро” було перевиконано на 47 тис. грн. тобто на 1,88%. Стосовно груп послуг то план було перевиконано по таких групах як обслуговування та транспортних відповідно на 15% та 4,7%. По таких групах як проживання та послуги зв’язку план було не довиконано на 10,4% та 4,6% відповідно.

Недовиконання плану з обсягу реалізації деяких груп нових послуг сталося по причині втрати ринку збуту та погіршення покупної спроможності споживачів.

По підприємству план реалізації нових послуг було виконано на 101,88%. План по асортименту нових послуг було виконано на 97%.

Коефіцієнт варіації складає 0,078. Це означає, що реалізація нових послуг по кварталах відхиляється від графіка в середньому на 7,8%.

Необхідно також підрахувати упущені можливості готелю “Дніпро” по реалізації нових послуг в зв»язку з неритмічною роботою. Це різниця між фактичним і можливим обсягом реалізації нових послуг, обчисленому виходячи з найбільшого квартального обсягу реалізації.

При умові щоквартальної реалізації нових послуг в сумі 714 тис. грн. за рік підприємство могло б реалізувати на 356 тис. грн. більше нових послуг ніж заплановано.

Резерви збільшення прибутку та покращення рентабельності готелю “Дніпро” існують за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції (послуг), зниження собівартості послуг, підвищення якості наданих послуг, реалізація послуг на більш вигідних ринках збуту.

Зменшення обсягу реалізації послуг залежить від постійного підвищення собівартості та зменшення купівельної спроможності замовників, «цінової боротьби» між конкурентами, рекламної політики підприємства, високої конкуренції в галузі, кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства. Саме тому необхідно формувати механізми виведення підприємства на нові етапи реалізації готельних послуг.

В 2001 році порівняно з 2000 дохід від реалізації послуг від нововведень зріс на 112,45%. На основі цього можна планувати дохід від реалізації нових послуг в 2002 році, припустивши що він зросте на 113%.

Великі комунікативні можливості для підприємства і менеджменту відкриваються за умов приєднання готелю “Дніпро” до системи Internet.

  Важливим етапом в інноваційному розвитку готелю “Дніпро” є приймання замовлень на обслуговування клієнтів за допомогою мережі Інтернет.

За допомогою бронювання номерів через систему Інтернету з’являється можливість залучення ділових клієнтів з різних країн світу.


Список використаних джерел

 

1.     Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.//Уряд.Кур’єр, 1996, 28 червня.

2.     Андрушків Б.М. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. -Львів.: «Світ», 1999. – 328 с.

3.     Бланк І.А. Торговий менеджмент,- К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.-С.269-279.

4.     Бовыкин В. Новый менеджмент (управление предприятиями на уровне высших стандартов: теория и практика эффективного управления)— М.: ОАО Экономика, 1997.— 368 с.

5.     Бойдел Т. Как улучшить управление организацией: Пособие для руководителя.- М.: АО «ИНФРА»-М — АОЗТ «Премьер», 1995.— 204с.

6.     Брэддик У.  Менеджмент в организации.—  М.:  ИНФРА-М, 1997:- 344 с.

7.     Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 1994.— 224 с.

8.     Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополи.- М.: ЮНИТИ, 1995.- 408 с.

9.     Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 1995.— 327 с.

10.Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.

11.Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі: Новаторство і підприємництво: Пер. з англ.— К.: Україна, 1994.— 319 с.

12.Дункан Джек У. Основополагающие идеи в менеджменте: Уроки основоположников менеджмента и управленческой практики. Пер. с англ.- М.: Дело, 1996.- 272 с.

13.Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 1994.— 224 с.

14.Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1992.- С.15-23.

15.Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 1994.— 454 с.

16.Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.-287 с.

17.Ильин Н.И., Луканова И.Т. и др. Управление проектами.— С.-Пб.: Два-три. 1996.- 614 с.

18.Инновационный менеджмент. Учебник для ВУЗов. //С.Д.Ильенкова. М.: Банки и биржи: ЮНИТИ, 1999.- 246 с.

19.Инновационный менеджмент: Курс лекций/ Под.ред. В.Н. Архангельского.- М., 1999. – 348 с.

20.Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие.  – Мн.: ООО “Новое знание”, 2000. –216 с.

21.Казмиренко В.П. Социальная психология организаций: Моно­графия.— К.: МЗУУП, 1993.— 384 с.

22.Каракоз І.І., Самборський В.І. Теорія економічного аналізу. — К.: Вища школа, 1989.

23.Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 264 с.

24.Кузьмін О.Е. Сучасний менеджмент: Навч. прикладний посібник.— Львів: Центр Європи, 1995.— 176 с.

25.Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.

26.Лэнд Питер Э. Менеджмент — искусство управлять. Секреты и опыт практического менеджмента: Пер. с англ.— М.: ИНФРА-М 1991- 144 с.

27.Менеджмент & менеджер. Корпоративный стиль. №1. 2002.

28.Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 1996.- 432 с.

29.Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Підручник. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1993. – С.361.

30. Русак Н.А. Основи фінансового аналізу, — Мн: ООО ”Меркаванне”, 1995. — С.17-25.

31.Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.

32.Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 


Додаток 1

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  Готель «Дніпро»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            200 2 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

4

8

 

первісна вартість

0 11

5

10

 

Знос

0 12

1

2

 

Незавершене будівництво

0 20

11

18

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

1462

1284

 

первісна вартість

0 31

2932

2974

 

Знос

0 32

1470

1690

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

 

 

 

інші фінансові інвестіції

0 45

 

50

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

1477

1360

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

35

41

 

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

287

271

 

готова продукція

130

63

72

 

товари

140

928

1112

 

Векселі одержані

150

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

247

290

 

первісна вартість

161

247

290

 

резерв сумнівних боргів

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

1

2

 

за виданими авансами

180

3

3

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

23

 

Поточні фінансові інвестиції

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

15

29

 

в іноземній валюті

240

 

 

 

Інші оборотні активи

250

 

 

 

Усього за розділом 2.

260

1599

1843

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

 

 

 

БАЛАНС

280

3076

3203

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

1600

1600

 

Пайовий капітал

310

699

739

 

Додатковий вкладений капітал

320

 

 

 

Інший додатковий капітал

330

 

 

 

Резервний капітал

340

238

280

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

69

71

 

Неоплачений капітал

360

 

 

 

Вилучений капітал

370

 

 

 

Усього за розділом 1.

380

2606

2690

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

 

 

 

Інші забеспечення

410

 

 

 

Цільове фінансування

420

 

 

 

Усього за розділом 2.

430

0

0

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

 

 

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

 

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

 

 

 

Усього за розділом 3.

480

0

0

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

 

 

 

Векселі видані

520

11

70

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

186

164

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

30

24

 

з бюджетом

550

99

91

 

з позабюджетних платежів

560

8

10

 

зі страхування

570

31

36

 

з оплати праці

580

88

97

 

з участниками

590

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

17

21

 

Усього за розділом 4.

620

470

513

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

 

 

 

БАЛАНС

640

3076

3203

 

                                                     Керівник                     М.П.                      

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 Додаток 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  Готель «Дніпро»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2001 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

4364

4561

 

Податок на додану вартість

0 15

727

760

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

3637

3801

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

1245

1400

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

2392

2401

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

13

20

 

Адміністративні витрати

0 70

1983,0

1990

 

Витрати на збут

0 80

304

310

 

Інші операційні витрати

0 90

3

2

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

115

119

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

 

 

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

115

119

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

35

36

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

80

83

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

80

83

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.