КР Статистика Cтат КР

Зміст

 

1.Задача 4. 3

 

 1. Задача 12. 6

 

 1. Задача 19. 10

 

 1. Задача 26. 13

 

 1. Задача 33. 15

 

Список використаних джерел. 18

1.Задача 4

 

За даними 25 цехів заводів (додаток 4) за допомогою аналітичного групування з рівновеликими інтервалами (в три групи) прослідкувати залежність між виробництвом литва на 1 робітника і собівартістю 1т литва

 1. Результати групування оформити в таблиці і детально проаналізувати.

2.Оцінити суттєвість різниці середніх значень собівартості 1 т литва по цехах заводів першої і третьої груп за допомогою t-критерія Стьюдента.

Розв’язок

 

 1. Для виявлення залежності між виробництвом литва на одного робітника і собівартістю 1т. литва, утворимо три групи з однаковими інтервалами. Розглянемо дані виробництва литва на одного робітника:

Для ІІІ групи n=2, тому критерій Стьюдента не доцільно використовувати.

 


2. Задача 12

 

За даними 25 заводів побудувати ряд розподілу в 5 інтервалів за середньосписковою чисельністю робітників. За рядом розподілу обчислити:

 1. Моду;
 2. Медіану;
 3. Зобразити графічно ряди розподілу, побудувати огіву, гістограму розподілу, кумуляту інтервального ряду розподілу.

 

Розв’язок

 

 За даними 25 заводів побудуємо ряд розподілу за середньосписковою чисельністю робітників.  Утворимо п’ять груп з однаковими інтервалами. Розглянемо дані середньоспискової чисельністю робітників :

 

 

 

 

Рис 12.1. Ряди розподілу.

 

 

 

 

Рис 12.2. Гістограма розподілу.

 

 

 

Рис 12.3. Кумулята розподілу.

 

 

 

 


3. Задача 19

 

За даними 25 заводів скласти і розв’язати рівняння кореляційної залежності між фондоозброєністю праці і продуктивністю праці, обчисливши при цьому ці показники для кожного заводу. Обчислити коефіцієнт кореляції. Побудувати графік кореляційної залежності. Зробити короткі висновки. Обчислення оформити в таблиці.

Розв’язок.

 

Розрахуємо за даними 25 заводів фондоозброєність праці, як відношення основних засобів до середньоспискового числа робітників, та продуктивність праці, як відношення продукції за рік до середньоспискового числа робітників. Дані занесемо до таблиці 19.1. Складемо та розв’яжемо рівняння регресійної залежності між фондоозброєністю праці та продуктивністю праці. Попередні необхідні розрахунки занесемо до табл. 19.1, 0,0038

 

….

 

 

Щільність зв’язку (за шкалою Челдока) висока.

 

 

 

4. Задача 26

 

Є дані про реалізацію сільськогосподарських продуктів на ринку:

Назва продукції Один. виміру Продано, т Ціна за один, грн
Баз. Пер. Звіт. Пер. Баз. Пер. Звіт. Пер.
Яловичина кг 2800 2600 13,45 13,1
Картопля кг 17500 15000 0,6 0,55
Молоко кг 7200 6000 1,55 1,5

 

Визначити:

Загальні індекси та абсолютні прирости фізичного обсягу продукції, цін, товарообороту;

Показники взаємозв’язку одержаних результатів;

Зробити короткі висновки.

 

Розв’язок.

 

1.Визначимо загальні індекси та абсолютні відхилення:

— загальний індекс фізичного обсягу продукції:

 

…..

 1. Висновки.

Зниження товарообігу у звітному періоді в порівнянні з базисним на 8010 грн. (100% — 86,50% = 13,50%) зумовлене знижкою цін на 1960 грн.,  що становить 100% — 96,32% = 3,68% та зниженням обсягу продукції на 6050 грн.,  що становить 100% — 89,80% = 10,20%.

Перевірка : 8010 = 1960 + 6050 (грн.).

 


5. Задача 33

Є дані про динаміку валового виробництва продукції, тис.т.

 

Роки

 

 

 

 

Валовий збір, тис. т.

 

 

 

Базисні показники динаміки

Темп зростання, %

 

 

 

Темп приросту, %

 

 

Абсолютний приріст, тис. грн..

1995 212,0
1996 5,05
1997 104,2
1998 4,53
1999 1,79
2000 102,5
2001 6,88

 

Використовуючи взаємозв’язок  показників динаміки, визначити рівні і показники, що відсутні в таблиці.

Розв’язок.

 

Розрахуємо базисні показники, що відсутні скориставшись такими визначеннями та занесемо дані в таблицю 33.1:

Тпр =   Тр – 100% = 103,245 – 100 = 3,245%.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / под ред. чл. корр. РАНИИ Елисеевой И.И. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 489 с.
 2. Ефимова М.Р., Ганченко О.И., Петрова З.Б. Практикум по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 280 с.
 3. Кожухарь Л.И. Основы общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 144 с.
 4. Общая теория статистики. Под ред. А.Я. Боярского, г.Л. Громыко. – М.: Изд-во Московского университета, 1985. – 376 с.
 5. Переяслова И.Г., Колбачев Е.Б. Основы статистики. – Ростов на Дону: Феникс, 1999. – 320 с.
 6. Практикум по теории статистики: Учебное пособие / под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 416 с.
 7. Статистика: Курс лекций / Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г. и др. Новосибирск НГАЭиУ. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 310 с.
 8. Теория статистики: Учебник / под ред. проф. Р.А. Шмойловой. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.
 9. Экономика и статистика фирм. Учебник / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. Спротина. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 240 с.
 10. Экономическая статистика. Учебник / под. ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.
 11. Экономическая статистика. Учебник для студентов экономических специальностей / под ред. М.Г. Назарова и Н.Н. Ряузова. – М.: Статистика, 1978.
 12. Экономическая статистика. Учебник Т.М. Гуров, Н.В. Зайцева, М.Р. Коконина. – М.: Финансы и статистика, 1983. – 600 с.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Контрольна робота с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.