КР Статистика Cтат Банк В2

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. 3. Задача 3. 6

 

 1. Задача 4. 8

 

 1. Задача 5. 11

 

 1. Задача 6. 12

 

Список використаних джерел. 15

1. Задача 1

 

Відомі такі дані про контингент учнів міста та витрати на їх освіту за два роки:

Група Середньорічний контигент учнів, тис. чол., за період Загальна сума витрат на освіту учнів, тис. грн., за період
базовий звітний базовий звітний
Учні шкіл 186,0 190,5 130200 152963
Студенти технікумів 26,4 27,3 110880 136500

 

Визначити загальні індекси середнього рівня бюджетних витрат на освіту учнів міста змінного, фіксованного складу та структурних зрушень.

 

Розв’язування

Обчислимо суму витрат на освіту одного учня, як відношення загальної суми витрат на освіту учнів до середньорічного контигенту учнів за період.

 

 

 


2. Задача 2

 

Протягом року банк видав підприємству певні позички:

Термін позички, міс. Розмір позички, тис. грн.
5 3220
11 870
8 1450

 

Визначити за звітний рік:

 • середній розмір виданої підприємству позички,
 • середнє число оборотів, виданих підприємству позик,
 • середній термін виданої позички.

Розв’язання

 1. Середній розмір виданої підприємству позички обчислимо за допомогою середньої арифметичної

 

3. Задача 3

 

Надходження і витрати наявних грошей у каси Національного банку за квартал характеризується такими даними:

 

Показник

 

Тис. грн.

Надходження торговельної виручки

 

5000
Надходження на рахунок фірм

 

100
Надходження від підприємств звязку

 

20
Надходження від ощадних банків

 

80
Надходження податків та зборів

 

100
Інші надходження

 

300
Видача на заробітну плату

 

5280
Видача коштів на закупку с/г продукції

 

50
Видачі з рахунків фірм

 

50
Видача підкріплення ощадного банку

 

40
Інщі видачі

 

260
Залишок каси на початок звітного періоду

 

100

 

Скласти касовий план та визначити:

 • структуру надходжень і витрат наявних грошей у касі банку,
 • сальдо приходу та витрат,
 • залишок каси на кінець звітного кварталу.

 

 

 

Розв’язання

Подамо касовий план в наступному вигляді. Всі витрати приймемо за 100 відсотків. Аналогічно всі надходження приймемо за 100 відсотків.

 

Отже, оборот по приходу дорівнює 5600, оборот по витратам становить 5680, тому залишок каси на кінець звітного кварталу

 

4. Задача 4

 

Відомі такі дані про вклади населення району в ощадний банк:

Населення Середній розмір вкладу, тис. грн., за рік Кількість вкладників, тис. чол., за рік
базовий поточний базовий поточний
Міське 4,5 6 120 130
Сільське 3,0 4,5 60 90
Разом Х Х 180 220

 

Визначити:

1.Відносні величини координації та динаміки.

2.Індекси середнього вкладу

а)змінного складу

б)фіксованого складу

3.Індекс структурних зрушень.

Показати взаємозв’язок обчислених індексів. Пояснити економічну сутність обчислених індексів. Зробіть висновки.

Розв’язання

Обчислимо в таблиці загальні розміри вкладів

 

 

рахунок вкладів міського населення на 240 тисяч гривень, а за рахунок вкладів сільського населення на 225 тисяч гривень.  Індекс змінного складу вказує на загальне зростання середнього рівня вкладів. Причому за рахунок структурних зрушень середнє значення вкладу зменшилось, але зросло середня величина вкладу.


5. Задача 5

 

Збитковість страхових сум по окладному страхуванню будівель громадян в сільських місцевостях за ряд років становить

Рік 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Збитковість страхових сум, грн. 41 42 45 50 46 44 38

 

Визначити тарифну ставку – нетто, яка з ймовірністю 0,683 гарантує від збитків.

Розвязання

Знайдемо середнє очікуване значення збитковості страхових сум

 

Отже, тарифна ставка – нетто, яка з ймовірністю 0,683 гарантує від збитків, дорівнює 47,29 гривень (заокруглили до більшого).


6. Задача 6

 

Відомі такі дані по підприємству:

Грн..

Показник
Період
Базовий Звітний
Виручка від реалізації 5522 3536
Затрати на виробництво 3720 2370
Прибуток від реалізації 1577 1077
Балансовий прибуток 2267 1238
Чистий прибуток 1648 988
Вартість власного капіталу 11183 12064
Вартість основного капіталу 14451 15217

 

Визначити:

1.Показники рентабельності:

а)реалізованої продукції,

б)основної діяльності,

в)основного капіталу,

г)власного капіталу,

д)періоду окупності власного капіталу.

2.Показники рентабельності, темпи зростання, приросту, абсолютної і відносної зміни цих коефіцієнтів за рахунок окремих факторів.

 

Розв’язання

В таблиці визначимо показники рентабельності, як відношення чистого прибутку до відповідного показника в базовому  та звітному періодах.

 

 


Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Фи-нансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 6. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Контрольна робота с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.