КР Статистика 2 задач статист

Зміст

1. Завдання 1 3

2. Завдання 2 7

Список використаних джерел 10

1. Завдання 1

За представленими в таблиці даними інтервального розподілу вибірки, Іі – і-тий інтервал, ni — сума частот варіант, що потрапили в і-тий інтервал:
1. Побудувати гістограму частот та відносних частот.
2. Знайти числові оцінки параметрів розподілу: вибіркове середнє, вибіркову дисперсію, вибіркове середньоквадратичне відхилення.
Таблиця 1.1
Дані інтервального розподілу
Іі 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12
ni 5 8 12 10 15

Розв’язування

1. Зведемо необхідні дані в єдину таблицю (об’єм вибірки n = 5 + 8 + 12 + 10 + 15 = 50, hi = 2 – довжина інтервалу).

 

Знайдемо вибіркове середньоквадратичне відхилення

 

sn = ÖDn = Ö7,0656 = 2.658.

 


2. Завдання 2

 

  1. Розрахувати значення вибіркового коефіцієнту кореляції між величинами А і В, представленими в таблиці.

Таблиця 2.1

Значення величин

А 0,512 0,477 0,5 0,556 0,595 0,455 0,612 0,493 0,603 0,582 0,725 0,739 0,731 0,797 0,833 0,557
В 95 96 94 94 95 93 93 94 93 96 93 95 94 95 94 94

 

  1. Перевірити гіпотезу, про значущість одержаного значення вибіркового коефіцієнту кореляції, при рівні значущості 0,05.

 

Розв’язування

  1. Коефіцієнт кореляції обчислимо за допомогою формули

Оскільки Тс < tкр – приймаємо гіпотезу про значимість знайденого коефіцієнта кореляції.


Список використаних джерел

 

  1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
  2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
  3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
  4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
  5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
  6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
  7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

Запись опубликована в рубрике Контрольна робота с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.