Курсова робота Аналіз та планування доходів від реалізації додаткових послуг на підприємствах готельного господарства

Зміст

 

Вступ………………………………………………………………………………………………… 3

 

1. Теоретичні  основи аналізу та планування доходів від реалізації додаткових послуг на підприємствах готельного господарства………………………….. 5

 

1.1. Задачі й інформаційне забезпечення аналізу з обсягу реалізації додаткових послуг……………………………………………………………………………………………….. 5

 

1.2. Планування – центральна функція управління підприємством готельного господарства…………………………………………………………………………………….. 8

 

1.3. Планування доходу від реалізації додаткових послуг………………. 10

 

2. Аналіз і планування додаткових послуг готелю “Світ”………………. 13

 

2.1. Економічна характеристика готелю “Світ”……………………………… 13

 

2.2. Аналіз динаміки та виконання плану з обсягу реалізації  додаткових послуг готелю “Світ”…………………………………………………………………………………. 16

 

2.3. Аналіз асортименту додаткових послуг готелю “Світ” та ритмічності реалізації додаткових послуг………………………………………………………………………….. 21

 

Розділ 3. Шляхи збільшення доходів від реалізації додаткових послуг готелю “Світ” в умовах ринкових відносин………………………………………………… 25

 

Висновки та пропозиції………………………………………………………………….. 31

 

Список використаних джерел…………………………………………………………. 33

Вступ

 

Розвиток ринкових відносин в Україні зумовлює діяльність підприємств, умов їх функціонування на ринку. Тому підприємствам готельного господарства для того, щоб вижити, необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки на ринку та систематично планувати обсяг реалізації послуг та аналізувати виконання плану.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до теорії і практики обсягу реалізації додаткових послуг  підприємства готельного господарства.

Теоретичну основу дослідження питання аналізу та планування доходів від реалізації додаткових послуг підприємством склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Чудновського А. Д., Грабова Н.Н., Добровский В.Н., Лахтіонова Л. А., Тян Р. Б., Львов Ю.А., Шеремета А. Д.  та інших.

Актуальність теми, її теоретичне та практичне значення зумовили вибір теми дослідження, його мету та зміст.

Метою та завданням курсової роботи є розгляд проблеми аналізу та планування доходів від реалізації додаткових послуг на підприємствах готельного господарства.

Здійснення поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

узагальнення теорії та практики досвіду в області аналізу виконання плану з обсягу реалізації додаткових послуг;

виявлення основ аналізу динаміки і виконання плану реалізації додаткових послуг підприємств в умовах формування ринкової економіки України;

виявлення шляхів підвищення достовірності планування з обсягу реалізації додаткових послуг та виявлення резервів збільшення реалізації додаткових послуг підприємств готельного господарства на основі маркетингу.

Предметом   курсової роботи  є аналіз та планування доходів від реалізації додаткових послуг підприємства в умовах формування ринкової економіки.

Об»єктом дослідження є  готель “Світ”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Структурно курсова робота поділена на два розділи.

В першому розділі розглядаються теоретичні моменти аналізу та планування доходів від реалізації додаткових послуг.

Другий розділ присвячений більш глибокому аналізу складових частин і елементів виконання плану з обсягу реалізації  додаткових послуг підприємства  – готелю “Світ”.


1. Теоретичні  основи аналізу та планування доходів від реалізації додаткових послуг на підприємствах готельного господарства

1.1. Задачі й інформаційне забезпечення аналізу з обсягу реалізації додаткових послуг

 

Готелі з повним набором послуг можуть підрозділятися на готелі типу люкс, висококласні готелі і готелі з набором основних послуг, що забезпечують саму широку розмаїтість засобів обслуговування і зручностей. Час від часу всі категорії готелів з повним набором послуг піддаються надлишковій пропозиції (особливо сильний вплив на готелі з основним набором послуг). Розміщення економічного класу обслуговує обмежений сегмент споживачів і надає особливого значення номерам, що конкурують з номерами готелів з повним набором послуг. Служби харчування і напоїв, банкетинга серйозно обмежені, але компанії підкреслюють високу якість наданих послуг.

Як видно з табл. 2.4 план реалізації додаткових послуг було перевиконано на 47 тис. грн. тобто на 1,88%. Стосовно груп послуг то план було перевиконано по таких групах як салон краси та транспортних відповідно на 15% та 4,7%. По таких групах як спортивний зал та послуги зв’язку план було не довиконано на 10,4% та 4,6% відповідно.

Недовиконання плану з обсягу реалізації деяких груп додаткових послуг сталося по причині втрати ринку збуту та погіршення покупної спроможності покупців.

 


2.3. Аналіз асортименту додаткових послуг готелю “Світ” та ритмічності реалізації додаткових послуг

 

Проведемо аналіз виконання плану реалізації додаткових послуг по асортименту послуг.

Таблиця 2.5

Виконання плану по асортименту послуг
Група послуг План реалізації додаткових послуг, тис. грн. Факт реалізації додаткових послуг, тис. грн. % виконання плану Об’єм послуг, зарахований у виконання плану по асортименту, тис. грн.
Спортивний зал 500 448 89,60 448
Салон краси 500 575 115,00 500
Транспортні 1000 1047 104,70 1000
Зв’язку 500 477 95,40 477
Разом 2500 2547 101,88 2425

По підприємству план реалізації додаткових послуг було виконано на 101,88%. План по асортименту додаткових послуг було виконано на 2425 / 2500 * 100% = 97%.

План по асортименту не довиконано на 3% за рахунок зовнішніх факторів, таких як:

користується попитом послуг. Це дозволяє збільшити обсяг реалізації додаткових послуг та збільшення фінансових результатів підприємства в умовах ринку.


Висновки та пропозиції

В результаті виконаної роботи можна зробити теоретичні та практичні висновки та пропозиції:

Додаткові служби готелю пропонують платні послуги. У їхній склад входять перукарня, басейн, сауна, солярій, аерарій, спортивні споруди й інші підрозділи.

Велике значення в плануванні діяльності підприємства готельного господарства є планування доходу від реалізації додаткових послуг, що складають значну частину від послуг, які надає готель. План реалізації додаткових послуг складається виходячи з:

— попиту на додаткові послуги;

— можливості реалізації додаткових послуг відповідно до потенціалу підприємства готельного господарства.

Додаткові послуги, що реалізуються готелем “Світ” мають тенденцію до зростання. За період з 1997 по 2001 рік додаткові послуги зросли з  1585 тис. грн. до 2547 тис. грн. тобто на 60,69%. За останній рік обсяг додаткових послуг зріс на 12,45% порівняно з минулим роком. Загальний обсяг послуг в 2001 році знизився на 4,32% порівняно з 2000 роком.

Враховуючи те, що за останній рік обсяг додаткових послуг зріс на 12,45% порівняно з минулим роком та середній темп приросту складає 12,59%, можна планувати на 2002 рік отримання доходів від реалізації додаткових послуг в сумі 2867,67 тис. грн.

План реалізації додаткових послуг було перевиконано на 47 тис. грн. тобто на 1,88%. Стосовно груп послуг то план було перевиконано по таких групах як салон краси та транспортних відповідно на 15% та 4,7%. По таких групах як спортивний зал та послуги зв’язку план було не довиконано на 10,4% та 4,6% відповідно.

Недовиконання плану з обсягу реалізації деяких груп додаткових послуг сталося по причині втрати ринку збуту та погіршення покупної спроможності покупців.

По підприємству план реалізації додаткових послуг було виконано на 101,88%. План по асортименту додаткових послуг було виконано на 97%.

План по асортименту не довиконано на 3% за рахунок зовнішніх факторів, таких як:

зменшення попиту на спортивний зал та послуги зв’язку;

поява на ринку збуту конкурентів.

При аналізі ритмічності готелю “Світ” на протязі року по кварталах отримали такі результати:

Критм = 96,97%.

Коефіцієнт варіації складає 0,078. Це означає, що реалізація додаткових послуг по кварталах відхиляється від графіка в середньому на 7,8%.

Каритм = 0,238.

При умові щоквартальної реалізації додаткових послуг в сумі 714 тис. грн. за рік підприємство могло б реалізувати на 356 тис. грн. більше додаткових ніж заплановано.

На протязі року аритмічність виникає за рахунок зовнішніх факторів, що обумовлюються попитом на додаткові послуги на ринку.

Зменшення обсягу реалізації послуг залежить від постійного підвищення собівартості та зменшення купівельної спроможності замовників, «цінової боротьби» між конкурентами, рекламної політики підприємства, високої конкуренції в галузі, кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства. Саме тому необхідно формувати механізми виведення підприємства на нові етапи реалізації готельних послуг.

План створення й освоєння нових видів додаткових послуг і підвищення якості послуг, що надаються, включає систему мір, що забезпечують надання конкурентноздатних послуг. Це дозволяє збільшити обсяг реалізації додаткових послуг та збільшення фінансових результатів підприємства в умовах ринку.

Список використаних джерел

 

 1. Конституція України, прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996р.//Уряд.Кур’єр, 1996, 28 червня.
 2. Баканов М.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі, —  Економіка, 1990р. — С.77-88.
 3. Балабанов І.П. Аналіз і планування фінансово-господарського суб»єкта. — Учб.посіб. — М.: Фін. і стат-ка, 1994. —  С.48-56.
 4. Білуха М.Т. Курс аудиту. — К.: Знання, 1998.-568 с.
 5. Бланк І.А. Торговий менеджмент,- К.: Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997.-С.269-279.
 6. Житна І.П., Нескреба А.М. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств. Навч. посіб. — К.: Вища школа, 1992.- С.15-23.
 7. Каракоз І.І., Самборський В.І. Теорія економічного аналізу. — К.: Вища школа, 1989.
 8. Кравченко Л.І. Аналіз господарської діяльності в торгівлі: Посібник для вузів. — Мн.: Вышэйшая школа, 1995.-С.141-146.
 9. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання : Монографія. – К.: КНЕУ, 2001.- 387 с.
 10. Мочерний С.В. Основи економічної теорії: Підручник. — Тернопіль: АТ “Тарнекс”, 1993. – С.361.
 11.  Русак Н.А. Основи фінансового аналізу, — Мн: ООО ”Меркаванне”, 1995. — С.17-25.
 12. Туризм и гостиничное хозяйство. Учебник / Под ред. Чудновского А. Д. – М.: Ассосиация авторов и издателей “Тандем”, 2000. – 400 с.
 13. Экономический анализ хозяйственной деятельности: Учебник для экон. вузов / Под ред. А. Д. Шеремета. – М.: Экономика, 1979. – 376 с.

 

 

Додаток 1

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель «Світ» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
  Баланс      
                                          на 1  січня            200 2 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
         
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 4 8
  первісна вартість 0 11 5 10
  Знос 0 12 1 2
  Незавершене будівництво 0 20 11 18
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 1462 1284
  первісна вартість 0 31 2932 2974
  Знос 0 32 1470 1690
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40    
  інші фінансові інвестіції 0 45   50
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 1477 1360
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 35 41
  тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 287 271
  готова продукція 130 63 72
  товари 140 928 1112
  Векселі одержані 150    
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160 247 290
  первісна вартість 161 247 290
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 1 2
  за виданими авансами 180 3 3
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200    
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 20 23
  Поточні фінансові інвестиції 220    
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 15 29
  в іноземній валюті 240    
  Інші оборотні активи 250    
  Усього за розділом 2. 260 1599 1843
  3. Витрати майбутніх періодів 270    
  БАЛАНС 280 3076 3203
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 1600 1600
  Пайовий капітал 310 699 739
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330    
  Резервний капітал 340 238 280
  Нарозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 69 71
  Неоплачений капітал 360    
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 2606 2690
  2. Забеспечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забеспечення виплат персоналу 400    
  Інші забеспечення 410    
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 0 0
  3. Довгострокові зобов,язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов,язання 450    
  Відстрочені податкові зобов,язання 460    
  Інші довгострокові зобов,язання 470    
  Усього за розділом 3. 480 0 0
  4. Поточні зобов,язання      
  Короткострокові кредити банків 500    
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов,язаннями 510    
  Векселі видані 520 11 70
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 186 164
  Поточні зобов,язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 30 24
  з бюджетом 550 99 91
  з позабюджетних платежів 560 8 10
  зі страхування 570 31 36
  з оплати праці 580 88 97
  з участниками 590    
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов,язання 610 17 21
  Усього за розділом 4. 620 470 513
  5. Доходи майбутніх періодів 630    
  БАЛАНС 640 3076 3203
                                                       Керівник                     М.П.
                                  Головний бухгалтер    

Додаток 2

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  Готель «Світ» за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2001 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 4364 4561
  Податок на додану вартість 0 15 727 760
  Акцизний збір 0 20    
    0 25    
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3637 3801
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 1245 1400
  Валовий:      
   прибуток 0 50 2392 2401
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60 13 20
  Адміністративні витрати 0 70 1983,0 1990
  Витрати на збут 0 80 304 310
  Інші операційні витрати 0 90 3 2
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 115 119
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130    
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 115 119
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 35 36
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 80 83
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 80 83
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденти на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.