Дипломна робота Оцінка інвестиційної діяльності АКБ “Форум”

Зміст

 

4. Оцінка інвестиційної діяльності АКБ “Форум”. 3

 

4.1. Дослідження ринку при здійсненні інвестиційної діяльності АКБ “Форум”  3

 

4.2. Формування портфелю цінних паперів в АКБ “Форум”. 10

 

4.3. Проведення ефективності інвестування в реальні проекти підприємств  19


4. Оцінка інвестиційної діяльності АКБ “Форум”

 

4.1. Дослідження ринку при здійсненні інвестиційної діяльності АКБ “Форум” 

 

Під банківськими інвестиціями розуміють, як правило, вкладання коштів у цінні папери з терміном погашення понад один рік, що переслідують ціль одержання прибутку. Проте в сучасних умовах України, зважаючи на інфляційні процеси та недостатній розвиток ринку цінних паперів, враховуючи низьку ліквідність біль­шості об»єктів інвестиційних вкладань, до банківських інвестицій та­кож відносять вклади у ЦП з терміном обігу до одного року.

Банківські інвестиції класифікуються за такими ознаками та поділяються на такі види (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Класифікація банківських інвестицій

 

Як правило, банки здійснюють розміщення коштів у цінні папери різних емітентів, на різні терміни та у різні види інструментів, що дозволяє створювати диференційовані банківські інвестиційні портфелі.

Основні цілі банківських інвестицій стандартні:

отримання доходу;

збереження капіталу і забезпечення його приросту на основі: росту курсової вартості ЦП;

регулювання та забезпечення ліквідності банку.

Цілі, що переслідує банк здійснюючи інвестиційну діяльність, реалізуються через вироблення інвестиційної політики. При її виробленні банки керуються традиційними критеріями: ліквідність, дохідність, ризик та величина банківських процентних ставок. Таким чином, прийнято розрізняти два основні види інвестиційної політики банків:

агресивну: надається перевага ЦП із великим ступенем ризику, проте із значною потенційною дохідністю (акції);

консервативну: значну  частину  інвестицій  займають  вклади  в облігації та інші короткострокові боргові зобов»язання, що  призводить до зменшення ризику, підвищення ліквідності, проте до зменшення дохідності.

Табл. 4.1 вміщує порівняльну характеристику портфелів цінних паперів агресивного та консервативного інвесторів.

Фінансові інструменти на ринку повинні оцінюватися з погляду їхніх інвестиційних якостей, тобто відповідати цілям і очікуванням АКБ “Форум”, що вкладає у них фінансові кошти.


4.2. Формування портфелю цінних паперів в АКБ “Форум”

 

Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів в АКБ “Форум” проводиться за критеріями:

безпеки вкладень. Під безпекою вкладень розуміється їхня визначена захищеність в умовах змін на ринку і стабільність одержання доходу. Безпека і прибутковість вкладень у фінансові інструменти перебувають в зворотній залежності;

прибутковості вкладень. Прибутковість вкладень визначається прибутком і ростом курсової вартості фінансових інструментів у порівнянні з вкладеними коштами. Прибутковість вкладень у фінансові інструменти на етапі попереднього інвестиційного аналізу оцінюється на основі показників ефективності;

ліквідності вкладень. Під ліквідністю фінансових інвестиційних вкладень розуміється їхня здатність швидко і без утрат перетворюватися в готівку.

Збільшення кількості використовуваних інструментів інвестування дозволяє істотно знизити рівень портфельного ризику. За критеріями західних фахівців мінімальним вимогам диверсифікованості портфеля відповідає включення в нього не менш 10-12 фінансових (фондових) інструментів. В умовах нерозвиненості нашого фондового ринку цей критерій може бути трохи знижений.

Інвестиційний портфель, що цілком відповідає цілям його формування як за типом, так і за складом включених у нього фінансових інструментів, являє собою збалансований інвестиційний портфель АКБ “Форум”.


4.3. Проведення ефективності інвестування в реальні проекти підприємств

 

АКБ “Форум” виконує також інвестування в реальні проекти підприємств шляхом довгострокового кредитування.

Формування інвестиційного капіталу АКБ “Форум” показано в табл. 4.8, а надходження по окремих інвестиційних проектах ВАТ “Укрнафта” розглянуто в табл. 4.9.

Таблиця 4.8

Джерела формування інвестиційного капіталу

Найкращим інвестиційним проектом є проект Б. Для нього на відміну від інших проектів

чистий приведений доход NPV має позитивне значення і дорівнює 768,82 грн.;

індекс доходності РІ більший одиниці і дорівнює 1,128;

внутрішня норма доходності IRR більша за ставку дисконтування і дорівнює 0,2846.

Отже, інвестиційний  проект Б доцільно впровадити підприємстві ВАТ “Укрнафта”, а АКБ “Форум” його доцільно інвестувати.

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.