Дипломна робота Цінова стратегія туристичного підприємства

Зміст

 

Розділ 2. Аналіз цінової стратегії та ефективності управління цінами на послуги туристичного підприємства ЗАТ “Гамалія”………………………………………. 3

 

2.1. Економічна постановка задач управління цінами на туристичний продукт підприємства та алгоритм їх вирішення за допомогою ПЕОМ………… 3

 

2.2. Аналіз рівня та структури цін на туристичний продукт підприємства в динаміці……………………………………………………………………………………………………….. 10

 

2.3. Кількісна оцінка впливу факторів на зміну рівня і структури цін на туристичний продукт підприємства…………………………………………………………………….. 17

 

2.4. Оцінка цінової стратегії та ефективності управління цінами на послуги підприємства………………………………………………………………………………….. 23

 

Розділ 3. Рекомендації удосконалення цінової стратегії та підвищення ефективності управління цінами на послуги ЗАТ “Туристична фірма “Гамалія”, м. Київ   37

 

3.1. Критерії цінової стратегії на послуги підприємства та економічні обмеження……………………………………………………………………………………………………….. 37

 

3.2. Програма заходів підвищення ефективності управління цінами на туристичний продукт та їх обґрунтування……………………………………………………………. 46

 

Висновки і пропозиції……………………………………………………………………. 53


Розділ 2. Аналіз цінової стратегії та ефективності управління цінами на послуги туристичного підприємства ЗАТ “Гамалія”

 

2.1. Економічна постановка задач управління цінами на туристичний продукт підприємства та алгоритм їх вирішення за допомогою ПЕОМ

 

При програмуванні задач розробки турпродукту та управління цінами на туристичний продукт туристичне підприємство “Гамалія” ставить за мету отримати вихідну інформацію про турпродукт.

До складу вихідної інформації входить відомість цін на тури за напрямками подорожей.

Середня ціна за тур зросла з 3143,2 грн. в 2000 році до 3178,22 грн. в 2001 році. В 2002 році середня ціна за тур зменшилася на 470,44 грн. (14,8%) та стала рівна 2707,79 грн.

Ціна ж за туро-день в 2001 році зменшилася з 375,85 грн. до 331 грн., а в 2002 році зросла на 28,36 грн. (8,57%) та склала 359,36 грн.

Коефіцієнт еластичності попиту за ціною на тур продукти в 2002 році склав Ер = (48921/141742)/(28,36/359,36) = 4,37.


2.3. Кількісна оцінка впливу факторів на зміну рівня і структури цін на туристичний продукт підприємства

 

 

На формування цін на туристичний продукт ЗАТ “Гамалія” впливає ряд факторів.

Уся сукупність чинників, що так чи так вплива­ють на процес ціноутворення на послуги, поділяється на дві групи: загальні та специфічні.

Загальними чинниками, що визначають ціни на послуги ЗАТ “Гамалія”, переважно є:

Не зважаючи на те що виручка від реалізації послуг підприємства ЗАТ “Гамалія” зросла в 2002 році в порівнянні результатами станом за 2001 р. за рахунок збільшення цін на послуги, рентабельність виробничої діяльності, яка більш повно характеризує кінцеві результати господарювання, тому що величина її показує співвідношення ефекту з використаними ресурсами, знизилася.  Зменшення рентабельності свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень в формуванні стратегії ціноутворення та управління цінами на підприємстві.


Розділ 3. Рекомендації удосконалення цінової стратегії та підвищення ефективності управління цінами на послуги ЗАТ “Туристична фірма “Гамалія”, м. Київ

 

3.1. Критерії цінової стратегії на послуги підприємства та економічні обмеження

 

Політика цін ЗАТ “Гамалія”  є основою для розробки його стратегії  ціноутворення. Цінові стратегії є частиною загальної стратегії розвитку підприємства.

Стратегія ціноутворення – це набір практичних рекомендацій і методів, яких доцільно дотримувати при встановленні ринкових цін на конкретні види послуг, що надаються ЗАТ “Гамалія”

Основними видами цінових стратегій на ЗАТ “Гамалія” можуть бути:

1. Стратегія високих цін. Ціль даної стратегії — одержання ЗАТ “Гамалія” надприбутку шляхом «зняття вершків» з тих туристів, для яких новий туристичний продукт має велику цінність і які готові заплатити за туристичну послугу, більше нормальної ринкової ціни. Це можна застосувати до послуг, що знаходяться на початковій стадії «життєвого циклу». Установлюючи високі ціни, ЗАТ “Гамалія” користається своєю тимчасовою монополією на послуги.

Тобто, в 2003 році прибуток зросте порівняно з 2002 роком на 355,6 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу продаж збільшиться на 11,57 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зросте на 165,43 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 276,3 тис. грн. та за рахунок  збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 454,9 тис. грн..


Висновки і пропозиції

 

Ціни на тури ЗАТ “Гамалія” на відпочинок змінилися не значно. В 2001 році зросли ціни на тури на відпочинок в Греції, Італії, Мальті, Туреччині відповідно на 1 у.о., 1 у.о., 1 у.о. та 3 у. о. порівняно з 2000 роком. В 2002 році зросли ціни на тури на відпочинок в Болгарії, Греції, Іспанії, Мальті відповідно на 2 у.о. (0,57%), 5 у.о. (1,1%), 6 у.о. (0,88%) та 4 у. о. (0,68%) порівняно з 2001 роком. В 2001 році на туристичний продукт ЗАТ “Гамалія” порівняно з 2000 роком зросли на відпочинок санітарно-курортному комплексі “Форос”, санаторії базі відпочинку “Дельфін”, санаторії “Південнобережний” та  комплексі  “Пори року” відповідно на 2 у.о., 4 у.о., 4 у.о. та 1 у.о. В 2002 році на туристичний продукт ЗАТ “Гамалія” порівняно з 2001 роком зросли на відпочинок санітарно-курортному комплексі “Форос”, санаторії “Гірський” та санаторії “Ай-Даніель” відповідно на 5 у.о. (12,5%), 1 у.о. (3,33%) та 2 у.о. (5,71%). При цьому ціни на деякі туристичні продукти зменшилися, в 2002 році порівняно з 2001 на відпочинок на базі відпочинку “Дельфін”, санаторії “Південнобережний” та комплексі  “Пори року” відповідно на 3 у.о. (2,17%), 3 у.о. (15%) та 2 у.о. (2,35%). В 2002 році ціни на екскурсійні тури ЗАТ “Гамалія” порівняно з 2001 роком зросли на подорож до Австрії, до Франції, Швейцарії та до   Чехії відповідно на 5 у.о. (0,61%), 5 у.о. (0,62%), 31 у.о. (3,2%) та 10 у.о. (1,96%). При цьому ціни на екскурсійний тур до Італії зменшилися. Так знизилися ціни в 2002 році порівняно з 2001 на екскурсійні тури до Італії зменшилися  на 3 у.о. (0,387%).

Протягом 2000-2002 років виручка від реалізації ЗАТ “Гамалія” зростала. В 2002 році порівняно з 2001 виручка від реалізації зросла на 20212,3 тис. грн. (65,79%).

За цей же час зросла кількість туристів, що обслуговувалися ЗАТ “Гамалія” та кількість проведених ними на відпочинку туро-днів. Так кількість туристів зросла в 2002 році  на 9144 чоловік (94,59%), а кількість туро-днів зросла на 48921 туро-дні (52,70%).

Середня ціна за тур зросла з 3143,2 грн. в 2000 році до 3178,22 грн. в 2001 році. В 2002 році середня ціна за тур зменшилася на 470,44 грн. (14,8%) та стала рівна 2707,79 грн.

Ціна ж за туро-день в 2001 році зменшилася з 375,85 грн. до 331 грн., а в 2002 році зросла на 28,36 грн. (8,57%) та склала 359,36 грн.

На ціни ЗАТ “Гамалія” впливає сезон, так як попит на відпочинок залежить від пори року.

На формування ціни впливає рівень проживання та обслуговування в готелі. Ціни на туристичний продукт зростають пропорційно кількості зірок готелю. Ціни коливаються від  350 у.о. в ** готелі до 900 у.о. в **** готелі. Так максимальні ціни при проживанні в  готелі “Чайка” ****. В 2002 році ці ціни  зросли на 11 у.о. (1,24%).  Мінімальні ціни в готелі “Лора” ** , вони зросли на 2 у.о. (0,57%).

Середні ціни в 2002 році зросли порівняно з 2001 на 28,36 грн. за рахунок таких факторів: обсягу наданих послуг  на 14,15 грн.; структури послуг на 6,05 грн.; зміни питомої ваги цін окремих послуг на 8,16 грн.

Середні ціни ЗАТ “Гамалія” залежать від доходів споживачів. В 2002 році на ріст середньої ціни ЗАТ “Гамалія” вплинуло зростання середньомісячної заробітної плати в Україні. Так в 2002 році середньомісячна заробітна плата зросла на 43 грн. (13,83 %) при цьому середня ціна за туро-день зросла на 28,36 грн. (8,57%).

На ЗАТ “Гамалія” застосовується стратегія середньоринкових  цін. Ціни складаються на основі дослідження попиту на послуги та цін підприємств конкурентів.

Обсяг виручки від реалізації послуг ЗАТ “Гамалія” у 2002 році збільшився на 65,79% в порівнянні з 2001. Так, у 2002 році виручка від реалізації послуг складала 50936,2 тис. грн., що на  20212,3 тис. грн. більше ніж у 2001 році.

Негативним є зростання величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства: собівартість реалізованих послуг з 2539,4 тис. грн. до 3066,0 тис. грн., у відсотках становить 20,74 %; адміністративні витрати зросли з 700 тис. грн. до 1106,1 тис. грн., тобто на 58,01%; витрати на збут зросли на 818,7 тис. грн. тобто на 263,59%.

Все це спричинило зменшення показника фінансового результату від операційної діяльності з 761,3 тис. грн. до 426,2 тис. грн., у відсотках зменшення склало 44,02%. Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування у звітному році склав  304,6 тис. грн., що майже на 54,6 % менше, ніж у 2001 році (671,8 тис. грн.).

Не зважаючи на те, що виручка від реалізації послуг підприємства ЗАТ “Гамалія” зросла в 2002 році в порівнянні результатами станом за 2001 р. за рахунок збільшення цін на послуги, рентабельність виробничої діяльності, яка більш повно характеризує кінцеві результати господарювання, тому що величина її показує співвідношення ефекту з використаними ресурсами, знизилася.  Зменшення рентабельності свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук нових рішень. В 2002 році прибуток зменшився порівняно з 2001 роком на 287  тис. грн. за рахунок збільшення обсягу продаж збільшиться на 227,34 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зменшився на 328,34 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 896,1 тис. грн. та за рахунок  збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 454,9 тис. грн..

Основними видами цінових стратегій на ЗАТ “Гамалія” можуть бути: стратегія високих цін; стратегія середніх цін (нейтральне ціноутворення); стратегія низьких цін (стратегія цінового прориву); стратегія цільових цін; стратегія пільгових цін; стратегія «проходження за лідером».

Зниження цін на послуги ЗАТ “Гамалія” може відбутися по наступним причинах: робота не на повну потужність, скорочення частки ринку  під впливом сильної конкуренції, прагнення фірми домогтися домінуючого положення на ринку.

Підвищення цін відбувається внаслідок стійкої інфляції чи наявності надмірного попиту.

Реакція споживачів на зміну ціни повинна прийматися ЗАТ “Гамалія” до уваги.

Розробка цінової політики і стратегії ЗАТ “Гамалія” повинна здійснюватися в три етапи: збір вихідної інформації, стратегічний аналіз, формування стратегії.

При здійсненні цих етапів виконуються наступні заходи:

         оцінка витрат виробництва і збуту послуг;

         уточнення фінансових цілей підприємства;

         визначення потенційних конкурентів послуг ЗАТ “Гамалія”;

         фінансовий аналіз діяльності підприємства;

         сегментний аналіз ринку;

         аналіз конкуренції підприємства в умовах конкретного ринку;

         оцінка впливу мір державного регулювання з питань ціноутворення;

         визначення остаточної цінової стратегії.

З метою підвищення ефективності управління цінами на ЗАТ “Гамалія” потрібно застосовувати методи ціноутворення, орієнтовані на споживачів. Ця група методів враховує конкурентні переваги товарів і підприємства-виробників. Методи використовуються в рамках активної стратегії ціноутворення, орієнтованої на визначену комбінацію ціни і якості товару.

За рахунок підвищення ефективності управління цінами на послуги в 2003 року підприємство планує отримати прибуток більший ніж в 2002 році на 355,6 тис. грн.. Тобто, в 2003 році прибуток зросте порівняно з 2002 роком на 355,6 тис. грн. за рахунок збільшення обсягу продаж збільшиться на 11,57 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зросте на 165,43 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 276,3 тис. грн. та за рахунок  збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 454,9 тис. грн.

 

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт, Проектна частина диплому с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.