Курсова робота Порівняльна характеристика асортименту та якості тютюнових виробів та оцінка їх конкурентоспроможності

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Аналіз ринку тютюнових виробів в Україні5

 

2. Методи оцінки якості та конкурентоспроможності споживчих товарів  9

 

3. Комплексна оцінка якості тютюнових виробів (дерево властивостей)20

 

4. Оцінка конкурентоспроможності тютюнових виробів різних виробників  24

 

Висновки та пропозиції29

 

Список використаних джерел. 35


Вступ

 

В даний час в економіці спостерігається тенденція, при якій такий показник як якість відіграє одну з ведучих ролей в управлінні виробництвом продукції і її наступним рухом. У розвитих країнах управління якістю на підприємстві приділяється особлива увага всіх підрозділів, що впливають на якість продукції, яка випускається.

Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його іспитів, але й в експлуатації, а для складних видів устаткування – з наданням визначеного гарантійного терміну після установки устаткування на підприємстві замовника. Тому управління якістю продукції стало основною частиною виробничого процесу і спрямовано не стільки на виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на перевірку якості виробу в процесі його виготовлення та експлуатації.

Конкуренція являє собою різноманітні форми суперництва господарських суб’єктів на споживчому ринку за кращі умови реалізації товарів. Комерційна діяльність будь-якого підприємства здійснюється на споживчому ринку. Предметом купівлі-продажу на споживчому ринку виступають товари та послуги, котрі призначені для того, щоб задовольнити попит населення. Реалізуючи різноманітні групи товарів і надаючи ті або інші додаткові послуги населенню, підприємства є активними учасниками споживчого ринку.

Для кожного підприємства дуже важливо визначити, якнайкраще  позиціонувати свій конкретний товар, щоб вести конкурентну боротьбу в тривалому періоді.

Саме тому тема курсової роботи “Порівняльна характеристика асортименту та якості тютюнових виробів та оцінка їх конкурентоспроможності” є на даний час досить актуальною.

         Метою даної курсової роботи є дослідити ринок тютюнових виробів та основні споживчі властивості даного товару, показники якості та конкурентоспроможності.

В курсовій роботі вирішуються наступні завдання:

— провести аналіз ринку тютюнових виробів в Україні;

— розглянути методи оцінки якості та конкурентоспроможності споживчих товарів;

— провести комплексну оцінка якості тютюнових виробів  та побудувати дерево властивостей;

— провести оцінку конкурентоспроможності тютюнових виробів різних виробників.

Предметом дослідження є якість та конкурентоспроможність тютюнових виробів.

Об»єктом  дослідження є товарний ринок тютюнових виробів в Україні.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області товарознавства, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 

 

 

1. Аналіз ринку тютюнових виробів в Україні

 

Тютюн настільки увійшов у звичку людського суспільства, що суспільство створює для нього всілякі зручності. Де тільки не знайдеш цигарок! Всюди можна знайти попільничку, всюди існують спеціальні кімнати для куріння, вагони, купе – “для курців”. Навіть не буде перебільшенням сказати, що увесь світ перетворився на величезну кімнату “для курців”. “Курять” – дрібно-спокійно грішать усі: старі і малі, хворі і здорові, вчені і прості люди… Злодію перед стратою дозволяють викурити цигарку. Немов у земній атмосфері мало повітря або воно надто прісне, – потрібно створити собі якесь димове, отруйне повітря і дихати, дихати цією отрутою, насолоджуватися цим димом. І ось усі насолоджуються. Настільки, що “той, хто не курить” – таке ж рідке явище, як “той, хто ніколи не бреше”, або “той, хто ні над ким не підноситься”.

….

Отже, ефективна запобіжна діяльність держави щодо споживання тютюну може призвести до покращання здоров’я нації. Серед непрямих наслідків також будуть вищезгадані: зменшення тягаря на бюджетних витрат на надання медичної допомоги, збереження потенціалу робочої сили.

2. Методи оцінки якості та конкурентоспроможності споживчих товарів

 

Для дослідження показників якості та конкурентоспроможності  можуть використовуватися методи дослідження: реєстраційні, вимірювальні, розрахунково-аналітичні та експертні.

Рівень якості — це кількісна характеристика міри придатності того або іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання. Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного і оптимального її рівня [5].

За економічними показниками найбільша вартість в тютюнових виробів ВАТ «Philip Morris Україна» за рахунок великої вартості перевезень та ЗАТ «Галлахер Україна » за рахунок вищої ціни продукції.

За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  тютюнові виробии ТОВ «Реємтсма», на другому ЗАТ «Галлахер Україна» та на третьому ВАТ «Philip Morris Україна».


Висновки та пропозиції

 

Отже, ринок тютюнових виробів – один із найбільших у світовій торгівлі, і щорічно мільйони людей працюють задля того, щоб мільйони і мільйони інших людей могли дихати їдким димом, огортати його наркозом свою голову і увесь організм.

Вживання тютюну призводить до багатьох хвороб, включаючи онкологічні. Загалом куріння – найчастіша причина смерті, що може бути попереджена. У 2005 році хвороби, пов’язані із курінням, були причиною 13% всіх смертей в Україні. Цей показник для чоловіків становив 24%, для жінок – 2%.

У 2004–2005 роках в Україні експорт тютюнових виробів становив 2,6 та 2,9 млрд. шт., а імпорт – 1,6 млрд. та 2 млрд. відповідно. Виробництво тютюнових виробів за ці періоди складало 96,8 та 121,97 млрд. шт., таким чином внутрішнє споживання в 2004 році становило 95,9 млрд. шт., а в 2003 зросло на 28% до 122,87 млрд. шт.

Загалом український ринок «викурює» 122,87 млрд. сигарет на рік. Причому близько 95% ринку тютюнових виробів припадає на долю п’ятірки найбільших компаній. Решта 5% — продукція чотирнадцяти фабрик і контрабанда.

Боротьба між компаніями відбувається в основному всередині різних цінових сегментів. Цигарки цінової категорії від 5 до 6 грн. у нас палять лише 3% споживачів, цигарки середнього класу (типу Marlboro) — 25%, місцеві марки з фільтром — 48%, без фільтру — 24%. Та й всередині різних цінових сегментів спостережено цікаву динаміку. Досить динамічно — на 60% за рік — зростає сегмент тонких цигарок (slims). Якщо донедавна вони позиціонувалися в основному в преміум-сегменті, то торік з»явилися нові ТМ у середньоціновій ніші. 2006 року виробництво цигарок становило 122,87 млрд. штук. У нас палить майже кожен другий дорослий. Загалом в Україні 15,5 млн. курців. І щороку кількість викурених цигарок дедалі зростає.

Піклування про здоров’я громадян є одним з обов’язків держави. Це піклування полягає не лише в наданні безпосередньої лікарської допомоги тим, хто її потребує, а й в проведенні профілактичних заходів. Проведення профілактичних заходів вигідне і громадянам, що таким чином можуть уникнути неприємних захворювань, і державі, що може зекономити на витратах на лікарську допомогу та зберегти потенціал робочої сили.

Для розрахунку рівня якості застосовують диференціальний, комплексний або змішаний методи. Диференціальний метод полягає у порівнянні одиничних показників якості досліджуваного і базового (еталонного) зразків продукту. Комплексний метод застосовують, коли необхідно охарактеризувати рівень якості продукції одним узагальнюючим показником, що являє собою функцію від одиничних показників якості. При змішаному методі оцінки рівня якості продукції застосовують одиничні та комплексні показники якості.

Комплексний метод полягає у визначенні узагальнюючого показника рівня якості оцінюваного товару. Одним із варіантів комплексної оцінки якості може слугувати інтегральний показник, який обчислюється шляхом зіставлення корисного ефекту від споживання певного товару і загальної величини витрат на його створення і споживання. В окремих випадках для комплексної оцінки якості застосовують середньозважену арифметичну величину з використанням при її обчисленні коефіцієнтів вагомості усіх розрахункових показників. У загальному вигляді конкурентоспроможність товару характеризується його споживчими властивостями та ціною. Розрахунок інтегрального показника відносної конкуренто­спроможності товару базується на порівнянні параметрів досліджу­ваного товару з параметрами товару, який найбільш повно відображає вимоги споживачів.

Тютюн як продукт споживання являє собою досить своєрідний рослинний матеріал. Його не можна віднести до групи рослинних продуктів звичайного харчосмакового призначення. За характером споживання і дії на організм людини він істотно відрізняється від інших смакових продуктів рослинного походження й тих, що містять алкалоїди (чай, кава й ін.). Якість тютюну в смаковому і фармакологічному відношеннях лише частково залежить безпосередньо від його хімічного складу. Значною мірою вона визначається тими продуктами згоряння і сухої перегонки, що утворюються зі складових частин тютюну при його горінні і поглинаються організмом під час паління. “Дерево властивостей” тютюнових виробів включає такі показники, як  функціональність, естетичність, екологічність та економічність. Функціональність включає показники якості тютюнових виробів та тари під час товароруху та під час використання за призначенням. До показників якості тютюнових виробів під час товароруху слід віднести: термін зберігання, смак, можливість збереження. До показників якості тютюнових виробів під час використання за призначенням слід віднести: смакові якості, запах. До функціональних показників якості тари включають: надійність, міцність, матеріал тари,  можливість повторного використання тари або утилізації. Естетичність включає показники якості тютюнових виробів:  колір тютюнових виробів, запах. Екологічність тютюнових виробів включає показники  безпеки для здоров’я людини: вміст нітратів, радіонуклідів та інших шкідливих речовин. Екологічність тари характеризується рівнем міграції шкідливих речовин з тари в тютюнові вироби та рівнем забруднення навколишнього середовища. Економічність включає показники якості тютюнових виробів та тари під час товароруху та під час використання за призначенням. Економічність тютюнових виробів характеризується вартістю самого тютюнових виробів та вартістю транспортування до споживача. Економічність тари характеризується вартістю тари та вартістю транспортування тари до виробника тютюнових виробів.

Провели визначення комплексного показника якості тютюнових виробів (сигарети з фільтром). Найбільший інтегральний показник якості мають тютюнові вироби ТОВ «Реємтсма».

Провели аналіз конкурентоспроможності тютюнових виробів, що реалізуються в місті Києві. За еталон приймемо найбільш конкурентоспроможний товар – тютюнові вироби British American Tobacco Україна. Аналіз конкурентоспроможності проведемо тютюнових виробів (сигарети з фільтром) ВАТ «Philip Morris Україна», ТОВ «Реємтсма», ЗАТ «Галлахер Україна».

За функціональними параметрами найбільш конкурентноздатними є тютюнові виробии  ТОВ «Реємтсма»  ФП = 0,45, потім ВАТ «Philip Morris Україна» та ЗАТ «Галлахер Україна » відповідно для яких ФП = 0,436 та 0,414.  За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатними є тютюнові вироби ТОВ «Реємтсма» СП = 0,45, потім ВАТ «Philip Morris Україна» та ЗАТ «Галлахер Україна » відповідно для яких СП = 0,4325 та 0,4175. За економічними показниками найбільша вартість в тютюнових виробів ВАТ «Philip Morris Україна» за рахунок великої вартості перевезень та ЗАТ «Галлахер Україна » за рахунок вищої ціни продукції. За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  тютюнові виробии ТОВ «Реємтсма», на другому ЗАТ «Галлахер Україна» та на третьому ВАТ «Philip Morris Україна».

Населення України — це переважним чином християни, тому не потрібно перейматися якістю тютюнових виробів, а потрібно залишати погану звичку. Чи в природі людини дрібно, наркотично грішити – “курити”? Саме питання видається дивним. Чи в природі людини йти проти природи? Насолоду кокаїном уряд забороняє, а тютюном заохочує. Дрібні гріхи людським законом дозволяються, до ув’язнення вони не призводять. Тютюн, як “маленький кокаїн”, дозволяється, як маленька брехня, як непомітна неправда, як вбивство людини в думках, у серці або в утробі.

Але не так говорить Слово Боже. Господь не мириться ні з маленькою брехнею, ні з жодним вбивчим словом, ні з жодним перелюбним поглядом. Маленька травичка беззаконня настільки ж бридка перед Господом, як і велике дерево злочину. Величезна кількість малих гріхопадінь, безсумнівно, важчі для душі людини, ніж декілька великих, про яких завжди, навіть мимоволі, пам’ятаєш і які кожної миті можуть бути спокутувані у покаянні. І святий, звичайно, не той, хто творить великі діла, але хто стримується і від найменшого беззаконня.

Величезна кількість негідних звичок – болото для людської душі, якщо людина укорінює їх у собі або усвідомлює як “неминуче” зло, проти якого “не варто” і “не можна” боротися. Ось тут і потрапляє душа у пастку ворога Божого. “Я не святий”, “я живу у світі”, “я повинен жити, як усі люди”… заспокоює себе ниюче сумління віруючої людини.

Найсумнішим є те, що зло переконало людей “потребами природи” називати потреби гріха. Та варто було б лише замислитися над цим, як зло саме виринає на поверхню совісти. Але в тому-то і справа, що сучасній людині ніколи замислитися над тим, як вона живе. Поглинута “практикою”, яку вона розуміє зовсім неправильно, і поринувши у своє практичне земне життя, людина думає, що вона насправді “практична”. Гірка омана. У хвилини своєї неминучої (завжди дуже близької від неї) смерті вона особисто переконається, наскільки не практичною вона була, звівши питання практики до потреб свого шлунка і зовсім забувши про свій дух.

Звичайно, куріння – це невелика похіть, як і сірник – невеликий вогонь. Але і ця похіть – суперечить Духу Божому, і неможливо собі навіть уявити когось із найближчих Господніх учнів, які курять цигарки.

Духовне значення куріння й усіх дрібних, “котрі виправдовуються”, беззаконь духу є розпущеність. Не тільки тіла, а й душі. Це є хибне заспокоєння себе (своїх “нервів”, як говорять інколи, не зовсім усвідомлюючи, що нерви – тілесне дзеркало душі). Це “заспокоєння” веде до ще більшого віддалення від істинного спокою, від істинного утішення Духа. Це заспокоєння – примара. Зараз, доки є тіло, його потрібно відновлювати постійно. Після – це наркотичне заспокоєння буде джерелом болісного полону душі.

Заспокоїти себе задоволенням пристрасті неможливо. Заспокоїти себе можна тільки протистоячи пристрасті, уникаючи її. Заспокоїти себе можна тільки понісши хрест боротьби із будь-якою пристрастю, навіть найменшою. Це шлях істинного, твердого, вірного і – головне – вічного щастя. Той, хто піднявся над туманом, бачить сонце і вічну блакить неба. Той, хто піднявся над пристрастями входить у сферу миру Христового, невимовного блаженства, яке починається вже тут, на землі, і доступне кожній людині.

Примарне щастя – цигарка. Не потрібно шукати такого “щастя”. Його пряме, логічне продовження: кокаїн, удар по обличчю людини або постріл у неї, підробка цінності. Блаженна та людина, яка, знайшовши таке “щастя”, відкине його із праведним і святим гнівом. Будь-яке утішення поза Духом Святим Утішителем є тією безумною спокусою, на якій будують свої мрії будівничі людського раю. Утішитель тільки один – Дух Істини Христової. Молитися духом курячи цигарку, неможливо. Неможливо проповідувати, курячи. Перед входом до храму Божого викидають цигарку…, але ж храм Божий – це ми.

Хто хоче кожну хвилину бути храмом Божим – викине цигарку, як і будь-яку хибну думку, будь-яке нечисте почуття. Ставлення до найменшого душевного руху у собі – термометр палкості віри людини і її любові до Бога.

Перш за все необхідно припинити виправдовувати свою похіть – навіть найменшу, потрібно осудити її перед Богом і самим собою. Потрібно почати благати про визволення, про спасіння. Спаситель Господь називається Спасителем не образно, але реально. Спаситель спасає від усіх слабкостей і пристрастей. Він визволяє. Він зцілює. Цілком видимо, відчутно. Зцілюючи прощає. Прощення є зціленням того, що потрібно просити. Воно подається тільки тим, хто жадає і прагне цієї правди. Тим, хто просто прагне, тліє у своєму бажанні, не подається зцілення. Тим же, хто палає, благає, прагне серцем, – подається. Адже тільки такі здатні оцінити дар Божого зцілення, не розтоптати його, а подякувати за нього й іменем Спасителя вберегтися від нових спокус зла.

Список використаних джерел

 

1.     Закон України про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: За станом на 20 червня 2002 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2002. — 32с.

2.     Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров»я населення: За станом на 15 грудня 2005р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парламентське видавництво, 2005. — 24с.

3.     ГОСТ 30422-96. Табак и табачные изделия. Сигареты. Определение скорости свободного горения:Введ.01.01.96 // Сб.стандартов.-М.,1996.-С.3-11.

4.     ГОСТ 30038-93.  Табак и табачные изделия. Определение алкалоидов в табаке. Спектрофотометрический метод:Введ.01.01.93 // Сб.стандартов.-М.,1993.-С.10-15.

5.     Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. — М.: Экономика, 1982. – 424с.

6.     Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. — К., 2000. — 336 с.

7.       Колтунов В.А. Прогнозування збереження якості продовольчих товарів: Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2002. – 199 с.

8.     Коробкина З. В., Страхова С. А. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 351100 «Товароведение и экспертиза товаров (по областям применения)». — М. : КолосС, 2003. — 351с.

9.     Коробкіна З. В., Романенко О. Л. Товарознавство смакових товарів: Підручник / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К.: КНТЕУ, 2003. — 380с.

10.Микулович Л. С. и др. Товароведение продоволь­ственных товаров. — Минск: БГЭУ, 1998. – 422 с.

11.Михайлова М. С. Товароведение вкусовых товаров для официантов, барменов: Учеб. пособие для студ. образовательных учреждений среднего проф. образования, обучающихся по спец. «Официант», «Бармен», «Продавец». — Ростов-на-Дону : Феникс, 2002. — 256с.

12.Переколина Н.С. Качество в системе маркетинга. — М: Система, 2002. – 384с.

13.   Сидоренко О.В. Товарознавчі складові ринкознавства: Навчальний посібник. – К.: КНТЕУ, 2001. – 90 с.

14.Сирохман І. В., Раситюк Т. М. Товарознавство смакових товарів: Підручник / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2003. — 426с.

15.Слепнева А. С. и др. Товароведение плодоовощ­ных, зерномучных, кондитерских и вкусовых товаров: Учебник для товароведческих отделений техникумов со­ветской торговли и потребительской кооперации/А. С. Слепнева, А. Н. Кудяш, П. Ф. Пономарев. — 2-е изд., переработанное. — М.: Экономика, 1987. – 341 с.

16.Теплов В.И. Комерческое товароведение: Учебник. – М.: Дашков и К, 2000. – 620 с.

17.Управление качеством / под ред. С. Д. Ильенковой. – М: ЮНИТИ, 1998. – 364 с.

18.Фомин В.Н.  Качество продукции и маркетинг.  1991. – 348 с.

19.Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 544 с.

20.Шепелев А. Ф., Мхитарян К. Р. Товароведение и экспертиза вкусовых и алкогольных товаров: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по экон. спец.. — Ростов н/Д. : Издательский центр «МарТ», 2001. — 205с.

21.Шепелев А. Ф., Печенежская И. А., Мхитарян К. Р. Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерских товаров: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец.. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 538с.

22.Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза вкусовых и кондитерських товаров. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002 – 524 с.

23.Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002 – 224 с.

24.Юдонов А.О. Конкуренция: теория и практика. — М.: «Акалис , 1996. – 314с.

25.http://www.orthodox.poltava.org/propovidi.htm. Апокаліпсис дрібного гріха. Архиєпископ Іоан (Шаховський)

26.http://outdoor.org.ua/news/kontr/tjutjun.doc?PHPSESSID=d4592aa721c8ce13ce5645c69270238e Контроль над тютюном. Аналітична доповідь.

27.   http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Держкомстату України.

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.