Курсова робота Характеристика споживчих переваг щодо асортименту та якості гардинно-тюлевих виробів

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Стан ринку гардинно-тюлевих виробів в Україні5

 

2. Вимоги до гардинно-тюлевих виробів. 9

 

3. Об’єкти та методи дослідження. 15

 

4. Товарознавча характеристика асортименту та якості гардинно-тюлевих виробів за матеріалами ТОВ “КБФ. 17

 

5. Виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості гардинно-тюлевих виробів. 23

 

Висновки та пропозиції щодо оптимізації асортименту. 32

 

Список використаної літератури. 37

 

Додатки. 39


Вступ

 

Ринкові відносини в Україні зумовлюють специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні, складні тенденції в ре­алізації методів і засобів державного регулювання в економіці перехідного періоду обумовили необхідність пильної уваги до формування товарного асортименту та якості в магазині.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються. Важливе значення для торгівельного підприємства має продаж якісних товарів.

Український ринок гардинно-тюлевих виробів формується. Причому активно розвивається як роздрібний, так і оптовий напрямок продажів. Тому сьогодні в операторів є реальна можливість зайняти свою нішу. Слід зазначити, що вітчизняний ринок має потенціал не тільки для розвитку вже присутніх постачальників, але і для появи нових.

Вітчизняний ринок може розвиватися набагато швидше. Однак багато дилерів не мають достатнього досвіду в просуванні торгових марок. Тому постачальникам варто приділяти особливу увагу підтримці своїх клієнтів — організації торгових точок, мерчандайзингу, технології продажів, формуванню асортименту, тренінгам персоналу, рекламі. Тому що, саме широка дилерська мережа дає можливість компанії збільшити свою частку ринку. До того ж торгові точки дилерів згодом можуть розвитися в мережу концептуальних магазинів, причому з мінімальними витратами для дистриб’ютора.

При виборі товару основна маса українських споживачів більше уваги приділяє його якості. Важливе значення серед покупців гардинно-тюлевих виробів займають споживчі переваги. Значне місце при реалізації гардинно-тюлевих виробів  займає асортимент.

Саме тому тема курсової роботи “Характеристика споживчих переваг щодо асортименту та якості гардинно-тюлевих виробів (за матеріалами ТОВ “КБФ”)” є на даний час досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є дослідження асортименту, споживних властивостей гардинно-тюлевих виробів в магазині в сучасних економічних умовах в Україні.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— дослідження стану ринку гардинно-тюлевих виробів в Україні,

— виявлення вимог до гардинно-тюлевих виробів,

— визначення об’єктів та методів дослідження,

— дослідження товарознавчої характеристики асортименту та якості гардинно-тюлевих виробів за матеріалами ТОВ “КГБ”,

— виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості гардинно-тюлевих виробів,

— надання пропозицій щодо оптимізації асортименту гардинно-тюлевих виробів в ТОВ “КБФ”.

Предметом дослідження є асортимент та споживні властивості гардинно-тюлевих виробів.

Об»єктом дослідження є  гардинно-тюлеві вироби, що реалізуються в  ТОВ “КБФ”.

 

 

1. Стан ринку гардинно-тюлевих виробів в Україні

 

У 2004 році обсяг українського ринку гардинно-тюлевих виробів майже не змінився і склав 48-51 млн. кв. м. Продаж в порівнянні з 2003 роком збільшилися лише на 5,2% (у кількісному вираженні). Попит на гардинно-тюлеві вироби  виросте, якщо швейні підприємства відмовляться працювати з давальницькою сировиною і почнуть реалізовувати свою продукцію на внутрішньому ринку. Яскравий приклад тому — російський ринок тюлево-гардинних виробів. Він росте на 15% у рік (у кількісному вираженні) завдяки тому, що російські швейники, на відміну від українських, активно створюють власні торгові марки і просувають їх [12].

Розглянемо показники ринку  гардинно-тюлевих виробів в Україні в табл. 1.1.

Таблиця 1.1

Для обробки даних, одержаних під час опитування та оцінки базових та експериментальних зразків, використовувався метод рангової кореляції експертних оцінок. Цей метод дає можливість одержувати оцін­ку узгодженості думок експертів під час ранжування об’єктів, а також оцінювати значущість одержаних результатів і вибрати найкращий. Упорядкування сукупності оціночних показників відповідно до зниження або зростання якої-небудь кількісної незмінної ознаки, нази­вається ранжуванням.


4. Товарознавча характеристика асортименту та якості гардинно-тюлевих виробів за матеріалами ТОВ “КБФ

 

 

В магазині ТОВ “КБФ” реалізуються гардинно-тюлевих вироби різних виробників. В гардинно-тюлевих виробах  ТОВ “КБФ” сполучаються два параметри, сполучити які в одному продукті досить складно: висока якість і дійсна низька ціна. ТОВ “КБФ” реалізує готові гардинно-тюлеві вироби та тканини для їх пошиття: портьєрна, тюль, тюлегардинна, декоративна полотнина, капрон з вишивкою, ламбрекени. Готові штори для спальні, дитячої, кухні і супутні товари: карнизи настінні, карнизи стельові, фурнітура.

Визначимо сумарне зважене ранжування альтернативних рішень 5 зразків гардинно-тюлевих виробів (комплексний показник якості) за допомогою співвідношення:

У відповідності з множенням ваги V на матрицю О, було одержано сумарне ражування 5 зразків гардинно-тюлевих виробів, у даному випадку:

 

 

З розрахунку сумарного зваженого ранжування 5 зразків гардинно-тюлевих виробів (комплексного показника якості) ясно, що min Х5  = 8,844 тому на дум­ку експертів, найбільш якісними є гардинно-тюлеві вироби ВАТ “Гардини”.


Висновки та пропозиції щодо оптимізації асортименту

 

За даними Держкомстату, на внутрішньому ринку в 2004 році було реалізовано 8,2 млн. кв. м. українських гардинно-тюлевих виробів, що на 10-12% більше, ніж за попередній 2003 рік. У 2004 році вітчизняні виробники збільшили випуск гардинно-тюлевих виробів в середньому на 15% (у кількісному вираженні) у порівнянні з 2003 роком. Збільшився й експорт. У 2004 році за рубіж було поставлено приблизно на 16% більше українських гардинно-тюлевих виробів, ніж у 2003 році. Основним покупцем виступає Росія. Як затверджують імпортери, якість української продукції значно вища якості російської (хоч і дорожча останньої на 15-20%). У 2004 році, за інформацією Держкомстату, в Україну було завезено на 4% більше тканин, чим у 2003 році. Але необхідно враховувати — зараз 60-70% гардинно-тюлевих виробів надходить в Україну з порушенням митних правил. Хоча імпортери не занадто обтяжені митними платежами. На деякі види тканин установлена нульова ставка мита, на деякі — 1-5%. Але оскільки основними постачальниками імпортної продукції, зокрема шовкових, вовняних, синтетичних тканин, залишаються приватні підприємці, вони не обтяжують себе сплатою митних платежів.

Обсяг ринку гардинно-тюлевих виробів у 2005 році виросте незначно — не більше ніж на 2-3%. Поступово будуть збільшуватися продажу вітчизняного товару. Частка ж контрабандної продукції має зменшитися. Процес укрупнення торгових компаній буде набирати обороти. Дрібні торговці не зможуть конкурувати з великими торговими підприємствами і змушені будуть піти з ринку. Збережеться інтерес до українського ринку з боку російських компаній. Не виключено, що вони будуть продовжувати відкривати нові торгові представництва, розширювати дилерську мережу.

Якість гардинно-тюлевих виробів оцінюється сукупністю їх споживчих властивос­тей, які залежно від призначення, умов експлуатації, волок­нистого складу та будови можуть бути різними. Об»єктом дослідження роботи є гардинно-тюлеві вироби, що реалізуються в  ТОВ “КБФ” в порівнянні з гардинно-тюлевими виробами таких магазинів, як: ВАТ “ЦУМ”, ВАТ “Дитячий світ”, ВАТ “Універмаг “Залізничний”, ВАТ “Гардини”.

Для виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості гардинного-тюлевих виробів було проведено експертне дослідження за допомогою анкетного опитування. Для обробки даних, одержаних під час опитування та оцінки базових та експериментальних зразків, використовувався метод рангової кореляції експертних оцінок.

В магазині ТОВ “КБФ” реалізуються гардинно-тюлевих вироби різних виробників. В гардинно-тюлевих виробах  ТОВ “КБФ” сполучаються два параметри, сполучити які в одному продукті досить складно — гарна якість і дійсна низька ціна. ТОВ “КБФ” реалізує готові гардинно-тюлеві вироби та тканини для їх пошиття: портьєрна, тюль, тюлегардинна, декоративна полотнина, капрон з вишивкою, ламбрекени. Готові штори для спальні, дитячої, кухні і супутні товари: карнизи настінні, карнизи стельові, фурнітура.

В гардинно-тюлевих виробів ТОВ “КБФ” обсяг реалізації гардинно-тюлевих виробів в 2004 році зріс на 154,52 тис. грн. порівняно з 2003 роком. В 2004 році порівняно з 2003 товарооборот гардинно-тюлевих виробів ТОВ “КБФ” вітчизняного виробництва зріс на 59,74 тис. грн. (3,41%). За всіма групами асортименту відбулося зростання товарообігу. Найбільше зростання відбулося за такими товарними групами, як тканини гардинові  27,4 тис. грн. (12,8%) та готові гардини  на 14,1 тис. грн. (4,06%). Також в асортименті відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення за питомою вагою по таких групах, як тканини гардинові 1,11%. За іншими групами товарної продукції відбулося зменшення питомої ваги. В 2004 році порівняно з 2003 товарооборот гардинно-тюлевих виробів ТОВ “КБФ” іноземного  виробництва зріс на 94,82 тис. грн. (1,62%). За всіма групами асортименту відбулося зростання товарообігу. Найбільше зростання відбулося за такими товарними групами, як тканини гардинові 27,4 тис. грн. (2,26%) та готові гардини на 14,1 тис. грн. (0,91%). Також в асортименті гардинно-тюлевих виробів ТОВ “КБФ” відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення за питомою вагою по таких групах, як тканини гардинові 0,13%. За іншими групами товарної продукції відбулося зменшення питомої ваги.

Для дослідження споживчих переваг щодо якості та асортименту гардинно-тюлевих виробів було розроблено анкету. Опитування споживачів (100 чоловік) було проведено в ТОВ “КБФ”. За результатами опитування можна зробити висновки: 49,8% споживачів зазвичай купує гардинно-тюлеві вироби в магазинах, де є  спеціалізований відділ, 25,8% в супермаркетах, 23,1% у приватних осіб на ринку, 1,3% опитаних стверджують, що не купують гардинно-тюлеві вироби. При виборі країни виробника 20,5% споживачів гардинно-тюлевих виробів надають перевагу продукції Туреччини, 31,2% продукції України, 11,7 – Польщі, 22,6% — Росії. 

За результатами опитування можна зробити висновок, що для 34,9% опитаних при виборі гардинно-тюлевих виробів на їх вибір впливає якість. На інших покупців впливають такі фактори, як ціна – 28,5% опитаних, торгова марка – 22,2%, покупка під впливом реклами – 8,8%.  За віковими групами на вибір гардинно-тюлевих виробів впливає фактор якості таким чином: до 25 років – 30%, до 40 років – 37%, до 60% років – 34,5% та старші 60 років – 38%. 75,1% опитаних стверджують, що асортимент та якість гардинно-тюлевих виробів їх задовольняє. Асортимент та якість гардинно-тюлевих виробів не задовольняє 24,9% опитаних. Вони стверджують, що потрібно розширити асортимент гардинно-тюлевих виробів в ТОВ “КБФ” та підвищувати якість гардинно-тюлевих виробів.

Для оцінки споживчих переваг щодо асортименту та якості гардинно-тюлевих виробів виділимо п»ять зразків гардинно-тюлевих виробів за такими магазинами, як: ТОВ “КБФ”, ВАТ “ЦУМ”, ВАТ “Дитячий світ”, ВАТ “Універмаг “Залізничний”, ВАТ “Гардини”. З розрахунку сумарного зваженого ранжування 5 зразків гардинно-тюлевих виробів (комплексного показника якості) ясно, що min Х5  = 8,844 тому на дум­ку експертів, найбільш якісними є гардинно-тюлеві вироби ВАТ “Гардини”.

Одночасно на продаж в ТОВ “КБФ” рекомендується реалізовувати такі товарні групи:

— основну — товари,    що приносять основні прибутки  і перебува­ють в стадії зростання;

— підтримуючу — товари,    які стабілізують  виторг від продаж    і перебувають в стадії зрілості;

— стратегічну — товари, які покликані забезпечити майбутні   при­бутки підприємств;

— тактичну — товари, покликані стимулювати   продаж    основних товарних груп і є, як    правило, в стадії зростання і зрілості.

Структура асортименту в ТОВ “КБФ”  повинна  формуватися під впливом наступних основних факторів:

— наявність платоспроможного попиту на товар;

— кон’юнктура споживчого ринку;

— наявність пропозиції даного товару з боку виробників.

Найбільший вплив на структуру здійснює наявність платоспроможного попиту на товар, і це зрозуміло, тому що прибутки приносить той товар, що продається, а не той, що лежить на полицях. Саме швидкість процесу реалізації визначає доцільність закупівлі наступної партії даного товару.

Планомірне надходження товару дозволяє створювати необхідні мінімальні запаси, а також — розширювати асортимент і підвищувати якість продукції, більш повно задовольняти попит споживачів.

Необхідно уникати надлишків запасів або їх недостатніх обсягів, що  можуть виникати результаті:

— наявності помилок в розрахунках планової потреби товарів;

— перевитрачання цих засобів (в зв’язку з продажем великої партії товару), значного відхилення фактичних витрат від планових;

— значного відхилення фактично отриманого їх обсягу від розрахункового (планового, договірного);

— недотримання постачальниками, у випадках невиконання, договірних зобов»язань (порушення термінів, зниження якості тощо).

Своєчасне поповнення запасів товарів створює умови для зростання обсягу продукції і товарообороту і, отже, відносного зниження витрат обороту. За умов все більшого підвищення організації праці  зменшується чисельність працівників, підвищується продуктивність їх праці, що сприяє також зниженню затрат.

Для формування асортименту ТОВ “КБФ” необхідно займатися вивченням попиту товари, необхідно проводити опитування споживачів.

Для формування сприятливої громадської думки про ТОВ “КБФ” та його продукцію останнім часом велика увага приділяється такому засобу інтенсифікації збуту, як «громадський зв»язок» («зв»язок з публікою»). Досвідчені працівники товариства проводять бесі­ди, дають інтерв»ю, листуються з покупцями, зміст яких потім публікують, видають і поширюють проекти, каталоги, прово­дять виставки-продажі, конференції покупців тощо.

Велика роль асортиментної політики ТОВ “КБФ” в конкурентному суперництві. Чим більше в продажі товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніше конкурентні позиції ТОВ “КБФ” в ринковій торгівлі. Торговому асортименту наявне таке поняття, як збалансованість. Збалансованим є асортимент, що сполучить різні види і різновиди товарів у групі і різні групи товарів у роздрібній торговій пропозиції. Товарний асортимент формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості.


Список використаної літератури

 

1.   Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.

2.   Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.

3. Батра Р., Майерс Дж., Аакер Д. Рекламный менеджмент. — М.; СПб.; К., 1999.-220 с.

4. Голобушова Н.О. Організація торгівлі: Підр.для студ.вищ.навч.зал. – К.: Книга, 2004. – 560 с.

5. Жук Ю. Т., Жук В. А., Кисляк Н. К., Кушнір М. К., Орлова Н. Я. Теоретичні основи товарознавства: Навч. посіб. для студ. кооп. вищих навч. закладів. — К., 2000. — 336 с.

6. Малышева А. С., Нарышкина И. В., Ермаков Б. П. Культтовары. Товароведение. М.: Экономика, 1982.

8. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 1. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 344 с.

9. Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 2. – Ростов н/Д: Фенікс, 2003. – 288 с.

10. Наукові і прикладні проблеми товарознавства в ринкових умовах: Тези доповідей на Міжнародній науково-практичній конференції, 21-22 листопада 1996 р. — К., 1996. — 147 с.

11. Ноулер Л. и др. Статические методы контроля качества продукции. Пер. с англ. – 2-е русск.изд. – М.: Издательство стандартов, 1989. – 241 с.

12. Огляд ринку тканин. //БИЗНЕС №22 (547) – 2004. – С. 52.

13. Перченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных товаров. – М.: Экономика, 1991

14. Приступко Н. Гардинно-тюлеві вироби //“Хрещатик”, №147, 2004 р. – С. 5.

15. Пугачевський Г. Ф., Семак Б. Д. Товарознавство непродовольчих товарів: Підручник для студ. вищ. закл. освіти. — К., 1999. – 251 с.

16. Справочник товароведа. Непродовольственные товары. – в 3-х т. – М.: Экономика, 1999.

17. Справочник товароведа. Непродовольственные товары. М., Экономика, 1990. Т. 2, 3.

18. Теплов В. И. и др. Коммерческое товароведение: Учебник. – М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2000.

19. Товарознавство непродовольчих товарів: Навч. посібник для самостійної роботи студ. товарознавчо-комерційного профілю вищих навч. закл. — Л., 2001. – 141 с.

21. Товарознавство: Терміни та визначення. — Введ. 2001.01.01.- Офіц. вид. — К.: Держстандарт України, 2000. — 24 с.

22. http://www.ukrstat.gov.ua/ Офіційний сайт Держкомстату України.


Додатки

Додаток А

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ ГАРДИННО-ТЮЛЕВИХ ВИРОБІВ !

Звертаємось до Вас за допомогою в проведені дослідження з ме­тою виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості гардинно-тюлевих виробів

 

АНКЕТА

 

1. Де Ви, зазвичай, купуєте гардинно-тюлеві вироби?

1.1.  В магазинах, де є спеціалізовані відділи

1.2. В супермаркетах

1.3. У приватних осіб на ринку

1.4. Не купуємо

2. Гардинно-тюлевим виробам яких країн-виробників Ви віддаєте перевагу?

2.1. Туреччина

2.2. Україна

2.3. Польща

2.4. Росія

2.5 Інші країни

2.6. Немає значення

3. Які фактори впливають  на Ваш вибір при купівлі гардинно-тюлевих виробів?

3.1. Якість

3.2. Ціна

3.3. Торгова марка або фірма-виробник

3.4. Реклама

3.5. Інше (назвіть)

4. Чи задовольняє Вас асортимент та якість гардинно-тюлевих виробів?

4.1. Так

4.2. Ні

5. Що не задовольняє Вас в асортименті гардинно-тюлевих виробів?

7.1. Вузька палітра відтінків

7.2. Низька частка новинок

7.3. Мінливий асортиментний ряд

Ви відносите себе до населенням

1. З високим рівнем прибутку

2. З середнім рівнем прибутку

3. З низьким рівнем прибутку

Місце проживання:

1. Місто

2. Селище міського типу

3. Село.

Ваш вік _________ років.

Дякуємо за участь в анкеті.

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.