Дипломна робота Впровадження лізингу на підприємстві

Розділ 2. Сучасний стан підприємства та можливість впровадження лізингу на ньому. 3

2.1. Характеристика підприємства ТОВ НВФ «Промвітех». 3

2.2. Аналіз виробничо-господарської та фінансової діяльності підприємства  15

2.3. Аналіз основних чинників що впливають на ефективність роботи підприємства

Розділ 3. Обгрунтування заходів щодо впровадження лізингу на підприємстві3

3.1. Обгрунтування доцільності використання лізингу на підприємстві3

3.2. Економічна оцінка доцільності використання лізингу. 11

3.3. Оцінка результатів впровадження лізингу на основі результатів діяльності ТОВ НВФ «Промвітех». 16

Розділ 2. Сучасний стан підприємства та можливість впровадження лізингу на ньому

 

2.1. Характеристика підприємства ТОВ НВФ «Промвітех»

 

Науково-виробнича фірма ТОВ НВФ «Промвітех» утворена в 1996 р. у результаті поділу Київського ВО «Веда» на спеціалізовані підприємства. Основним предметом діяльності ТОВ НВФ «Промвітех» є розробка і виробництво вібровимірювальної і контрольно-сигнальної апаратури. Продукція ТОВ НВФ «Промвітех» успішно експлуатується на магістральних нафто- і газопроводах, на атомних, теплових і гідроелектростанціях, на металургійних і хімічних підприємствах. При розробці і виготовленні нової віброапаратури ТОВ НВФ «Промвітех» керується наступними засадами:

1.     Максимальне використання досвіду, перевірених на практиці схемотехнічних і конструктивних рішень.

2.     Уніфікація і взаємозамінність електронних модулів і датчиків.

3.     Гнучке компонування вібровимірювальних систем з урахуванням конкретних вимог і умов експлуатації замовника.

ТОВ НВФ «Промвітех» випускає та реалізує наступні види продукції:

1. Апаратура контролю і моніторингу вібраційного стану
 промислових об»єктів.

2. Переносні вібростенди.

3. Вібровимірювальні п»єзоелектричні перетворювачі.

4. Перетворювачі переміщення поверхневих струмів для безконтактного перетворення у вихідний нормований електричний сигнал постійного струму.

5. Блоки захисту від перенапруги (блоки грозового захисту).

6. Блоки іскрозахисту.


Всі основні положення функціонування підприємства зафіксовані в Статуті.  Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений  на  частки,  розмір яких визначається установчими документами. Учасники  товариства  несуть  відповідальність в межах їх вкладів. У випадках, передбачених установчими  документами,  учасники, які не повністю  внесли  вклади,  відповідають  за  зобов»язаннями товариства також у межах невнесеної частини вкладу.

Як видно з табл. 2.9 на підприємстві використовується значна частина основних фондів, яким більше ніж 20 років. Основні фонди потребують оновлення. 


2.3. Аналіз основних чинників що впливають на ефективність роботи підприємства

 

Наявність та зміну на протязі 2003-2005 років основних засобів ТОВ НВФ «Промвітех» розглянемо, скориставшись балансом.

Таблиця 2.10

Основні засоби  ТОВ НВФ «Промвітех», тис. грн.

Показники

Основні засоби

Відхилення

2003 рік

2004 рік

2005 рік

абсолютне

відносне, %

Залишкова вартість

38,8

71

69,1

-1,9

-2,68

Первісна вартість

64,1

108,2

119,1

10,9

10,07

Знос

25,3

37,2

50

12,8

34,41

Коефіцієнт зносу, %

39,47

34,38

41,98

7,60

22,11

Коефіцієнт придатності, %

60,53

65,62

58,02

-7,60

-11,58

 

Як видно з табл. 2.10 первісна вартість основних засобів в 2005 році зросла на 10,9 тис. грн., тобто на 10,07% порівняно з 2004 роком. На протязі 2005 року знос зріс на 12,8тис. грн. (на 34,41%). Основні засоби на ТОВ НВФ «Промвітех» в 2005 році зазнали незначного оновлення. Залишкова вартість основних засобів зменшилася на протязі 2005 року на 1,9 тис. грн., тобто на 2,68%. Якісний стан основних засобів ТОВ НВФ «Промвітех»  погіршився, про це свідчить збільшення коефіцієнту зносу основних засобів з 34,38% до 41,98% та відповідно знизився коефіцієнт придатності (на 7,6 %).  

Отже, на ТОВ НВФ «Промвітех» потрібно застосувати наступні стратегічні напрями діяльності:

Ринкові:

— забезпечити в поточному календарному році приріст середньомісячного обсягу реалізації продукції на 20%, розширення клієнтської бази за рахунок розробки нових видів продукції;

— провести маркетингове дослідження ринку збуту.

Виробничі:

— скоротити тривалість обслуговування споживачів;

— забезпечити використання матеріалів, комплектуючих та обладнання підприємств-виробників, що сертифіковані за міжнародними стандартами якості системи ISO 9000/2000;

— не допустити в порушень трудової та виробничої дисципліни;

— скоротити чисельність адміністративно-управлінського складу персоналу на 35%, збільшити допоміжний виробничий персонал на 15%, допоміжний персонал на 5%;

— здійснити оновлення основних фондів;

Фінансово-економічні:

— Забезпечити підвищення продуктивності праці виробничого персоналу на 15%;

— збільшити розмір відрахувань на технічне переоснащення підприємства до 17%;

знизити собівартість реалізованої продукції на 5%;

— скоротити витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу на 20%, за рахунок збільшення витрат на виробничий та допоміжний склад персоналу;

  здійснити оновлення основних фондів шляхом використання фінансової оренди (лізингу).

 

 

Розділ 3. Обгрунтування заходів щодо впровадження лізингу на підприємстві

 

3.1. Обгрунтування доцільності використання лізингу на підприємстві

 

Як свідчать результати аналізу, проведеного в попередньому розділі, підприємство ТОВ НВФ «Промвітех» потребує значного оновлення основних засобів, з метою підвищення ефективності діяльності.

Науково-технічний прогрес пред»являє підвищені вимоги до мобільності структури і складу основних виробничих фондів ТОВ НВФ «Промвітех». Виникає господарська необхідність не тільки більш ефективно використати основні засоби на підприємстві, але формувати їх склад відповідно до досягнень науки і техніки. Таким чином, забезпечення постійного оновлення основних виробничих фондів передусім диктується всім ходом розвитку економіки.

Існує така класифікація оновлення. Перша — коли старі основні фонди, що прийшли в непридатність замінюються тією ж кількістю нових або коли до діючих додаються нові, але не відмінні від перших ні за своїми техніко-експлуатаційними якостями, ні за кількістю вкладеної в них суспільно-необхідної праці. Друга — коли основні фонди, що прийшли в непридатність замінюються тією ж кількістю нових або до діючих засобів праці додаються нові і не відмінні від старих по своїх техніко-виробничих властивостях, але що втілюють в кожній своїй масі меншу масу суспільної праці. Третя — оновлення при якому основні фонди, що прийшли в непридатність, замінюються такою ж кількістю нових або до існуючих додаються основні фонди не тільки більш дешеві, але і технічно більш довершених зразків.

Таким чином, охоплення, частота і кількість рекламних циклів є основними параметрами, значення яких повинні визначатися на основі найкращого компромісу в рамках наявного бюджету. Вибір кращих компромісів, у свою чергу, залежить від стратегії використання засобів реклами для заданої цільової аудиторії і конкретної торгової марки.

При медіаплануванніТОВ НВФ «Промвітех» необхідно забезпечити достатній рівень частоти. Достатність повинна забезпечуватися для обох комунікативних задач: поінформованості про марку й або відносини до марки, або наміризробити покупку (у залежності від ситуації).

Отже, ТОВ НВФ «Промвітех» в 2006 році планує закупити сучасне обладнання, що буде використовуватися для розробки і виробництва вібровимірювальної і контрольно-сигнальної апаратури, вартістю 600 тис. грн.  Підприємство ТОВ НВФ «Промвітех» не має власних коштів, щоб обновити та розширити свої основні фонди. В умовах дефіциту власних фінансових ресурсів і відсутності можливості отримання інвестиційних кредитів найбільш доступним і ефективним способом фінансування відтворення основних засобів є фінансовий лізинг. Оскільки NVP = 93,456 тис. грн. > 0, то проект є прибутковим. Проект окупиться за 2,6 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати. В 2006 році ТОВ НВФ “Промвітех” за рахунок оновлення основних фондів планує отримати чистого прибутку  350 тис. грн., при цьому рентабельність реалізації планується відповідно 30%.

 

  24

Запись опубликована в рубрике Аналітична частина диплому, Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт, Проектна частина диплому с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.