Зразок Рецензії на дипломну роботу та вимоги до неї

Взагалі, рецензію на дипломну роботу повинен писати незалежний рецензент, причому у вільній формі. Але такий підхід давно вже не застосовується. По суті, рецензія на дипломну роботу стала лише формальністю, яку керівники дипломів перекладають на самих дипломників.

Однак рецензію на дипломну роботу представити потрібно. Як її написати? Найкраще, звичайно, подивитися рекомендації методички або чийсь готовий зразок — в різних вузах до цього питання підходять по-різному. Але методичка із зразком далеко не завжди є в наявності, та і не всяка методичка дає вказівки, як повинна виглядати рецензія на дипломну роботу.

Якщо методичка мовчить, а керівник дипломної роботи уникає відповіді, то рецензію на дипломну роботу слід писати, враховуючи наступне:

По-перше, обсяг. Обсяг рецензії — від половини до двох третин сторінки. І в жодному разі не більше однієї сторінки — це вимога безумовна! Хоча в деяких ВУЗах може бути і півтори — дві сторінки (оговарюється заздалегідь).

По-друге, структура. Як не дивно, структура рецензії на дипломну роботу завжди дуже жорстка. Природно, тут немає параграфів та пунктів, але зміст і послідовність повинні бути витримані дуже чітко. У силу цього рецензія на дипломну роботу наполовину складається з штампів.

Отже, спочатку вказується, що дипломна робота такого-то дипломника виконана на таку-то тему. Йдеться пара слів про актуальність обраної теми диплома — мовляв, дипломник в курсі реального життя. Далі в рецензії дається абзац про те, що дипломник зробив у своїй роботі — мовляв, розглянув то-то, проаналізував те і т.д. Це найвагоміша за обсягом частина рецензії на дипломну роботу. Після цього обов’язково потрібно вказати на якесь недопрацювання — мовляв, таке-то питання розкрив недостатньо, неповно, без урахування таких-то важливих моментів. І тут же знайдений недолік повинен бути затушовуваний — мовляв, у рамках даного обсягу або у цьому ракурсі, який розглядається в дипломі, інакше зробити неможливо, не представляється доцільним або зазначене упущення принципового значення не має. Далі робиться загальний позитивний висновок про те, що:

 • дипломна робота зазначеного дипломника в цілому виконана на належному рівні;
 • дипломник показав себе досвідченим фахівцем, що продемонстрував глибоке знання предмета і гарні навички практичної роботи;
 • результати, отримані в дипломній роботі, можуть бути з користю використані там-то і там.

І?.. І дипломна робота дипломника такого-то заслуговує оцінки «відмінно» (а який ще, якщо рецензію на дипломну роботу пише сам автор?), а сам дипломник — присвоєння  кваліфікації такої. Все — рецензія  на дипломну роботу готова. Тільки, звичайно, підписувати цю рецензію повинен хтось інший — не дипломник і не його керівник.

Рецензія

 

Магістерську дисертацію

Студентки групи АМ-  ___    _______________________

Факультету соціології і права

Національного технічного університету України

«КПІ»

з теми «___________________________________________»

ЗМІСТ РЕЦЕНЗІЇ

 

 

(Рецензія закінчується так)

В цілому робота виконана в достатньому обсязі, цілком відповідає встановленим вимогам до магістерських дисертацій і заслуговує оцінки «____________», а її автору, ____________________________________може бути присвоєна кваліфікація магістра за спеціальністю 8.18010018 «Адміністративний менеджмент».

 

 

Рецензію склав
                             (посада, науковий ступінь, вчене звання, місце праці, прізвище, ім’я,  по батькові)

 

 

______________       _______________               «_____»__________200__р

 

Підпис засвідчую

 

Підпис завіряється по місцю роботи


 

Вимоги до рецензії на магістерську дисертацію

 

Зовнішня рецензія на дипломну магістерську дисертацію дається у вільній формі. Обсяг рецензії – приблизно 2 сторінок. У рецензії потрібно зробити висновок стосовно відповідності роботи темі дослідження, дати характеристику актуальності роботи, змісту основних ідей, висновків та практичних рекомендацій.

Рецензія може бути написана у вільній формі, але в ній потрібно розглянути та оцінити:

 • правильність постановки проблеми, її обґрунтованість, актуальність і значення для практики;
 • вміння визначити основні питання  і викласти матеріал в логічній послідовності;
 • позитивні сторони та недоліки при висвітленні теми (глибина розкриття, повнота вивчення літературних джерел, вміння застосовувати теорію до аналізу практики, навички оволодіння методикою дослідження проблем, тощо);
 • новизну та практичне значення висновків і пропозицій;
 • самостійність, творчий підхід студента до осмислення теоретичного і практичного матеріалу;
 • мову і стилістику;
 • вміння користуватися працями класиків вітчизняної та світової науки, документами Уряду, іншими нормативно-правовими актами, бібліографічним апаратом для ілюстрації своїх думок, положень;

оформлення науково-довідкового апарату і магістерської роботи в цілому. (Вимоги до оформлення рецензії див

Потрібно також охарактеризувати використані в роботі методи та методики; негативні та позитивні сторони роботи; оформлення роботи (особливо схем та додатків).

У висновку рецензент дає загальну оцінку магістерській дисертації, вказує на оригінальні та вдалі рішення, визначає, чи відповідає встановленим вимогам до атестаційних робіт магістрів і чи заслуговує оцінки відмінно і присвоєння кваліфікації магістр.

Рецензент вказує свою посаду, науковий ступінь, вчене звання, місце праці, прізвище, ім’я, по батькові. Підпис завіряється по місцю роботи

 

Запись опубликована в рубрике Матеріали для самостіного написання диплому, Організаційні моменти с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

19 комментариев на «Зразок Рецензії на дипломну роботу та вимоги до неї»

 1. Олена говорит:

  Дуже Вам дякую за самовіддану працю ! Дуже допомогли Ваші поради !

 2. Iryna говорит:

  Також вдячна за Ваші поради! Вони мені дуже знадобились при першому в житті написанні рецензії на магістерку. Ви дуже правильно зробили, розмістивши дану статтю саме у такому форматі!

 3. Денис говорит:

  фігня, не підходить взагалі

 4. Денис говорит:

  Уже і коменти удаляєш??
  розумний??? може допоможеш написать рецензію????

  • admin говорит:

   про допомогу так не просять

   • Денис говорит:

    Це був сарказм

    • admin говорит:

     РЕЦЕНЗІЯ
     на дипломну роботу
     студентки КНЕУ ………………………………………………………..
     на тему «Управління формуванням власного капіталу підприємства».
     1. Актуальність теми. Управління капіталом є важливим завданням загальної системи управління господарською діяльністю підприємства, тому що капітал є однією з основних економічних категорій, які характеризують діяльність будь-якого підприємства. Основною метою управління капіталом на підприємстві є його оптимізація, тобто процес вибору найкращих форм його організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарської діяльності. Важливе значення в управлінні капіталом підприємства займає власний капітал. Власний капітал характеризується наступними основними позитивними особливостями: простотою залучення, тому що рішення, зв’язані зі збільшенням власного капіталу, приймаються засновниками чи менеджерами без необхідності одержання згоди інших суб’єктів діяльності; високою віддачею за критерієм норми прибутку на вкладений капітал, тому що в цьому випадку не потрібно сплата позичкового відсотка (відсотка за кредит); зниженням ризику фінансової стійкості і банкрутства підприємства.
     2. Наукова новизна. Проблема управління формуванням власного капіталу підприємства не в повній мірі розглянута в сучасній літературі, саме тому тема дипломна робота має елементи наукової новизни.
     3. Якість проведеного аналізу проблеми. Під час виконання дипломної роботи проблему було розглянути в повному обсязі. При цьому були вирішені наступні аспекти проблеми:
     — розкриття економічної сутності власного капіталу та його складових;
     — розгляд статутного капіталу підприємства та його функцій;
     — розгляд резервного капіталу підприємства, його видів та джерел формування;
     — вивчення основ аналізу пасиву балансу підприємства;
     — аналіз структури власного капіталу підприємства;
     — аналіз формування статутного капіталу підприємства;
     — оцінка ефективності використання власного капіталу підприємства;
     — розгляд напрямів підвищення ефективності формування прибутку підприємства;
     — покращення ефективності управління власним капіталом підприємства та стратегія розвитку.
     4. Практична цінність висновків і рекомендацій. За результатами виконаної роботи були зроблені висновки та рекомендації. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності на підприємстві ПП „Ярослав” та інших підприємствах України з метою вдосконалення управління формуванням власного капіталу підприємства. Дана робота стане у пригоді студентам, які навчаються на економічних факультетах, аспірантам і викладачам, а також практичним працівникам: фінансистам, менеджерам, аналітичним працівникам.
     5. Наявність недоліків. Недоліки в дипломній роботі відсутні, так як вона написана на високому рівні.
     6. Загальний висновок і оцінка дипломної роботи. Дипломна робота викладена на актуальну тему так, як висвітлює питання управління формуванням власного капіталу підприємства в сучасних умовах господарювання, за результатами виконаної роботи зроблені висновки та пропозиції. Зміст дипломної роботи викладений на достатньому теоретичному рівні, має практичні значення, достатньо глибоко в логічній послідовності викладенні питання управління формуванням власного капіталу підприємства. Дипломна робота в цілому відповідає вимогам кваліфікаційного рівня та заслуговує позитивної оцінки.
     Рецензент _________________________________________________________
     (посада)
     ______________ _____________________________________________
     (підпис) (ініціали, прізвище)
     ________________________________________________________________
     (місце роботи)
     Печатка «____» ______________ 200_ р.

     • Денис говорит:

      оО.. Дякую, частково матеріал можна використати

 5. Дмитрий говорит:

  Отличная статья! Очень помогла)
  Спасибо!

 6. Ірина говорит:

  Доброго вечора! А чи не має у вас зразка написання рецензії на магістерську роботу на педагогічну тему?

  • admin говорит:

   РЕЦЕНЗІЯ
   на дипломну роботу «Психолого-педагогічні основи вивчення української мови в початковій школі» студентки Інституту педагогіки та психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
   ______________________________________
   Сучасна мовна освіта передбачає удосконалення технології навчального процесу, наближення його до вимог сучасного суспільства, що потребує високоосвічених, інтелектуальне розвинених і відданих державі громадян, які легко і вільно можуть спілкуватися між собою, утверджуючи статус української мови як рідної і державної. Досягти цього сучасна школа може за умов підвищення рівня навчання мови, розв’язання багатьох методичних проблем, пошуків нових підходів до навчання мови в школі.
   У дипломній роботі розкриваються психолого-педагогічні основи вивчення української мови в початковій школі. Для цього проаналізовано стан проблеми вивчення української мови в науковій літературі та педагогічній практиці, описано психологічні, лінгвістичні і психолінгвістичні засади мовленнєвої діяльності молодших школярів, виявлено зміст та особливості сучасної методики вивчення української мови у початкових класах, визначено специфіку врахування психолого-педагогічних умов вивчення української мови передовими учителями початкової школи, охарактеризовано технологію забезпечення психологічного підходу до вивчення української мови у початкових класах.
   Заслуговує на увагу авторська експериментальна методика забезпечення психологічного підходу до вивчення української мови у початкових класах, апробована її ефективність.
   Дипломна робота виконана на високому науковому рівні і заслуговує оцінки “відмінно”.
   Директор школи

 7. masha говорит:

  Добрий вечір! чи не могли б з написанням рецензії з спеціальності «Образотворче мистецтво»?

 8. маша говорит:

  добрий вечір! чи не могли б ви допомогти з написанням рецензії з спеціальності образотворче мистецтво?

 9. Роксолана говорит:

  Доброго дня. Чудова стаття! Може у вас є зразок рецензії щодо підвищення якості та ефективності роботи персоналу підприємства?

 10. Student говорит:

  Добрий день! Чи не має у вас зразка написання рецензії від підприємства на магістерську роботу економічної теми

 11. Аліса говорит:

  Може вдруг є на тему «Спадковий договір в цивільному праві України та зарубіжних правових системах»?

 12. Хоистина говорит:

  Доброго дня,а на тему живий куточок в школі є рецензія?

 13. Любов говорит:

  Добрий вечір .Напишіть будь ласка рецензію на магістерську роботу на тему
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ»

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.