КР Статистика Cтатист Екон Вар 1

Зміст

 

 1. Задача 1. 3

 

 1. Задача 2. 5

 

 1. Задача 3. 8

 

 1. Задача 4. 9

 

 1. Задача 5. 10

 

 1. Задача 6. 12

 

Список використаних джерел. 13

1. Задача 1

За існуючими даними охарактеризуйте галузеву структуру основних фондів по роках і структурні зрушення :

Основні фонди по галузях економіки (на кінець року, за балансовою вартістю), млрд. грн.

Показник

1970 1980 1990 1995
Всі основні фонди, включаючи худобу 461 1065 1927 13870474
Галузі, що виробляють продукцію, в т.ч. 208 511 948 6729659
— промисловість 148 350 650 4378559
— сільське господарство 46 122 221 1775332
 — будівництво 13 36 72 553119
Галузі, що надають ринкові та неринкові послуги, в т.ч. 253 554 979 7140818
 — транспорт і звязок 61 148 274 1690401
 — торгівля і МТП 13 32 56 270374

 

 

Розв’язання

Охарактеризуємо галузеву структуру основних фондів по роках та структурні зрушення. Розрахунки подамо в таблиці 1.1

Серед галузей, що надають ринкові та неринкові послуги, найбільшою кількістю основних засобів володіють транспорт і звязок, а серед галузей, що виробляють продукцію – промисловість має найбільшу кількість основних засобів, а питома вага основних засобів сільського господарства втричі менша від питомої віги основних засобів промисловості.


2. Задача 2

Маємо такі дані по двох підприємствах у порівняних цінах, тис. грн.:

№ підприємства Базовий період Звітний період
Товарна продукція Середньорічна вартість ОВФ Товарна продукція Середньорічна вартість ОВФ
1 390 300 480 420
2 600 460 690 580

 

Визначте:

 • рівні і динаміку фондовіддачі по кожному підприємству,
 • загальні індекси фондовіддачі змінного, фіксованого складу і впливу структурних зрушень;
 • абсолютну зміну випуску продукції внаслідок зміни: середньої вартості основних виробничих фондів, рівня фондовіддачі.

Розв’язання

Фондовіддачу обчислимо як відношення товарної продукції за деякий період до середньорічної вартості основних виробничих фондів за той же період.

Знайдемо фондовіддачу для кожного періоду по кожному підприємтсву.

рівня фондовіддачі

(1,17 – 1,3026)*1000 = -132,6

Перевірка

312,6 + (-132,6) = 180


3. Задача 3

 

Чисельність працездатного населення станом на 01.01.99 становила 180 тис. чоловік, з них 9 тис. чоловік не були зайняті в народному господарстві. Чисельність працюючих пенсіонерів та підлітків становила 15 тис. чоловік.

Згідно з прогнозом у майбутньому рух трудових ресурсів характеризуватиметься такими коефіцієнтами: природного поповнення – 3%, природного вибуття – 1%, механічного приросту – 4%.

Обчисліть можливу чисельність трудових ресурсів станом на 01.01. 2000

Розв’язання

Знайдемо кількість трудових ресурсів станом на 01.01.99 – це є населення у працездатному віці та населення, вік якого більший  і менший відповідно за нижню та верхню межу працездатного вікую зайняте в народному господарстві.

195*1,06 = 206,7 тис. чоловік.

 


4. Задача 4

Є такі умовні дані, млрд. грн.:

Оплата праці найманого робітника – 260

Податки на виробництво та імпорт – 96

Субсидії на виробництво та імпорт – 26

Валовий прибуток економіки та змішані доходи – 270

Визначте валовий внутрішній продукт.

 

Розв’язання

Валовий внутрішній продукт дорівнює доданій вартості, виробленій усіма виробничими одиницями-резидентами. Існує кілька методів обчислення валового внутрішнього продукту. В даній задачі доцільно використати розподільний метод. Розподільний метод передбачає включення до ВВП таких компонентів:

5. Задача 5

 

Будівельно-виробнича діяльність двох СБК міста характеризується наступними даними:

Спорудобудівельний комбінат Побудовано житла, тис. кв. м Собівартість 1 м. кв., млн. грн.
1996 1997 1996 1997
СБК-1 53 68 1,5 1,7
СБК-2 179 127 1,7 1,9

 

Обчисліть загальні індекси динаміки собівартості змінного, фіксованого складу та впливу структурних зрушень. Поясніть економічний зміст кожного індексу.

Розв’язання

Обчислимо фактичні витрати на будівництво житла шляхом множення собівартості 1 м. кв. на кількість побудованого житла  відповідного періоду.

Індекс фіксованого складу усуває вплив на динаміку середньої структурних зрушень і відображає вплив значень розглядуваної ознаки.

Індекс структурних зрушень, навпаки, показує як змінилася середня за рахунок структурних зрушень, при цьому значення розглядуваної ознаки фіксуються.


6. Задача 6

У звітному періоді обсяг реалізованої продукції галузі збільшився на 30%. При цьому середні залишки оборотних коштів зросли на 8,3%

Обчисліть, як змінилося число оборотів та тривалість одного обороту оборотних фондів.

Розв’язання

Нехай V – обсяг реалізованої продукції в попередньому періоді, тоді 1,3*V — обсяг реалізованої продукції в звітному періоді. Покладемо СЗОК — середні залишки оборотних коштів в попередньому періоді, 1,083*СЗОК — середні залишки оборотних коштів в звітному періоді.

Список використаних джерел

 

 1. Елисеева Й.Й., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. чл.-корр. РАН И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1995.
 2. Збірник задач зі статистики/ Під ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В. Козирєва. — К.: Вища шк., 1994.
 3. Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1996.
 4. Общая теория статистики: Учебник/ Под ред. A.M. Гольдбер-га, B.C. Козлова. — М.: Финансы и статистика, 1985.
 5. Сборник задач по общей теории статистики (для программированного обучения): Учеб. пособие/ Т.С. Пасхавер, А.Л. Яблочник, Н.Т. Иващенко й др. 2-е изд., перераб. й доп. — М.: . Финансы и статистика, 1983.
 6. Статистика: Підручник // За ред. А.В. Головача, A.M. Єріної, О.В.Козирєва. — К.: Вища шк., 1993.
 7. Статистика: Навч. посібник/ За ред. A.M. Єріної — К.: НМК ВО, 1991.— Частина 1. Загальна теорія статистики.

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Контрольна робота с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.