Курсова робота Особливості та проблеми управління на різних стадіях життєвого циклу підприємства

Зміст

 

Вступ. 3

 

 1. Теоретичні засади концепції „Життєвого циклу” підприємства при визначенні загальних стратегій. 5

 

1.1. Сутність концепції „Життєвого циклу” підприємства. 5

1.2. Вибір стратегії відповідно до „Життєвого циклу”   підприємства. 9

 

 1. Дослідження „Життєвого циклу” підприємства на прикладі МакДональдз 13

 

2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства з іноземними інвестиціями МакДональдз. 13

 

2.2. Встановлення фази „Життєвого циклу” МакДональдз та стратегій, що застосовуються. 16

 

2.3. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на процес стратегічного управління підприємством.. 20

 

 1. Рекомендації щодо удосконалення роботи підприємства. 25

 

3.1. Вдосконалення процесу управління шляхом проведення стратегічних заходів у підприємстві згідно з фазою  „Життєвого циклу”. 25

 

3.2. Економічне обґрунтування ефективності рекомендованих заходів у МакДональдз. 31

 

Висновки та пропозиції 34

 

Список використаних джерел. 37

 

Додатки. 39

Вступ

 

Ресторанне господарство відіграє важливу роль у житті суспільства. Воно найбільше повно задовольняють потреби людей у харчуванні. Підприємства харчування виконують такі функції, як виробництво, реалізація й організація споживання кулінарної продукції населенням у спеціально організованих місцях. Заклади харчування здійснюють самостійну господарську діяльність і в цьому відношенні не відрізняються від інших підприємств.

Ресторанне господарство являє собою галузь народного господарства, основу якої складають підприємства, що характеризуються єдністю формою організації виробництва й обслуговування споживачів і розрізняються по типах, спеціалізації.

Ресторанне господарство однією з перших галузей народного господарства встало на рейки перетворення, прийнявши вантаж найгостріших проблем перехідного періоду на ринкові відносини. Швидкими темпами пройшла приватизація підприємств, змінилася організаційно-правова форма підприємств громадського харчування. З»явилася велика кількість приватних малих підприємств.

Мережа ресторанного господарства, якими користується населення, представлена різними типами: їдальнями, ресторанами, кафе, закусочними й ін.; необхідність різних типів визначається: різнохарактерністю попиту населення на різні види харчування (сніданки, обіди, вечері, проміжні прийоми їжі, бізнес-ланчі); специфікою обслуговування людей і під час коротких обідніх перерв, і під час відпочинку; необхідністю обслуговування дорослого населення і дітей, здорових і нужденних у лікувальному харчуванні. Попит на продукцію і послуги масового харчування безупинно змінюється і росте.

Саме тому тема курсової роботи “Особливості та проблеми управління на різних стадіях життєвого циклу підприємства” є досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є проведення дослідження етапів життєвого циклу в сучасних економічних умовах в Україні.

Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:

— розкрити сутність концепції „Життєвого циклу” підприємства,

— розглянути вибір стратегії відповідно до „Життєвого циклу” підприємства,

— провести аналіз господарської діяльності підприємства з іноземними інвестиціями МакДональдз,

— провести встановлення фази „Життєвого циклу” МакДональдз та стратегій, що застосовуються,

— оцінити вплив факторів зовнішнього середовища на процес стратегічного управління підприємством,

— здійснити вдосконалення процесу управління шляхом проведення стратегічних заходів у підприємстві згідно з фазою  „Життєвого циклу”,

— зробити економічне обґрунтування ефективності рекомендованих заходів.

Предметом дослідження є результати діяльності базового підприємства.

Об’єктом дослідження є МакДональдз, що знаходиться за адресою м. Київ, Севастопольська пл., 1.

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, менеджменту, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 


1. Теоретичні засади концепції „Життєвого циклу” підприємства при визначенні загальних стратегій

 

1.1. Сутність концепції „Життєвого циклу” підприємства

 

Підприємство розглядається як відкрита соціально-економічна система, що реалізує себе у виробництві товарів, послуг, інформації, ідей і нових знань. Організація як будь-яка матеріальна система проходить всі етапи життєвого циклу (рис. 1.1) чи частину з них [16, c. 147].

стратегія, яка буде визначати напрям кривої його життєвого циклу розвитку. Для підприємств, діяльність яких  диверсифікована, обирається ряд загальних стратегій, а вектор загальнокорпоративної стратегії буде приймати положення переважної сукупності певних напрямів загальних стратегій окремих товарів (напрямів діяльності, стратегічних зон господарювання (СЗГ)). Залежно від того, яку стратегію застосовує підприємство, ним обираються  відповідні засоби маркетингу. Актуальним на перспективу є удосконалення методів визначення життєвого циклу підприємства та пропозиції, залежно від ситуації, найбільш ефективних стратегій та заходів.


2. Дослідження „Життєвого циклу” підприємства на прикладі МакДональдз

2.1. Аналіз господарської діяльності підприємства з іноземними інвестиціями МакДональдз

 

Компанія МакДональдз є світовим лідером у галузі швидкого обслуговування і налічує понад 30000 закладів у більше ніж 100 країнах світу, які щодня обслуговують 47 мільйонів відвідувачів.

Україна – 102-га країна, де почала розвиватися мережа МакДональдз. 24 травня 1997 р. поблизу станції метро “Лук’янівська” у Києві відкрився перший МакДональдз.

Сьогодні в 16 містах України діє 56 МакДональдз (22 із них – у Києві, сім – у Дніпропетровську, шість – в Одесі, п’ять – у Харкові, по три – в Донецьку й у Львові, по одному – у Вінниці, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сімферополі, Севастополі, Сумах, Черкасах, Чернігові та Ялті).

Компанія МакДональдз є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, який вклав у розвиток мережі МакДональдз та інфраструктури нашої держави понад 83 мільйони доларів.

Даючи характеристику продукції МакДональдз із точки зору гігієни харчування, потрібно підкреслити використання компанією сучасних технологій при виробництві харчових продуктів, суворе дотримання системи правил забезпечення безпеки та якості харчової продукції від поля і ферми до споживача. Іншими словами, в Україні МакДональдз реалізує ідею здорового харчування та швидкого обслуговування.

 


2.3. Оцінка впливу факторів зовнішнього середовища на процес стратегічного управління підприємством

 

Фактори зовнішнього середовища МакДональдз поділяють на фактори прямої (безпосередньо впливають на діяльність ор­ганізації та залежать від цієї діяльності) і непрямої (вплива­ють не безпосередньо, а через певні механізми й взаємовід­носини) дії. Фактори непрямої дії мають властивість впли­вати через фактори прямої дії. Фактори зовнішнього середовища прямої та непрямої дії наведені на рис. 2.1.

Зміна суми прибутку за рахунок відпускних цін на товари та послуги визначається зіставленням виручки в 2006 році з умовної, яку б підприємство одержало за обсяг реалізації товарів 2006 року при цінах 2005 року:

АПЦ =   4519 – 4404,5 = 114,5 тис. грн.

48,3 = 10,1 + 12,2 – 88,15 + 114,5.

Тобто, в 2006 році прибуток від реалізації товарів МакДональдз зросте порівняно з 2005 роком на 48,3 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 10,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 12,2 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 88,15 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 114,5 тис. грн..

Висновки та пропозиції

 

Життєвий цикл організації як системи містить у собі, як правило, вісім взаємозалежних ключових етапів: поріг нечутливості (виникнення організації), становлення (впровадження), розвиток (ріст), зрілість, насичення, спад, крах (банкрутство), ліквідація чи утилізація.

Етапи життєвого циклу організації можна об»єднати в дві групи: статичну і динамічну.

Статична група містить у собі дві групи: поріг нечутливості ліквідації чи утилізації. Фірму, що знаходиться в статичній групі називають статичною організацією. У такій організації внутрішні і зовнішні відносини розглядаються у відриві від їхнього розвитку. Це досить насичений період з підготовки документів, реєстрації і створення організації, а також етап, пов»язаний з реорганізацією і ліквідацією фірми, що існувала.

Динамічна група включає впровадження (розвиток), ріст, зрілість, насичення, крах. Цей період пов»язаний з активною діяльністю підприємства і з запуском продукції і її реалізацією на ринку, а також з усіма видами діяльності, пов»язаної з ними.

Цілі підприємства залежать від стадії його життєвого циклу, тому стратегії і, зокрема, маркетингові стратегії обираються залежно від місцезнаходження підприємства на кривій ЖЦП. Є і протилежна залежність: за допомогою формулювання та виконання відповідних стратегій здійснюється управління життєвим циклом підприємства.

Стратегій у підприємства може бути безліч, але усі вони базуються на основних можливих шляхах розвитку, серед яких ми будемо розрізняти прискорене зростання, зростання, стабілізацію та скорочення.

МакДональдз знаходиться на фазі життєвого циклу – зрілість. Якість і безпека продуктівце пріоритетні питання для МакДональдз. У всіх аспектах своєї діяльності підприємство зосереджується на тому, щоб забезпечити споживачів високоякісними та безпечними продуктами харчування. На всіх ланках – від постачальників до МакДональдз – докладається якнайбільше зусиль для виконання стандартів МакДональдз і постійно контролю дотримання цих вимог. МакДональдз завжди використовує тільки якісні та натуральні продукти, які відповідають стандартам МакДональдз та законодавства України.

Даючи характеристику продукції МакДональдз із точки зору гігієни харчування, потрібно підкреслити використання компанією сучасних технологій при виробництві харчових продуктів, суворе дотримання системи правил забезпечення безпеки та якості харчової продукції від поля і ферми до споживача. Іншими словами, в Україні МакДональдз реалізує ідею здорового харчування та швидкого обслуговування.

Фактори зовнішнього середовища МакДональдз поділяють на фактори прямої (безпосередньо впливають на діяльність ор­ганізації та залежать від цієї діяльності) і непрямої (вплива­ють не безпосередньо, а через певні механізми й взаємовід­носини) дії.

Якість продуктів харчування залежить передусім від якості сировини, з якої їх виготовляють. А якість сировини залежить від постачальника. Тому  ретельно в МакДональдз відбирають постачальників і висувають до них суворі вимоги щодо відповідності їх продукції вимогам в Україні та компанії МакДональдз. Більшість продуктів, що використовує «МакДональдз Юкрейн Лтд.», виробляють в Україні. Серед них є такі українські компанії, як «Галактон», ПІІ «Іст Болт Україна», «Кока-Кола Беверіджис Україна Лтд.», «Еска Фуд Солюшнс», «Чумак», «Славянский Дом», «БЛІЦ-ПАК», «Діфлон» та багато інших. Взагалі «МакДональдз Юкрейн Лтд.» працює з понад 60 українськими постачальниками. Стратегічна мета компанії полягає в тому, щоб постійно збільшувати частку продукції українського виробництва, пропонованої споживачам.

Особлива роль у діяльності МакДональдз має належати організації продажу й обслуговуванню покупців. Від рівня обслуговування покупців багато в чому залежить ефективність торгівлі.

Якість торгового обслуговування в МакДональдз  має бути нерозривно зв»язана з таким поняттям, як «культура торгівлі». Культура торгівлі визначається насамперед розвитком матеріально-технічної бази підприємств, використанням інформаційно-комп»ютерних технологій, прогресивних форм продажу і методів обслуговування, дотриманням правил по стандартизації, установленням зручного для покупців режиму роботи торгових підприємств, іміджем, рекламою товарів і стимулюванням їхніх продажів.

Для забезпечення стимулювання продажу товарів продавець МакДональдз має ряд якостей, таких як міцне здоров»я, енергія, рішучість, віра в себе, свою компанію і її продукцію, здатність думати, як покупець, інтелект для освоєння нових знань, ефективної організації робочого місця і т.д., індивідуальність (у припустимих межах), приємна зовнішність, самовладання.

В МакДональдз можна запропонувати такі напрямки для підвищення ефективності:

— підвищення доходів (виручки) від реалізації товарів та послуг;

— зниження собівартості реалізованих товарів та послуг;

— підвищення рентабельності підприємства;

— проведення управлінських впливів на персонал підприємства для досягнення підвищення ефективності.

В 2006 році підприємство МакДональдз планує за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції на 155 тис. грн. та зменшення рівня витрат отримати чистого прибутку 115,5 тис. грн. При цьому рентабельність реалізації повинна зрости на 3,2% і становити 9,7%. В 2006 році прибуток від реалізації товарів МакДональдз зросте порівняно з 2005 роком на 48,3 тис. грн., за рахунок збільшення обсягу продаж зросте на 10,1 тис. грн.,  за рахунок зміни питомої ваги послуг зріс на 12,2 тис. грн., за рахунок збільшення повної собівартості зменшився на 88,15 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг зріс на 114,5 тис. грн..

 


Список використаних джерел

 

 1. Господарський кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 436-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 21.
 2. Цивільний кодекс. Затверджений від 16.01.2003 № 435-IV.// Відомості Верхов­ної Ради України. — 2004. — № 1. — С. 35.
 3. Бородина В.В. Ресторанно-гостиничный бизнес. – М.: Книжный мир, 2001. – 321 с.
 4. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник для студентов экон. спец. вузов.— М.: Высш. школа, 2002.— 224 с.
 5. Виханский О.С., Наумов А.Н.. Менеджмент. — М.: ГАРДАРИКА, 1999. — 414 с.
 6. Герчикова И.Н. Менеджмент. Учебник. Второе изд., перераб. и дополн.- М.: ЮНИТИ, 2003.- 408 с.
 7. Глухов В.В. Основы менеджмента.— Санкт-Петербург: Спе­циальная литература, 2001.— 327 с.
 8. Глухов В.В.. Менеджмент. Учебник., С-Пт.: Спец. лите­ратура, 1999. — 700 с.
 9. Глущенко В.В., Захарова Е.В., Тихомиров Ю.В. Теория управления: Учебный курс.- М.: ВЕСТНИК, 1997.- 332 с.
 10. Жигалов І.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності: Підручник. К.: Вища школа. 2005.— 224 с.
 11. Жмалев В.Г., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності.— К.: Україна, 2000.— 454 с.
 12. Забродська Л. Д. Стратегічне управління: реалізація стратегії: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — Х. : Консум, 2004. — 208с.
 13. Корягіна С.В. Маркетингові стратегії у життєдіяльності підприємства/ Торгівля, комерція, підприємництво: Зб. наук. пр. Львівської комерційної академії. — Львів: ЛКА, 2004.- 254 с.
 14. Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А. Менеджмент для керівників. – К.: Знання, 1999.- 556 с.
 15. Куденко Н.В. Маркетингові стратегії фірми: Монографія. — КНЕУ, 2002. — 245 с.
 16. Менеджмент организации. Учебное пособие / Под ред. д. е. н. проф. З.П. Румянцевой и д. э. н., проф. Н.А. Саламатина.— М.: ИНФРА-М, 2002.- 432 с.
 17. Мізюк Б. М. Стратегічне управління підприємством: Підруч. для студ. екон. спец.. — Л. : «Коопосвіта» ЛКА, 1999. — 387с.
 18. Немцов В.Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2001. — 560с.
 19. Радченко Л. А. Организация производства на предприятиях питания. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001. – 352 с.
 20. Румянцева З.П. Менеджмент организации. — М.: ИНФРА. 1995. — 429 с.
 21. Стельмахович М.А. Деловая культура для официантов-барменов. Учеб. пособие. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 235 с.
 22. Усов В.В. Организация обслуживания в ресторанах. Учебник. М.: Высшая школа. 1990 г. – С.153-154.
 23. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 1999. — 384 с.
 24. http://www.mcdonalds.ua/ — сайт McDonald»s Україна

 

 


Додатки

Додаток А

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  МакДональдз за ЄДРПОУ
Територія за КОТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.
Баланс    
                                        на 1  січня            2006 року
Форма № 1
Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кінець
Актив рядка звітного звітного
періоду періоду
1 2 3 4
 1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість 0 10 4 8
первісна вартість 0 11 5 10
Знос 0 12 1 2
Незавершене будівництво 0 20 11 18
Основні засоби:
залишкова вартість 0 30 1462 1284
первісна вартість 0 31 2932 2974
Знос 0 32 1470 1690
Довгострокові фінансові інвестиції :
які обліковуються за методом участі
в капіталі інших підприємств 0 40
інші фінансові інвестіції 0 45 50
Довгострокова дебіторська заборго-
ваність 0 50
Відстрочені податкові активи 0 60
Інші необоротні активи 0 70
Усього за розділом 1. 0 80 1477 1360
 1. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси 100 35 41
тварини на вирощуванні та відгодівлі 110
незавершене виробництво 120 287 271
готова продукція 130 63 72
товари 140 928 1112
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість 160 247 290
первісна вартість 161 247 290
резерв сумнівних боргів 162
Дебіторська заборгованість за розра-
хунками:
з бюджетом 170 1 2
за виданими авансами 180 3 3
з нарахованих доходів 190
із внутрішніх розрахунків 200
Інша поточна дебіторська заборгова-
ність 210 20 23
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти :
у національній валюті 230 15 29
в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250
Усього за розділом 2. 260 1599 1843
 1. Витрати майбутніх періодів
270    
БАЛАНС 280 3076 3203
Код На початок На кінець
Пасив рядка звітного звітного
періоду Періоду
1 2 3 4
 1. Власний капітал
Статутний капітал 300 1600 1600
Пайовий капітал 310 699 739
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330
Резервний капітал 340 238 280
Нарозподілений прибуток (непокритий
збиток) 350 69 71
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Усього за розділом 1. 380 2606 2690
 1. Забеспечення наступних витрат
і платежів
Забеспечення виплат персоналу 400
Інші забеспечення 410
Цільове фінансування 420
Усього за розділом 2. 430 0 0
 1. Довгострокові зобов,язання
Довгострокові кредити банків 440
Інші довгострокові фінансові
зобов,язання 450
Відстрочені податкові зобов,язання 460
Інші довгострокові зобов,язання 470
Усього за розділом 3. 480 0 0
 1. Поточні зобов,язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостро-
ковими зобов,язаннями 510
Векселі видані 520 11 70
Кредиторська заборгованість за това-
ри, роботи, послуги 530 186 164
Поточні зобов,язання за розрахунками:
з одержаних авансів 540 30 24
з бюджетом 550 99 91
з позабюджетних платежів 560 8 10
зі страхування 570 31 36
з оплати праці 580 88 97
з участниками 590
із внутрішніх розрахунків 600
Інші поточні зобов,язання 610 17 21
Усього за розділом 4. 620 470 513
 1. Доходи майбутніх періодів
630    
БАЛАНС 640 3076 3203
                                                     Керівник                     М.П.

 

 

Додаток Б

 

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 3
Коди
Дата (рік, місяць, число)
Підприємство  МакДональдз за ЄДРПОУ
Територія за КОТУ
Орган державного управління за СПОДУ
Галузь   за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності за КВЕД
Одиниця виміру: тис. грн.    
  Звіт  
                                                                 про фінансові результати
                                                                     за     рік      2005 року
Форма № 2
Код за ДКУД 1801003
1.Фінансові результати  
                    Стаття Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 4364 4561
Податок на додану вартість 0 15 727 760
Акцизний збір 0 20
0 25
Інші вирахування з доходу 0 30
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 3637 3801
Собівартість реалізованої продукції 0 40 1245 1400
Валовий:
 прибуток 0 50 2392 2401
 збиток 0 55
Інші операційні доходи 0 60 13 20
Адміністративні витрати 0 70 1983,0 1990
Витрати на збут 0 80 304 310
Інші операційні витрати 0 90 3 2
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 100 115 119
збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності
до оподаткування:
прибуток 170 115 119
збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 35 36
Фінансові результати від звичайної діяльності
прибуток 190 80 83
збиток 195
Надзвичайні:
доходи 200
витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
прибуток 220 80 83
збиток 225
 1. Елементи операційних витрат
Найменування показника Код За звітний За попередній
рядка    період       Період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
 1. Розрахунок показників прибутко-
вості акцій  
Назва статті Код За звітний За попередній
рядка    період       період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну
просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340
М.П.
                                                     Керівник
                                Головний бухгалтер

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.