Курсова робота Технології туристської діяльності та гостинність

Зміст

Вступ. 3

Розділ 1. Аналіз технології туристської діяльності на прикладі туристського підприємства ”Новий Робінзон”. 4

1.1. Базова характеристика туристського підприємства         ”Новий Робінзон”  4

1.2. Структура управління туристичним підприємством.. 5

1.3. Основні напрямки туристичної діяльності туристичного підприємства ”Новий Робінзон”. 7

1.4. Аналіз технологічних процесів в діяльності туристичного підприємства  11

  1. 5. Організація нового внутрішнього туристського маршруту. 16

Розділ 2. Технологія гостинності готелю «Голосіївський”. 19

2.1. Загальна характеристика готелю «Голосіївський”. 19

2.2. Технологія готельних послуг готелю «Голосіївський”. 24

2.3. Визначення рівня готельних послуг готелю      «Голосіївський”. 30

Розділ 3. Технологія ресторанних послуг підприємства харчування готелю «Голосівський». 33

3.1. Загальна характеристика ресторану готелю       «Голосівський». 33

3.2. Технологія надання ресторанних послуг рестораном      готелю «Голосівський». 37

3.3. Визначення якості ресторанних послуг, наданих      рестораном готелю «Голосівський». 52

Висновки. 54

Список використаних джерел. 56

Вступ

 

Туризм, який називають соціальним феноменом 20 століття – це ціла сфера життя, яка втягує у свою орбіту мільйони людей, багато галузей економіки, екологію та виробництво, сприяє міжнародним обмінам і суто людським контактам. В Україні зроблено перші кроки у цьому напрямі, набуто першого досвіду в роботі, яка має велике політичне, соціальне та економічне значення.

Вважається, що перший масовий розвиток туризму відбувся більш ніж 150 років тому, в Англії, коли Томас Кук здійснив перевезення 600 чоловік на залізничному потязі з метою прогулянки. Згодом ця людина здійснила ще кілька мандрівок, і саме завдяки цьому з’явився тур.

Послуги   транспорту,   гостинності та харчування  в   свою   чергу,   дають   можливість   задовольнити   специфічні   потреби   туриста — потреби   в   туристських   враженнях,   медичному   обслуговуванні   та   розвагах. Туристське   враження   укладається   в   бажанні   туриста   ознайомитися   з   місцевим   побутом,   архітектурою та національною   кухнею. Саме   тому   туризм   є   системою   складеною   з   трьох   елементів,   які   взаємопов’язані   між   собою. Це є туристська   фірма,   готель   та   підприємство   харчування. Отже   туризм   це   система   взаємозв’язків.

Ми   пишемо курсову   роботу   для   того,   щоб   показати   взаємозв’язок  між   розглянутими   елементами — туристськими    об’єктами,   такими   як   туристська фірма,  готель,  ресторан. В   представленій   роботі   розглядається   для   наочності   взаємозв’язку   туристська фірма   «Новий Робінзон»,   готель   «Голосіївський»   та   ресторан   «Голосіївський».

В   даній   курсовій   роботі   розглянуті   технології   діяльності   цих   підприємств,   щоб   більш   детальніше   та   чіткіше   отримати   уяву   про   функціонування та  взаємозв»язок   між   ними.


Розділ 1. Аналіз технології туристської діяльності на прикладі туристського підприємства ”Новий Робінзон”

 

1.1. Базова характеристика туристського підприємства ”Новий Робінзон”

 

Туристська фірма «Новий Робінзон» знаходиться  за адресою: Україна,  м. Киев, вул. Метробудівницька, 5А. Контактні телефони (044) 244-94-16.

Будь-яка діяльність пов’язана з наданням туристських послуг повинна бути ліцензованою. Згідно оновленого законодавства до ліцензування відносяться наступні види туристської діяльності:

організація іноземного туризму;

організація внутрішнього туризму;

організація закордонного туризму;

організація екскурсійної діяльності.

Служба покоївок у готелі «Голосівський» є найбільше функціонально значимим підрозділом, якщо мова йде про одержання послуг готельного розміщення, тому що цей підрозділ відповідає за прибирання номерів, холів, коридорів і тому подібних внутрішніх приміщень, у яких здійснюється прийом і обслуговування клієнтів. Особа, що очолює службу покоївок, несе відповідальність за роботу персоналу по підтримці чистоти і порядку в житлових і службових приміщеннях готельного комплексу. Старша ж покоївка одержує завдання і розподіляє його виконання серед підлеглих, одночасно виконуючи адміністративні функції, покладені на неї виконавчим директором. У готелі «Голосівський» для зручності обслуговування гостей застосовується автоматизована система реєстрації й обліку вільного номерного фонду, що значно прискорює процес розміщення і робить його для гостя практично непомітним.

 


2.3. Визначення рівня готельних послуг готелю «Голосіївський”

 

Процес обслуговування — це процес інформаційної взаємодії між клієнтом та обслуговуючим персоналом, який визначає кінцеві результати гостинності. Результати гостинності визначаються позитивним або негативним сприйняттям сукупного процесу обслуговування (безпека середовища й умови обслуговування, сталість якості обслуговування, форма поведінки обслуговуючого персоналу, повнота набору послуг, комфортність навколишнього середовища, доступність одержання обслуговування, короткочасність очікування обслуговування).

Позитивні результати гостинності готелю «Голосіївський” виявляються в збільшенні постійних клієнтів підприємства, розширення популярності

Таким чином, з огляду на всі перераховані вище відмітні ознаки ресторану готелю «Голосівський», що підкреслюють високі якість наданих послуг, рівень і умови обслуговування, можна зробити висновок, що даному ресторану здатні ознаки, який володіють ресторани найвищої категорії, але з огляду на недоліки які виявляються в роботі даного підприємства, рівень якості наданих послуг можна визначити як середній.


Висновки

 

 

За роки незалежності в Україні досягнуто певних успіхів у розвитку індустрії туризму і готельного господарства. Вітчизняна туристична сфера стає невід’ємною складовою світового туристичного ринку. Свідченням високого авторитету України у світовій туристській спільноті стало обрання її до складу Виконавчої Ради ВТО. Стрімка інтеграція у світове туристичне співтовариство пояснюється вигідним географічним положенням України.

Підсумовуючи результати даного дослідження, можна зробити наступні висновки. В даній курсовій роботі були розглянуті питання технології туристської діяльності туристичного агентства «Новий Робінзон»; технології гостинності готелю “Голосіївський”; технології ресторанних послуг ресторану готелю “Голосіївський”.

Дана курсова робота свідчить про те, що нарешті й в Україні почали з»являтися справжні професіонали своєї справи. Так, серед туристичних компаній одне з провдних місць посідає туристична фірма «Новий Робінзон», яка надає своїм клієнтам можливість справжнього безтурботного відпочинку.

Фірма «Новий Робінзон» не чекає, доки клієнт сам знайде її, вона всіма можливими засобами залучає людину і дає їй можливість зрозуміти, що той продукт, який надає саме вона, є найбільш вигідним і зручним.

Уся діяльність даної фірми ґрунтується на досвіді як її самої, так і її партнерів у різних країнах світу. Керівництво фірми спрямовує свої зусилля на те, щоб запропонувати своїм клієнтам туристичний сервіс найвищої якості, який поєднується з традиційною українською гостинністю.

Довговічність фірми «Новий Робінзон» підтверджує те, що вона на довгостроковій основі підписала контракти з багатьма представниками туристичної індустрії різних країн світу.

Належним представником готельної індустрії України є готель «Голосіївський», розташований у самому центрі Києва. Вона має всі передумови для того, щоб іноземні відвідувачі України зупинялися саме в ньому.

Серед загального числа готелів міста Києва і всієї України готель «Голосіївський» виділяється тим, що персонал пропонує високу якість обслуговування і гостинність стосовно відвідувачів. Готель досить місткий, з великою кількістю комфортабельних номерів на будь-який смак. Номери обладнані всім необхідними як для роботи, так і для відпочинку.

Численний персонал готелю зустрічає гостей із традиційною українською гостинністю, обслуговує швидко і якісно. Отже, готель «Голосіївський» можна назвати зразком для всіх інших закладів готельної справи, справжнім представником туристичної індустрії на українському ринку.

Але на сьогоднішньому рівні готель залишатися не збирається. Він постійно проводить опитування відвідувачів з метою поліпшення якості послуг і комфорту закладу.

До складу готелю «Голосіївський» входить ряд закладів, серед яких і заклади харчування. Їхній рівень відповідає рівню самого готелю і свідчить про те, що якість надання послуг цими підприємствами підтримується на відповідному рівні.

Ресторан «Голосіївський» має такі ж високі стандарти обслуговування, як і сам готель. Це чудове місце не тільки для того, щоб спробувати вишукану їжу, але і для проведення вечірок, презентацій і ділових обідів.

 


Список використаних джерел

 

  1. Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства / Пер. с англ. — М.: Аспект Пресс, 1995. – 540 с.
  2. Гуляев В. Г. Организация туристской деятельности. – М.: Нолидж, 1996. – 312 с.
  3. Левицька Е. В. Організація підприємництва в туризмі. – Д.: ДІТБ, 2000. – 312 с.
  4. Пузакова Е. П., Честникова В. А. Международный туристический бизнес. – М.: Экспертное бюро, 1997. – 176 с.
  5. Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи: Зб. наук. статей. – К.: ІВЦ “Слов’янський діалог”, 1995. – 244 с.
  6. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. — М.: «Ось-89», 1997. — 220 с.
  7. Туризм и гостиничное хозяйство / под ред. Чудновского А. Д. – М.: ЭКМОС, 2000. – 400 с.
  8. Чеботарь Ю. М. Туристический бизнес. – М.: Мир деловой книги, 1997. – 69 с.

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.