Дипломна робота Конкурентоспроможність страхової компанії

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ЗАТ «УАСК «АСКА». 3

2.1. Загальна характеристика середовища та основних техніко-економічних показників діяльності товариства. 3

2.2. Аналіз фінансово-майнового стану та результативності функціонування. 17

2.3. Оцінка конкурентоспроможності компанії та ефективності  заходів розвитку підприємства. 41

Список використаних джерел. 48

Додатки. 49

 

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ  ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 3

 

3.1. Концептуальні засади розвитку у ЗАТ «УАСК «АСКА». 3

 

3.2. Обґрунтування програми розвитку конкурентних переваг підприємства. 18

 

РОЗДІЛ 2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ТА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ЗАТ «УАСК «АСКА»

2.1. Загальна характеристика середовища та основних техніко-економічних показників діяльності товариства

 

Страховий ринок нині є найрозви­ненішим сектором ринку небанківських фінансових послуг України, який акумулює майже 83,2% [3, с. 176] загаль­ного обсягу активів цього сектора. На фоні розвитку світового ринок страхування в Україні має незначну питому вагу покриття ризиків. За даними Ліги страхових організацій Європи, на нього припадає лише 0,05% загального обсягу стра­хових послуг, які надаються на нашому континенті. Загалом рівень розвитку вітчизняного страхового ринку охоплює не більше 10% ризиків, що є в Укра­їні,

….

Отже, протягом 2005-2007 років спостерігається тенденція зростання отримання страхових внесків  ЗАТ „УАСК „АСКА”. Спостерігається тенденція зниження в 2006 році страхових відшкодувань ЗАТ „УАСК „АСКА” та значного їх зростання в 2007 році. Протягом 2005-2007 років спостерігається тенденція зростання чистого доходу від реалізації послуг  ЗАТ „УАСК „АСКА”. Спостерігається тенденція зростання в 2006 році чистого прибутку ЗАТ „УАСК „АСКА” та його зниження в 2007 році. Це сталося з тієї причини, що витрати підприємства зросли в більшій мірі ніж зріс дохід від реалізації.

 


2.2. Аналіз фінансово-майнового стану та результативності функціонування

 

Рівень конкурентноздатності ЗАТ „УАСК „АСКА” в значній мірі залежить від рівня фінансово-майнового стану та результативності функціонування підприємства. Розглянемо фінансові ресурси ЗАТ „УАСК „АСКА”  протягом 2005-2007 років. Спочатку графіком покажемо динаміку валюти балансу (рис. 2.4).

протягом 2005-2007 років зростав за рахунок розширення земельних володінь ЗАТ „УАСК „АСКА”.

Отже, на основі проведеного аналізу можна зробити висновок про погіршення фінансово-майнового стану та зниження результативності  функціонування підприємства ЗАТ „УАСК „АСКА” в 2007 році порівно з 2006 роком., які незначно погіршилися в 2007 році порівняно з 2006 роком. В той же час в 2006 році порівно з 2005 роком відбулося покращення фінансово-майнового стану та зростання результативності  функціонування підприємства ЗАТ „УАСК „АСКА”.

 

 


2.3. Оцінка конкурентоспроможності компанії та ефективності  заходів розвитку підприємства

 

Основними конкурентами ЗАТ „УАСК „АСКА” є страхові компанії, що працюють на ринку України,: Дженералі Гарант, ТАС, Оранта, Арма, Провідна, Інго-Україна. Саме ці страхові компанії були вибрані в якості конкурентів, тому що у них подібні: сегменти ринку та масштаби діяльності. Перевагами ЗАТ „УАСК „АСКА” над конкурентами є:

— достовірний моніторинг ринку,

— висока якість страхових послуг,

— гарантія надання страхового відшкодування;

— різноманітний асортимент страхових послуг.

Перевагами конкурентів є:

РОЗДІЛ 3. ОБҐРУНТУВАННЯ  ПРОЕКТУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

 

3.1. Концептуальні засади розвитку у ЗАТ «УАСК «АСКА»

 

Проведення економічної   реформи   і  структурної  перебудови економіки обумовлює необхідність подальшого розвитку національного страхового  ринку  як складової частини фінансового ринку України, що сприяє створенню підґрунтя для стійкого економічного зростання і забезпечує відшкодування збитків у разі стихійного лиха, аварій, катастроф та інших непередбачених подій, що негативно впливають на добробут населення, діяльність суб»єктів господарювання і держави.

за рахунок збільшення повної собівартості зменшиться на 5080 тис. грн. та за рахунок збільшення виручки від реалізації послуг  зросте на 11630 тис. грн.

Отже, в 2008 році на підприємстві ЗАТ «УАСК «АСКА» буде впроваджено проект „Проведення рекламної кампанії”. Бюджет рекламної кампанії складе 4000 тис. грн., що на 2398,9 тис. грн. більше ніж в минулому 2007 році. Витрати на рекламу в 2008 році зростуть за всіма показниками. Витрати на рекламу в пресі зростуть на 431 тис. грн., витрати на радіо та телебачення зростуть на 418 тис. грн., витрати на друковану рекламу зростуть на 742 тис. грн., витрати на участь у виставках зростуть на 475 тис. грн. Також в 2008 році стануться зміни в структурі витрат на рекламу. Зростуть витрати на друковану рекламу на 1,39% та відповідно зменшиться масова частка інших видів реклами.  Відповідальним за здійснення рекламної кампанії буде начальник відділу маркетингу ЗАТ «УАСК «АСКА». Проект буде здійснено за рахунок отримання кредиту під заставу майна ЗАТ «УАСК «АСКА» в АКБ “Форум” під 14% річних. Проект окупиться за 1,83 роки, що менше ніж планувалося, тому проект варто реалізовувати. Під час здійснення проекту можуть виникнути ризики його невиконання: несприйняття реклами, неправильне подання реклами, невірний вибір цільових аудиторій.

Додатки

Додаток А

Таблиця А. Види діяльності  ЗАТ «УАСК АСКА»

Назва виду страхування

№ ліцензії
  Добровільні види страхування  
1. Страхування від нещасних випадків 321650
2. Медичне страхування (безперервне страхування здоров»я). 321648
3. Страхування здоров»я на випадок хвороби 321650
4. Страхування залізничного транспорту 321650
5. Страхування наземного транспорту (крім залізничного транспорту) 321650
6. Страхування повітряного транспорту 321650
7. Страхування водного транспорту (морського, внутрішнього транспорту й інших видів водного транспорту) 321650
8. Страхування вантажів і багажу 321650
9. Страхування від вогневих ризиків і стихійних явищ 321650
10. Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту, вантажів і багажу, майна від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ). 321649
11. Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 321650
12. Страхування відповідальності власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 321650
13. Страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 321650
14. Страхування відповідальності перед третіми особами (крім відповідальності власників наземного, повітряного, водного транспорту і відповідальність перевізника) 321650
15. Страхування кредитів 321649
16. Страхування інвестицій 321649
17. Страхування фінансових ризиків 321649
18. Страхування судових витрат. 321654
19. Страхування виданих гарантій (поручительств) і прийнятих гарантій; 321649

 

Закінчення додатку  А

 

  Обов’язкові види страхування  
1. Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними службових обов»язків 321652
2. Особисте страхування працівників відомчої і сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 321650
3. Страхування спортсменів вищих категорій 321650
4. Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 321650
5. Авіаційне страхування цивільної авіації. 321645
6. Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів 321642
7. Страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрового буряка сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності. 239771
8. Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за збиток, що може бути заподіяний унаслідок ядерного інциндента. 321643
9. Страхування цивільної відповідальності суб»єктів господарювання за збиток, що може бути заподіяний пожежами й аваріями на об»єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо- та вибухонебезпечні об»єкти й об»єкти, господарська діяльність на які може привести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру 559837
10. Страхування відповідальності експортера й особи, що відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування збитку, що може бути заподіяний здоров»ю людини, власності і навколишньому середовищу при трансграничному перевезенні й утилізації (видаленні) небезпечних відходів 239852
11. Страхування відповідальності суб»єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів 100109
12 Страхування тварин на випадок загибелі, знищення, змушеного вибою, від хвороб, стихійних лих і нещасних випадків у випадках і відповідно до переліку тварин, установленими Кабінетом Міністрів України. 321644 321644
13 Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності або іншому законному володінні зброю, за шкоду, що може бути заподіяний третій особі або його майну унаслідок володіння, збереження або використання цієї зброї 100022

 

 

 

Додаток Б

 

    Загальні збори акціонерів    
Президент     Спостережна рада
   
   
Департамент організації продажу та розвитку мережі   Дирекція андеррайтингу та перестрахування   Департамент транспортного страхування   Департамент майнового страхування   Департамент особистого страхування   Фінансово-економічний департамент

 

Рис. Б. Структура управління підприємством  ЗАТ „УАСК „АСКА” на 01.01.2008 року
Додаток В

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ЗАТ „УАСК „АСКА” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1 січня 2006 року  
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 935 1100
  первісна вартість 0 11 1105 1300
  Знос 0 12 170 200
  Незавершене будівництво 0 20 8500 10000
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 4327,8 5091,5
  первісна вартість 0 31 6877,8 8091,5
  Знос 0 32 2550 3000
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 680 800
  інші фінансові інвестиції 0 45 166,2 195,5
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  Ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 17329 20387
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 10999 12940
  Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 85 100
  готова продукція 130 170 200
  товари 140 2975 3500
  Векселі одержані 150 1275 1500
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  Роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161    
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 136 160
  за виданими авансами 180 340 400
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200 2550 3000
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 425 500
  Поточні фінансові інвестиції 220 340 400
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 493 580
  в іноземній валюті 240 850 1000
  Інші оборотні активи 250 85 100
  Усього за розділом 2. 260 21913 25780
  3. Витрати майбутніх періодів 270 510 600
  БАЛАНС 280 39242 46167
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка Звітного звітного
      Періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 30600 36000
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330 680 800
  Резервний капітал 340 425 500
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 558,5 657
  Неоплачений капітал 360 255 300
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 32518,5 38257
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400   0
  Інші забезпечення 410   0
  Страхові резерви 415 1700 2000
  Частка перестраховиків у страхових резервах 416 85 100
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 1785 2100
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480    
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 850 1000
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510 153 180
  Векселі видані 520 425 500
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 1810,5 2130
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 510 600
  з бюджетом 550 93,5 110
  з позабюджетних платежів 560 17 20
  зі страхування 570 68 80
  з оплати праці 580 119 140
  з учасниками 590 297,5 350
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 85 100
  Усього за розділом 4. 620 4428,5 5210
  5. Доходи майбутніх періодів 630 510 600
  БАЛАНС 640 39242 46167
                                                       Керівник                     М.П.

 

 

Додаток Г

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ЗАТ „УАСК „АСКА” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2005 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 88642 82642
  Податок на додану вартість 0 15    
  Акцизний збір 0 20    
  Виплати страхових сум і страхових відшкодувань 025 3867 3560
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 84775 79082
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 48740 43210
  Валовий:      
   прибуток 0 50 36035 35872
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 24780 22580
  Витрати на збут 0 80 9870 7770
  Інші операційні витрати 0 90 40 60
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 1345 5462
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 6410 110
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 7755 5572
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2327 1393
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 5429 4179
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 5429 4179
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

Додаток Д

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ЗАТ „УАСК „АСКА” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1 січня 2007 року  
      Форма № 1
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 1100 3000
  первісна вартість 0 11 1300 3300
  Знос 0 12 200 300
  Незавершене будівництво 0 20 10000 13091,5
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 5091,5 5000
  первісна вартість 0 31 8091,5 10000
  Знос 0 32 3000 5000
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 800 1100
  інші фінансові інвестиції 0 45 195,5 200
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  Ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 20387 22391,5
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 12940 14000
  Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 100 100
  готова продукція 130 200 200
  товари 140 3500 3000
  Векселі одержані 150 1500 1500
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  Роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161    
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 160 70
  за виданими авансами 180 400 350
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200 3000 3000
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 500 200
  Поточні фінансові інвестиції 220 400 500
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 580 700
  в іноземній валюті 240 1000 1200
  Інші оборотні активи 250 100 100
  Усього за розділом 2. 260 25780 24920
  3. Витрати майбутніх періодів 270 600 500
  БАЛАНС 280 46167 47811,5
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка Звітного звітного
      Періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 36000 36000
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330 800 1800
  Резервний капітал 340 500 500
  Нерозподілений прибуток (непокритий      
  збиток) 350 657 1111,5
  Неоплачений капітал 360 300 300
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 38257 39111,5
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
  Інші забезпечення 410 0 0
  Страхові резерви 415 2000 2220
  Частка перестраховиків у страхових резервах 416 100 200
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 2100 2420
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480    
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 1000 1200
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510 180 200
  Векселі видані 520 500 600
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 2130 2500
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 600 500
  з бюджетом 550 110 100
  з позабюджетних платежів 560 20 30
  зі страхування 570 80 70
  з оплати праці 580 140 180
  з учасниками 590 350 300
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 100 100
  Усього за розділом 4. 620 5210 5780
  5. Доходи майбутніх періодів 630 600 500
  БАЛАНС 640 46167 47811,5
                                                       Керівник                     М.П.

 

 

Додаток Е

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ЗАТ „УАСК „АСКА” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2006 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 96759 88642
  Податок на додану вартість 0 15    
  Акцизний збір 0 20    
  Виплати страхових сум і страхових відшкодувань 025 3851 3867
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 92908 84775
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 54110 48740
  Валовий:      
   прибуток 0 50 38798 36035
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 20760 24780
  Витрати на збут 0 80 8320 9870
  Інші операційні витрати 0 90 50 40
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 9668 1345
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 6210 6410
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 15878 7755
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 4764 2327
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 11115 5429
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 11115 5429
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

Додаток Ж

    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 2
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство ЗАТ „УАСК „АСКА” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
  Баланс      
                                          на 1  січня     2008 року  
      Форма № 1  
      Код за ДКУД 1801001
    Код На початок На кінець
  Актив Рядка звітного звітного
      періоду періоду
  1 2 3 4
  1. Необоротні активи      
  Нематеріальні активи:      
  залишкова вартість 0 10 3000 3100
  первісна вартість 0 11 3300 3500
  Знос 0 12 300 400
  Незавершене будівництво 0 20 13091,5 23872
  Основні засоби:      
  залишкова вартість 0 30 5000 23400
  первісна вартість 0 31 10000 29700
  Знос 0 32 5000 6300
  Довгострокові фінансові інвестиції :      
  які обліковуються за методом участі      
  в капіталі інших підприємств 0 40 1100 1000
  інші фінансові інвестіції 0 45 200 100
  Довгострокова дебіторська заборго-      
  Ваність 0 50    
  Відстрочені податкові активи 0 60    
  Інші необоротні активи 0 70    
  Усього за розділом 1. 0 80 22391,5 51502
  2. Оборотні активи      
  Запаси:      
  виробничі запаси 100 14000 14500
  Тварини на вирощуванні та відгодівлі 110    
  незавершене виробництво 120 100 600
  готова продукція 130 200 780
  товари 140 3000 4000
  Векселі одержані 150 1500 1700
  Дебіторська заборгованість за товари,      
  Роботи, послуги:      
  чиста реалізаційна вартість 160    
  первісна вартість 161    
  резерв сумнівних боргів 162    
  Дебіторська заборгованість за розра-      
  хунками:      
  з бюджетом 170 70  
  за виданими авансами 180 350 120
  з нарахованих доходів 190    
  із внутрішніх розрахунків 200 3000 3200
  Інша поточна дебіторська заборгова-      
  ність 210 200 30
  Поточні фінансові інвестиції 220 500 200
  Грошові кошти та їх еквіваленти :      
  у національній валюті 230 700 2010
  в іноземній валюті 240 1200 50
  Інші оборотні активи 250 100  
  Усього за розділом 2. 260 24920 27190
  3. Витрати майбутніх періодів 270 500 700
  БАЛАНС 280 47811,5 79392
    Код На початок На кінець
  Пасив рядка звітного звітного
      періоду Періоду
  1 2 3 4
  1. Власний капітал      
  Статутний капітал 300 36000 36000
  Пайовий капітал 310    
  Додатковий вкладений капітал 320    
  Інший додатковий капітал 330 1800 30490
  Резервний капітал 340 500 700
  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)      
  350 1111,5 672
  Неоплачений капітал 360 300 100
  Вилучений капітал 370    
  Усього за розділом 1. 380 39111,5 67762
  2. Забезпечення наступних витрат      
  і платежів      
  Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
  Інші забезпечення 410 0 0
  Страхові резерви 415 2220 2560
  Частка перестраховиків у страхових резервах 416 200 500
  Цільове фінансування 420    
  Усього за розділом 2. 430 2420 3060
  3. Довгострокові зобов’язання      
  Довгострокові кредити банків 440    
  Інші довгострокові фінансові      
  зобов’язання 450    
  Відстрочені податкові зобов’язання 460    
  Інші довгострокові зобов’язання 470    
  Усього за розділом 3. 480    
  4. Поточні зобов’язання      
  Короткострокові кредити банків 500 1200 1900
  Поточна заборгованість за довгостро-      
  ковими зобов’язаннями 510 200 200
  Векселі видані 520 600 1300
  Кредиторська заборгованість за това-      
  ри, роботи, послуги 530 2500 2250
  Поточні зобов’язання за розрахунками:      
  з одержаних авансів 540 500 1100
  з бюджетом 550 100 200
  з позабюджетних платежів 560 30 40
  зі страхування 570 70 30
  з оплати праці 580 180 100
  з учасниками 590 300 350
  із внутрішніх розрахунків 600    
  Інші поточні зобов’язання 610 100  
  Усього за розділом 4. 620 5780 7470
  5. Доходи майбутніх періодів 630 500 1100
  БАЛАНС 640 47811,5 79392
                                                       Керівник                     М.П.

 

 

Додаток З

 

         
    Додаток    
    до Положення (стандарту)
    бухгалтерського обліку 3  
         
        Коди
  Дата (рік, місяць, число)  
  Підприємство  ЗАТ „УАСК „АСКА” за ЄДРПОУ  
  Територія за КОАТТУ  
  Орган державного управління за СПОДУ  
  Галузь   за ЗКГНГ  
  Вид економічної діяльності за КВЕД  
  Одиниця виміру: тис. грн.      
         
    Звіт    
                                                                   про фінансові результати  
                                                                       за     рік      2007 року  
      Форма № 2  
      Код за ДКУД 1801003
         
    1.Фінансові результати  
         
                      Стаття Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Дохід (виручка) від реалізації продукції 0 10 112709 96759
  Податок на додану вартість 0 15    
  Акцизний збір 0 20    
  Виплати страхових сум і страхових відшкодувань 025 9709 3851
  Інші вирахування з доходу 0 30    
  Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 0 35 103000 92908
  Собівартість реалізованої продукції 0 40 62940 54110
  Валовий:      
   прибуток 0 50 40060 38798
   збиток 0 55    
  Інші операційні доходи 0 60    
  Адміністративні витрати 0 70 24940 20760
  Витрати на збут 0 80 11990 8320
  Інші операційні витрати 0 90 30 50
  Фінансові результати від операційної діяльності:      
  прибуток 100 3100 9668
  збиток 105    
  Дохід від участі в капіталі 110    
  Інші фінансові доходи 120    
  Інші доходи 130 6500 6210
  Фінансові витрати 140    
  Втрати від участі в капіталі 150    
  Інші витрати 160    
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  до оподаткування:      
  прибуток 170 9600 15878
  збиток 175    
  Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 2880 4764
  Фінансові результати від звичайної діяльності      
  прибуток 190 6720 11115
  збиток 195    
  Надзвичайні:      
  доходи 200    
  витрати 205    
  Податки з надзвичайного прибутку 210    
  Чистий:      
  прибуток 220 6720 11115
  збиток 225    
         
    2. Елементи операційних витрат
  Найменування показника Код За звітний За попередній
    рядка    період       Період
  1 2 3 4
  Матеріальні затрати 230    
  Витрати на оплату праці 240    
  Відрахування на соціальні заходи 250    
  Амортизація 260    
  Інші операційні витрати 270    
  Разом 280    
         
    3. Розрахунок показників прибутко-
    вості акцій  
  Назва статті Код За звітний За попередній
    рядка    період       період
  1 2 3 4
  Середньорічна кількість простих акцій 300    
  Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310    
  Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320    
  Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну      
  просту акцію 330    
  Дивіденди на одну просту акцію 340    
         
  М.П.      
                                                       Керівник  
                                  Головний бухгалтер      

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.