Курсова робота Товарознавчі аспекти дослідження ринку швейних машин в Україні

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Стан ринку досліджування швейних машин в Україні5

 

2. Характеристика асортименту швейних машин, представлених на ринку та основні типи споживачів даного товару. 8

 

3. Показники споживних властивостей, що визначають конкурентоспроможність досліджування ринку швейних машин. 16

 

Висновки та пропозиції29

 

Список використаних джерел. 37

 

Додатки. 39


Вступ

 

Актуальність теми. Ринкові відносини в Україні зумовлюють специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються. Важливе значення для торгівельного підприємства має продаж якісних товарів.

Швейні машини користуються великим попитом у різних груп населення. За допомогою швейних машин можна не тільки зшити нову річ, але і полагодити або реставрувати стару, зробити машинну вишивку, пришити ґудзика і виконати ряд інших операцій, що раніше виконувалися тільки вручну.

Актуальність теми курсової роботи визначається у важливості визначення товарознавчих аспектів дослідження ринку швейних машин в Україні. В умовах становлення ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва конкурентноздатних товарів. Якість виступає як головний фактор конкурентноздатності товару, складаючи його «стрижень», основу.

Нові підходи до проблеми якості вимагають усе більш повного врахування виробниками ринкового фактора, зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційно-економічних заходів керування якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку до якості товарів, організації роботи з переходу в перспективі до забезпечення високої якості продукції.

Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.

На українському ринку побутової техніки значне місце займають швейні машини. Асортимент швейних машин на ринку України доситьширокий.  Тому тема курсової роботи „Товарознавчі аспекти дослідження ринку швейних машин в Україні (за матеріалами мережі магазинів „Мегамакс”)” є сьогодні актуальною.

Метою даної курсової роботи є проведення досліджень ринку швейних швейних машинв сучасних економічних умовах в Україні.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області товарознавства, маркетингу, закони України.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— вивчення стану ринку досліджування швейних машин в Україні;

— характеристики асортименту швейних машин, представлених на ринку та основні типи споживачів даного товару;

— визначення показників споживних властивостей, що визначають конкурентоспроможність досліджування ринку швейних машин.

Предметом дослідження є споживчі властивості швейних машин та їх якість.

Об»єктом дослідження швейні машини, що реалізуються в мережімагазинів „Мегамакс”.

 

 

 

 


1. Стан ринку досліджування швейних машин в Україні

 

Думка про машину, що замінює ручну працю швачки, зародилася давно. Еще в XVIII веке английские изобретатели пытались создать устройства, которые подражали бы движениям рук при шитье. Ще у XVIII столітті англійські винахідники намагалися створити пристрої, які наслідували б рухи рук при шитті. Так, в 1755 году был выдан патент на швейную машину, копирующую ручные стежки. В этой швейной машине использовались игла с двумя остриями и отверстием посередине. Так, в 1755 році був виданий патент на швейну машину, що копіює ручні стібки. У цій швейній машині використовувалися голка з двома вістрями і отвором посередині. В конце века в Англии появилась швейная машина с цепным швом: она могла строчить даже кожу (а до этого пользовались только обычным шилом и дратвой). Наприкінці століття в Англії з»явилася швейна машина з ланцюговим швом: вона могла строчити навіть шкіру (а до цього користувалися тільки звичайним шилом і дратвою). Но все эти изобретения распространения не получили — конструкция швейных машин была еще очень несовершенной. Але всі ці винаходи поширення не отримали — конструкція швейних машин була ще дуже недосконалою. Изобретатели понимали, что успех дела определяет игла. Винахідники розуміли, що успіх справи визначає голка. И в 1814 году появилась игла с ушком в острие. І в 1814 році з»явилася голка з вушком у вістрі. Начались работы над получением стежка с помощью такой иглы. В 30-е — 50-е годы прошлого столетия в Англии и США было заявлено почти 30 патентов на швейные машины. Розпочалися роботи над отриманням стібка за допомогою такої голки. У 30-ті — 50-ті роки XIX століття в Англії і США заявилося майже 30 патентів на швейні машини. Тогда же был придуман зубчатый нажимной рычаг, облегчавший перемещение материала. Тоді ж був придуманий зубчастий нажимний важіль, що полегшує переміщення матеріалу.

В 2009 році порівняно з 2008 товарооборот швейних машин, що реалізуються в мережі магазинів „Мегамакс”, зріс на 1770,8 тис. грн. (133,34%). За всіма групами асортименту відбулося зростання товарообігу. Найбільше зростання відбулося за такими товарними групами, як машини з механічним вибором швів 1036 тис. грн. (133,51%) та комп’ютеризовані машини на 587,3 тис. грн. (138,84%). Також в асортименті швейних машин відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення за питомою вагою по таких групах, як машини з механічним вибором швів на 0,04% та комп’ютеризовані машини на 0,75%. Основними типами споживачів швейних машин в Україні виступають: швейні фабрики, ательє з пошиву та ремонту одягу, домашні господарства. Найбільше зростання відбулося за такими споживачами, як домашні господарства на 1064,7 тис. грн. (170,35%) та комп’ютеризовані машини на 587,3 тис. грн. (138,84%). Також між споживачами відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення за питомою вагою по такій групі, як домашні господарства на 7,46%.

 3. Показники споживних властивостей, що визначають конкурентоспроможність досліджування ринку швейних машин

 

Конкурентоспроможність товару — це сукупність характе­ристик, що відрізняють товар від аналогічних конкурента за ступенем задоволення потреб індивідуального споживача, а також за рівнем витрат на його купівлю та подальше використання [10].

….

Отже, провели оцінку комплексного показника якості швейних машин електромеханічних різних виробників: TOYOTA JSА 21, SINGER 2662, JANOME ME 1221,  JUKI HZL-25Z, BROTHER XL-2600 методом експертних оцінок. На дум­ку експертів, найбільш конкурентоспроможною продукцією є швейні машини Brother. Для 34,9 % опитаних важливим фактором під час вибору швейних машин є якість, для 28,5% — ціна, для 22,2% — торгова марка або фірма-виробик.найбільшим попитом користуються швейні машини  Brother– 39,5%.

Висновки та пропозиції

 

 

Отже, за результатами виконаної роботи можна зробити наступні висновки та пропозиції.

На сьогоднішній день споживчий ринок України заповнений, в основному, імпортними швейними машинами. На ринку швейних машин давно склався ряд безперечних лідерів. Багато хто з них успішно працюють уже більше 100 років (Pfaff, Husqvarna, Singer), і навіть виробляють дотепер механічні машини з неелектричним приводом (Зінгер). Європейські виробники (Husqvarna, Pfaff, Bernina, Singer) змагаються з азіатськими (Brother, Janome, Jaguar), і нам, як споживачам, це тільки вигідно: постійно обновляється модельний ряд, з»являються нові можливості і функції, удосконалюються дизайн і ергономічність. Вітчизняні виробники на ринку швейних машин у даний момент практично не спостерігаються.

В Україні в 2009 році зросло виробництво швейних машин на 1,22 млн. грн. порівняно з 2008 роком. В той же час імпорт швейних машин зріс на – 2,245 млн. грн., а експорт зріс на 1 млн. грн.. Імпорт швейних машин значно переважає над внутрішнім виробництвом. Так в 2008 та 2009 роках було вироблено швейних машин відповідно на 23,03 млн. грн. та 24,25 млн. грн., а їх імпорт в Україну склав 72,099 млн. грн.. та 74,344 млн. грн.. Ринок швейних машин в Україні розвивається, при цьому розширюється асортимент при незначному зменшенні ціни.

На даний час на ринку України та зокрема в мережі магазинів „Мегамакс” представлено три основних класи швейних машин: машини з механічним вибором швів (так звані електромеханічні машини), комп»ютеризовані машини (з вбудованою комп»ютерною платою) і швейно-вишивальні комп»ютерні машини.

В 2009 році порівняно з 2008 товарооборот швейних машин, що реалізуються в мережі магазинів „Мегамакс”, зріс на 1770,8 тис. грн. (133,34%). За всіма групами асортименту відбулося зростання товарообігу. Найбільше зростання відбулося за такими товарними групами, як машини з механічним вибором швів 1036 тис. грн. (133,51%) та комп’ютеризовані машини на 587,3 тис. грн. (138,84%). Також в асортименті швейних машин відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення за питомою вагою по таких групах, як машини з механічним вибором швів на 0,04% та комп’ютеризовані машини на 0,75%. 

Основними типами споживачів швейних машин в Україні виступають: швейні фабрики, ательє з пошиву та ремонту одягу, домашні господарства. Найбільше зростання відбулося за такими споживачами, як домашні господарства на 1064,7 тис. грн. (170,35%) та комп’ютеризовані машини на 587,3 тис. грн. (138,84%). Також між споживачами відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення за питомою вагою по такій групі, як домашні господарства на 7,46%.

Факторами, що впливають на конкурентноздатність товару, вважаються: корисність, надійність, упакування, ціна, передпродажний сервіс і ін. Споживні властивості швейних машин можна класифікувати за такими показниками: показники призначення, показники надійності, показники технологічності, ергономічні показники, естетичні показники, екологічні показники, показники безпеки.

Провели оцінку комплексного показника якості швейних машин електромеханічних різних виробників: TOYOTA JSА 21, SINGER 2662, JANOME ME 1221,  JUKI HZL-25Z, BROTHER XL-2600 методом експертних оцінок. На дум­ку експертів, найбільш конкурентоспроможною продукцією є швейні машини Brother. Для 34,9 % опитаних важливим фактором під час вибору швейних машин є якість, для 28,5% — ціна, для 22,2% — торгова марка або фірма-виробик. найбільшим попитом користуються швейні машини  Brother– 39,5%.

Структура асортименту швейних машин в мережі магазинів „Мегамакс”повинна  формуватися під впливом наступних основних факторів:

— наявність платоспроможного попиту на товар;

— кон’юнктура споживчого ринку;

— наявність пропозиції даного товару з боку виробників.

Найважливішим принципом формування асортименту швейних машин в мережі магазинів „Мегамакс”є забезпечення його відповідності характеру попиту, пропонованого обраними для обслуговування контингентами покупців. Тому що успішне проникнення і закріплення торгового підприємства на споживчому ринку пов»язано з пошуком і повнотою освоєння тієїчи іншої ніші, формуванню конкретного асортименту товарів, що відповідає параметрам цієї ринкової ніші, приділяється першорядна роль. Раціональнапобудова асортименту швейних машин в мережі магазинів „Мегамакс” передбачає комплексне задоволення попиту покупців у рамках обраного сегменту споживчого ринку. Здійснення цього принципу припускає формування асортименту товарів з урахуванням комплексності їхнього споживання в рамках визначених споживчих комплексів чи мікрокомплексів. Такий принцип формування асортименту дозволяє створити великі зручності для покупців, полегшує їм процес ознайомлення з пропонованими до продажу товарами, скорочує витрати часу на здійснення покупок, сприяє здійсненню «імпульсивних покупок».

Одним з важливих принципів формування асортименту швейних машин в мережі магазинів „Мегамакс” є забезпечення його стійкості. При реалізації товарів повсякденного попиту дотримання цього принципу має першорядне значення. Стійкий асортимент товарів у магазині обумовлює скорочення витрат часу покупців на пошук товарів, дозволяє стандартизувати всі найважливіші торгово-технологічні процеси й операції й організувати їхнє виконання з мінімальними витратами трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

І, нарешті, одним із принципів правильного формування асортименту швейних машин в мережі магазинів „Мегамакс”є забезпечення умов рентабельної його діяльності. В умовах переходу до ринкової економіки рентабельність є необхідною умовою функціонування будь-якого торгового підприємства. У зв»язку з цим при побудові асортименту необхідно враховувати витратоємність реалізації окремих груп товарів, можливі розміри торгових надбавок, оборотність запасів і інші економічні фактори.

Процес формування асортименту швейних машин в мережі магазинів „Мегамакс” з урахуванням розглянутих принципів має здійснюватися по наступним чотирьох етапах:

1) визначається перелік основних груп і підгруп товарів, що реалізуються у магазині;

2) здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів у розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів;

3) визначається кількість видів і різновидів товарів у рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів (у розрізі окремих груп і підгруп товарів);

4) розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для даного магазина, пропонований для реалізації контингентам покупців, що обслуговуються.

Велика роль асортиментної політики в мережі магазинів „Мегамакс”в конкурентному суперництві. Чим більше в продажі товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніше конкурентні позиції мережі магазинів „Мегамакс” в ринковій торгівлі. Торговому асортименту наявне таке поняття, як збалансованість. Збалансованим є асортимент, що сполучить різні види і різновиди товарів у групі і різні групи товарів у роздрібній торговій пропозиції. Товарний асортимент формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості.

На підприємстві „Мегамакс” для оптимізації процесів реалізації швейних машин та підвищення конкурентоспроможності необхідне дотримання основних принципів менеджменту якості.

1. Орієнтація організації на замовника. Організація цілком залежить від своїх замовників і тому розуміти потреби замовника, виконувати його вимоги і прагнути перевершити його очікування. Навіть система якості, що відповідає мінімальним вимогам, повинна бути орієнтована в першу чергу на вимоги споживача. Системний підхід до орієнтації на потребі клієнта починається зі збору й аналізу скарг і претензій замовників. Це необхідно для запобігання таких проблем у майбутньому.

Практику аналізу скарг і претензій ведуть багато організацій, що не мають системи якості. Але в умовах застосування менеджменту якості інформація повинна надходити систематично з багатьох джерел і інтегруватися в процес, що дозволяє одержати точні й обґрунтовані висновки щодо потреб і бажань як конкретного замовника, так і ринку в цілому.

При запровадженні системи якості вся інформація і дані повинні поширюватися по всій організації мережі магазинів „Мегамакс”. У даному випадку впроваджуються процеси, спрямовані на визначення споживчої оцінки діяльності організації і на зміну представлення замовників про те, наскільки організація може задовольнити їхньої потреби.

2. Ведуча роль керівництва. Керівники мережі магазинів „Мегамакс” встановлюють єдині цілі й основні напрямки діяльності, а також способи реалізації цілей. Вони повинні створити в організації такий мікроклімат, при якому співробітники будуть максимально втягнуті в процес досягнення поставлених цілей.

Для будь-якого напрямку діяльності забезпечується таке керівництво, при якому гарантується побудова всіх процесів таким чином, щоб одержати максимальну продуктивність і найбільше повно задовольнити потреби замовників.

Встановлення цілей і аналіз їхнього виконання з боку керівництва повинні бути постійною складовою діяльності керівників, так само як плани по якості повинні бути включені в стратегічні плани розвитку організації.

3. Залучення співробітників. Весь персонал — від вищого керівництва до робітника — повинний бути залучений у діяльність по управлінню якістю. Персонал розглядається як найбільше багатство організації, і створюються всі необхідні умови для того, щоб максимально розкрити і використовувати його творчий потенціал.

Співробітники, що утягуються в процес реалізації цілей організації, повинні мати відповідну кваліфікацію для виконання покладених на них обов»язків. Також керівництво організації повинне прагнути до того, щоб цілі окремих співробітників були максимально наближені до цілей самої організації. Величезну роль тут грає матеріальне і моральне заохочення співробітників.

Персонал організації повинний володіти методами роботи в команді. Роботи з постійного поліпшення переважно організуються і проводяться групами. При цьому досягається синергічний ефект, при якому сукупний результат роботи команди істотно перевершує суму результатів окремих виконавців.

4. Процесний підхід. Для досягнення найкращого результату відповідні ресурси і діяльність, у яку вони втягнуті, потрібно розглядати як процес.

Процесна модель підприємства складається з безлічі бізнес-процесів, учасниками яких є структурні підрозділи і посадові особи організаційної структури підприємства.

При застосуванні процесного підходу структура управління підприємством включає два рівні:

— управління в рамках кожного бізнес-процесу;

— управління групою бізнес-процесів на рівні всієї організації.

Основою управління окремим бізнес-процесом і групою бізнес-процесів є показники ефективності, серед яких можна виділити:

— витрати на здійснення бізнес-процесу;

— розрахунок часу на здійснення бізнес-процесу;

— показники якості бізнесу-процесу.

На основі цього принципу „Мегамакс” повинен визначити процеси проектування, виробництва і постачання продукції. За допомогою управління процесами досягається задоволення потреб замовників. У підсумку управління результатами процесу переходить у управління самим процесом.

Наступним етапом на шляху до управління якістю є оптимізація використання ресурсів у кожнім виділеному процесі. Це означає строгий контроль за використанням кожного виду ресурсів і пошук можливостей для зниження витрат на виробництво продукції.

5. Системний підхід до управління. Результативність і ефективність діяльності „Мегамакс”, можуть бути підвищені за рахунок створення, забезпечення і управління системою взаємозалежних процесів. Це означає, що організація повинна прагнути до об»єднання процесів створення продукції із процесами, що дозволяють відстежити відповідність продукції потребам замовника.

Тільки при системному підході до управління стане можливим повне використання зворотного зв»язку з замовником для вироблення стратегічних планів і інтегрованих у них планів по якості.

6. Постійне поліпшення. В цій області „Мегамакс” повинна не тільки відслідковувати виникаючі проблеми, але і, після ретельного аналізу з боку керівництва, починати необхідні коригувальні і попереджуючі дії для запобігання таких проблем надалі.

Цілі і задачі ґрунтуються на результатах оцінки ступеня задоволеності замовника (отриманої в ході зворотного зв»язку) і на показниках діяльності самої організації. Поліпшення повинне супроводжуватися участю керівництва в цьому процесі, а також забезпеченням усіма ресурсами, необхідними для реалізації поставлених цілей.

7. Підхід до прийняття рішень, заснований на фактах. Ефективні рішення ґрунтуються тільки на достовірних даних. Джерелами таких даних можуть бути результати внутрішніх перевірок системи якості, що коректують і попереджають дії, скарг і побажань замовників і т.д. Також інформація може ґрунтуватися на аналізі ідей і пропозицій, що надходять від співробітників організації і спрямованих на підвищення продуктивності, зниження витрат і т.д.

8. Відносини з постачальниками. Тому що мережа „Мегамакс”  тісно зв»язана зі своїми постачальниками, доцільно налагоджувати з ними взаємовигідні відносини з метою подальшого розширення можливостей діяльності. На даному етапі встановлюються документовані процедури, обов»язкові для дотримання постачальником на всіх етапах співробітництва.

9. Мінімізація втрат, зв»язаних з неякісною роботою. Мінімізація втрат, зв»язаних з неякісною роботою, забезпечує можливість пропонувати продукцію за меншу ціну за інших рівних умов. Стандартом роботи є відсутність дефектів, чи — «роби правильно з першого разу».

Управління якістю на „Мегамакс” являє собою методи і діяльність оперативного характеру. До них відносяться: управління процесами, виявлення різного роду невідповідностей у продукції, в системі якості й усунення цих невідповідностей, а також їх причин.

 

 


Список використаних джерел

 

1.     ДСТУ 3135.0-95. Безпека побутових та аналогічних електричних приладів. Загальні вимоги

2.     ДСТУ 3376-96. Електроприлади побутові. Надійність. Вимоги та методи контрольних випробувань

3.     ДСТУ ІЕС 60335-2-23-2003. Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека

4.     Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф., Лойко Д.П. Товароведение непродовольственных товаров. — М.: Экономика, 1989. – 495 с.

5.     Айлова Г. Н., Большанов Г. Б., Губайдуллина Н. Х., Полякова Г. И., Потороко И. Ю. Товароведение (краткий курс): Учеб. пособие / Южно-Уральский гос. ун-т. Кафедра «Товароведение и экспертиза потребительских товаров». — Челябинск : Издательство ЮУрГУ, 2000. — 65с.

6.     Беднарчук М. С., Полікарпов І. С. Товарознавство сировини, матеріалів та засобів виробництва: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 560с.

7.     Васильева М.Н., Негапетьянц К.В. (ред.). Коммерческое товароведение и экспертиза. – М.: Призма, 1997. — 166с.

8.     Войнаш Л. Г., Дудла І. О., Козьмич Д. І., Павловська Н. В., Приходько М. В. Товарознавство непродовольчих товарів: Підруч. для студ. вищих навч. закл. / Укоопспілка; Навчально-методичний центр «Укоопосвіта» / Лідія Герасимівна Войнаш (заг.ред.). — К. : НМЦ «Укоопосвіта», 2004. — 436с.

9.     Глушкова Т. Г. Товарознавство товарів культурно-побутового призначення: Опорний конспект лекцій / Київський національний торговельно-економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 2003. — 166с.

10.Корж М. В. Управління конкурентоспроможністю продукції в промисловій сфері: Навч. посіб. для студ. інж.-екон. спец. і слухачів системи післядипломної освіти / Донбаська держ. машинобудівна академія. — Краматорськ : ДДМА, 2005. — 196с.

11.Лойко Д. П., Аспарова К. А., Артамонова З. М., Васильєва І. І., Вотченікова О. В., Деревянко В. В. Товарознавство. Непродовольчі товари: підруч. для технікумів / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського / Д.П. Лойко (ред.). — К., 2008. — 606c.

12.Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 1. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 344 с.

13.Моисеенко Н.С. Товароведение непродовольственных товаров: Учебное пособие . Часть 2. – Ростов на Дону: Феникс, 2003. – 288 с.

14.Малая бытовая техника. Менеджмент, Маркетинг & Технологии //БИЗНЕС №19 (538) – С. 52.

15.Перченкова В.И. Основы товароведения непродовольственных товаров. – М.: Экономика, 1991. — 166с.

16.Приступко Н. Небезпечні товари //“Хрещатик”, №147, 2008 р. – С. 5.

17.Пугачевський Г. Ф., Семак Б. Д. Товарознавство непродовольчих товарів: Підручник для студ. вищ. закл. освіти. — К., 1999. – 351 с.

18.Справочник товароведа. Непродовольственные товары. М., Экономика, 1990. Т. 2. – 400 с.

19.Тридід О. М., Колодизєва Т. О., Голофаєва І. П. Логістика: Конспект лекцій / Харківський держ. економічний ун-т. — Х. : ХДЕУ, 2006. — 168с.

20.Шепелев А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза электротоваров. Ростов на Дону: Феникс, 2002. – 192 с. 

21.Товарознавство непродовольчих товарів: Навч.-метод. посіб. / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Ростислав Васильович… Кирильчук (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004.  Ч. 4: Товари культурно- побутового призначення та побутові електричні товари. — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2004 — 120с.

22.http://www.ukrstat.gov.ua Офіційний сайт Держкомстату України.


Додатки

Додаток А

Швейні мережі „Мегамакс”, використані для порівняльного тестування

 

BROTHER XL-2600

 

Электромеханическая швейная машина BROTHER XL-2600

 

TOYOTA JSА 21

Электромеханическая швейная машина TOYOTA JSА 21 jeans


SINGER 2662

Электромеханическая швейная машина Singer 2662

JANOME ME 1221

Электромеханическая швейная машина JANOME My Excel 18W (1221)

JUKI HZL-25Z

Электромеханическая швейная машина JUKI HZL-25Z


Додаток Б

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ ШВЕЕНИХ МАШИН!

Звертаємось до Вас за допомогою в проведені дослідження з ме­тою виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості швейних машин

АНКЕТА

1. Де Ви, хотіли б купити швейну машину?

1.1.  В магазинах, де є спеціалізовані відділи

1.2. В гіпермаркетах електроніки

1.3. У приватних осіб на ринку

1.4. Не купуємо

2. Швейним машинам яких країн Ви віддаєте перевагу?

2.1. Країни Європи

2.2. Японія

2.3. Корея

2.4. Китай

2.5 Інші країни

2.6. Немає значення

3. Які фактори впливають  на Ваш вибір при купівлі швейних машин?

3.1. Якість

3.2. Ціна

3.3. Торгова марка або фірма-виробик

3.4. Реклама

3.5. Інше (назвіть)

4. Швейним машинам яких торгових марок  Ви надаєте перевагу?

4.1. Singer

4.2. Janome

4.3. Brother

4.4. Інші

Ваш вік

Рівень доходу

1. З високим рівнем доходу

2. З середнім рівнем доходу

3. З низьким рівнем доходу

Місце проживання:

1. Місто

2. Селище міського типу

3. Село

Дякуємо за участь в анкетуванні! Адміністрація Мегамакс


Додаток В

 

Результати опитування споживачів швейних машин в мережі „Мегамакс”

Питання анкети

Вікові групи

18-25 років

25-40 років

40-60 років

більше 60 років

Усі вікові групи

1. Де Ви, хотіли б купити швейну машину?

100

100

100

100

100

1.1.  В магазинах, де є спеціалізовані відділи

27,8

24,7

25,3

22,8

25,8

1.2. В гіпермаркетах електроніки

22,9

22,7

20,8

25,8

23,1

1.3. У приватних осіб на ринку

47,8

51,2

53,1

50,1

49,8

1.4. Не купуємо

1,5

1,4

0,8

1,3

1,3

2. Швейним машинам яких країн Ви віддаєте перевагу?

100

100

100

100

100

2.1. Країни Європи

30,5

20,8

17,5

12,3

20,5

2.2. Японія

40,9

47,5

22,7

23,7

31,2

2.3. Корея

14,8

12

13,5

6,6

11,7

2.4. Китай

8,2

10,3

32,4

30,4

22,6

2.5 Інші країни

2

5,3

6,5

15,8

7,4

2.6. Немає значення

3,6

4,1

7,4

11,2

6,6

3. Які фактори впливають  на Ваш вибір при купівлі швейних машин?

100

100

100

100

100

3.1. Якість

30

37

34,5

38

34,9

3.2. Ціна

28

29

21

36,3

28,5

3.3. Торгова марка або фірма-виробик

22

22

24,8

19,7

22,2

3.4. Реклама

11

7

13,2

4

8,8

3.5. Інше (назвіть)

9

5

6,5

2

5,6


Продовження дод. В

Питання анкети

Вікові групи

18-25 років

25-40 років

40-60 років

більше 60 років

Усі вікові групи

4. Швейним машинам яких торгових марок  Ви надаєте перевагу?

100

100

100

100

100

4.1. Singer

30,8

28,7

25,8

22,8

26,9

4.2. Janome

21,7

24,8

28,9

30,8

27,9

4.3. Brother

40,8

39,7

36,9

41,7

39,5

4.4. Інші

6,7

6,8

8,4

4,7

5,7

Вік

13

20,5

30

36,5

100

Рівень доходу

100

100

100

100

100

1. З високим рівнем доходу

15,8

16,8

17,3

12,7

16,8

2. З середнім рівнем доходу

55,4

54,4

53,4

56,8

54,9

3. З низьким рівнем доходу

28,8

28,8

29,3

30,5

28,3

Місце проживання:

100

100

100

100

100

1. Місто

84,6

87,5

75,5

81,8

82,4

2. Селище міського типу

10,1

5,4

12,2

3,4

7,8

3. Село

5,3

7,1

12,3

14,8

9,8

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.