Дипломна робота Дослідження споживних властивостей фруктових соків

Зміст

 

Вступ. 3

 

Розділ 1. Огляд літератури. 5

1.1. Стан ринку фруктових соків в Україні5

1.2. Хімічний склад та біологічна цінність. 13

1.3. Особливості виробництва та зберігання соків. 25

 

Розділ 2. Експериментальна частина. 29

2.1. Матеріали, об’єкти та методи дослідження. 29

2.2. Характеристика асортименту фруктових соків, які реалізуються в ВАТ “Дитячий Світ”. 31

2.3. Товарознавча характеристика споживних властивостей фруктових соків  33

2.4. Якість та конкурентоспроможність фруктових соків, які реалізуються в ВАТ “Дитячий Світ”. 41

2.5. Організація постачання та реалізація соків. 51

 

Розділ 3. Конкурентоспроможність фруктових соків ВАТ “Дитячий світ”  57

3.1. Сутність конкурентоспроможності фруктових соків та фактори, що її визначають. 57

3.2. Оцінка споживчих переваг фруктових соків. 63

3.3. Аналіз конкурентоспроможності фруктових соків ВАТ “Дитячий світ”  69

3.4. Шляхи підвищення конкурентоспроможності фруктових    соків. 74

 

Висновки та пропозиції80

 

Список використаних джерел. 85

 

Додатки. 88


Вступ

 

Ринкові відносини в Україні зумовлюють специфіку діяльності підприємств, умов їх функціонування, оскільки підвищується рівень невизначеності, ризику, посилюється конкуренція, стає необхідністю вміння пристосовуватись до економічної ситуації, яка постійно змінюється. Перехід до ринкових відносин, особливості становлення ринку в Україні обумовили необхідність пильної уваги до формування товарного асортименту та якості в магазині.

Споживачі впливають на інтереси конкуруючих підприємств за допомогою спеціальних засобів впливу на ринок, що приводить до зниження цін, підвищення якості продукції, розширення її асортименту, збільшення кількості і якості товарів, які споживаються. В умовах становлення ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва конкурентноздатних товарів. Нові підходи до проблеми якості вимагають усе більш повного обліку виробниками ринкового фактора, зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційно-економічних заходів керування якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку до якості товарів, організації роботи з переходу в перспективі до забезпечення високої якості продукції. Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.

Саме тому тема дипломної роботи “Дослідження споживних властивостей фруктових соків” є на даний час досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є товарознавче дослідження споживних властивостей фруктових соків в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних завдань:

— проведено огляд ринку фруктових соків в Україні;

— розглянуто хімічний склад та біологічну цінність фруктових соків;

— вивчено особливості виробництва та зберігання фруктових соків;

— вивчено характеристику асортименту фруктових соків, що реалізуються на базовому підприємстві;

— проведено вивчення якості фруктових соків;

— проведено дослідження конкурентоспроможності фруктових соків на базовому підприємстві;

— розглянуто шляхи підвищення конкурентоспроможності фруктових соків;

— зроблено відповідні висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є асортимент, якість та конкурентоспроможність фруктових соків, що реалізуються в магазині ВАТ “Дитячий світ”.

Об»єктом дослідження є яблучні, апельсинові та мультифруктові соки: “Сандора”, виробник ТОВ «Сандора», с. Миколаївське, Миколаївської області; “Вінні”, виробник Вінніфрут, м. Калинівка, Вінницької області; “Джафа”, виробник СП «Вітмарк-Україна», м. Одеса.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

Дана дипломна робота складається з трьох розділів. В першому розділі здійснено огляд літературних джерел з питань формування якості фруктових соків. В другому розділі проведено визначення якості фруктових соків на підприємстві. В третьому розділі розглянуто конкурентоспроможність фруктових соків.


Розділ 1. Огляд літератури

 

1.1. Стан ринку фруктових соків в Україні

 

У 2003 році сокова індустрія розвивалася динамічно: з»явилися нові підприємства, галузеві лідери запропонували нові продукти, почалася друга хвиля експансії російських сокових компаній. Споживання соків виросло, товарні марки розмістилися за ціновими і цільовими сегментами, маркетингові зусилля операторів були дуже інтенсивними і спрямованими на завоювання лояльності покупців.

Таблиця 1.1

Показники ринку фруктових соків в Україні, млн. л [21]

Показник

2002 рік

2003 рік

Відхилення

абсолютне

відносне, %

Виробництво соків

177

225

48

27,12

Експорт соків

46,851

49,933

3,082

6,58

Імпорт соків

19,03

25,482

6,452

33,90

 

За даними Держкомстату в 2003 році виробництво соків в Україні зросло в порівнянні з 2002 на 48 млн. л (27,12%), експорт соків зріс на 3,082 млн. л (6,58%), а імпорт зріс на 6,452 млн. л (33,9%). Динаміку зміни ринку фруктових соків в Україні в 2002-2003 роках зобразимо на рис. 1.1.

Як видно з табл. 2.5 за функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є соки “Вінніфрут” = 0,9, потім ТОВ «Сандора» та СП «Вітмарк-Україна» відповідно для яких ФП = 0,872 та 0,828.  За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є соки “Вінніфрут” = 0,93, потім ТОВ «Сандора»  та СП «Вітмарк-Україна» відповідно для яких СП = 0,865 та 0,835. За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  соки “Вінніфрут”, на другому СП «Вітмарк-Україна» та на третьому ТОВ «Сандора».

2.5. Організація постачання та реалізація соків

 

Соки до магазину ВАТ “Дитячий світ” можуть транспортувати усіма видами транспорту відповідно до правил перевезень вантажів, що діють на відповідному виді транспорту. При транспортуванні у відкритих машинах соки повинні бути захищені від дії світла і морозу.

До ВАТ “Дитячий світ” соки постачаються транспортом постачальників. Товар розвантажується вантажником магазину. Постачальники постачають товари також іншим підприємствам, тому з автомобілів частина соків розвантажується, а інша їде далі по маршруту. В рідких випадках соки до магазину ВАТ “Дитячий світ” можуть постачатися транспортом магазину.

При одержанні соків обов»язковою є наявність документів, що підтверджують їх якість (сертифікати відповідності (додаток Б), висновки санепідемстанції тощо). Документи на отримані товари здаються до бухгалтерії особами, що отримали товари, не пізніше наступного дня.

3) визначається кількість видів і різновидів товарів у рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів (у розрізі окремих груп і підгруп товарів);

4) розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”, пропонований для реалізації контингентам покупців, що обслуговуються.


Висновки та пропозиції

 

За результатами проведеного дослідження можна зробити такі висновки та пропозиції:

1. За даними Держкомстату в 2003 році виробництво соків в Україні зросло в порівнянні з 2002 на 48 млн. л (27,12%), експорт соків зріс на 3,082 млн. л (6,58%), а імпорт зріс на 6,452 млн. л (33,9%).

Споживання соків в Україні в останні роки стабільно росте, однак поки що менше європейського рівня. В Україні споживають 4,6 л на одну особу в рік, а у розвинутих країнах — 20-40 л та 8 л в Росії.

При середньоєвропейському щорічному приросту виробництва і споживання соків на 10-12% обсяг українського ринку останнім часом збільшується на 30% щорічно. В міру розвитку ринку усе гостріше стає конкурентна боротьба й усе виразніше просліджується тенденція концентрації виробництва.

Отже, в подальшому українським виробникам фруктових соків потрібно збільшувати обсяги виробництва соків, так як обсяги споживання соків в Україні зростають, та підвищувати якість та конкурентоспроможність фруктових соків, так як в міру розвитку ринку усе гостріше стає конкурентна боротьба між виробниками.

2. Плодово-ягідні соки мають високу харчову цінність, що пов»язано зі вмістом натуральних поживних, біологічно і фізіологічно активних речовин, гармонійністю органолептичних властивостей. З цього погляду соки з м»якоттю мають більш високу харчову цінність, тому що містятьбільше натуральних поживних речовин, властивих тим чи іншим плодам, з яких вони приготовлені.

Вітаміни, мінеральні солі, мікроелементи та інші речовини, що містяться в плодах та ягодах та, звичайно і в їх соках, — це ті речовини, без яких неможливе нормальне повноцінне харчування і правильний розвиток організму людини. Багато них здійснюють на людинулікувальнудію чи попереджають розвиток ряду хвороб.

Тому споживачам потрібно збільшити споживання соків, щоб забезпечити організм корисними речовинами.

3. Виробляють наступні види соків: натуральні (без м»якоті і з м»якоттю), соки з цукром, купажировані, для дитячого і дієтичного харчування, концентровані й ін. Розрізняють два основних типи натуральних соків: без м»якоті і з м»якоттю. Натуральні соки виробляють з одного виду сировини без додавання інших компонентів, за винятком аскорбінової кислоти, яку вводять до 0,15%, і сорбінової кислоти, концентрація якої до 0,06% вважається безпечною.

Для виробництва соків плоди і ягоди повинні бути оптимального ступеня зрілості; недоспілі плоди мають слабке забарвлення, підвищену кислотність, щільну м»якоть. Ще гірше переспілі плоди, у яких можливе нагромадження метилового спирту при гідролізі пектину.

4. В магазині ВАТ “Дитячий світ” реалізуються соки вітчизняних та імпортних виробників: Gutta, Sandora, Jaffa, J7, «Любимый сад», «Мрія», «Джусік», «Джус», «Галичина», «Смак», «Вінні» та інших. в 2003 році порівняно з 2002 товарообіг фруктових соків  зріс на 5,54 тис. грн. (3,68%) за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції всіх перелічених виробників. Найбільше зростання відбулося за рахунок продукції таких виробників, як “Вінніфрут” 2,41 тис. грн. (4,41%) і СП «Вітмарк-Україна» на 1,09 тис. грн. (7,4%). Також в асортименті відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення частки в товарообороті фруктових соків, вироблених “Вінніфрут” та СП «Вітмарк-Україна» відповідно на 0,25% та 0,35%. Питома вага фруктових соків інших виробників в 2003 році зменшилась порівняно з 2002 роком.

В подальшому потрібно збільшувати товарообіг продажу фруктових соків та розширювати асортимент, з метою задоволення потреб споживачів.

5. Товарознавча оцінка споживних властивостей трьох соків: яблучного, апельсинового та мультифруктових таких виробників, як ТОВ «Сандора», с. Миколаївське, “Вінніфрут”, м. Калинівка, СП «Вітмарк-Україна», м. Одеса свідчить про те, що найбільш якісним є соки виробника СП «Вітмарк-Україна», м. Одеса, на другому місці – соки ТОВ «Сандора», с. Миколаївське, Миколаївська обл., Україна та на останньому — «Вінніфрут», м. Калинівка, Україна.

Отже, в подальшому потрібно підвищувати якість фруктових соків, що реалізуються в  ВАТ “Дитячий світ”.

6. Аналіз конкурентоспроможності соків виробників ТОВ «Сандора», с. Миколаївське, “Вінніфрут”, м. Калинівка, СП «Вітмарк-Україна», м. Одеса свідчить про те, що за функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є соки “Вінніфрут” = 0,9, потім ТОВ «Сандора» та СП «Вітмарк-Україна» відповідно для яких ФП = 0,872 та 0,828.  За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є соки “Вінніфрут” = 0,93, потім ТОВ «Сандора»  та СП «Вітмарк-Україна» відповідно для яких СП = 0,865 та 0,835. За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  соки “Вінніфрут”, на другому СП «Вітмарк-Україна» та на третьому ТОВ «Сандора».

В подальшому потрібно підвищувати конкурентоспроможність фруктових соків, що реалізуються в ВАТ “Дитячий світ”.

7. В даний час в ВАТ “Дитячий світ” соки постачаються в скляній тарі в ящиках та в асептичному картонному упакуванні. 

В подальшому в ВАТ “Дитячий світ” потрібно застосовувати прогресивну технологію приймання та зберігання товарів. Суть прогресивної технології товароруху складається з того, що товар в первинній упаковці формується ще у постачальника, тобто на початковій стадії товароруху формується в збільшені вантажної одиниці, які представляють собою контейнер або пакет на піддоні і в такому вигляді рухаються до ВАТ “Дитячий світ”, а потім далі до роздрібного покупця.

8.  Визначаючи конкурентоспроможність товару, виробник про­дукції має обов»язково знати вимоги потенційних покупців та оці­нки споживачів. Тому формування конкурентоспроможності про­дукції починається з визначення суттєвих споживчих властивос­тей (потреб покупців), за якими оцінюється принципова можливість реалізувати продукцію на відповідному ринку, де покупці постійно порівнюватимуть її характеристики з товарами конкурентів щодо міри задоволення конкретних потреб і цін реалізації.

9. В магазині ВАТ “Дитячий світ” було опитано вісімдесят споживачів фруктових соків за анкетою. Як показують результати опитування 25,8% респондентів стверджують, що  купують фруктові соки в магазинах де є спеціалізовані відділи, 23,1% в супермаркетах, 49,8% опитаних купують фруктові соки на ринках міста.Як показують результати опитування  3,5% опитаних стверджують, що фруктові соки купують щодня, 16,8% — 2-3 рази в тиждень, 21,8% — раз в тиждень, 24,8% — раз в два тижні, 20,7% — раз в три тижні, 12,4% — рідше ніж раз на місяць. Серед українських виробників найбільшим попитом користується фруктовий сік “Вінні”.

В подальшому в магазині ВАТ “Дитячий світ” потрібно частіше проводити опитування споживачів з метою виявлення споживчих переваг фруктових соків.

10. З метою проведення аналізу конкурентоспроможності фруктових соків в магазині ВАТ “Дитячий світ” виділимо п»ять зразків соків за виробником: ТОВ “Сандора», с. Миколаївське, “Смак” виробництва «Майбел», м. Сімферополь, “Вінніфрут”, м. Калинівка, СП «Вітмарк-Україна», м. Одеса, ТМ “Я!” ЕКЗ “Лебедянський”. З розрахунку сумарного зваженого ранжування 5 фруктових соків   (комплексного показника якості) ясно, що min Х2  = 9,117 тому на дум­ку експертів, найбільш конкурентоспроможною продукцією є фруктові соки 2 виробника соку “Смак”.

В подальшому потрібно підвищувати конкурентоспроможність фруктових соків, що реалізуються в ВАТ “Дитячий світ”.

11. З метою підвищення конкурентоспроможності потрібно здійснювати поліпшення стандартизації як головного інструменту фіксації та забезпечення заданого рівня якості.

Як цільовий сегмент компанія ВАТ “Дитячий світ” має розглядати споживачів, які вживають соки як джерело вітамінів, надають перевагу вітчизняній продукції, є віком від 18 до 35 років, мають середній та вище середнього рівень доходу, переважно несімейні або ж кількість членів сім»ї не перевищує 3 чоловік.

Важливим принципом формування асортименту соків у ВАТ “Дитячий світ” має бути забезпечення достатньої його широти і глибини.

Процес формування асортименту продукції ВАТ “Дитячий світ” з урахуванням розглянутих принципів має здійснюватися за наступними етапами: визначається перелік основних груп і підгруп продукції, що випускаються; здійснюється розподіл окремих груп і підгруп товарів у розрізі споживчих комплексів і мікрокомплексів; визначається кількість видів і різновидів товарів у рамках окремих споживчих комплексів і мікрокомплексів (у розрізі окремих груп і підгруп товарів); розробляється конкретний асортиментний перелік товарів для ВАТ “Універмаг “Дитячий світ”, пропонований для реалізації контингентам покупців, що обслуговуються.


Список використаних джерел

 

1.     Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. — М.: Экономика, 1982. – 424с.

2.       Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995-120 с.

3.     Болотских А.С. Фрукты Украины. – Харьков: «Орбита», 2001. – 1088 с. 

4.           Власова В.М.,  Волков Д.М.  и  др.  Основы  предпринимательской деятельности. — М.: Финансы и статистика, 1994. – 357с.

5.     Габович   Р.Д..   Припутана   Л.С.   Гигиенические   основы   охраны продуктов питания от вредных химических веществ. — К.: Здоров»я, 1987. – 394с.

6.           Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М: Внешторгиздат, 1990. — 264 с.

7.       Голубков ЕЛ., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. — 221 с.

8.     Гончарова В. Н. Романенкова В. В. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для технологических отде­лений техникумов советской торговли и общественного питания. — М.: Экономика, 1980. – 345 с.

9.     ГОСТ 29270—95. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов.

10.ГОСТ 30349—96. Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов.

11.ГОСТ 4295—83. Фрукты и овощи свежие. От­бор проб.

12.ГОСТ 4299—83. Картофель. Методы отбора проб и определения качества.

13.ГОСТ 8756.179. Продукты пищевые консервиро­ванные. Методы определения органолептических пока­зателей массы нетто или объема и массовой доли состав­ных частей.

14.Джафаров А. Ф. Товароведение плодов и овощей. М.: Экономика, 1979. – 341 с.

15.Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд. стандартов., 2000. – 324с.

16.Доценко В.А., Бондарев Г.И. Мартинчик А.А. Организация лечебно-профилактического питания. — Л.: Медицина, 1987. — 412с.

17.       Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997 — 463 с.

18.Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. — М. : Международные отношения, 1999 — 416 с.

19.       Кафаров В.В. Моделирование и системный анализ биохимических производств. — М.: Химия, 1985. – 274 с.

20.   Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.

21.Кто тянет соки-2003.// Бізнес. №13. – С27.

22.Липатов Н.Н., Рогов И.А. Методология проектирования продуктов питания с требуемым комплексом показателей пищевой ценности. // Известия вузов. Сер. Пищевая технология.- 1987г №2.- С.9,

23.   Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

24.Микулович Л. С. и др. Товароведение продоволь­ственных товаров. — Минск: БГЭУ, 1998. – 422 с.

25.       Нагайцев А. Мир томатов // Новый садовод и фермер.- 1998.- №5.- С.38-39

26.       Нагайцев А. Томаты – это увлекательно // Новый садовод и фермер.- 1995.- №4.- С.28.

27.Николаева М. А. Товароведение плодов и овощей. М.: Экономика, 1990. – 285 с.

28.       Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. — М.: Изд-во стандартов, 1990. – 286с.

29.       Ноздрев Р.Б.. Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке . -М: Финансы и статистика, 1991.- 304с.

30.Огляд ринку: Неврожай «консерваторам» не зашкодить. // Галицькі контракти, 2003, №33. 

31.   Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218с.

32.       Переколина Н.С. Качество в системе маркетинга. — М: Система, 2002. – 384с.

33.   Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

34.   Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.

35.Правила продажу продовольчих товарів. Затверджено наказом МЗЕЗ від 28.12.94 №237. // Торгуємо за правилами. Спеціальний додаток до “Дебету-Кредиту”. – С31.

36.Слепнева А. С. и др. Товароведение плодоовощ­ных, зерномучных, кондитерских и вкусовых товаров: Учебник для товароведческих отделений техникумов со­ветской торговли и потребительской кооперации/А. С. Слепнева, А. Н. Кудяш, П. Ф. Пономарев. — 2-е изд., переработанное. — М.: Экономика, 1987. – 341 с.

37.Современная энцеклопедия. Сад и огород/Насекайло О.Л., Баранова Н.А. – Мн.: Современный литератор, 2000. – 816 с.

38.   Теплов В.И. Комерческое товароведение: Учебник. – М.: Дашков и К, 2000. – 620 с.

39.   Технология производства продуктов обще­ственного питания / Под ред. Г. Н. Ловачевой, А. И. Мглинца. М.: Пищепромиздат. — 1981. – 278с.

40.   Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.

41.   Управление качеством / под ред. С. Д. Ильенковой. – М: ЮНИТИ, 1998. – 364 с.

42.   Фасоляк Н.Д. Управление производственными запасами. – М.; Экономика, 1998. – 271 с.

43.       Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. — М.: Экономика, 1986.- 410с.

44.   Фомин В.Н.  Качество продукции и маркетинг.  1991. – 348 с.

45.   Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. — М.: Прогресс-Универс, 1999. – 428с.

46.Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 544 с.

47.Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002 – 224 с.

48.   Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза томатов. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001 – 160 с.

49.   Шук Р. Как стать профессиональным коммерсантом / Пер. с англ. — СПб.: Питер пресс, 1999. – 468с.

50.       Юдонов А.О. Конкуренция: теория и практика. — М.: «Акалис , 1996. – 314с.

51.       http://dachnikam.ru/zagotov/hranenie/soki.php

52.       http://www.ukragroportal.com/cgi-bin/index.cgi?r=9&rub=11&id=101

53.       http://www.drinks.com.ua/archives/01-7/dobav.htm

 

 


Додатки

Додаток А

АНКЕТА СПОЖИВАЧА

Мета анкети проведення дослідження з ме­тою виявлення споживчих переваг щодо асортименту та якості фруктових соків в ВАТ “Дитячий світ”

ШАНОВНІ ПОКУПЦІ!

 

1. Де Ви, зазвичай, купуєте фруктові соки?

1.1.  В магазинах, де є спеціалізовані відділи

1.2. В супермаркетах

1.3. У приватних осіб на ринку

1.4. Не купуємо

2. Як часто Ви купуєте фруктові соки:

2.1 Щодня

2.2. Два-три рази на тиждень

2.3. Раз в тиждень

2.4. Раз в два тижні

2.5 Раз в три тижні                  

2.6. Рідше ніж раз на місяць

3. Фруктовим сокам яких країн Ви віддаєте перевагу?

3.1. Росія

3.2. Україна

3.3. Польща

3.4. Молдова

3.5 Інші країни

3.6. Немає значення

4. Які фактори впливають  на Ваш вибір при купівлі фруктових соків?

4.1. Якість

4.2. Ціна

4.3. Торгова марка або фірма-виробик

4.4. Реклама

4.5. Інше (назвіть)

5. Фруктові соки яких товарних марок Ви купуєте частіше?

5.1. Вінні

5.2. Джаффа

5.3. Сандора

5.4. Інші__________________________

                                 (вписати)

6. Ваш Вік

7. Ваш дохід в місяць

7.1. Менше 500 грн. 

7.2. 500-1000 грн. 

7.3. Більше 1000 грн.

8. Місце проживання:

8.1. Місто

8.2. Селище міського типу

8.3. Село

 

Дякуємо за допомогу.

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

2 комментария на «Дипломна робота Дослідження споживних властивостей фруктових соків»

  1. Владимир говорит:

    Как скачать эту работу полностью?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.