Дипломна робота Дослідження споживних властивостей виноградних соків

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Аналітичний огляд літератури. 5

1.1. Хімічний склад і харчова цінність винограду як сировини для виробництва соків. 5

1.2. Технологія виробництва соків та фактори, які впливають на їх якість  15

1.3. Стабільність якості соків при зберіганні19

1.4. Упакування та маркування плодових соків. 21

1.5. Дефекти плодових соків. 23

 

2. Якість виноградних соків на ринку України. 26

2.1. Матеріал, організація роботи та методи дослідження. 26

2.2. Стан ринку плодово-ягідних соків в Україні30

2.3. Асортимент плодово-ягідних  соків, реалізуємий в ЧП “Дік+”. 37

2.4. Якість виноградних соків, реалізуємих в торгівельній мережі м. Києва  39

2.5. Конкурентоспроможність виноградних соків різних торгових марок  45

 

3. Організація торгівлі виноградним соком.. 56

3.1. Роль і завдання роздрібної торгівлі в умовах ринкової економіки. 56

3.2. Організація комерційної діяльності на підприємстві ЧП “Дік+”. 61

3.3. Види та засоби рекламування товарів та визначення ефективності78

3.4. Вдосконалення організації продажу товарів та обслуговування покупців  84

 

Висновки та пропозиції92

 

Список використаних джерел. 96


Вступ

 

Виноград є незамінним джерелом найважливіших фізіологічно активних речовин – вітамінів та мінеральних речовин, необхідних для нормальної життєдіяльності людини. Однак плоди в умовах звичайних для періоду масового дозрівання і збирання, можуть зберігатися недовго. Довгостроково ж їх можна зберегти різними способами переробки. У процесі збереження і переробки в сировині протікають біохімічні процеси, що при неправильній технології можуть викликати погіршення харчової цінності продуктів харчування і навіть їхнє псування.

В даний час все більше уваги приділяється якості виноградного соку. Нові підходи до проблеми якості вимагають усе більш повного обліку виробниками ринкового фактора, зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційно-економічних заходів керування якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку до якості товарів, організації роботи з переходу в перспективі до забезпечення високої якості продукції. Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передових у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.

Саме тому тема дипломної роботи “Дослідження споживних властивостей виноградних соків” є на даний час досить актуальною.

Метою даної дипломної роботи є товарознавче дослідження асортименту, споживних властивостей та якості виноградних соків в сучасних економічних умовах в Україні.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних завдань:

— визначення хімічного складу та харчової цінності винограду як сировини для виробництва соків;

— розгляду технології виробництва соків,

— вивчення дефектів плодових соків, 

— дослідження якості виноградних соків на ринку України;

— дослідження матеріалів, організації роботи та методів дослідження;

— вивчення стану ринку плодово-ягідних соків в Україні;

— дослідження асортименту плодово-ягідних  соків, реалізуємий в ЧП “Дік+”;

— визначення якості та конкурентоспроможності виноградних соків реалізуємих в торгівельній мережі м. Києва;

— визначення ролі і завдання роздрібної торгівлі в умовах ринкової економіки;

— зроблено відповідні висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є асортимент, якість та конкурентоспроможність виноградних соків, що реалізуються в магазині ЧП “Дік+”.

Об»єктом дослідження є виноградні і виноградно-яблучні соки і напої наступних виробників і торгових марок: Смак – виноградний сік (білий), J7 – виноградний сік (білий), Мрія – виноградний сік (білий), Сандора – виноградний сік (червоний), Джаффа – виноградний сік (червоний), Сандора – виноградно-яблучний сік (білий), Любимий сад – виноградно-яблучний сік (білий), Parmalat – виноградний напій (червоний).

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області товарознавства, маркетингу, закони України.

Дана дипломна робота складається з трьох розділів. В першому розділі здійснено огляд літературних джерел з питань формування якості виноградних соків. В другому розділі проведено визначення якості виноградних соків на підприємстві. В третьому розділі розглянуто торгівлю  виноградними соками.

 

1. Аналітичний огляд літератури

1.1. Хімічний склад і харчова цінність винограду як сировини для виробництва соків

 

Виноградарство у світі існує і розвивається завдяки запитам виноробства, дієтології і енотерапії. Адже 10 % виробленого врожаю споживається у свіжому виді, 6 % — використовується для сушіння (ізюм, кишмиш), а 84 % переробляється на вино. Загальна світова площа виноградників наближається до 10 млн га. У Європі зосереджено близько 72% насаджень винограду (за даними Міжнародної організації виноградарства і виноробства за 2003 р.), в Азії — 13 %, в Америці — 9 %, в Африці — 5 %,  в Австралії й Океанії — 1 %  [20].

До країн-мільйонерів, що мають більш 1 млн. га виноградників, відноситься Іспанія (1733 тис. га), Італія (1400 тис. га), Франція (1310 тис. га); колишній СРСР (1210 тис. га). Туреччина має 845 тис. га, Португалія — 359 тис. га, Аргентина — 353 тис. га, Румунія — 331 тис. га, США — 301 тис. га, Югославія — 246 тис. га, Алжир — 240 тис. га, Угорщина — 200 тис. га, Болгарія — 196 тис. га, Чилі — 116 тис. га.

В Україні та Росії в останні десятиліття площі виноградників різко скоротилися, але ці країни все-таки залишаються в числі основних виробників винограду і вина поряд з Молдовою, Азербайджаном, Грузією, Узбекистаном і Вірменією. У Бєларусі, Литві, Латвії, Естонії виноград вирощується тільки аматорами.

При взаємодії карбонату кальцію, що міститься у воді, з лимонною кислотою утвориться осад лимоннокислого кальцію чи з»являється опалесценція напою. Помутніння й осади можуть утворюватися і при взаємодії солей заліза з дубильними речовинами соків з колером. У присутності міді й кисню активуються окисні процеси, у результаті яких осмолюються ефірні олії. Пектинові, білкові, дубильні та барвні речовини, що містяться в напоях у виді колоїдних розчинів, під впливом різних факторів (зміна кислотності середовища, вплив тепла і т.д.) можуть коагулювати з утворенням суспензій [46].

Запобігання колоїдних помутнінь зводиться до усунення їх причин за допомогою технологічних прийомів: пом»якшення води, фільтрування компонентів купажу чи купажного сиропу, гарне насичення води диоксидом вуглецю, що зменшує окисні процеси і т.п.

2. Якість виноградних соків на ринку України

 

2.1. Матеріал, організація роботи та методи дослідження

 

Експериментальна частина дипломної роботи проводилась на матеріалах, зібраних на ЧП “Дік+” міста Києва, а також в лабораторії кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів КНТЕУ.

Аналіз асортименту виноградних соків проводився за два роки (2002 і 2003 рр.).

Для дослідження якості були відібрані з роздрібної торговельної мережі м. Києва виноградні і виноградно-яблучні соки і напої наступних виробників і торгових марок:

1. Смак – виноградний сік (білий), виробник ДП «Напої», Київ,

2. J7 – виноградний сік (білий), виробник ВАТ Київський міський молочний завод №3,

3. Мрія – виноградний сік (білий), яку виробляє ТОВ «МСТ РЕГІОН», Київ,

4. Сандора – виноградний сік (червоний), виробник ТОВ «Сандора», Миколаївська обл.,

5. Джаффа – виноградний сік (червоний), виробник ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», фірма «Вісма»,

6. Сандора – виноградно-яблучний сік (білий), виробник ТОВ «Сандора», Миколаївська обл.,

7. Любимий сад – виноградно-яблучний сік (білий), ВАТ Експериментально-консервний завод «Лебедянський», Росія,

8. Parmalat – виноградний напій (червоний), ВАТ “Білгородський молочний комбінат”, м. Бєлгород, Росія.

Як видно з табл. 2.5 за функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є соки “Вінніфрут” = 0,9, потім ТОВ «Сандора» та ЧП «Вітмарк-Україна» відповідно для яких ФП = 0,872 та 0,828.  За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є соки “Вінніфрут” = 0,93, потім ТОВ «Сандора»  та ЧП «Вітмарк-Україна» відповідно для яких ЧП = 0,865 та 0,835. За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  соки “Вінніфрут”, на другому ЧП «Вітмарк-Україна» та на третьому ТОВ «Сандора».

3. Організація торгівлі виноградним соком 

 

3.1. Роль і завдання роздрібної торгівлі в умовах ринкової економіки

Роздрібна торгова мережа — це сукупність роздрібних торгових підприємств і інших торгових одиниць, розміщених на визначеній території з метою продажу товарів і обслуговування покупців. Роздрібна торгівля передбачає реалізацію штучної продукції кінцевому споживачу, що є завершальним етапом її просування з сфери виробництва.  

Функції роздрібної торгової мережі:

— закупівля товарів;

— продаж товарів;

— транспортування;

— збереження;

— прийняття ризику;

— фінансова діяльність;

— інформування ринку, одержання інформації про ринок;

— підсортування, приведення до товарного виду.

Для формування сприятливої громадської думки про магазин ЧП “Дік+”  та його продукцію останнім часом велика увага приділяється такому засобу інтенсифікації збуту, як «громадський зв»язок» («зв»язок з публікою»). Досвідчені працівники товариства проводять бесі­ди, дають інтерв»ю, листуються з покупцями, зміст яких потім публікують, видають і поширюють проекти, каталоги, прово­дять виставки-продажі, конференції покупців тощо.

Проведене дослідження в магазині ЧП “ДІК+” підтвердило, що чим більше в продажі товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніше конкурентні позиції магазину ЧП “Дік+” в ринковій торгівлі. Торговому асортименту наявне таке поняття, як збалансованість. Збалансованим є асортимент, що сполучить різні види і різновиди товарів у групі і різні групи товарів у роздрібній торговій пропозиції. Товарний асортимент формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості.

 

    


Висновки та пропозиції

Отже за результатами дослідження можна зробити наступні висновки та пропозиції.

1. Ягоди винограду багаті на цукор, у тому числі на глюкозу, фруктозу і сахарозу. У соку міститься від 5 до 12% різних кислот (винна, яблучна, янтарна і ін.); мінеральних речовин — 3-5 г на 1 л соку. Це калій, натрій, кальцій, залізо, мідь, марганець, цинк, бор, фтор, рубідій, молібден, фосфор і ін.; вітаміни — Р, PР, B1, B2, С; інозит, дубильні речовини, білки, пектини, ефірні олії, барвні речовини та ін. З виноградного соку випарюють так званий «бекмес», що містить 60 % глюкози.

Отже при виробництві виноградних соків потрібно дотримуватися процесів при яких всі поживні речовини переходять в сік.

2. Виробляють наступні види соків: натуральні (без м»якоті й з м»якоттю), соки з цукром, купажировані, для дитячого і дієтичного харчування, концентровані та ін.

Розрізняють два основних типи натуральних соків: без м»якоті і з м»якоттю. Натуральні соки виробляють з одного виду сировини без додавання інших компонентів, за винятком аскорбінової кислоти, яку вводять до 0,15%, і сорбінової кислоти, концентрація якої до 0,06% вважається безпечною.

Отже, плоди та ягоди, використовувані для одержання соку, можуть бути якісними та стиглими.

3.  Основні дефекти соків пов»язані з виникненням у них осадів. Порушення стійкості викликається причинами біологічного і небіологічного характеру. Біологічні помутніння з»являються в результаті розвитку різних видів мікроорганізмів, які можуть споживати цукор, органічні кислоти, інші розчинні речовини.

4. Експериментальна частина дипломної роботи проводилась на матеріалах, зібраних на ЧП “Дік+” міста Києва, а також в лабораторії кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів КНТЕУ.

Аналіз асортименту виноградних соків проводився за два роки (2002 і 2003 рр.).

Для дослідження якості були відібрані з роздрібної торговельної мережі м. Києва виноградні і виноградно-яблучні соки і напої наступних виробників і торгових марок: Смак – виноградний сік (білий), J7 – виноградний сік (білий), Мрія – виноградний сік (білий), Сандора – виноградний сік (червоний), Джаффа – виноградний сік (червоний),  Сандора – виноградно-яблучний сік (білий), Любимий сад – виноградно-яблучний сік (білий), Parmalat – виноградний напій (червоний).

Оцінку якості проводили за органолептичними показниками (колір, аромат, смак), використовуючи 5-балову шкалу.

5. За даними Держкомстату в 2003 році виробництво соків в Україні зросло в порівнянні з 2002 на 48 млн. л (27,12%), експорт соків зріс на 3,082 млн. л (6,58%), а імпорт зріс на 6,452 млн. л (33,9%). В даний час ринок фруктових соків контролюють 5-7 компаній-лідерів: 1) ТОВ “Сандора” із ТМ Sandora Gold, Sandora Classic, “Новий Дарунок”, “Садочок”; 2) ЧП “Вітмарк-Україна” із ТМ Jaffa, Jaffa Gold, Jaffa Grand, Sokko, “Наш сік” і “Родинне” ВАТ “Одеський завод дитячого харчування” з білим пакетом “Сік натуральний”; 3) ВАТ “Вінніфрут” із ТМ “Вінні” і “Вінні Gold”; 4) ДП “Напої” із ТМ “Смак” і “Фрутіко”; 5) “Вимм-Билль-Данн” із ТМ J7, Rio Grande, “Любимий сад”, “Чудо-Ягода”; 6) ТОВ “Регіон” із ТМ “Мрія” і “Морс “Лісова ягода”; 7) ЗАТ “Майбел” із ТМ “Джусік” і “Джус”.

6. В магазині ЧП “Дік+” реалізуються соки вітчизняних та імпортних виробників: Sandora, Jaffa, J7, «Любимый сад», «Мрія», «Джусік», «Джус», «Галичина», «Смак», «Вінні» та інших. в 2003 році порівняно з 2002 товарооборот плодово-ягідних соків  зріс на 5,54 тис. грн. (3,68%) за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції всіх перелічених виробників. Найбільше зростання відбулося за рахунок продукції таких виробників, як “Вінніфрут” 2,41 тис. грн. (4,41%) і ЧП «Вітмарк-Україна» на 1,09 тис. грн. (7,4%). Також в асортименті відбувся перерозподіл за питомою вагою. Відбулося збільшення частки в товарообороті плодово-ягідних соків, вироблених “Вінніфрут” та ЧП «Вітмарк-Україна» відповідно на 0,25% та 0,35%. Питома вага фруктових соків інших виробників в 2003 році зменшилась порівняно з 2002 роком.

В структурі асортименту фруктових соків, що реалізується в ЧП “Дік+”  переважає вітчизняна продукція. Питома вага фруктових соків вітчизняних виробників в 2002 та 2003 роках складає 83,57% та 84,02%,  іноземних виробників — 16,43% та 15,98% відповідно. В подальшому потрібно розширювати асортимент соків.

7. Саме значна різниця в якості виноградних соків різних торгових марок і обумовила мету даної роботи: проведення порівняльної якості виноградних соків на ринку України і виявлення найкращих торгових марок.

Дегустаційна оцінка за 5-баловою шкалою зразу ж дозволила виявити соки з високими органолептичними властивостями і низькими. Так, лідером серед соків однозначно була торгова марка Мрія, яка отримала високі оцінки з усіх показників (4,9 — 5,0 балів). Впритул до неї наблизився виноградний сік з додаванням яблучного торгової марки Сандора (білий). Дегустаційні оцінки за смак і аромат були лише не 0,1 бали нижчі. Досить пристойні оцінки з усіх органолептичних показників мали соки торгових марок Любимий сад і 37. Свіжовіджатий сік Джаффа виробництва ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування» був доброї якості за смак і аромат і не досягав таких оцінок за зовнішній вигляд і колір. Виноградний сік торгової марки Смак був прозорий з блиском і мав привабливий колір, але смак і аромат були оцінені на задовільно.

Напій торгової марки Parmalat хоч і мав у своєму складі лише 40 % натурального соку, відрізнявся досить гарними оцінками з усіх показників і не поступався деяким сокам, а також був кращим за половину дослідних зразків.

8. За функціональними параметрами найбільш конкурентноздатним є соки “Вінніфрут” = 0,9, потім ТОВ «Сандора» та ЧП «Вітмарк-Україна» відповідно для яких ФП = 0,872 та 0,828.  За естетичними параметрами найбільш конкурентноздатним є соки “Вінніфрут” = 0,93, потім ТОВ «Сандора»  та ЧП «Вітмарк-Україна» відповідно для яких ЧП = 0,865 та 0,835. За інтегральним показником конкурентноздатності на першому місті  соки “Вінніфрут”, на другому ЧП «Вітмарк-Україна» та на третьому ТОВ «Сандора».

9. В подальшому для вдосконалення продажу соків на підприємстві ЧП “Дік+” необхідно закріпити довіру до реклами. Виконуючи цю задачу варто пам»ятати чотири обставини.

1.  Споживач може не вірно зрозуміти зміст реклами, розставивши акценти не на тих пунктах повідомлення, на яких хотілося б рекламодавцю, чи приписавши товару (послузі) неіснуючі властивості і якості.

2. Якщо споживач зверне увагу на рекламу, вірно оцінить і не спотворить зміст, він зможе повірити їй лише ненадовго. Це відбувається внаслідок того, що споживач не може чи не хоче запам»ятати про товар усе, що хотілося б рекламодавцю.

3.  Малоймовірно, що споживач повірить якому-небудь рекламному повідомленню цілком, якщо для цього йому доведеться змінити свою думку про дану продукцію.

Необхідність сформувати бажання. Бажання формується на основі виниклої в споживача зацікавленості і довіри до реклами, а також оцінки для себе вигод від покупки даного товару (послуги).


Список використаних джерел

 

1.     Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. — М.: Экономика, 1982. – 424с.

2.       Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995-120 с.

3.     Болотских А.С. Фрукты Украины. – Харьков: «Орбита», 2001. – 1088 с. 

4.            Власова В.М.,  Волков Д.М.  и  др.  Основы  предпринимательской деятельности. — М.: Финансы и статистика, 1994. – 357с.

5.     Габович   Р.Д..   Припутана   Л.С.   Гигиенические   основы   охраны продуктов питания от вредных химических веществ. — К.: Здоров»я, 1987. – 394с.

6.            Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М: Внешторгиздат, 1990. — 264 с.

7.       Голубков ЕЛ., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. — 221 с.

8.     Гончарова В. Н. Романенкова В. В. Товароведение пищевых продуктов: Учебник для технологических отде­лений техникумов советской торговли и общественного питания. — М.: Экономика, 1980. – 345 с.

9.     ГОСТ 29270—95. Продукты переработки плодов и овощей. Методы определения нитратов.

10.ГОСТ 30349—96. Плоды, овощи и продукты их переработки. Методы определения остаточных количеств хлорорганических пестицидов.

11.ГОСТ 4295—83. Фрукты и овощи свежие. От­бор проб.

12.ГОСТ 4299—83. Картофель. Методы отбора проб и определения качества.

13.ГОСТ 8756.179. Продукты пищевые консервиро­ванные. Методы определения органолептических пока­зателей массы нетто или объема и массовой доли состав­ных частей.

14.Джафаров А. Ф. Товароведение плодов и овощей. М.: Экономика, 1979. – 341 с.

15.Долинская М.Г., Соловьев И.А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. — М.: Изд. стандартов., 2000. – 324с.

16.Доценко В.А., Бондарев Г.И. Мартинчик А.А. Организация лечебно-профилактического питания. — Л.: Медицина, 1987. — 412с.

17.       Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997 — 463 с.

18.Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. — М. : Международные отношения, 1999 — 416 с.

19.       Кафаров В.В. Моделирование и системный анализ биохимических производств. — М.: Химия, 1985. – 274 с.

20.   Кищенко Б.И. Пристенная культура винограда. – Донецк.: “Стакер”, 2004. — 158.

21.Кто тянет соки-2003.// Бізнес. №13. – С27.

22.Липатов Н.Н., Рогов И.А. Методология проектирования продуктов питания с требуемым комплексом показателей пищевой ценности. // Известия вузов. Сер. Пищевая технология.- 1987г №2.- С.9,

23.   Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. – К.: Хрещатик, 1999. – 800 с.

24.Микулович Л. С. и др. Товароведение продоволь­ственных товаров. — Минск: БГЭУ, 1998. – 422 с.

25.       Нагайцев А. Мир томатов // Новый садовод и фермер.- 1998.- №5.- С.38-39

26.       Нагайцев А. Томаты – это увлекательно // Новый садовод и фермер.- 1995.- №4.- С.28.

27.Николаева М. А. Товароведение плодов и овощей. М.: Экономика, 1990. – 285 с.

28.       Никсон Ф. Роль руководства предприятия в обеспечении качества и надежности. — М.: Изд-во стандартов, 1990. – 286с.

29.       Ноздрев Р.Б.. Цыгичко Л.И. Маркетинг: как побеждать на рынке . -М: Финансы и статистика, 1991.- 304с.

30.Огляд ринку: Неврожай «консерваторам» не зашкодить. // Галицькі контракти, 2003, №33. 

31.   Осипова Л.В., Синяева И.М. Основы коммерческой деятельнос­ти. Практикум: Учеб. пособие для вузов. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. – 218с.

32.       Переколина Н.С. Качество в системе маркетинга. — М: Система, 2002. – 384с.

33.   Покропивний С. Ф. Економіка підприємства. Підручник. К.:КНЕУ, 2001- 456с.

34.   Половцева Ф.П. Коммерческая деятельность: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 248с.

35.Правила продажу продовольчих товарів. Затверджено наказом МЗЕЗ від 28.12.94 №237. // Торгуємо за правилами. Спеціальний додаток до “Дебету-Кредиту”. – С31.

36.Слепнева А. С. и др. Товароведение плодоовощ­ных, зерномучных, кондитерских и вкусовых товаров: Учебник для товароведческих отделений техникумов со­ветской торговли и потребительской кооперации/А. С. Слепнева, А. Н. Кудяш, П. Ф. Пономарев. — 2-е изд., переработанное. — М.: Экономика, 1987. – 341 с.

37.Современная энцеклопедия. Сад и огород/Насекайло О.Л., Баранова Н.А. – Мн.: Современный литератор, 2000. – 816 с.

38.   Теплов В.И. Комерческое товароведение: Учебник. – М.: Дашков и К, 2000. – 620 с.

39.   Технология производства продуктов обще­ственного питания / Под ред. Г. Н. Ловачевой, А. И. Мглинца. М.: Пищепромиздат. — 1981. – 278с.

40.   Торговое дело: экономика, маркетинг, организация: Учебник / Под общ. ред. проф. Л. А. Брагина и проф. Т. П. Данько. — М.: ИНФРА-М, 2002. – 560 с.

41.   Управление качеством / под ред. С. Д. Ильенковой. – М: ЮНИТИ, 1998. – 364 с.

42.   Фасоляк Н.Д. Управление производственными запасами. – М.; Экономика, 1998. – 271 с.

43.       Фейгенбаум А. Контроль качества продукции. — М.: Экономика, 1986.- 410с.

44.   Фомин В.Н.  Качество продукции и маркетинг.  1991. – 348 с.

45.   Шандезон Ш., Лансестр А. Методы продажи. — М.: Прогресс-Универс, 1999. – 428с.

46.Шевченко В.В. Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 544 с.

47.Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза зерномучных и плодоовощных товаров. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2002 – 224 с.

48.   Шепелев А.Ф. Товароведение и экспертиза томатов. Уч.пос.для вузов. – Ростов н/Д: «Феникс», 2001 – 160 с.

49.   Шук Р. Как стать профессиональным коммерсантом / Пер. с англ. — ЧПб.: Питер пресс, 1999. – 468с.

50.       Юдонов А.О. Конкуренция: теория и практика. — М.: «Акалис , 1996. – 314с.

51.       http://dachnikam.ru/zagotov/hranenie/soki.php

52.       http://www.ukragroportal.com/cgi-bin/index.cgi?r=9&rub=11&id=101

53.       http://www.drinks.com.ua/archives/01-7/dobav.htm

54.       http://www.allmoldova.com/index.php?action=viewdoc&id=1064430047&lang=

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.