Курсова робота Характеристика споживчих властивостей та оцінка якості санітарно-технічних керамічних виробів

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Стан ринку санітарно-технічних керамічних виробів за 2000-2002 роки  5

 

1.1. Основні оператори на ринку санітарно-технічних керамічних виробів України. 5

 

1.2. Перспективи розвитку санітарно-технічних керамічних виробів  11

 

2. Фактори які впливають на формування споживчих властивостей усіх виробів  14

 

3.Фактори які формують та зберігають якість виробів. 22

 

4. Дослідження споживчих властивостей санітарно-технічних керамічних виробів на ТОВ “Таргет” в магазині “Маркотреві”. 25

 

4.1. Методи дослідження споживчих властивостей санітарно-технічних керамічних виробів. 25

 

4.2. Дослідження якості санітарно-технічних виробів в ТОВ “Таргет” магазин “Маркотреві”. 31

 

5. Формування структури асортименту на ТОВ “Таргет” магазин “Маркотреві”  34

 

Висновки та пропозиції41

 

Список використаних джерел. 44

 

Додатки. 46


Вступ

         В умовах до ринкової економіки боротьба за споживача на внутрішньому і зовнішньому ринках вимагає створення і виробництва конкурентноздатних товарів. Якість виступає як головний фактор конкурентноздатності товару, складаючи його «стрижень», основу.

         Нові підходи до проблеми якості вимагають усе більш повного обліку виготовлювачами ринкового фактора, зрушення від адміністративних важелів контролю якості до переважно організаційно-економічних заходів керування якістю, переходу до гнучкої системи стандартизації, що дозволяє виробникам оперативніше реагувати на мінливі вимоги внутрішнього і зовнішнього ринку до якості товарів, організації роботи з переходу в перспективі до забезпечення високої якості продукції.

         Проблема підвищення якості одна з головних задач розвитку економіки нашої країни. В останні роки у всіх передовим у технічному відношенні країнах відзначається зростаючий інтерес до підвищення якості продукції.

Саме тому тема курсової роботи “Характеристика споживчих властивостей та оцінка якості санітарно-технічних керамічних виробів” є на даний час досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка формування товарного асортименту та якості санітарно-технічних керамічних виробів в магазині в сучасних економічних умовах в Україні.

Теоретичну основу дослідження питання вивчення та формування товарного асортименту склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Лойко Д.П.., Елізарова В.Ф., Шепеляв А.Ф., Туров А.С., Лахтіонова Л. А., Зубкова І.М., Панасенко В. А., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

— розгляд стану ринку санітарно-технічних керамічних виробів;

— розгляд факторів, що впливають на формування споживчих властивостей;

— факторів, які формують та зберігають якість;

— проведення оцінки споживчих властивостей на базовому підприємстві;

— розгляд формування структури асортименту на базовому підприємстві.

Предметом дослідження є продаж санітарно-технічних керамічних виробів в магазині. Об»єктом дослідження є  ТОВ “Таргет” магазин “Маркотреві”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.


1. Стан ринку санітарно-технічних керамічних виробів за 2000-2002 роки

1.1. Основні оператори на ринку санітарно-технічних керамічних виробів України

Не так багато є товарів, які були б так наближені до людини, до найінтимніших аспектів її життя, як сантехнічні вироби з кераміки. І якщо донедавна для споживача важливою була сама наявність «зручностей», то нині, надто після відкриття внутрішнього ринку для справді вишуканих моделей провідних іноземних фірм, на перший план виходить естетика і якість ванно-туалетного середовища.

Ринок раковин-біде-унітазів цікавий не тільки добрим внутрішнім попитом, який зростає і зростатиме, а й тим, що Україна, маючи поклади чудових керамічних глин, може в майбутньому стати постачальником недорогої сантехніки для всієї Європи.

80% сантехніки, що продається в Україні, — імпортного походження. До речі, заводів з виробництва висококласної сантехніки у Європі не так уже й багато — їх можна перелічити по пальцях (для порівняння, виробництвом кахлів займаються десятки тисяч компаній).

управління якістю продукції за участю всіх без винятку пра­цівників підприємства (від директора до робітника); поточний роз­поділ відповідальності між підрозділами та їхніми керівниками; залучення робітників до повсякденної роботи у цьому напрямку через гуртки якості (виходячи з досвіду Японії, США) тощо.

Дуже важливою і вкрай необхідною є також активна державна політика підтримки ініціативи підприємств щодо розробки, запро­вадження й сертифікації систем якості продукції.

 


3.Фактори які формують та зберігають якість виробів

 

До найважливіших методів забезпечення належної якості та конкурентоспроможності продукції належать державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль.

В Україні створено державну систему стандарти­зації та сертифікації. Національним органом, що проводить і координує роботу із забезпечення її функціонування, є Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України). Для органі­зації розробки, експертизи й підготовки до затвердження держав­них стандартів України з рішення Держстандарту створено технічні комітети зі стандартизації, що діють за договором із національним органом. До роботи в цих комітетах залучаються на добровільних засадах представники заінтересованих підприємств та організацій, провідні вчені й спеціалісти. Основними функціями Держстандар­ту України стосовно сертифікаційних робіт є:

Велика роль асортиментної політики магазину “Маркотреві” в конкурентному суперництві. Чим більше в продажі товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніше конкурентні позиції магазину “Маркотреві” в ринковій торгівлі. Торговому асортименту наявне таке поняття, як збалансованість. Збалансованим є асортимент, що сполучить різні види і різновиди товарів у групі і різні групи товарів у роздрібній торговій пропозиції. Товарний асортимент формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості.


Висновки та пропозиції

До великих українських операторів, які торгують переважно імпортною сантехнікою, можна віднести: «Кармен», «Унітех Бау», «Серго», «Стандарт», «Бест Лайн», «Агромат», «Будмакс». Ці великі компанії, крім безпосередньо реалізації товару, пропонують замовникові цілий спектр додаткових послуг: проектування, розрахунок ванних кімнат, монтаж, ремонт тощо. Величезне значення має технологія встановлення сантехніки. Якщо замовник довіряє цей процес професіоналам (зазвичай таких людей рекомендує одразу на місці купівлі фірма-продавець), то за довговічність і надійність він може не турбуватися. Якщо ж цим займаються випадкові люди, не виключені негативні результати і виникнення пошкоджень найближчим часом (з претензіями тоді вже звертатися не буде до кого).

На ринку існують тривалі тенденції, що збережуться на наступний рік:

збільшення місткості ринку на 15—20% на рік;

поступове зміщення споживчих переваг у бік дорожчої сантехніки;

зростання поваги споживачів до ванної кімнати як місця відпочинку і релаксації та, відповідно, до її обладнання;

тенденції останнього року;

зростання труднощів виходу на ринок нових компаній-трейдерів через бажання закордонних постачальників працювати з перевіреними партнерами;

успішне облаштування на ринку столиці великих регіональних трейдерів;

розширення асортименту з конкурентних міркувань і підготовка ринку операторами до сприйняття новинок і незвичного для основної маси споживачів обладнання: душових кабін, унітазів з функціями біде, дитячої сантехніки;

опанування деякими внутрішніми виробниками нижньо-середнього цінового сегмента.

 Кожний санітарно-технічний керамічний виріб є носієм різних конкретних власти­востей, що відображають його корисність і відпо­відають певним потребам людини. Корисність будь-яких речей відбиває їхню споживну вартість.

До найважливіших методів забезпечення належної якості та конкурентоспроможності продукції належать державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль.

Споживчі властивості санітарно-технічних керамічних товарів в ТОВ “Таргет” магазин “Маркотреві” визначаються функціональними, ергономічними, естетичними достоїнствами авторського зразка, властивостями кераміки і якістю виготовлення виробів.

При контролі якості керамічних товарів у ТОВ “Таргет” магазин “Маркотреві” з різних місць партії відбирають вибірку в обсязі 1 %, але не менш 10 виробів. Перевіряють відповідність виробів зразкам-еталонам за формою, обробкою, декором, комплектністю; визначають наявність дефектів і правильність установлення сорту. У необхідних випадках у лабораторних умовах вимірюють фізико-технічні показники.

Дохід (виручка від реалізації товарів) ТОВ “Таргет” магазин “Маркотреві”у звітному році зріс на 15,85% в порівнянні з минулим. Так, у 2001 році доход від реалізації склав 5538,8 тис. грн., що на 15,85% більше ніж у 2000 році. На такий відсоток збільшилася і величина податку на додану вартість.

Негативним є збільшення величини та рівня витрат, пов’язаних з операційною діяльністю підприємства:

— витрати на оплату праці з 10,1 тис. грн. до 11,8 тис. грн., що становить  16,83 %;

— амортизація з 0,2 тис. грн. до 0,6 тис. грн., що становить 200 %;

— інші витрати з 3648,28 тис. грн. до 4297,8 тис. грн., тобто на 15,82%.

Все це спричинило збільшення чистого прибутку підприємства з 16 тис. грн. до 19,7 тис. грн.; показник рентабельності підприємства зріс з 0,335% до 0,356%.

Отже, можна зробити висновок, що основні показники фінансово-господарської діяльності  ТОВ “Таргет” магазин “Маркотреві” зазнали позитивних змін у звітному році порівняно з 2000 роком.

Дохід (виручка) від реалізації магазину зросла на 757,6 тис. грн. (15,85%). Зростання відбулося головним чином за рахунок ванн, унітазів та мийок, менше вплинули інші вироби.

Структура асортименту в магазині “Маркотреві” повинна  формуватися під впливом наступних основних факторів:

наявність платоспроможного попиту на товар;

кон’юнктура споживчого ринку;

наявність пропозиції даного товару з боку виробників.

Велика роль асортиментної політики магазину “Маркотреві” в конкурентному суперництві. Чим більше в продажі товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніше конкурентні позиції магазину “Маркотреві” в ринковій торгівлі. Торговому асортименту наявне таке поняття, як збалансованість. Збалансованим є асортимент, що сполучить різні види і різновиди товарів у групі і різні групи товарів у роздрібній торговій пропозиції. Товарний асортимент формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості.


Список використаних джерел

1.     Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.

2.     Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.

3.     Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

4.     Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

5.     Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

6.     Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).

7.     Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).

8.     Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

9.     Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

10.Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф., Лойко Д.П. и др. Товароведение непродовольственных товаров. — М.: Экономика, 1989. – 495 с.

11.Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995-120 с.

12.Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М: Внешторгиздат, 1990. — 264 с.

13.Голибардова М. Тема №1: Ну, за чистоту. Галицькі контракти. 2002. №22-23. – С. 25-30.

14.Голубков ЕЛ., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. — 221 с.

15.Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997 — 463 с.

16.Завьялов П.С., Демидов В.Е. Формула успеха: маркетинг. — М. : Международные отношения, 1999 — 416 с.

17.Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. -М. : Прогресс, 2000 — 736 с.

18.Малиновський Б..Тема №1: все тече, крiм хорошої сантехнiки. Галицькі контракти. 2001, №26. – С. 10-15.

19.Теплов В.И. Комерческое товароведение: Учебник. – М.: Дашков и К, 2000. – 620 с.


Додатки

Додаток 1

 

Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

суб»єкта малого підприємництва

 

 

КОДИ

 

Дата (рік, місяць, число)

 

 

|     | 01

 

 

Підприємство  ТОВ “Таргет”

 

за ЄДРПОУ

 

 

 

Територія

 

за КОАТУУ

 

Форма власності

 

за КФВ

 

Орган державного управління

 

за СПОДУ

 

Галузь

 

за ЗКГНГ

 

Вид економічної діяльності

 

за КВЕД

 

Середньооблікова чисельність

 

Контрольна сума

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

Адреса    вул. Урицького, 25

 

 

 

 

1. Баланс на ______1 січня________ 2002 р.

 

Форма N 1-м

 

Код за ДКУД

 

1801006

 

 

 

Актив

 

Код

рядка

 

На початок звітного року

 

На кінець звітного періоду

 

1

 

2

 

3

 

4

 

I. Необоротні активи

 

 

 

 

Незавершене будівництво

 

020

 

 

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

 

030

 

  3,40

 

3,80

 

первісна вартість

 

031

 

  3,60

 

4,40

 

знос

 

032

 

  0,20

 

 0,60

 

Довгострокові фінансові інвестиції

 

040

 

 

 

Інші необоротні активи

 

070

 

 

 

Усього за розділом I

 

080

 

  3,40

 

  3,80

 

II. Оборотні активи

 

 

 

 

Виробничі запаси

 

100

 

  35,00

 

  29,80

 

Готова продукція

 

130

 

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

 

160

 

 

23,60

 

первісна вартість

 

161

 

 

23,60

 

резерв сумнівних боргів

 

162

 

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

 

170

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

 

210

 

 

 

Поточні фінансові інвестиції

 

220

 

 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти:

 

 

 

 

в національній валюті

 

230

 

  0,90

 

  9,90

 

в іноземній валюті

 

240

 

 

 

Інші оборотні активи

 

250

 

 

 

Усього за розділом II

 

260

 

  35,90

 

  63,30

 

III. Витрати майбутніх періодів

 

270

 

 

 

Баланс

 

280

 

  39,30

 

  67,10

 

 

 

Пасив

 

Код рядка

 

На початок звітного року

 

На кінець звітного періоду

 

1

 

2

 

3

 

4

 

I. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

 

300

 

16,90

 

  16,90

 

Додатковий капітал

 

320

 

 

 

Резервний капітал

 

340

 

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 

350

 

  16,70

 

23,10

 

Неоплачений капітал

 

360

 

(             )

 

(             )

 

Усього за розділом I

 

380

 

  33,60

 

  40,00

 

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

 

430

 

 

 

III. Довгострокові зобов»язання

 

480

 

 

 

IV. Поточні зобов»язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

 

500

 

 

 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов»язаннями

 

510

 

 

 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

 

530

 

  3,50

 

  19,30

 

Поточні зобов»язання за розрахунками:

 

 

 

 

з бюджетом

 

550

 

  0,8

 

  3,50

 

зі страхування

 

570

 

  0,4

 

  4,20

 

з оплати праці

 

580

 

  1,0

 

  3,40

 

Інші поточні зобов»язання

 

610

 

 

 

Усього за розділом IV

 

620

 

  5,7

 

  27,10

 

V. Доходи майбутніх періодів

 

630

 

 

 

Баланс

 

640

 

 39,30

 

 67,10

 

 


 

 

Продовження додатка

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 24 лютого 2001 р. N 101)

 

 

 

 

 

2. Звіт про фінансові результати

за ___рік_____ 2001 р.

 

Форма N 2-м

Код за ДКУД

 

 

1801007

 

 

 

Стаття

 

Код рядка

 

За звітний період

 

За аналогічний період попереднього року

 

1

 

2

 

3

 

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

 

010

 

5538,8

 

  4781,2

 

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

 

020

 

(  923,1  )

 

(  796,87  )

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

(010-020)

 

030

 

 4615,7

 

 3984,33

 

Інші операційні доходи

 

040

 

 0,2

 

0,15

 

Інші звичайні доходи

 

050

 

 

 

Надзвичайні доходи

 

060

 

 

 

Разом чисті доходи (030 + 040 + 050 + 060)

 

070

 

  4615,9

 

  3984,48

 

Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції

 

080

 

 

 

Матеріальні затрати

 

090

 

(    )

 

(     )

 

Витрати на оплату праці

 

100

 

(   11,8  )

 

(  10,1  )

 

Відрахування на соціальні заходи

 

110

 

(   4,6  )

 

(  3,7 )

 

Амортизація

 

120

 

(  0,6 )

 

(  0,2 )

 

Інші операційні витрати

 

130

 

(  272,9  )

 

(  300,1 )

 

у тому числі

 

131

 

(          )

 

(          )

 

 

140

 

(    4297,8    )

 

( 3648,28  )

 

Інші звичайні витрати

 

150

 

(          )

 

(          )

 

Надзвичайні витрати

 

160

 

(          )

 

(          )

 

Податок на прибуток

 

170

 

(   8,5  )

 

( 6,1 )

 

Разом витрати (090 + 100 + 110+ 120 + 130 + 140 + 150 ± 080+ 160 + 170)

 

180

 

(  4596,2  )

 

(  3968,48  )

 

Чистий прибуток (збиток) (070 — 180)

 

190

 

  19,7

 

16,0

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.