Курсова робота Загальні відомості про електротовари

Зміст

 

Вступ. 3

 

1. Класифікація електротоварів. 5

 

2. Загальні вимоги до якості електротоварів. 8

 

3. Маркування, упаковка та транспортування електротоварів. 14

 

4. Аналіз структури асортименту електротоварів ТОВ “Техніка”. 17

 

5. Вдосконалення формування товарної політики в магазині22

 

Висновки. 25

 

Список використаних джерел. 28

 

Додатки. 30


Вступ

 

В даний час в економіці спостерігається тенденція, при якій такий показник як якість відіграє одну з ведучих ролей в управлінні виробництвом продукції і її наступним рухом. У розвитих країнах управління якістю на підприємстві приділяється особлива увага всіх підрозділів, що впливають на якість продукції, яка випускається.

Якість продукції (включаючи новизну, технічний рівень, відсутність дефектів при виконанні, надійність в експлуатації) є одним з найважливіших засобів конкурентної боротьби, завоювання й утримання позицій на ринку. Тому підприємства приділяють особливу увагу забезпеченню високої якості продукції, установлюючи контроль на всіх стадіях виробничого процесу, починаючи з контролю якості використовуваних сировини і матеріалів і закінчуючи визначенням відповідності випущеного продукту технічним характеристикам і параметрам не тільки в ході його випробовувань, але й в експлуатації, а для складних видів устаткування – з наданням визначеного гарантійного терміну після установки устаткування на підприємстві замовника. Тому управління якістю продукції стало основною частиною виробничого процесу і спрямовано не стільки на виявлення дефектів або браку в готовій продукції, скільки на перевірку якості виробу в процесі його виготовлення та експлуатації.

Значення електрифікації побуту і механізації домашніх робіт складається насамперед у тім, що вони перетворюють домашнє господарство, підвищують продуктивність домашньої праці, що сприяє кращому використанню трудових ресурсів у суспільному виробництві, збільшує вільний час.

Поява в сучасній промисловості нових технологій створює додаткові можливості для розробки необхідного в повсякденному побуті людини різноманітного асортименту електротоварів. Зручності, що забезпечує сучасна електротехніка, можна перелічувати нескінченно. Сьогодні електротовари дозволяють значно полегшити працю людини.

Саме тому тема курсової роботи “Загальні відомості про електротовари” є на даний час досить актуальною.

Метою даної курсової роботи є оцінка формування товарного асортименту та якості електротоварів в магазині в сучасних економічних умовах в Україні.

Теоретичну основу дослідження питання вивчення та формування товарного асортименту склали наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:  Лойко Д.П.., Елізарова В.Ф., Шепеляв А.Ф., Туров А.С., Лахтіонова Л. А., Зубкова І.М., Панасенко В. А., Шеремет А. Д., Сайфулін Р. С. та інших.

Реалізація поставленої мети здійснювалась шляхом вирішення наступних задач:

розглянути класифікацію електротоварів;

вивчити загальні вимоги до якості електротоварів;

розглянути маркування, умови упаковки та транспортування електротоварів;

провести аналіз структури асортименту електротоварів в магазині;

розглянути шляхи вдосконалення формування товарної політики в магазині;

зробити відповідні висновки та пропозиції.

Предметом дослідження є продаж електротоварів в магазині. Об»єктом дослідження є  підприємство “Техніка”.

Теоретичною та методологічною основою дослідження є наукові концепції та теоретичні розробки вітчизняних та зарубіжних вчених в області аналізу діяльності підприємств, маркетингу, закони України.

В процесі дослідження використані традиційні способи та засоби економічного аналізу (табличного, порівняння, групування, графічний), обробка матеріалів з використанням персональних ЕОМ.

 


1. Класифікація електротоварів

 

Електротовари складають самостійний підклас промислових товарів народного споживання. Він поєднує в основному електропобутові прилади і машини господарського призначення, експлуатація яких зв»язана з використанням електричної енергії.

Електротовари можна класифікувати по різних позицій [20]:

1. За призначенням всі електротовари можна розділити на наступні 16 груп: проводи і шнури; електроустановочні вироби; побутові світильники; нагрівальні прилади; холодильники; машини для прання білизни й одягу; машини для прибирання; швейні машини; машини для механізації кухонних робіт; машини і прилади для підтримки мікроклімату в приміщеннях; приладиособистої гігієни і санітарії; машини для механізації різних господарських робіт; трансформатори струму; хімічні джерела струму; сигнальні прилади; контрольно-вимірювальні прилади. Для усіх виробів, що піддаються ремонту, у торгову мережунадходять запасні частини (пускорегулююча апаратура, електродвигуни, трансформатори і т.д.). Існують вищі класифікаційні групування класифікатора промислової і сільськогосподарської продукції. У його основу покладена десяткова система класифікації і кодування. Кожен виріб за класифікатором кодують дев»ятьма цифрами, з яких перші дві позначають клас виробів (класи встановлені по галузевій ознаці промисловості, сільського господарства), третя — підклас, четверта — групу, п»ята — підгрупу, шоста — вид. Останні три цифри служать для кодування виробів у межах одного виду. Передбачається, що таке кодування буде використовуватися у всіх галузях народного господарства, у тому числі й у торгівлі. Електропобутові машини і прилади по класифікаторі ввійшли в різні класи.

Висока якість побутових електротоварів може бути забезпечена лише в тому випадку, якщо на всіх етапах їх створення, починаючи з розробки технічного завдання на проектування, виробництва й експлуатації постійно виявляється турбота про її безупинне підвищення.

3. Маркування, упаковка та транспортування електротоварів

 

Маркірують електроприлади за відповідними стандартами.

На маркіруванні вказують:

тип за функціональнимпризначенням,

буквено-цифрове позначення приладу,

номінальнунапругу в В,

номінальну споживану потужність у кВт,

товарний знак виробника,

позначення стандарту,

ступінь захисту від враження струмом,

дату випуску,

артикул.

На індивідуальному упакуванні вказують:

тип і найменування приладу,

номінальну потужність у кВт,

напругу в В,

найменування виробника чи  його товарний знак,

маніпуляційні знаки за ГОСТ 14192—77,

позначення стандарту,

артикул,

масу без упакування,

дату випуску.

Велика роль асортиментної політики магазину “Техніка” в конкурентному суперництві. Чим більше в продажі товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніше конкурентні позиції магазину “Техніка” в ринковій торгівлі. Торговому асортименту наявне таке поняття, як збалансованість. Збалансованим є асортимент, що сполучить різні види і різновиди товарів у групі і різні групи товарів у роздрібній торговій пропозиції. Товарний асортимент формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості.


Висновки

 

За результатами проведеної роботи можна зробити такі висновки.

Електротовари складають самостійний підклас промислових товарів народного споживання. Він поєднує в основному електропобутові прилади і машини господарського призначення, експлуатація яких зв»язана з використанням електричної енергії.

Всі електротехнічні товари повинні відповідати пропонованим до них вимогам безпеки від враження електрострумом, механічній міцності при користуванні і транспортуванні, гранично припустимомуступені нагрівання корпуса, ручок, опорної поверхні.

Показники якості електротоварів можуть бути умовно розділені на чотири групи: функціональні; експлуатаційні, у тому числі показники надійності й ергономіки; естетичні; економічні.

Група експлуатаційних вимог може бути підрозділена на вимоги надійності і ергономічні.

Від побутових електроприладів і машин вимагаються висока надійність і працездатність у межах запроектованих термінів служби. Надійність включає безвідмовність, довговічність, ремонтоздатність і збереженість.

Вимоги ергономіки передбачають створення оптимальних умов для діяльності людини при експлуатації приладів і машин у побуті. Ергономічні вимоги підрозділяють на гігієнічні, антропометричні, фізіологічні, психофізіологічні і психологічні. З ергономічної точки зору прилади і машини повинні бути зручні в експлуатації і не вимагати значних фізичних витрат праці.

Естетичні вимоги припускають відповідність виробузагальному стильовому напрямку і визначаються цілісністю композиції виробу, раціональністю форми, домірністю зовнішніх елементів конструкції, їх масштабністю, колірним оформленням, використанням контрастних колірних сполучень, якістю поверхні, чітким виділенням головних і другорядних елементів у загальній композиції виробу, відповідністю стильовому ансамблю внутрішнього інтер»єра житла, якістю виконання виробів по лініях примикань, виразністю фірмових знаків.

Економічні вимоги до електротоварів передбачають високі експлуатаційні витрати, ощадливувитрату електроенергії.

Електротовари мають індивідуальне упакування, що для деяких приладів і машин (електробритви, пилососи, щітки для чищення взуття й ін.) служить місцем збереження приладу і запасних частин до нього. Матеріал, вид індивідуального упакування залежать від призначення виробу, його габаритів і ваги. Для транспортування більшість виробів упаковують у тару, що повинна охороняти їх від атмосферних опадів і механічних ушкоджень при вантажно-розвантажувальних операціях. Вид упакування затверджується одночасно зтвердженням зразка до серійного виробництва [20].

ТОВ “Техніка” займається роздрібною торгівлею електротоварами.

Торгівельна площа магазину складає 1286 кв. м., складська площа складає 940 кв. м., адміністративна площа складає 120 кв. м.  Дохід (виручка) від реалізації в 2001 році склала 1236 тис. грн. Середньомісячний дохід з одного кв. м. торгівельної площі в 2001 році склав 80,09 грн.

Обсяг товарообороту даного підприємства у звітному році виріс на 10,9% в порівнянні з минулим, що і спричинило до зростання величини валового доходу. Так, у 2002 році доход від реалізації склав 1236 тис. грн., що на 10,9% більше ніж у 2001 році. На такий відсоток збільшилась і величина податку на додану вартість.

Основні показники фінансово-господарської діяльності магазину “Техніка” зазнали негативних змін у звітному році порівняно з 2001 роком. В зв’язку з цим діяльність підприємства в подальшому повинна бути направлена на пошук найбільш ефективних форм і методів співпраці з діловими партнерами по забезпеченню її рентабельності.

Найбільші зміни в загальному товарообороті сталися за рахунок пральних машин та пилососів. По таких товарних групах, як мікрохвильові печі в 2002 майже не відбулося змін товарообороту порівняно з минулим роком.

Велику частку в товарообороті магазину “Техніка” складають холодильники. В 2002 році вони склали 425,7 тис. грн., що на 16 тис. грн. (3,91%) більше ніж в 2001 році.

Товарна політика магазину підприємства “Техніка” передбачає продаж широкої гами електротоварів одночасно, тобто проведення асортиментної політики, коли асортиментний набір продукції розподіляється на види, підвиди за функціональними особливостями, рівню якості і ціні, призначені для певних категорій покупців.

Велика роль асортиментної політики магазину “Техніка” в конкурентному суперництві. Чим більше в продажі товарів різних найменувань, що задовольняють потреби покупців, тим сильніше конкурентні позиції магазину “Техніка” в ринковій торгівлі. Торговому асортименту наявне таке поняття, як збалансованість. Збалансованим є асортимент, що сполучить різні види і різновиди товарів у групі і різні групи товарів у роздрібній торговій пропозиції. Товарний асортимент формується на основі попиту і призначення цільових ринків товарів. Попит покупців і асортиментна номенклатура взаємозалежні. Зміни в попиті супроводжуються змінами в асортименті і відбиваються на його збалансованості.

 


Список використаних джерел

 

1.        Конституція України, затверджена Постановою Верховної Ради України від 28.06.96 р.

2.        Закон України “Про власність”, затверджений Постановою ВРУ №885-12 від 26.03.91 р. (із змінами №75/95-ВР від 28.02.95 р.) // ВВР. – 1995. — №13. – Ст. 85.

3.        Закон України “Про підприємництво”, затверджений Постановою ВРУ №785-12 від 26.06.90 р. (із змінами №2788-ІІІ від 15.11.2001 р.).

4.        Закон України “Про господарські товариства”, затверджений Постановою ВРУ №1577-12 від 19.09.91 р. (із змінами №2409-ІІІ від 17.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №31. – Ст. 146.

5.        Закон України “Про підприємства в Україні”, затверджений Постановою ВРУ №888-12 від 27.03.91 р. (із змінами №2470-ІІІ від 29.05.2001 р.) // ВВР. – 2001. — №32. – Ст. 172.

6.        Закон України “Про внесення змін до Закону України ”Про оподаткування прибутку підприємств”, затверджений Постановою ВРУ №283/97 від 22.05.97 р. (із змінами).

7.        Закон України “Про систему оподаткування”, затверджений Постановою ВРУ №77 від 18.02.97 р. (із змінами №2740-ІІІ від 20.09.2001 р.).

8.        Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України про внесення змін до Закону України, затверджений постановою Верховної Ради України від 22.05.97р. №283/97-ВР//Бухгалтерський облік і аудит — 1997. — №6. — С.16.

9.        Про підприємництво: Закон України, затверджений постановою Верховної Ради України” №698-12 від 7.02.91р. // Галицькі контракти — 1996. — №42. — С.28-32.

10.   Агбаш В.Л., Елизарова В.Ф., Лойко Д.П. и др. Товароведение непродовольственных товаров. — М.: Экономика, 1989. – 495 с.

11.   Афанасьев М.П. Маркетинг. Стратегия и практика фирмы. М.: Финстатинформ, 1995-120 с.

12.   Герчикова И.Н. Маркетинг и международное коммерческое дело. М: Внешторгиздат, 1990. — 264 с.

13.   Голубков ЕЛ., Голубкова Е.Н., Секерин В.Д. Маркетинг выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. — 221 с.

14.   Дурович А.П. Маркетинг в предпринимательской деятельности. -Минск: НПЖ “Финансы, учет, аудит”, 1997 — 463 с.

15.   Круглов М.Г. “Менеджмент систем качества” 1997. – 242 с.

16.   Следзь С. Компак – на твій смак. //Галицькі контракти. 2001, №11. – С. 10-15.

17.   Теплов В.И. Комерческое товароведение: Учебник. – М.: Дашков и К, 2000. – 620 с.

18.   Управление качеством / под ред. С. Д. Ильенковой. – М: ЮНИТИ, 1998. – 364 с.

19.   Фомин В.Н.  Качество продукции и маркетинг.  1991. – 348 с.

20.   Шепеляв А.Ф., Печенежская И.А. Товароведение и экспертиза электротоваров. Ростов на Дону: Феникс, 2002. – 192 с. 

 


Додатки

Додаток А

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 2

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  «Техніка»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланс

 

 

 

 

                                        на 1  січня            2003 року

 

 

 

 

Форма № 1

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801001

 

 

 

 

 

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Актив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

періоду

 

1

2

3

4

 

1. Необоротні активи

 

 

 

 

Нематеріальні активи:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 10

300

310

 

первісна вартість

0 11

330

350

 

Знос

0 12

30

40

 

Незавершене будівництво

0 20

1200

2100

 

Основні засоби:

 

 

 

 

залишкова вартість

0 30

609,15

2627,2

 

первісна вартість

0 31

1109,15

3257,2

 

Знос

0 32

500

630

 

Довгострокові фінансові інвестиції :

 

 

 

 

які обліковуються за методом участі

 

 

 

 

в капіталі інших підприємств

0 40

110

100

 

інші фінансові інвестіції

0 45

20

10

 

Довгострокова дебіторська заборго-

 

 

 

 

Ваність

0 50

 

 

 

Відстрочені податкові активи

0 60

 

 

 

Інші необоротні активи

0 70

 

 

 

Усього за розділом 1.

0 80

2239,15

5150,2

 

2. Оборотні активи

 

 

 

 

Запаси:

 

 

 

 

виробничі запаси

100

400

450

 

Тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

 

 

 

незавершене виробництво

120

10

60

 

готова продукція

130

20

78

 

товари

140

1300

1400

 

Векселі одержані

150

150

170

 

Дебіторська заборгованість за товари,

 

 

 

 

роботи, послуги:

 

 

 

 

чиста реалізаційна вартість

160

300

320

 

первісна вартість

161

340

360

 

резерв сумнівних боргів

162

40

40

 

Дебіторська заборгованість за розра-

 

 

 

 

хунками:

 

 

 

 

з бюджетом

170

7

 

 

за виданими авансами

180

35

12

 

з нарахованих доходів

190

 

 

 

із внутрішніх розрахунків

200

 

 

 

Інша поточна дебіторська заборгова-

 

 

 

 

ність

210

20

3

 

Поточні фінансові інвестиції

220

50

20

 

Грошові кошти та їх еквіваленти :

 

 

 

 

у національній валюті

230

70

201

 

в іноземній валюті

240

120

5

 

Інші оборотні активи

250

10

 

 

Усього за розділом 2.

260

2492

2719

 

3. Витрати майбутніх періодів

270

50

70

 

БАЛАНС

280

4781,15

7939,2

 

 

Код

На початок

На кінець

 

Пасив

рядка

звітного

звітного

 

 

 

періоду

Періоду

 

1

2

3

4

 

1. Власний капітал

 

 

 

 

Статутний капітал

300

3600

3600

 

Пайовий капітал

310

 

 

 

Додатковий вкладений капітал

320

200

200

 

Інший додатковий капітал

330

 

2859

 

Резервний капітал

340

50

70

 

Нарозподілений прибуток (непокритий

 

 

 

 

збиток)

350

111,5

67,2

 

Неоплачений капітал

360

30

10

 

Вилучений капітал

370

20

10

 

Усього за розділом 1.

380

3911,15

6776,2

 

2. Забеспечення наступних витрат

 

 

 

 

і платежів

 

 

 

 

Забеспечення виплат персоналу

400

10

6

 

Інші забеспечення

410

2

 

 

Цільове фінансування

420

10

 

 

Усього за розділом 2.

430

22

6

 

3. Довгострокові зобов,язання

 

 

 

 

Довгострокові кредити банків

440

200

250

 

Інші довгострокові фінансові

 

 

 

 

зобов,язання

450

 

 

 

Відстрочені податкові зобов,язання

460

 

50

 

Інші довгострокові зобов,язання

470

20

 

 

Усього за розділом 3.

480

220

300

 

4. Поточні зобов,язання

 

 

 

 

Короткострокові кредити банків

500

120

190

 

Поточна заборгованість за довгостро-

 

 

 

 

ковими зобов,язаннями

510

20

20

 

Векселі видані

520

60

130

 

Кредиторська заборгованість за това-

 

 

 

 

ри, роботи, послуги

530

250

225

 

Поточні зобов,язання за розрахунками:

 

 

 

 

з одержаних авансів

540

50

110

 

з бюджетом

550

10

20

 

з позабюджетних платежів

560

3

4

 

зі страхування

570

7

3

 

з оплати праці

580

18

10

 

з участниками

590

30

35

 

із внутрішніх розрахунків

600

 

 

 

Інші поточні зобов,язання

610

10

 

 

Усього за розділом 4.

620

578

747

 

5. Доходи майбутніх періодів

630

50

110

 

БАЛАНС

640

4781,15

7939,2

 

                                                     Керівник                     М.П.                       

Додаток Б

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

 

 

 

 

до Положення (стандарту)

 

 

бухгалтерського обліку 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коди

 

Дата

(рік, місяць, число)

 

 

Підприємство  «Техніка»

за

ЄДРПОУ

 

 

Територія

за

КОАТТУ

 

 

Орган державного управління

за

СПОДУ

 

 

Галузь  

за

ЗКГНГ

 

 

Вид економічної діяльності

за

КВЕД

 

 

Одиниця виміру: тис. грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт

 

 

 

                                                                 про фінансові результати

 

 

                                                                     за     рік      2002 року

 

 

 

 

Форма № 2

 

 

 

 

Код за ДКУД 1801003

 

 

 

 

 

 

 

1.Фінансові результати

 

 

 

 

 

 

 

                    Стаття

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Дохід (виручка) від реалізації продукції

0 10

1236

1114,9

 

Податок на додану вартість

0 15

206

185,82

 

Акцизний збір

0 20

 

 

 

 

0 25

 

 

 

Інші вирахування з доходу

0 30

 

 

 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

0 35

1030

929,08

 

Собівартість реалізованої продукції

0 40

629,4

541,1

 

Валовий:

 

 

 

 

 прибуток

0 50

400

387,98

 

 збиток

0 55

 

 

 

Інші операційні доходи

0 60

 

 

 

Адміністративні витрати

0 70

249

207,6

 

Витрати на збут

0 80

119,9

83,2

 

Інші операційні витрати

0 90

0,3

0,5

 

Фінансові результати від операційної діяльності:

 

 

 

 

прибуток

100

31

96,68

 

збиток

105

 

 

 

Дохід від участі в капіталі

110

 

 

 

Інші фінансові доходи

120

 

 

 

Інші доходи

130

65

62,1

 

Фінансові витрати

140

 

 

 

Втрати від участі в капіталі

150

 

 

 

Інші витрати

160

 

 

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

до оподаткування:

 

 

 

 

прибуток

170

96

158,78

 

збиток

175

 

 

 

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

28,8

47,64

 

Фінансові результати від звичайної діяльності

 

 

 

 

прибуток

190

67,2

111,15

 

збиток

195

 

 

 

Надзвичайні:

 

 

 

 

доходи

200

 

 

 

витрати

205

 

 

 

Податки з надзвичайного прибутку

210

 

 

 

Чистий:

 

 

 

 

прибуток

220

67,2

111,15

 

збиток

225

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Елементи операційних витрат

 

Найменування показника

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      Період

 

1

2

3

4

 

Матеріальні затрати

230

 

 

 

Витрати на оплату праці

240

 

 

 

Відрахування на соціальні заходи

250

 

 

 

Амортизація

260

 

 

 

Інші операційні витрати

270

 

 

 

Разом

280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Розрахунок показників прибутко-

 

 

вості акцій

 

 

Назва статті

Код

За звітний

За попередній

 

 

рядка

   період

      період

 

1

2

3

4

 

Середньорічна кількість простих акцій

300

 

 

 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

310

 

 

 

Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію

320

 

 

 

Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну

 

 

 

 

просту акцію

330

 

 

 

Дивіденти на одну просту акцію

340

 

 

 

 

 

 

 

 

М.П.      

 

 

 

 

                                                     Керівник                                    

 

 

                                Головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові курсові роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.