Дипломна робота Аналіз фінансової спроможності та капіталізації банку

Розділ 2. Аналіз фінансової спроможності та капіталізації Ощадного банку  3

2.1. Організаційно-економічна характеристика Ощадного банку. 3

2.2. Оцінка фінансової спроможності та рівня капіталізації8

2.3. Аналіз ефективності діяльності банку. 17

Додатки. 27

Розділ 2. Аналіз фінансової спроможності та капіталізації Ощадного банку

 

2.1. Організаційно-економічна характеристика Ощадного банку

 

Після прийняття 20 березня 1991 року Закону України «Про банки та банківську діяльність» Ощадний банк України набув спеціального статусу. 31 грудня 1991 року Ощадбанк зареєстровано як самостійну банківську установу в Національному банку України – «Державний спеціалізований комерційний ощадний банк України”.

12. Управління має бути ефективним, тобто витрати на утри­мання управлінського персоналу мають давати багатократний ефект.

 


2.3. Аналіз ефективності діяльності банку

 

На основі звіту про доходи та витрати Ощадного банкупроведемо аналіз доходів та витрат банку за 2002 та 2003 роки.

Таблиця 2.5

Аналіз доходів Ощадного банку, тис. грн.

Показник 2002 р. 2003 р. Відхилення
абсолютне відносне, %
Процентні доходи 41722 49178 7456,0 17,87
по кредитам юридичним особам 34828 43441 8613,0 24,73
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596 -1878,0 -34,31
по кредитам фізичним особам 994 883 -111,0 -11,17
по цінним паперам 425 1254 829,0 195,06
інші 1 4 3,0 300,00

 

…..

 

Отже за результатами даного розділу можна зробити висновок,  що Ощадбанк одним з провідних банків України, що має найрозгалуженiшу мережу. До його складу входять 11657 установ, в тому числі 25 регіональних управлінь, 598 відділень, 10880 філій, 154 агентства. На мережу Ощадбанку припадає понад 90 відсотків від загального числа банківських установ держави, кількість працівників в яких складає близько 50 відсотків всіх банківських працівників України.

загальна вартість активів Ощадного банку в 2003 році зросла на 227082 тис. грн. (39,1%) порівняно з 2002 роком.

 В структурі активів Ощадбанку переважають вкладені кошти. В 2002 році питома вага вкладених коштів складала 56,6%, а в 2003 році вона зросла до 58,9%. Вартість вкладених коштів Ощадбанку зросла в 2003 році на 147783,9 тис. грн. (44,9%) порівняно з 2002 роком.  Грошові активи Ощадного банку зросли в 2003 році на 43949 тис. грн. (93,2%) порівняно з 2002 роком. За питомою вагою вартість грошових активів зросла з 8,1% до 11,3%. В тому числі вартість грошових коштів в обмінних пунктах Ощадного банку в 2003 році зменшилася до 293 тис. грн. порівняно з 331 тис. грн. в 2002 році. Грошові кошти в банкоматах зросли з 1400 тис. грн. в 2002 році до 2656 тис. грн. в 2003 році. Що свідчить про розширення мережі банкоматів та збільшення роздрібних послуг. Кредити надані  фізичним особам Ощадного банку в 2002 році зросли з 6861 тис. грн. до 9007 тис. грн. в 2003 році.

В структурі пасивів Ощадного банку переважають зобов’язання. В структурі пасивів питома вага зобов’язань в 2003 році зросла з 87,8% до 90,8%. Вартість зобов’язань банку зросла протягом 2003 року на   223593 тис. грн. (43,8%). Це сталося головним чином за рахунок збільшення залучених коштів. Так в 2003 році вартість залучених коштів зросла на 181105 тис. грн. (54,5%). Кошти фізичних осіб до запитання в Ощадному банку зросли в 2003 році з 17854 тис. грн. до 25238 тис. грн. Термінові депозити фізичних осіб зросли з 88777 тис. грн. в 2002 році до 120802 тис. грн. в 2003 році.

В капіталі Ощадного банку  переважає основний капітал. Питома вага основного капіталу в 2003 році зменшилася з 76,4% до  73,7%. При цьому вартість основного капіталу зросла на 2769 тис. грн. (4,4%).

Додатковий капітал банку зріс в 2003 році на 3992 тис. грн. (20,3%). Питома вага додаткового капіталу Ощадного банку  зріс з 23,6% в 2001 році до 26,3% в 2002 році.

Розмір регулятивного капіталу Ощадного банку станом на 01.01.2004р. для здійснення діяльності по всій Україні мав складати не менше  5,5 млн. євро. Регулятивний капітал Ощадного банку “Ажіо” достатній в 2002-2003 роках і складає відповідно 17,837 млн. євро та 16,276 млн. євро.

В 2003 Ощадний банк отримав доходів на 9694 тис. грн. (15,52%) більше порівняно з 2002 роком. Процентні доходи банку зросли на  7456 тис. (17,87%), а непроцентні доходи зросли на 1325 тис. грн. (6,39%). В складі процентних доходів в 2003 році зменшилися доходи Ощадного банку за кредитами фізичних осіб з 994 тис. грн. до 883 тис. грн., тобто на 111 тис. грн. (11,17%). Це пов’язано з зменшенням процентної ставки банку при кредитуванні фізичних осіб з метою розширення роздрібного ринку кредитування.

Чистий прибуток було в 2003 році було отримано на 672 тис. грн. (24,79)% більший ніж в 2002 році, це сталося за рахунок отримання більших доходів в 2003 році ніж в 2002 на 9694 тис. грн. (15,52%), та збільшення витрат на 9022 тис. грн. (15,1%). Збільшення прибутку банку свідчить про ефективну депозитну політику, що проводилася протягом 2003 року.

 

 


Додатки

Додаток А

Баланс Ощадного банку (в гривнях)
Показники на 01.01.03р. на 01.01.04р.
Активи    
Грошові кошти і коррах. в  НБУ 47148708 91099845
Державні цінні папери 0 15464345
Коррах. в інших банках 39846637 54319055
Міжбанківські депозити та кредити 51944278 48763457
 — резерви під міжбанківські операції -1013782 -514312
Кредити, видані клієнтам (брутто) 213667133 347190880
 — резерви під кредитні операції -3063733 -4472498
Цінні папери інших емітентів 27602931 15874952
 — резерви під операції з цінними паперами -141460 -76
Нематеріальні активи 624433 680336
Матеріальні активи 17830658 19156273
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші активи 24011101 22970865
Загальні активи 581468043 808552578
     
Зобов’язання    
Коррах. Банків 8045285 3882091
Міжбанківські депозити і кредити 22573225 49199564
Кошти до питання клієнтів 92437764 141614636
в т.ч.бюдж.організацій і небюдж.фондів 1263715 87688
Строкові депозити клієнтів 153521554 250608431
Цінні папери власного боргу 1123324 5700547
Кредити, отримані від міжнародних

фінансових організацій

41382005 41097263
Субординований борг 13484550 21570825
Міжфілійні розрахунки 163011139 198019456
Інші зобов’язання 15021459 22502228
Загальні зобов’язання 510600305 734195041
     
Капітал    
Статутний фонд 43000000 50000000
 — власні викуплені облігації банку -117598 -4028
Резерви і прибуток минулих років 25274589 20978832
Прибуток поточного року 2710748 3382733
Загальний капітал 70867739 74357537
     
Загальні зобов’язання і капітал 581468044 808552578

 

 

Додаток Б

Звіт про прибутки та збитки Ощадний  банк (тис. грн.)
Показники 2002 р 2003 р
Процентні доходи 41722 49178
по кредитам юридичним особам 34828 43441
по міжбанківським кредитам та депозитам 5474 3596
по кредитам фізичним особам 994 883
по цінним паперам 425 1254
Інші 1 4
Процентні видатки 24841 30032
по депозитам фізичних осіб 11472 15880
по депозитам юридичних осіб 5420 5725
по міжбанківським кредитам і депозитам 4930 4133
по поточних рахунках клієнтів 1862 2006
Інші 1127 2288
Чистий процентний дохід 16881 19146
Непроцентні доходи 20748 22073
Комісійні: 16023 17573
за розрахунково-касове обслуговування клієнтів 10861 11164
по операціям на валютному ринку
та ринку банківських металів 2492 3467
за інші послуги, здійснені клієнтам і банкам 2670 2942
Від торгових операцій: 3601 3866
Інші: 1124 634
Усього доходів 62470 71251
Непроцентні видатки 29348 29727
Комісійні 1894 1761
На утримання основних засобів та    
нематеріальних активів 5720 5161
На телекомунікації 2524 2512
Інші операційні на адміністративні видатки 19210 20293
Усього видатків 54189 59759
Прибуток до формування    
резервів та оподаткування 8281 11492
Відрахування в резерви 3642 7758
Податок на прибуток 1928 1264
Чистий прибуток від основної діяльності 2711 2470
Прибуток від реалізації необоротних активів   913
Чистий прибуток 2711 3383

 

 

 

 

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.