Дипломна робота Облік, аналіз, аудит операцій в’їзного і виїзного туризму

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ОБЛІКУ, ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ ОПЕРАЦІЙ В УПРАВЛІННЯ ВЇЗНИМ І ВИЇЗНИМ ТУРИЗМОМ.

 

1.1.        Показники операцій в’їзного і виїзного туризму.

Туризм – одне з важливих соціально-економічних явищ сучасності, що підпорядковане дії об»єктивних законів розвитку людського суспільства. Як вид людської діяльності й галузь економіки, туризм активно розвивається, і в майбутньому його значення безсумнівно зростатиме.

Туризм – найдинамічніша галузь сфери послуг. Потреба у відпочинкові стимулюється урбанізацією, науково-технічною революцією, загальним підвищенням життєвого рівня тощо.

Туризм – різновид рекреації, один із видів активного відпочинку. Він відображає характерну тенденцію сучасності, коли перевага віддається розвиткові динамічного відпочинку, у процесі якого відновлення працездатності поєднується з пізнавальною діяльністю.

1.2.        Економіко-правовий аналіз та складання нормативної бази з обліку операцій в’їзним і виїзним туризмом.

Діяльність у сфері туристичної індустрії регулюється нормативно-правовими актами, до яких належать закони України, акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади держави.

Законодавчими актами, які регулюють діяльність туристичної індустрії, зокрема є:

         Конституція України;

         Господарський кодекс України;

         Цивільний кодекс України;

         Закон України „Протуризм”;

         Закон України „про ліцензування певних видів господарської діяльності”;

         Закон України „Про правовий статус іноземців”;

Поряд з цим, діяльнітсь туристичної галузі регулюється низкою Указів Президента України, серед яких від 10.08.1999 р. №973 „Про Основні напрямки розвитку туризму в Україні до 2010 року”.

1.3.        Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Опен Ап Київ».

ТОВ “ОПЕН АП КИЇВдіє на підставі Законів України: “Про господарські товариства”, “Про власність”, “Про підприємства” та інших нормативних актів України, а також власного Статуту, які визначають порядок створення, діяльності, організації, реорганізації і ліквідації підприємства.

Розділ 3. Система економічного аналізу та аудиту операцій вїзного і виїзного туризму. 3

3.1. Обґрунтування прийомів і методів економічного аналізу операцій в’їзного і виїзного туризму. 3

3.2. Методика загального аналізу операцій вїзного і виїзного туризму. 9

3.3. Методика факторного аналізу операцій вїзного і виїзного туризму. 12

3.4. Концепція методики аудиту операцій вїзного і виїзного туризму. 15

3.5. Організація аналітичних даних в системі управління вїзним і виїзним туризмом   22


Розділ 3. Система економічного аналізу та аудиту операцій в
їзного і виїзного туризму

 

3.1. Обґрунтування прийомів і методів економічного аналізу операцій в’їзного і виїзного туризму

 

Для аналізу операцій в’їзного і виїзного туризму на ТОВ „Опен Ап Київ” можна застосовувати широкий спектр прийомів і методів економічного аналізу.

Найбільш поширеними із них є: зіставлення залишків по рахунках за різні звітні періоди; зіставлення показників бухгалтерської і фінансової звітності з прогнозними показниками; зіставлення одержаних в звітному періоді співвідношень між різними статтями звітності і аналогічними співвідношеннями минулих періодів.

Серед статистичних методів, що використовуються в аналізі, чільне місце посідає табличний метод.

Таблиці служать накопиченню, опрацюванню і зберіганню цифрової інформації. Форму таблиць і їхній майбутній зміст слід передбачати заздалегідь, тобто до початку аналізу явищ. Від усіх інших таблиць аналітична, як правило, відрізняється відносно нескладною будовою, компактністю і наочністю. Вона повинна мати не лише основну, а й додаткову для порівняння інформацію (планові і середні показники, дані за минулі періоди), а також проміжні підсумки, відхилення, відсотки.

Можна також виділити серед них шість основних методів економічного аналізу:

 Проведемо факторний аналіз впливу на обсяг наданих туристичних послуг (О) наступних факторів: кількість туро-днів (ТД) та середня ціна за туро-день (ЦТ).

Скористаємося методом абсолютних різниць:

Ч = ?ТД*ЦТ08 = (-467)* 755,66/1000 = -352,89 тис. грн.

Ц = ТД09*?ЦТ = 151*5221,8/1000 = 788,49 тис. грн.

Перевірка:

788,49 — 352,89 = 435,6 тис. грн.

Отже, фактичний обсяг наданих туристичних послуг ТОВ „Опен Ап Київ” в 2009 році  зріс порівняно з 2008 роком на 435,6 тис. грн. за рахунок наступних факторів:

·   зменшення кількості туро-днів на 467 привело до зменшення  на 352,89  тис. грн.,

·   збільшення середньої ціни за туро-день на 5221,8 грн. призвело до збільшення на 788,49 тис. грн.

3.4. Концепція методики аудиту операцій вїзного і виїзного туризму

 

Аудит відносять до інтелектуальної діяльності, яка передбачає дослідження фінансово-господарської діяльності з метою поліпшення й та підвищення прибутковості відповідно до замовлень, виданих за угодами між аудиторськими організаціями і суб»єктами підприємницької діяльності.

Аудиторська діяльність регламентується законом України «Про аудиторську діяльність». Ним передбачено, що аудитори (аудитор­ські фірми) можуть надавати підприємствам і організаціям такі послуги:

— аудиторські перевірки достовірності фінансової звітності;

— консультації з питань бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування, аналізу фінансово-господарської діяльності та інших видів економіко-правового забезпечення підприємницької діяльності фізичних та юридичних осіб.

Перед початком проведення аудиторської перевірки операцій в’їзного і виїзного туризмукерівником аудиторської групи складається план перевірки, який дозволяє контролювати роботу аудиторів, тобто в точно встановлені періоди часу перевіряти ту чи іншу ділянку обліку операцій в’їзного і виїзного туризму.

Крім одержання інформації про фінансово-господарську діяльність підприємства система дозволяє одержувати оперативну фінансову інформацію у видівибірокфінансової інформації безпосередньо з наявної інформаційної бази «1С:Бухгалтерія». Вибірки формуються в різних розрізах аналітики і різним накладенням умов, таких як: вид аналітичного розрізу, список рахунків за якими буде проводитьсявибірка інформації, граничні умови вибірки інформації (максимальні, мінімальні значення показника), максимальна величинавибірки, тип аналізованого показника.

Отже, організація аналітичних даних в системі управління в’їзним і виїзним туризмом потребує вдосконалення. Керівник підприємства має контролювати проведення аналітичної роботи операцій в’їзного і виїзного туризму на ТОВ „Опен Ап Київ”.

 

Запись опубликована в рубрике Готові дипломні роботи, Продаж дипломних робіт с метками , , , , , , . Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.